1: Місцевість як елемент бойової обстановки
Скачати 416.63 Kb.
Назва1: Місцевість як елемент бойової обстановки
Сторінка1/3
Дата конвертації29.04.2016
Розмір416.63 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Військова справа > Документы
  1   2   3
Тема 1: Місцевість як елемент бойової обстановки
Місцевість, впливаючи на бойові дії, може підвищувати або знижувати силу військ. Історія війн знає багато прикладів боїв, в яких уміле використання місцевості сприяло розгрому більш сильного противника.

Фронти другої світової війни, як відомо, вже охоплювали всі кліматичні зони земної кулі, від холодної Скандинавської тундри до жарких пустель Африки та екваторіальних джунглів.

У стрімких операціях другої світової війни радянські війська скрізь сміливо ламали оборону противника, форсували великі річки Європи, успішно діяли на рівнинній місцевості та в гірських районах як влітку так і взимку.

Успішне виконання цих задач базувалось не тільки на високій бойовій майстерності військ, а також на доскональному вивченні природних умов районів боїв та вмілим використанні їх для досягнення перемоги.

В післявоєнні роки вогнища збройної боротьби виникають у самих най різноманітних районах нашої планети. При цьому за своїм характером бойові дії в одному районі, як правило ,відрізняються від бойових дій в іншому. Така різниця визначається не тільки озброєнням та технічним оснащенням воюючих сторін, але і фізико-географічними особливостями місцевості районів бойових дій, які суттєво впливають на склад військ, їх озброєння та прийоми боротьби.

Сучасний рівень розвитку воєнної техніки, тактики та оперативного мистецтва дозволяє вести бойові дії у різноманітних географічних районах, в будь-яку пору року та при будь-якій погоді.

^ В арміях провідних країн світу дуже велика увага приділяється вивченню та освоєнню “особливих театрів ” воєнних дій, готуються військові формування, призначені для дій в специфічних умовах, в тому числі гірській, пустельній, заполярній та тропічній місцевості.:

 • Так, в армії Німеччини була сформована, а потім передана в підпорядкування НАТО в числі інших з’єднань горно-піхотна дивізія, оснащена й навчена для дій у складних умовах гірської місцевості.

 • В арміях США, Великобританії та інших держав приділяється багато уваги утворенню та навчанню з’єднань для дій в умовах Арктики, у тропіках та в особливості в джунглях, де вони проводять засвоєння відповідних навичок, та їх удосконалення.

^ В сучасних умовах місцевість вивчається та оцінюється з точки зору її позитивного або негативного впливу в першу чергу на такі сторони діяльності військ як умови використання, захисту військ від зброї масового враження, використання родів військ, їх оперативного шикування для наступу або ведення оборони, вибір напрямку головного удару, умови захисту військ від звичайної та високоточної зброї, визначення темпів наступу, задач інженерного забезпечення та інше.

^ Подальше підвищення боєготовності Збройних Сил України потребує,щоб командири всіх ступенів приділяли більше уваги вивченню місцевості і вміло використовували її для успішного вирішення бойових задач, вміло і швидко готували дані для ведення вогню, точно орієнтувались на незнайомій місцевості , своєчасно виходити у вказаний район. Вирішенню цих задач допомагають знання з військової топографії.
1. Предмет та завдання військової топографії. Значення місцевості в бою.
Серед наук про Землю особливе місце займають геодезія, топографія й картографія

Топографія, як наука виникла із практичної потреби людини за декілька тисячоліть до нашої ери. Геодезичні (топографічні) методи вимірювань використовувались у стародавньому Єгипті, Індії, Китаї, та інших країнах при вирішенні інженерних та військових задач: побудова каналів, наприклад, між Нилом та Красним морем, пірамід, зрошувальних систем, складанні географічних планів місцевості для орієнтування на полюванні та під час воєнних походів.

Всім зараз відома величина радіусу Земної кулі 6371,11 км., який обчислений в останні часи з використанням штучних супутників Землі та методів космічної геодезії. Але мало хто знає, що величина радіусу Землі обчислена Ератосфеном у стародавній Греції ще в 276-196 роках до нашої ери і складала 6311 км., тобто різниця складає всього 60,11 км. В часи Римської імперії проводилось картографування для військових потреб. В ІХ віці араби взяли у китайців магнітну стрілку для орієнтування на місцевості. В Київській Русі в військових цілях виміряна ширина Керченського проливу між городами Керчю й Таманню.

Військова топографія - галузь військової науки, яка вивчає:

 • місцевість,

 • способи її вивчення та оцінки,

 • орієнтування на ній,

 • використання топографічних і спеціальних карт, аерофотознімків місцевості,

 • здійснення вимірів за картою та на місцевості,

 • порядок складання схем місцевості і бойових графічних документів,

 • способи ведення розвідки місцевості та рекогносцировки.

Військова топографія є складовою частиною польової навченості військ і пов’язана з іншими навчальними дисциплінами, особливо з тактикою, вогневою підготовкою, тому знання, отримані на заняттях із військової топографії, повинні вдосконалюватись в процесі вивчення інших дисциплін, на польових заняттях та тренуваннях.
З’ясуємо зміст деяких термінів і понять, які будуть використовуватись у подальшому.

Місцевість - частина земної поверхні з усіма її елементами:

 • рельєфом;

 • ґрунтами;

 • водами;

 • дорожньою мережею;

 • населеними пунктами;

 • рослинністю та іншими об’єктами.

У військовій справі під поняттям місцевість мається на увазі ділянка земної поверхні з усіма її елементами, де будуть проводитись бойові дії.

Рельєф і місцеві предмети інакше називають топографічними елементами місцевості.

^ Рельєфом місцевості називають сукупність різних нерівностей Земної поверхні.

Всі об’єкти місцевості, які створені природою чи працею людини (грунтово-рослинний покров, гідрографія, населені пункти, окремі місцеві предмети тощо) належать до місцевих предметів.

^ Окремі місцеві предмети – орієнтири – чітко виділені за своїм зовнішнім виглядом чи розміщенням серед усього багатоманіття об’єктів на Земній поверхні. До них належать: заводські труби, нафтові та газові вежі, водозаборі башти, пам’ятники, церкви кургани тощо.

Топографічні елементи місцевості тісно пов’язані між собою. Так, рельєф суттєво впливає на конфігурацію доріг, планування населених пунктів, розповсюдження почвогрунтів і рослинності, почвогрунти в багатому визначають характер рослинності, глибину залягання ґрунтових вод.
^ Розглянемо вплив місцевості на хід ведення бойових дій.
Вплив рельєфу на ведення бойових дій військ.

Рельєф є одним з основних елементів місцевості, що визначає її придатність до ведення оборонного чи наступального бою, утруднює чи сприяє здійсненню маршу та маневру підрозділів. Він дуже впливає на швидкість просування військ, маскування, побудову бойового порядку, можливість огляду місцевості, захист підрозділів від ядерної та звичайної зброї.

В першу чергу це залежить від основних морфометричних показників рельєфу:

 • абсолютної висоти;

 • вертикального і горизонтального розчленовування;

 • крутості схилів.

Висота місцевості над рівнем моря (абсолютна висота) поряд з географічною широтою є одним з факторів, що визначає кліматичні умови району.

Висоти у нас вимірюють над рівнем Балтійського моря.

Зі збільшенням висоти на кожні 100 м :

 • температура повітря знижується в середньому на 0,6° С;

 • атмосферний тиск знижується на 8 - 10мм;

 • щільність повітря - на 1,2%.

 • помітно зростає швидкість вітрів.

Зниження температури з висотою приводить до зростання тривалості несприятливого для бойових дій зимового сезону, на висотах 1500 - 2000 м над рівнем моря протягом півроку спостерігаються зимові умови із сильними морозами і глибоким сніжним покровом.

Зниження атмосферного тиску, що спостерігається в горах, і низькі температури повітря погіршують режим роботи двигунів машин:

 • знижують їхню потужність на 8-10% з кожною 1000м висоти;

 • збільшують витрати пального;

 • зменшують вантажопідємність автомобіля.


При підйомі на кожні 1000м температура кипіння води знижується в середньому на 3-4°, що веде до підвищення випарову- ваності води в моторах з водяним охолодженням.

В горах випадає опадів у 1,5 - 2 рази більше, ніж на прилягаючих рівнинах. Сильні зливи улітку викликають у горах різкі коливання рівня води в ріках, утворення селів, зсувів і обвалів, а взимку рясні снігопади приводять до утворення сніжних лавин.
Вплив річок на бойові дії військ

Водні об'єкти — річки, канали, озера, водоймища — значно впливають на бойові дії військ. Особливо велику роль у цьому грають річки, що досить часто зустрічаються на всіх театрах воєнних дій. Як у минулому, так і в даний час тактика й оперативне мистецтво розглядають річки як природні перешкоди на шляху руху військ; природні рубежі, зручні для організації стійкої оборони; шляхи сполучення, придатні для транспортування військ і вантажів; джерела водопостачання військ; орієнтири для авіації і т.д.

Характер і ступінь впливу річок на бойові дії військ залежить від їх кількості (густоти) у даному районі, розташування (напрямку відносно один одного) і властивостей кожної окремої річки як перешкоди:

 • особливостями її долини і заплави;

 • шириною і глибиною русла;

 • характером дна;

 • швидкістю течії;

 • характером оборони противника на річці;

 • наявністю гідротехнічних споруджень;

 • також порою року і станом погоди.

Важливими елементами кожної річки є її долина і заплава. У деяких випадках форсування річки ускладнюється необхідністю подолання глибокої річкової долини чи широкої заболоченої заплави. Так, наприклад, улітку 1943 р. війська 21-й армії Західного фронту, успішно, розвиваючи наступ, опанували м.Єльня і просувалися в напрямку Орші. На шляху зустрілася р.Мерея. Судячи з карти, вона мала ширину всього 8 — 12м. Серйозного значення їй не надали, розвідку її не організували. Але, коли війська підійшли до річки, шлях їм перетнула заболочена заплава шириною 160 — 230м. Після минулих дощів вона виявилася непрохідною для танків і колісних машин. На інженерні роботи для подолання цієї перешкоди потрібно було дві доби.

Велика ширина річки сповільнює темпи переправи військ, зосередження сил і засобів на протилежному березі й утрудняє ведення ефективного вогню з вихідного берега по супротивнику для підтримки військ, що переправляються. На широкій ріці війська, що переправляються, тривалий час знаходяться на воді і тому в більшій мірі піддаються вогневому ураженню противника.

Р

  • Вузькі річки перетинаються части- нами і підрозділами мотопіхотних військ з використанням штатних переправних засобів. При цьому вико- ристовують наявні на ріках мости, чи броди, обладнують переправи.

  • ^ Середні річки форсують з використанням штатних і допоміжних переправних засобів. На таких ріках, як правило, застосовуються мостові і поромні переправи.


ічки по ширині русла поділяють на


 • вузькі (до 60 м),

 • середні (від 60 до 300 м);

 • широкі (більш 300 м).
  • На широких ріках можливі усі види переправ; вони обладнуються за участю інженерних військ. Форсування дуже широких гирлових ділянок рік, а також проток і заток здійснюється, як правило, десантно-поромним способом із залученням кораблів військово-морського флоту.

По глибині річки звичайно поділяють на:

    • Мілкі річки (до 1,5м); війська перетинають убрід і за допомогою найпростіших табельних і підручних переправних засобів.

При форсуванні річки військами убрід велике значення має характер ґрунту дна. Тверді кам'янисті і піщані ґрунти є більш сприятливими у відношенні прохідності, чим м'які мулисті. Ґрунт дна русла залежить від геологічної структури району і швидкості плину річки. У гірських ріках дно, як правило, кам'янисте, галечникове, а в рівнинних — піщане, глинисте чи мулисте. Чим більше швидкість плину, тим твердіший ґрунт дна річки.

 • ^ Глибокі річки (більше ніж 1,5м) сухопутні війська форсують в основному на переправних засобах, танки можуть форсувати під водою по дну річки, а БТР і БМП вплав.


Взагалі застосу- вання поромних переправ з табельних засобів можливо при глибині річки не менш 1м.

Швидкість плину впливає на вибір переправи. Від неї залежить тривалість рейсу десантних поромних засобів, а також глибина броду і можливість перепра ви танків під водою.

Знання швидкості плину необхідно при установці загороджень у руслі річки, наприклад мін, і при наведенні наплавних мостів.

При переправі бойової і транспортної техніки убрід під водою важливе значення має характеристика берегів русла — їхня крутість, висота і щільність ґрунту.

Для сучасної транспортної техніки і переправних засобів крутість спусків і виходів з води не повинна перевищувати 10—12°. Круті, стрімчасті береги зрізують і зміцнюють їхню поверхню. Спуски і виходи з річки влаштовуються за допомогою землерийних машин, танків з бульдозерним устаткуванням чи вибухових речовин.

Найбільш зручними для форсування вважаються ділянки річки, що мають доступні схили долини і береги русла, рівну незаболочену заплаву, скриті підступи і гарне маскування. Вихідний беріг річки в цьому місці повинний панувати над протилежним, щоб забезпечити зручність спостереження за переправою й організацію прикриття переправи вогнем танків і артилерії прямою наводкою, а також забезпечення вогневої підтримки наступу військ на протилежному березі.
  1   2   3

Схожі:

1: Місцевість як елемент бойової обстановки iconПитання до контрольної роботи з мргп
Мпз бойової І мобілізаційної готовності військ, бойового чергування, бойової служби, оперативної та бойової підготовки як складова...
1: Місцевість як елемент бойової обстановки iconВажкі умови І напруга обстановки сучасного бою вимагають від солдат,...
Організація такого вогню потребує від командирів механізованих підрозділів твердих знань та розуміння правил стрільби. Так стрільба...
1: Місцевість як елемент бойової обстановки iconОцінка хімічної обстановки мета
Мета: набути практичних знань з розв’язання типових задач з оцінки хімічної обстановки, формулюванні висновків та визначенні заходів...
1: Місцевість як елемент бойової обстановки iconПротокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів пат “Елемент Шість” Дата проведення
Місце проведення : м. Полтава, вул. Красіна, 71-а, актовий зал пат «Елемент Шість»
1: Місцевість як елемент бойової обстановки iconФізична підготовка є одним з основних предметів бойової підготовки,...
Готовки – забезпечити фізичну готовність військовослужбовців до бойової діяльності, до оволодіння зброєю бойовою технікою та ефективного...
1: Місцевість як елемент бойової обстановки iconКурс підготовки ракетних військ збройних сил україни (кп рв 96) (бригада,...
Бойова підготовка ракетних та реактивних бригад І дивізіо­нів організовується та проводиться відповідно до програм І планів бойової...
1: Місцевість як елемент бойової обстановки icon1. Поняття військового майна та особливості його статус. Облік та списання військового майна
Еджує увагу на тому, що діяльність військових частин Збройних Сил України забезпечується не тільки за рахунок використання фінансових...
1: Місцевість як елемент бойової обстановки iconКурс підготовки ракетних військ збройних сил україни (кп рв 96) (бригада,...
Бойова підготовка ракетних та реактивних бригад І дивізіо­нів організовується та проводиться відповідно до програм І планів бойової...
1: Місцевість як елемент бойової обстановки iconЗавдання. Скласти програму, яка розв'язує дві задачі, згідно номеру...
Створити в програмі масив розмірністю 4x4 та ініціалізувати його довільними значеннями. Знайти максимальний елемент на головній діагоналі...
1: Місцевість як елемент бойової обстановки icon1: Бойова готовність військовослужбовців
Планування бойової підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка