Ягупов В. В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій
Скачати 174.35 Kb.
НазваЯгупов В. В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій
Дата конвертації22.03.2014
Розмір174.35 Kb.
ТипКурс лекцій
skaz.com.ua > Військова справа > Курс лекцій
АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ

ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО


Прим. № _____


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри _________________________________

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ______________ 20___ року


ЛЕКЦІЯ

з навчальної дисципліни

"Морально-психологічне забезпечення військової діяльності"
Т Е М А №2: «Морально-психологічне забезпечення повсякденної діяльності військ»


Заняття №1:

«Організація морально-психологічного забезпечення служби військ в частині (підрозділі)».


Час: 2 години


^ Мета заняття:

 1. формувати у курсантів риси, необхідні військовому керівнику для професійної діяльності;

 2. сприяти розвитку почуття свідомої військової дисципліни, відповідальності і цілеспрямованості;

 3. формувати світогляд курсантів, спираючись на загальнолюдські цінності.

 4. формувати світогляд курсантів, спираючись на національні історичні та військово-патріотичні традиції, загальнолюдські цінності;


^ РОЗПОДІЛ ЧАСУз/п

Навчальні питання

Час

(хв.)1

2


^ ВСТУПНА ЧАСТИНА

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Морально-психологічне забезпечення організації внутрішньої служби.

Основні завдання морально-психологічного забезпечення вартової служби.

^ ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

10

70

35
35
10ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:


 1. Ягупов В.В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2002. – 250 с.

 2. Караяни А.Г. Прикладная военная психология. – СПб.,2006. – 471с.

 3. Психология и педагогика. Военная психология / Под ред. А.Г. Маклакова. – СПб.: Питер, 2004. – 464с. (Серия «Учебник для вузов»).

 4. Военная психология и педагогіка / Под редакцией А.В. Барабанщикова, 1986.

 5. «Основы военной психологии и педагогики / Под редакцией А.В. Барабанщикова, 1981 р.

 6. «Военная психология и педагогика» / Под редакцией П.А. Корчемного, 1998.

 7. Наказ Міністра оборони України від 18.04.2000 № 105 «Про затвердження Інструкції про організацію вартової служби у Збройних Силах України».

 8. Наказ командувача військ ЗахОК 2003 року №162 «Про морально-психологічне забезпечення виконання завдань вартової служби у військах Західного оперативного командування».


^ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мультимедійний проектор, ноутбук.

^ ВСТУПНА ЧАСТИНА:

 • прийняти рапорт командира групи та привітатися з курсантами;

 • перевірити наявність особового складу по журналу обліку навчальних занять;

 • перевірити форму одягу курсантів, порядок на робочих місцях і в аудиторії;

 • при необхідності зробити зауваження для усунення недоліків;

 • нагадати основну проблематику минулої теми, заняття та зробити логічний перехід до проблеми, яка буде розглядатися на даному занятті;

 • довести під запис номер і тему заняття, його навчальні питання;

 • зосередити увагу курсантів на навчальній меті заняття – тобто на тих знаннях, навичках і вміннях та їх рівні, які вони повинні здобути в результаті заняття;

 • визначити актуальність теми заняття – тобто для чого знання (навички, вміння) будуть необхідні у подальшому вивченні матеріалів дисципліни, практичному виконанні завдань, подальшій офіцерській службі тощо;

 • представити наочно та стисло охарактеризувати основні та додаткові джерела інформації (літературу) для вивчення на самостійній підготовці та місця їх отримання, надати під запис назву джерела, його вихідні дані та сторінки (статті статутів, настанов, джерела інформації можуть також представлятися в ході розгляду навчальних питань або в заключній частині заняття – при визначенні завдань для самостійної роботи);

 • визначити порядок роботи на занятті та отримання оцінки за нього;

 • довести заходи безпеки (при необхідності).


^ ОСНОВНА ЧАСТИНА:

У підтриманні бойової готовності Збройних Сил України на високому рівні особливу роль відіграє зразкова організація служби військ, чіткий статутний порядок у частинах і підрозділах.

Служба військ – об'ємне і широке поняття. Це цілий комплекс заходів, які забезпечують частинам і підрозділам необхідні умови для їх постійної бойової готовності, нормального ходу бойової і гуманітарної підготовки військовослужбовців, підтримання статутного порядку і міцної військової дисципліни, а також охорони особового складу, зброї, бойової техніки і майна в місцях постійної дислокації, в таборах і навчальних центрах, при перевезенні військ і вантажів.

Найважливішими складовими служби військ є бойове чергування, бойова, внутрішня, гарнізонна, вартова і комендантська служби. Вони організуються і здійснюються безперервно і повсюди, у суворій відповідальності з вимогами військового законодавства України, військових статутів, настанов, директив і наказів. Бездоганне несення цієї служби складає предмет постійної турботи командирів, офіцерів штабів і гуманітарних структур. Виховання особового складу в дусі старанного і свідомого відношення до служби військ – одне з найважливіших завдань морально-психологічного забезпечення.

Розглянемо основні особливості морально-психологічного забезпечення у поєднанні з різними видами служби.
^ 1. Морально-психологічне забезпечення організації внутрішньої служби

Значення цього напрямку морально-психологічного забезпечення визначається тією великою роллю, яку відіграє внутрішня служба в житті підрозділів і частин. У чому ж конкретно ця роль проявляється?

По-перше, правильна організація внутрішньої служби забезпечує плановість і високу якість бойової і гуманітарної підготовки особового складу. Кожний день частини, підрозділу регламентується вимогами внутрішньої служби. Правильно організувати навчальний процес можливо лише за умов, якщо розклад занять, підготовка керівників і навчально-матеріальної бази будується у відповідності з розпорядком дня, якщо в ході занять дотримуються статутний порядок і дисципліна (статутні команди і доповіді, форма одягу, перерви, паління в установленому місці, своєчасний початок і кінець занять). Будь-яка частина навчального процесу тісно пов’язана з вимогами внутрішньої служби. І будь-який відступ від встановленого порядку призводить до порушення режиму навчального процесу, до невиконання запланованих заходів.

Досвід показує, що без правильної організації внутрішньої служби важко розраховувати на успіх при виконання вправ навчальних стрільб, водінні бойових машин, на тактичних навчаннях, при проведенні паркових днів, регламентних робіт тощо. Таким чином, точне дотримання правил внутрішньої служби є однією із важливих умов успішного виконання навчальних планів бойової і гуманітарної підготовки, підвищення якості вишколу і виховання воїнів. Слід також підкреслити, що статутна внутрішня служба – це основа організації праці і навчання, побуту і відпочинку особового складу.

По-друге, внутрішня служба безпосередньо впливає на правильну експлуатацію, обслуговування і збереження бойової техніки та зброї. Відомо, що розпорядком дня передбачені часи догляду за технікою і зброєю, спеціальними інструкціями визначений порядок виходу і повернення машин у парк, діяльність контрольно-технічних пунктів й інші питання. І якщо не дотримується розпорядок дня і внутрішня служба в парках, то неминуче відбуваються явища, які негативно впливають на правильну експлуатацію, обслуговування і зберігання зброї та бойової техніки. Інакше кажучи, ні один захід щодо обслуговування й експлуатації техніки не можна успішно здійснити без дотримання вимог внутрішньої служби.

По-третє, статутна внутрішня служба – запорука міцної військової дисципліни в частині, підрозділі. Існує закономірність: чим чіткіше організована внутрішня служба, чим твердіше і наполегливіше втілюються в життя її вимоги, тим міцніша дисципліна. А дисципліна завжди була, є і буде основою бойової готовності військ. Слід також мати на увазі, що між внутрішньою службою і військовою дисципліною існує не тільки прямий, а й зворотний зв’язок. Якщо стан військової дисципліни значною мірою залежить від внутрішньої служби, то, з іншого боку, організація чіткої внутрішньої служби немислима без міцної дисципліни. Це положення важливо враховувати в практичній діяльності командирів, штабів, органів з гуманітарних питань.

По-четверте, внутрішня служба, за умов її правильної організації, сприяє швидкому приведенню частини, підрозділу в повну бойову готовність.

Не підлягає сумніву, що в частині, підрозділі, де добовий наряд несе службу суворо за Статутом, безвідмовно працюють засоби зв’язку, сигнал бойової тривоги негайно буде доведений до особового складу. І якщо в парку бойових машин, у казармі підтримується статутний порядок, правильно зберігається зброя, майно, обмундирування, передбачено спеціальне освітлення і люди знають послідовність своїх дій, то з отриманням сигналу “Тривога” збір основного складу відбудеться в найкоротші терміни. І навпаки, ігнорування того чи іншого елементу внутрішньої служби може бути серйозним гальмом у приведенні частини, підрозділу в повну бойову готовність.

По-п’яте, внутрішня служба активно впливає на формування у воїнів високих морально-психологічних і бойових якостей, і, перш за все, таких як пильність, дисциплінованість, сміливість, рішучість, наполегливість, витривалість, товариськість. Чим це пояснити? Справа в тому, що суворий статутний порядок скрізь і в усьому кожний день, кожну годину спонукає військовослужбовця підкорятися визначеним правилам, підпорядкувати свої дії і поведінку до вимог статутів, узгоджувати її з діями і поведінкою товаришів по службі.

Таким чином, який би елемент внутрішньої служби ми не взяли, кожний із них має важливе значення для підтримання постійної бойової готовності частин і підрозділів.

За організацію внутрішньої служби в частині, підрозділі несе відповідальність командир-єдиноначальник. Безпосередньо організує службу в частині штаб. Він планує весь навчальний процес, всі службові заходи, здійснює контроль за їх виконанням, доводить до виконавців накази і розпорядження командира, слідкує за їх втіленням у життя.

Активну участь у вирішенні завдань внутрішньої служби беруть офіцери органів з виховної та соціально-психологічної роботи. Морально-психологічне забезпечення покликане виховувати у військовослужбовців свідоме виконання вимог військових статутів, повагу до військового порядку, виконавчу дисципліну. Велике місце в цій роботі займає підвищення відповідальності кожного офіцера, прапорщика, сержанта за доручену йому ділянку служби, створення в підрозділах обстановки нестерпності до порушень статутних вимог.

Які ж основні шляхи, що ведуть до зразкового несення воїнами внутрішньої служби? Що головне в службовій і навчальній роботі, а також у морально-психологічному забезпеченні цього напряму?

Як показує досвід передових підрозділів і частин, ця мета досягається за умов, коли всі офіцери, прапорщики і сержанти, перш за все, самі досконало і твердо знають військові статути, суворо керуються ними в повсякденному житті.

Велику увагу командири, їх заступники з виховної та соціально-психологічної роботи повинні приділяти індивідуальній роботі з молодими офіцерами, а також із прапорщиками і сержантами безпосередньо на заняттях, під час несення ними чергування. Протягом визначеного періоду старші начальники повинні відвідувати заняття кожного командира взводу, обслуги, екіпажу, відділення, спостерігати за їх діяльністю в ході декількох чергувань. Це дозволяє вивчити передовий досвід роботи, побачити недоліки, вказати шляхи їх усунення.

У ротах, батареях необхідно регулярно проводити співбесіди на тему: “Тісний зв’язок вимог Статуту внутрішньої служби з моральними принципами поведінки громадянина України”, “Шляхи затвердження статутного порядку в підрозділі” та інші. З офіцерами і прапорщиками такі заняття повинен проводити командир підрозділу або його заступник виховної та соціально-психологічної роботи, з сержантами, крім них, - командири взводів.

Для розширення військово-теоретичного і педагогічного світогляду командного складу підрозділів необхідно широко використовувати заходи, які проводяться в масштабі частини: теоретичні конференції, збори і наради офіцерів, перегляд військово-навчальних кінофільмів, інструктивно-методичні, показові заняття.

У морально-психологічному забезпеченні значне місце посідає систематичне роз’яснення військових статутів, виховання у воїнів твердої переконаності в життєвій необхідності служити за статутами. З цією метою крім занять з бойової і гуманітарної підготовки необхідно використовувати різні засоби усної, друкованої та наочної пропаганди й агітації.

У підрозділах регулярно проводити бесіди, інформації, доповіді, які спрямовувати на роз’яснення вимог військових статутів, підвищення у військовослужбовців відповідальності за їх виконання і беззаперечну покору командирам і начальникам. Великою популярністю в особового складу користуються сторінки радіогазети, які присвячені внутрішній службі: “Військові статути – наші закони”, “Як воїни роти виконують Статут внутрішньої служби”, “Начальники і підлеглі”, “Воїн, який отримав наказ”, “Твої обов’язки, солдат”, “Добовий наряд роти”, “Черговий прибиральник – страж чистоти”, “День солдата від підйому до відбою” та інші.

Пропаганда вимог Статуту внутрішньої служби дієва за умов, коли повсякденний вишкіл, служба, все життя особового складу підрозділу організовані суворо за Статутом. Дякуючи цьому, командири, офіцери з виховної та соціально-психологічної роботи мають можливість проводити відповідні заходи, в тому числі бесіди, збори, наради, інструктажі і семінари своєчасно, діловито і коротко.

В організації внутрішньої служби велике значення має підготовка осіб добового наряду і виконання ними статутних обов’язків. Для успішного вирішення цього завдання з сержантами і прапорщиками необхідно регулярно проводити інструктивно-методичні заняття, які дозволяють глибше усвідомити, як повинні діяти черговий і днювальний по роті при підйомі за бойовою тривогою, при видачі зброї, заправці обмундирування, проведенні ранкового огляду, в години занять, вечірньої перевірки; потім підводяться підсумки чергування, докладно аналізуються хід несення служби, її позитивний досвід і недоліки.

При призначенні підрозділу черговим командир і його заступник з гуманітарних питань роз’яснюють особовому складу відповідну інструкцію, ставлять перед ним конкретні завдання. Така ж робота повинна проводитися з воїнами, які призначені чергувати на контрольно-пропускний пункт, в парк та їдальню, а також на господарчі роботи.

Командири й офіцери-вихователі повинні домагатися, щоб усі воїни, які заступають у наряд, ґрунтовно повторили за Статутом посадові обов’язки, які їм необхідно буде виконувати, і особисто проводити інструктаж добового наряду.

У бесідах із солдатами і сержантами, які відправляються у відрядження або у відпустку, необхідно підкреслювати їх обов’язок завжди і всюди високо тримати честь і гідність захисників України. При звільненні в місто командири й їх заступники з виховної та соціально-психологічної роботи повинні поцікавитись, як військовослужбовець планує провести вільний час, дати пораду, які театри, виставки, стадіони відвідати, застерегти від необдуманих вчинків, зокрема, від пияцтва і запізнення в підрозділ, частину. Велику увагу необхідно приділяти організації чіткої внутрішньої служби в навчальних центрах, таборах, на тактичних навчаннях. Командири, їх заступники з виховної та соціально-психологічної роботи повинні забезпечувати високу організованість і порядок при відпрацюванні навчально-бойових завдань, суворе дотримання воїнами встановленого режиму служби і заходів безпеки, ретельне збереження зброї і бойової техніки, регулярне харчування і відпочинок особового складу.

У процесі польового вишколу військ часто здійснюється перевезення підрозділів і частин залізничним транспортом. В цих умовах також організується внутрішня служба, яка покликана забезпечити порядок у підрозділах, високу дисципліну особового складу, пильну охорону зброї і техніки, суворе дотримання усіма військовослужбовцями правил перевезення.

При організації і проведенні морально-психологічного забезпечення виконання завдань внутрішньої служби особлива увага звертається на глибоке роз’яснення правил, яких дотримуються під час перевезення, заходів безпеки, а також на забезпечення зразкового несення служби добовим нарядом, підтримання дисципліни і порядку, пильності, бережливого відношення до військового і транспортного майна.

Командири, офіцери-вихователі повинні гостро, принципово реагувати на спроби окремих воїнів порушити встановлений порядок. Вони повинні всіляко підтримувати вимогливих командирів і начальників, підвищувати відповідальність осіб добового наряду за виконання покладених на них обов’язків.

Одним із дієвих засобів виховання воїнів у дусі точного і беззаперечного виконання статутів є правова пропаганда. Її значення полягає в забезпеченні суворого дотримання законності і статутного порядку у військах, у попередженні правопорушень і є надзвичайно великим.

Головна мета правової пропаганди – дохідливо роз’ясняти воїнам Конституцію і військове законодавство України та право, виховати повагу до законів і статутів, впроваджувати загальнолюдські моральні принципи в повсякденне життя.

Перш за все, воїнам роз’яснюються статті основного Закону – Конституції України, пропагуються погляди на державу, право, законність і правопорядок, оперативно доводяться Укази Президента, постанови і рішення Верховної Ради та Уряду України.

У роз’яснювально-правовій роботі серйозна увага приділяється показу позитивного досвіду з охорони законності і правопорядку, пропаганді самовідданих вчинків воїнів, які вони здійснюють у боротьбі з особами, що посягають на державну власність і суспільний порядок.

Для пропаганди правових знань застосовуються різні форми і методи гуманітарної підготовки і культурно-просвітницької роботи.

Організаторами правової пропаганди в частинах і підрозділах виступають командири, офіцери штабів і органів з виховної та соціально-психологічної роботи.

У клубах і народознавчих світлицях оформляються спеціальні куточки правової пропаганди. В них до послуг воїнів мають бути книги, брошури і газети: Конституція України, короткий довідник офіцера “Військове законодавство України та право”, збірник статей з юридичних питань, підшивка газет “Голос України”, “Урядовий кур’єр” і “Народна армія”, загальновійськові статути та інша література.

Командири частин, їх заступники з гуманітарних питань підтримують тісний контакт із працівниками прокуратури і військового суду гарнізону, які надають велику допомогу в організації правової пропаганди. За участю військових юристів проводяться вечори запитань і відповідей, консультації, читаються лекції.

Досвід роботи свідчить, що пропаганда законів України - важлива умова затвердження в частині твердого статутного порядку. Але, на жаль, не скрізь ще правова підготовка проводиться систематично. Окремі командири, їх заступники з виховної та соціально-психологічної роботи недооцінюють цю роботу, не вміють пов’язати правову підготовку з життям, визначити її місце у вирішенні чергових завдань. Інколи заходи щодо правової підготовки готуються наспіх, бувають нудними, нецікавими. Тому важливо домагатися, щоб кожний захід був цікавим, змістовним, спонукав воїнів до активних дій щодо підтримання правопорядку у військах, щоб кожний воїн глибоко усвідомив важливе значення виконання вимог військових статутів.

Безпосереднім організатором морально-психологічного забезпечення виконання завдань внутрішньої служби виступає заступник командира частини з виховної та соціально-психологічної роботи, він проводить наступні заходи:

- планує морально-психологічне забезпечення виконання завдань внутрішньої служби;

- виховує у військовослужбовців почуття особистої відповідальності за опанування і підтримання в постійній бойовій готовності зброї і бойової техніки, за збереження військового майна;

- підвищує відповідальність командирів підрозділів, офіцерів штабу, начальників служб за суворе виконання встановленого порядку в полку;

- веде індивідуальну виховну роботу з черговими по частині, парку, підрозділах;

- разом із командиром і штабом домагається, щоб дотримувалися статутні вимоги щодо підбору, призначення і підготовки осіб добового наряду, про створення умов для успішного несення ними служби;

- особисто проводить роботу з виховання солдатів, сержантів і офіцерів у дусі беззаперечного виконання вимог військових статутів і наказів командирів та начальників;

- організує гуманітарну підготовку та виховну роботу щодо формування статутних взаємин між військовослужбовцями;

- організує пропаганду передового досвіду командирів у проведенні занять з вивчення статутів, в утвердженні міцного статутного порядку в підрозділах;

- навчає командирів підрозділів практиці виховної роботи з особовим складом добового наряду;

- організує морально-психологічне забезпечення прийняття молодого поповнення та його первинної адаптації;

- проявляє турботу про харчування, покращення матеріально-побутових умов особового складу, про регулярне проведення санітарно-профілактичних заходів;

- організує морально-психологічне забезпечення виконання завдань внутрішньої служби під час знаходження підрозділів на тактичних навчаннях, у навчальних центрах і при перевезенні особового складу і техніки різними видами транспорту.

Якщо всі ці сторони його діяльності не випадають з поля зору, то морально-психологічне забезпечення статутного порядку носить конкретний, цілеспрямований і дієвий характер.

Але чи не означає це, що заступник командира частини з гуманітарних питань усе робить сам? Безумовно, ні. Морально-психологічне забезпечення він проводить і особисто, і через командирів підрозділів, їх заступників з гуманітарних питань, офіцерів відділення гуманітарних питань. Основне в його діяльності – своєчасне і чітке визначення головних завдань морально-психологічного забезпечення, підбір активу, організація перевірки виконання підлеглими поставлених завдань.

Практика свідчить, що там, де систематично і цілеспрямовано проводиться морально-психологічне забезпечення, де статути вивчаються і впроваджуються в життя частин і підрозділів повсякденно, наполегливо, вдумливо, там внутрішній порядок високий, там більше успіхів у бойовій і гуманітарній підготовці.

Таким чином, закінчуючи розгляд першого питання, ми можемо зробити наступні висновки:

1. Конкретне і цілеспрямоване морально-психологічне забезпечення виконання завдань внутрішньої служби є однією із важливих умов підтримання в кожній частині, підрозділі високої організованості, міцної військової дисципліни, постійної бойової готовності військ.

2. Дієвість морально-психологічного забезпечення залежить від його національно-ідейної спрямованості, плановості, від уміння командно-виховного складу зосередити увагу на головних питаннях, вирішувати їх послідовно, наполегливо, принципово.

3. Завдання утвердження внутрішньої служби і подальше на цій основі зміцнення військової дисципліни – загальна справа командирів, штабів, органів з виховної та соціально-психологічної роботи. Воно вирішується усіма формами і методами виховного впливу, затвердженням у свідомості кожного воїна авторитету статутів, настанов, інструкцій тощо. Для цього необхідно посилити виховну роботу безпосередньо в підрозділах, забезпечити передову роль офіцерів, прапорщиків, сержантів у виконанні вимог статутів.

4. Організатором морально-психологічного забезпечення виконання завдань внутрішньої служби виступають командир частини (підрозділу) та його заступник з виховної та соціально-психологічної роботи. Вони турбуються про те, щоб робота щодо виховання воїнів у дусі невпинного дотримання вимог військових статутів проводилась планово, безперервно, конкретно, на науковій основі, активно впливала на подальше підвищення бойової готовності військ.

Висновки
Якісна організація МПЗ виконання завдань вартової служби є однією із вирішальних умов ефективного розв’язання її бойових завдань, підтримання постійної бойової готовності військової частини, психічного загартування особистості військовослужбовця і формування та розвитку у неї провідних рис захисника Батьківщини.

Питання для самоконтролю

 1. Хто несе відповідальність за організацію внутрішньої служби в частині (підрозділі)?

 2. Назвіть головні завдання морално-психологічного забезпечення вартової служби.

 3. Етапи роботи морально-психологічного забезпечення вартової служби. Назвіть їх.

 4. Хто відноситься до «групи ризику»?

 5. Профілактичні заходи для підтримки активності психіки людини під час ведення вартової служби.


Розробив:

“____”______________20_____ року
Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри МПЗ діяльності військ

Протокол від "30" серпня 2011 року №6

Схожі:

Ягупов В. В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій icon1 Маральний фактор, його зміст та сутність
Морально-психологічне забезпечення здійснюється на стратегічному, оперативному І оперативно-тактичному рівнях у тісній взаємодії...
Ягупов В. В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій iconКурс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4)
С 50 Смирнов А. М., Клещенков О. В. Транспортне право: Курс лекцій. – Донецьк: дюі, 2006. – 254 с
Ягупов В. В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій iconКурс лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва» Рівне 2008
Тема Виробнича база будівництва. Матеріально- технічне забезпечення виробництва
Ягупов В. В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій iconКурс лекцій Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки:...
Лекція Психокорекційна практика як основна форма діяльності практичного психолога
Ягупов В. В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій iconКурс лекцій Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки:...
Мета: ознайомлення студентів з діагностичними можливостями проективних малюнків у психодіагностиці
Ягупов В. В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій iconКурс лекцій навчальний посібник для студентів ІІІ курсу історичного факультету
...
Ягупов В. В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій iconКурс лекцій Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки:...
Мета: ознайомлення студентів з завданнями, основними конструктами диференціальної психології та формування уявлення про формальний...
Ягупов В. В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій iconКурс лекцій Черкаси 2012

Ягупов В. В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій icon3. Перспективи розвитку І шляхи вдосконалення системи воєнної безпеки України
Основні напрями вдосконалення воєнної організації держави визначаються загальною орієнтацією на підвищення її ефективності, зміцнення...
Ягупов В. В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій iconКурс лекцій Укладач
Одним словом, взаємовідносин, що їх Дарвін називає умовами, які породжують боротьбу за існування. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка