Тема №3: Визначення дирекційних кутів та азимутів по карті
Скачати 221.53 Kb.
НазваТема №3: Визначення дирекційних кутів та азимутів по карті
Дата конвертації09.07.2013
Розмір221.53 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Військова справа > Документы
з навчальної дисципліни Військова топографія
Т Е М А № 3:Визначення дирекційних кутів та азимутів по карті. .


Заняття 3:Підготовка даних для руху на місцевості за азимутами.


Час: 2 години

Мета заняття:

1. Навчити студентів готувати данні для руху на місцевості за азимутами.

2. Удосконалювати знання студентів при проведенні вимірів; прищеплювати акуратність і точність в роботі на картах.

^ РОЗПОДІЛ ЧАСУ
з/п

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

Час

(хв.)

1.

Вступна частина

до 5

2.

Виконання письмового контрольного завдання за попереднє заняття.

до 10

3.

Основна частина

70-75
1.Підготовка даних для руху на місцевості за азимутами.

до 55
2.Виконання нормативу № 3.

до20

4.

Заключна частина

до 5


^ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОСНОВНЕ:

 1. Військова топографія. Гребенюк Т.М. та інші., видавництво НУ «ЛП», Львів 2011 р., розділ 11 стор.327-331.ДОДАТКОВЕ 1. Військова топографія. Гребенюк Т.М. та інші., видавництво НУ «ЛП», Львів 2008 р., розділ 11 стор.300-302.

 2. Військова топографія. Шмаль С.Г. Київ, 1998., розділ 8 стор. 104-105.

 3. Военная топография. Бубнов І.А. и др. М. Военное издательство, 1976., глава 5, стор.156-158.
^ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Комп’ютер, комп’ютерний проектор.

 2. Комплект слайдів.

 3. Топографічні карти масштабів 1:25 000 – на кожного курсанта.

 4. Офіцерські лінійки або транспортири – на кожного курсанта.

 5. Циркуль-вимірник – 1 на двох курсантів.
^ ВСТУПНА ЧАСТИНА:

 • прийняти рапорт командира групи та привітатися з курсантами;

 • перевірити наявність особового складу по журналу обліку навчальних занять;

 • перевірити форму одягу курсантів, порядок на робочих місцях і в аудиторії;

 • при необхідності зробити зауваження для усунення недоліків;

 • довести під запис номер і тему заняття, його навчальні питання;

 • зосередити увагу курсантів на навчальній меті заняття – тобто на тих знаннях, навичках і вміннях та їх рівні, які вони повинні здобути в результаті заняття;

 • визначити актуальність теми заняття – тобто для чого знання (навички, вміння) будуть необхідні у подальшому вивченні матеріалів дисципліни, практичному виконанні завдань, подальшій офіцерській службі тощо;

 • представити наочно та стисло охарактеризувати основні та додаткові джерела інформації (літературу) для вивчення на самостійній підготовці та місця їх отримання, надати під запис назву джерела, його вихідні дані та сторінки;

 • визначити порядок роботи на занятті та отримання оцінки за нього;

 • провести письмове опитування за попереднє заняття.ОСНОВНА ЧАСТИНА (70-75 хв.):


 1. Підготовка даних для руху на місцевості за азимутами (до 55 хв).

з/п

Час (хв.)

Навчальні питання та дії викладача

Дії тих,

хто навчається

1.

55 хв.

Перше навчальне питання:. Підготовка даних для руху на місцевості за азимутами.
2.

до 25 хв

Даю пояснення послідовності підготовки даних для руху за азимутами. Зосереджую увагу на вимогах до вибору маршруту (орієнтирів), визначенню напряму руху та відстані, яку необхідно пройти.
Навожу приклад послідовності підготовки даних для руху за азимутами.

Приклад № 1. Карта У-34-37-В-в. Командир 1мв, знаходячись в районі розташування, отримав задачу провести пересування підрозділу в умовах обмеженої видимості в районі зосередження.

 • ^ РАЙОН РОЗТАШУВАННЯ - пункт ДГМ з відміткою 217,5 (8111)

 • РАЙОН ЗОСЕРЕДЖЕННЯ - завод з трубою (7110-9)

Даю завдання на визначення маршруту руху:

Завдання № 1.

Визначити маршрут руху. Нанести його на карту.

Висновки: Маршрут руху призначити - відмітка 217,5 (8111)- міст

дерев'яний (7712 -1) - висота з відміткою 226.1 (7715 - 6) --джерело (7214 - 6) - завод з трубою (7,110-9)

^ Слідкую за правильністю виконання.

Даю команду на нанесення маршруту на карти провести груповим методом після обговорення. Нагадую, що всі позначки на картах наносяться тільки простим олівцем.


^ Слухають, конспектують, слідкують.


Розглядають приклад підготовки даних.

Виконують завдання №1 груповим методом (вибирають маршрут руху). Доповідають результати.

^ Обговорюють результати. Наносять маршрут руху на карту.

Рух за азимутами - це спосіб дотримання напрямку шляху (маршруту) від орієнтира до орієнтира за відомими напрямками та відстанями.

Підготовка до орієнтування.

Основною задачею підготовки до орієнтування в русі є попереднє вивчення умов орієнтування на маршруті руху та завчасна підготовка даних, які необхідні для контролю за дотриманням напрямку і пройдених відстаней. Дані, які необхідні для руху за азимутами, готуються з використанням великомасштабної карти або аерофотознімка.

Підготовка до орієнтування складається з наступних заходів: вибір та вивчення маршруту і орієнтирів вздовж нього; підйом маршруту на карті; вимір довжини маршруту і розбивка його на окремі ділянки; визначення магнітних азимутів напрямків руху на ділянках; розрахунок часу проходження маршруту, а також оформлення даних таким чином, щоб ними було зручно користуватися в русі.

Послідовність підготовки даних для руху за азимутами:

 • На карті намітити маршрут руху. В якості орієнтирних (поворотних) точок обрати добре помітні і закріплені на місцевості форми рельєфу та місцеві предмети;

 • виміряти дирекційні кути і відстані на кожній прямолінійній ділянці маршруту;

 • визначити поправку напрямку;

 • дирекційні кути перевести в магнітні азимути, а відстані в пари кроків, якщо рух буде здійснюватися в пішому порядку, або в показники спідометра - при русі на машинах,

 • провести розрахунок часу проходження маршруту.


Розглянемо на прикладі послідовність підготовки даних для руху за азимутами.

Приклад № 1. Карта У-34-37-В-в. Командир 1мв, знаходячись в районі розташування, отримав задачу провести пересування підрозділу в умовах обмеженої видимості в районі зосередження.

 • ^ РАЙОН РОЗТАШУВАННЯ - пункт ДГМ з відміткою 217,5 (8111)

 • РАЙОН ЗОСЕРЕДЖЕННЯ - завод з трубою (7110-9)


Вибір маршруту.

Вибір маршруту залежить від характеру місцевості, задачі та умов руху. Головна вимога до маршруту полягає в тому, що він повинен забезпечувати швидкий, а в бойових умовах ще й прихований вихід в призначений район. Маршрут бажано прокладати ділянками, які є, зручними для руху, укриті від наземного та повітряного спостереження з боку противника. Він повинен мати достатню кількість орієнтирів для контролю правильності руху.

Якщо дозволяє місцевість, то точки поворотів маршруту слід обирати біля таких орієнтирів, на які можна вийти впевнено навіть у тому випадку, якщо напрямок руху витримується недостатньо точно. Такими орієнтирами можуть бути характерні точки рельєфу, точки пересічення лінійних об'єктів або характерні деталі площинних об'єктів, які знаходяться поблизу прямої, що з'єднує орієнтирні точки маршруту (гірські вершини, перетин просік з електролініями, стики доріг, виступи полян, окремі споруди, тощо).

Обрані орієнтири піднімаються на карті (обводяться колом) і з'єднуються прямими лініями.
Завдання № 1.

Визначити маршрут руху. Нанести його на карту.

Висновки: Маршрут руху призначити - відмітка 217,5 (8111)- міст

дерев'яний (7712 -1) - висота з відміткою 226.1 (7715 - 6) --джерело (7214 - 6) - завод з трубою (7,110-9)
Визначення на карті напрямків.

На карті для кожної ділянки маршруту вимірюються дирекційні кути напрямків. Вимір виконується транспортиром в наступній послідовності: через головну точку умовного знаку вихідного пункту (точки) проводять лінію, яка є паралельною до вертикальної лінії координатної сітки; до неї прикладають транспортир таким чином, щоб центр транспортира був встановлений на точку пересічення цієї лінії з напрямком на наступний орієнтир, а нуль відліку співпадав з проведеною через нього вертикальною лінією; знімають відлік проти лінії, яка відповідає заданому напрямку. Для більш точного визначення використовується хордокутомір. Виміряні дирекційні кути переводяться в магнітні азимути з врахуванням поправки напрямку і річної зміни магнітного схилення Точність визначення 1°.

Визначені магнітні азимути підписуються на карті біля відповідної ділянки (напрямку) руху.

з/п

Час (хв.)

Навчальні питання та дії викладача

Дії тих,

хто навчається

1.

55 хв.

Перше навчальне питання:. Підготовка даних для руху на місцевості за азимутами.
2.

до 15 хв

Даю команду на визначення дирекційних кутів напрямів маршруту (завдання 2).

Завдання № 2.

Визначити транспортиром дирекційні кути напрямків руху на орієнтирні точки за маршрутом:

 • ^ ВИХ. ПУНКТ- відмітка 217,5(8111) - OP. №1 - міст дерев'яний (7712 -1);

 • ОР. № 1 - міст дерев (7712-1) - OP.№ 2 - висота з відм. 226,1(7715 – 6);

 • OP.№ 2 - висота з відм. 226,1(7715 – 6) - OP.№ З - джерело (7214 - 6)

 • ОР. № 3 - джерело (7214 - 6) - КІНЦ. ПУНКТ- завод з трубою (7110 - 9)

Відповіді: α1 = 172°; α2 = 105°; αз = 191°; α4= 259°

^ Слідкую за правильністю виконання. При необхідності надаю допомогу та пояснення.
Даю команду на здійснення переходу від дирекційних кутів до магнітних азимутів напрямів маршруту (завдання 3).

Завдання № 3.

Визначити магнітні азимути напрямків за виміряними дирекційними кутами з врахуванням річної зміни магнітного схилення.

1 = 172°; α2 = 105°; αз = 191°; α4= 259°).

Рішення:

Аm= α-( ±П); П=( ± δ)+( ± Δ)-( ± γ)

Δ=6 °15’; γ=-2 °21’; n=1999р-1977р=22р; Δ=0 °02’;

Δn= Δ× n=0° 02’×22=0°44; П=6°15’+0°44’-(2°21’)=9°20’;

Аm1=172°-9°20’=162°40’; Аm2=105°-9°20’=95°40’;

Аm3=191°-9°20’=181°40’; Аm4=259°-9°20’=249°40’.
Відповіді: Аm1=162°40’≈163°; Аm2=95°40’≈96°;

Аm3=181°40’≈182°; Аm4=249°40’≈250°.

Слідкую за правильністю виконання. При необхідності надаю допомогу та пояснення.

^ Визначають дирекційні кути кожної ділянки маршруту руху.

Доповідають результати.


Здійснюють перехід від дирекційних кутів до магнітних азимутів напрямів маршруту (завдання 3). Доповідають результати.
Завдання № 2.

Визначити транспортиром дирекційні кути напрямків руху на орієнтирні точки за маршрутом:

 • ^ ВИХ. ПУНКТ- відмітка 217,5(8111) - OP. №1 - міст дерев'яний (7712 -1);

 • ОР. № 1 - міст дерев (7712-1) - OP.№ 2 - висота з відм. 226,1(7715 – 6);

 • OP.№ 2 - висота з відм. 226,1(7715 – 6) - OP.№ З - джерело (7214 - 6)

 • ОР. № 3 - джерело (7214 - 6) - КІНЦ. ПУНКТ- завод з трубою (7110 - 9)

Відповіді: α1 = 172°; α2 = 105°; αз = 191°; α4= 259°
Завдання № 3.

Визначити магнітні азимути напрямків за виміряними дирекційними кутами з врахуванням річної зміни магнітного схилення.

1 = 172°; α2 = 105°; αз = 191°; α4= 259°).

Рішення:

Аm= α-( ±П); П=( ± δ)+( ± Δ)-( ± γ)

Δ=6 °15’; γ=-2 °21’; n=1999р-1977р=22р; Δ=0 °02’;

Δn= Δ× n=0° 02’×22=0°44; П=6°15’+0°44’-(2°21’)=9°20’;

Аm1=172°-9°20’=162°40’; Аm2=105°-9°20’=95°40’;

Аm3=191°-9°20’=181°40’; Аm4=259°-9°20’=249°40’.
Відповіді: Аm1=162°40’≈163°; Аm2=95°40’≈96°;

Аm3=181°40’≈182°; Аm4=249°40’≈250°.
Визначення відстаней.

Виміри відстаней між орієнтирними точками (точками поворотів) проводяться у заданих напрямках по прямим лініям за допомогою циркуля-вимірника і лінійного масштабу карти або лінійкою з міліметровими поділками з використанням чисельного масштабу. Точність визначення відстаней не повинна бути гіршою, за 0.5 мм в масштабі карти.

Необхідно пам'ятати, що при визначені відстаней враховується коефіцієнт переходу від ліній, які виміряні по карті, до дійсних їх розмірів. Визначені відстані підписуються (дробом) в метрах (парах кроків) біля кожної ділянки (напрямку) руху під значенням магнітного азимуту цього напрямку.

При русі в пішому порядку, виміряні по карті відстані місцевості переводяться у пари кроків способами, які ми вивчали в темі №2. Пригадаємо, як це можна зробити.
Відстані місцевості у пари кроків можна перевести наступними способами:

а) прийняти одну пару кроків за 1,5м;

б) визначити значення одної пари кроків за експериментальною формулою:

1п.к. = ( зріст/4 +37см) х 2 ;

в) визначити дослідним шляхом.
Для цього попередньо необхідно виміряти відрізок на місцевості в 100м і визначити, яка кількість пар кроків відповідає цьому відрізку.

NП.K. ----------- 100(м) Х =(1П.К. × 100)/ NП.K.

1П.К. -------------- Х(м)
Де:

NП.K. - кількість пар кроків, що визначена проміром кроками відрізку місцевості в 100м;

X - відстань в метрах, яка відповідає одній парі кроків.
з/п

Час (хв.)

Навчальні питання та дії викладача

Дії тих,

хто навчається

1.

55 хв.

Перше навчальне питання:. Підготовка даних для руху на місцевості за азимутами.
2.

до 15 хв

Шляхом опитування курсантів нагадую способи переводу виміряних на карті відстаней у пари кроків.

^ Даю команду на визначення відстаней кожної ділянки маршруту на карті та переведення відстані у пари кроків (завдання 4).

Завдання № 4.

Визначити відстані між орієнтирними точками за маршрутом руху, перевести їх в пари кроків, прийнявши 1 п.к. за 1,5м:

 • ^ ВИХ. ПУНКТ- відмітка 217,5(8111) - OP. №1 - міст дерев'яний (7712 -1);

 • ОР. № 1 - міст дерев (7712-1) - OP.№ 2 - висота з відм. 226,1(7715 – 6);

 • OP.№ 2 - висота з відм. 226,1(7715 – 6) - OP.№ З - джерело (7214 - 6)

 • ОР. № 3 - джерело (7214 - 6) - КІНЦ. ПУНКТ- завод з трубою (7110 - 9)


Відповіді. D1 - 4155 м (2770 п.к.); D2 = 3265 м (2177 п.к.);

D3 = 50 м (3300 п.к.); D4 = 3795 м (2530 п.к.);

Dзаг= 16165 м (10777 п.к.).
Слідкую за правильністю виконання. При необхідності надаю допомогу та пояснення.
^ Довожу порядок розрахунку часу на проходження маршруту.

Даю команду на виконання розрахунку часу проходження маршруту (завдання 5).

Завдання 5.

Визначити час на походження маршруту (між орієнтирними точками та вцілому).

t = Д: Vсep. ( 0,1год. = 6 хв.) (0,01 год = 36 сек.)

 • ^ ВИХ. ПУНКТ - ОР № 1 (Vсep.= 4 км/год); t = 4,155 : 4 = 1,04 год (1год З хв);

 • ОР. № 1 - ОР № 2 (Vсep. = З км/год) ;t = 3,265 : 3 = 1,09 год (1 год 6 хв);

 • ОР. № 2 - ОР № 3 (Vсep.. = 3 км/год); t = 4,950 : 3 = 1,65 год (1 год 39 хв);
  - ОР. №3- КІНЦ. ПУНКТ(Vсep.= 3,5 км/год); і = 3,795 : 3,5 =1,09 год (1год 6 хв).Відповіді: tі = 1 год З хв; t2 = 1 год 6 хв; tз = 1 год 39 хв; t4 = 1 год 6 хв.

Тзаг = 4 год 54 хв.

Слідкую за правильністю виконання. При необхідності надаю допомогу та пояснення.

Доповідають способи переводу виміряних на карті відстаней у пари кроків.
^ Вимірюють на карті відстані кожної ділянки маршруту руху, переводять у пари кроків. Доповідають результати.


Здійснюють розрахунок часу проходження маршруту (завдання 5). Доповідають результати.^ Методичні вказівки: Дати завдання для рішення вправи з визначення відстаней на картах. Відповіді перевірити шляхом опитування 3-4 курсантів. Одержані дані нанести на карту.
Завдання № 4.

Визначити відстані між орієнтирними точками за маршрутом руху, перевести їх в пари кроків, прийнявши 1 п.к. за 1,5м:

 • ^ ВИХ. ПУНКТ- відмітка 217,5(8111) - OP. №1 - міст дерев'яний (7712 -1);

 • ОР. № 1 - міст дерев (7712-1) - OP.№ 2 - висота з відм. 226,1(7715 – 6);

 • OP.№ 2 - висота з відм. 226,1(7715 – 6) - OP.№ З - джерело (7214 - 6)

 • ОР. № 3 - джерело (7214 - 6) - КІНЦ. ПУНКТ- завод з трубою (7110 - 9)


Відповіді. D1 - 4155 м (2770 п.к.); D2 = 3265 м (2177 п.к.);

D3 = 50 м (3300 п.к.); D4 = 3795 м (2530 п.к.);

Dзаг= 16165 м (10777 п.к.).
Розрахунок часу проходження маршруту.

Рух за азимутами, як правило, здійснюється поза дорогами. Швидкість пересування при русі за азимутами залежить від умов прохідності місцевості, які в свою чергу залежать від характеру рельєфу, наявності водяних перешкод, характеру рослинного покрову та ґрунтів. На прохідність місцевості значний вплив мають погодні умови, пора року, наявність перешкод, час доби, тощо.

Швидкість руху на місцевості поза дорогами в залежності від крутизни схилів на сухому твердому фунті може становити :Особовий склад і техніка

Швидкість руху (км/год.) при крутизні схилів:

3-6°

6-10°

10-15°

15-20°

Особовий склад

5-4

4-3

3-2,5

2,5-2

Бронетехніка

15-12

12-10

10-6

6-4


В умовах зими, пустелі, на зволожених ґрунтах, в умовах обмеженої видимості швидкість руху знижується в 1,5 - 2 і більше разів.

При всіх умовах обстановки рух повинен здійснюватись з максимально можливою в даних умовах швидкістю.
Завдання 5.

Визначити час на походження маршруту (між орієнтирними точками та вцілому).

t = Д: Vсep. ( 0,1год. = 6 хв.) (0,01 год = 36 сек.)

 • ^ ВИХ. ПУНКТ - ОР № 1 (Vсep.= 4 км/год); t = 4,155 : 4 = 1,04 год (1год З хв);

 • ОР. № 1 - ОР № 2 (Vсep. = З км/год) ;t = 3,265 : 3 = 1,09 год (1 год 6 хв);

 • ОР. № 2 - ОР № 3 (Vсep.. = 3 км/год); t = 4,950 : 3 = 1,65 год (1 год 39 хв);
  - ОР. №3- КІНЦ. ПУНКТ(Vсep.= 3,5 км/год); і = 3,795 : 3,5 =1,09 год (1год 6 хв).Відповіді: tі = 1 год З хв; t2 = 1 год 6 хв; tз = 1 год 39 хв; t4 = 1 год 6 хв.

Тзаг = 4 год 54 хв.
Точність руху за азимутами залежить від похибок виміру пройденого шляху та похибок дотримання заданого напрямку руху.

Джерела виникнення цих похибок дуже різні:

 • відхилення в бік від прямолінійного напрямку;

 • обхід перешкод, які зустрічаються на шляху;

 • недостатньо точний облік пройденого шляху;

 • вплив рельєфу, тощо.

На практиці, відстань, яка виміряна між орієнтирами по карті, на місцевості в більшості випадків є більшою ніж відстань на карті. Похибка виміру відстаней при русі за азимутами в середньому складає 2 - 3 % від пройденого шляху.

Похибка при визначенні магнітного азимута напрямку в 1° викликає бокове зміщення близько 20м на кожний кілометр пройденого шляху. Тому, якщо підрозділ подолав завдану відстань і не зустрів вказаного орієнтиру - його слід шукати поблизу, s межах кола радіус якого дорівнює приблизно 1/10 пройденого шляху. Якщо орієнтира не знайдено, то краще за все повернутися до попереднього - добре визначеного орієнтира

В тих випадках, коли на маршруті не буде топографічної карти, складається схема маршруту. Для цього на каргу накладають восковку або аркуш паперу і на них простим олівцем копіюють лінію маршруту та орієнтири, які знаходяться на маршруті руху і по його сторонам. На схемі підписують магнітний азимут напрямку кожного відрізку маршруту і його довжину, а також наносять напрямок магнітного меридіану.

При складанні схеми орієнтири зображаються такими ж умовними знаками, як і на карті. Всі підписи розміщуються паралельно верхньому (нижньому) зрізу аркушу паперу.

При неможливості виконання схеми в масштабі карти, її можна скласти в зменшеному масштабі.

Послідовність складання схеми;

 • на чистий аркуш паперу переносять з карти вихідну точку, орієнтири на точках поворотів і кінцеву точку маршруту;

 • точки нумерують і з'єднують прямими лініями;

 • напроти кожної лінії виписують дані: в чисельнику - магнітні азимути, в знаменнику - відстані у метрах ( перах кроків). При необхідності в знаменнику можна вказати час який є необхідним для проходження ділянки маршруту;

 • наносять на схему напрямок магнітного меридіану. Додатково показують з боків від маршруту орієнтири, які можна використовувати під час руху в якості проміжних або допоміжних.
№ точок

Найменування то-чок орієнтирів)

Абрис

а

Ам

Відстань

Час

м

п.к.

1.

висота з відм. 217,5 (8111)
172°

163°

4155

2770

1г.3хв

2.

міст дерев'яний (7712-1)
105°

96°

3265

2177

1г6хв

3.

висота з відм. 226,1 (7715-6)
191°

182°

4950

3300

1г39хв

4.

джерело (7214-6)
259°

250°

4950

2530

1г6хв

5.

завод з трубою (7110-9)

Разом

16165

10777

4год 54 хв.


Приклад № З.

Підготовлені дані для руху за азимутами оформити у виді таблиці.

Відповідно до схеми маршруту, таблиця даних для руху за азимутами буде мати такий вигляд :

П = 6°15’ + 0°44' - (-2°21’) = 9°20';

Аm1 = 162°40' ≈ 163°; Аm2 = 95°40' ≈ 96°;

Аm3 = 181°40' ≈ 182°; Аm4 = 249°40' ≈ 250°.
Висновок Таким чином, підготовка даних для руху за азимутами особливих труднощів не становить. Слід тільки уникати характерних помилок при її складанні:

 • помилок при визначені дирекційних кутів (вірність зйомки відліку);

 • похибок при визначені відстаней (дотримання масштабу);

 • при розрахунках поправки напрямку (розрахунки робити по схемі);

 • введення поправки з протилежним знаком.


Отже, ви навчилися готувати дані для руху за азимутами і оформили їх на карті, склали схему (таблицю) даних для руху за азимутами.
2.Виконання нормативу № 3 (до 20 хв.)з/п

Час (хв.)

Навчальні питання та дії викладача

Дії тих,

хто навчається

1.

20 хв.

Друге навчальне питання: Виконання нормативу № 3.
2.

до 2 хв

Шляхом опитування курсантів нагадую умови виконання нормативу №3.
Даю команду на підготовку даних для руху за азимутами за варіантами.

Слідкую за правильністю та самостійністю виконання.

По закінченню часу даю команду на здачу результатів.

Доповідають умови виконання нормативу №3.

^ Виконують норматив №3. По завершенню здають результати.
Умови (порядок) виконання нормативу

Категорія тих, хто навчається

Оцінка за часом

«відм»

«добре»

«задов»

На карті масштабу 1:25000 (1:50000) вказані 2 пункти на відстані не менше 4км. Вивчити по карті місцевість, намітити маршрут руху, вибрати не менше 3 проміжних орієнтирів, визначити дирекційні кути та віддалі між ними

Оформити схему (таблицю) даних для руху за азимутами (дирекційні кути перевести в магнітні азимути, а відстані - у пари кроків).

Сержанти

8 хв.

9 хв.

11хв

Офіцери

7хв. 10сек

7хв. 50сек

9 хв. 20сек
Помилки, що визначають оцінку «незадовільно»: помилка у визначені магнітних азимутів перевищує 2°; відстані - 0,5 мм у масштабі карти; не врахована або неправильно введена поправка напрямку. Час на виконання нормативу відраховується від видачі карти до здачі схеми (таблиці).


^ Висновок до заняття. Вивчення даної теми надає можливість надбати знання у використанні карти для підготовки даних для руху за азимутами. Вміння та тверді навички у швидкій і якісній підготовці даних при здійснені пересування забезпечують необхідну точність орієнтування в русі, своєчасне виконання поставлених завдань, тощо.
Висновок до теми. Вивчення даної теми надає можливість надбати знання у використанні карти для проведення вимірів і необхідних розрахунків за її допомогою. Вміння та тверді навички у швидкому і точному проведенні вимірів на карті при вивченні і оцінці місцевості, орієнтуванні, здійсненні пересування, тощо забезпечують виконання поставлених завдань у встановленні строки з високою якістю .

^ ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА (до 5 хв):

 • визначається ступінь досягнення навчальної мети заняття в цілому та дається загальна оцінка організації його проведення;

 • зосереджується увага на позитивних результатах заняття та загальних недоліках і їх причинах;

 • оголошуються оцінки курсантів за заняття, відзначаються не тільки кращі, а й ті, хто має гірші результати;

 • даються відповіді на запитання курсантів;

 • доводиться під запис завдання курсантам для подальшої самостійної роботи над темою заняття та командира групи з її організації;

 • оголошується час і місце відпрацювання завдань (звітування за засвоєння матеріалів теми) тими курсантами, які були відсутні на занятті;

 • записується завдання для самостійної роботи в журнал обліку навчальних занять та, в разі необхідності, зауваження щодо підготовки та дисципліни курсантів.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 3. Заняття 4.

Складання таблиці даних для руху на місцевості за азимутами.
1.Тренування у підготовці даних для руху за азимутами.
2.Тренування у складанні схеми (таблиці даних) для руху за азимутами.
3. Підготовка до контрольної роботи.

Схожі:

Тема №3: Визначення дирекційних кутів та азимутів по карті icon№3: Визначення дирекційних кутів І азимутів на карті
Навчити студентів визначати на карті істинні та магнітні азимути, дирекційні кути напрямків на об'єкти та місцеві предмети
Тема №3: Визначення дирекційних кутів та азимутів по карті iconТема №5: Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах
Т е м а №5: Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах
Тема №3: Визначення дирекційних кутів та азимутів по карті iconТема №5: Засоби автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах
Т е м а №5: Засоби автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах
Тема №3: Визначення дирекційних кутів та азимутів по карті iconТема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2
Мета заняття:-набути практичних навичок в роботі при астрономічних спостереженнях
Тема №3: Визначення дирекційних кутів та азимутів по карті iconПлан, карта І профіль місцевості за заданим напрямком Визначення...
Визначення місця нуля (MO) вертикального круга теодоліта та вимірювання кутів нахилу
Тема №3: Визначення дирекційних кутів та азимутів по карті icon3 Системи координат, що використовується в геодезії. Характеристика...
Завдання дисципліни «Геодезія». Значення дисципліни в підготовці спеціалістів – землевпорядників
Тема №3: Визначення дирекційних кутів та азимутів по карті iconТема: Визначення ентальпії повітря І продуктів згорання
Приводимо формулу, яку використовуємо для визначення ентальпій повітря, необхідного для теоретичного процесу горіння в інтервалі...
Тема №3: Визначення дирекційних кутів та азимутів по карті iconЛекція 7 Тема Матеріальне стимулювання персоналу
«Не вписується» у ринкову економіку лише занижений, зрівняльний характер визначення її параметрів та централізований порядок затвердження...
Тема №3: Визначення дирекційних кутів та азимутів по карті iconТема : Вимірювання опору розтікання струму захисного заземлюючого...
Проведення вимірювання опору розтікання струму заземляючих пристроїв. Визначення опору ізоляції електроустановок І електропровідників....
Тема №3: Визначення дирекційних кутів та азимутів по карті iconТема Предмет, методи І завдання дисципліни
Коротка історія виникнення та формування Економетрії як науки. Визначення предмета курсу “Економетрія”. Альтернативні підходи до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка