Затверджую
НазваЗатверджую
Сторінка1/5
Дата конвертації22.03.2014
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Військова справа > Документы
  1   2   3   4   5
Харківський університет Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри № 801

В. І. НОВІКОВ

. .20 р.МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА


для проведення групового заняття

з навчальної дисципліни

Військова підготовка

з розділу 1. Загальновійськова підготовка

з модулю 1.1. Статути Збройних Сил України

блока змістових модулів 1.1.1. Проходження військової служби

та відносини між військовослужбовцями
Змістовий модуль 1.1.1.1 (Тема 1). Предмет, структура та завдання

модулю Статути Збройних Сил України.
Навчальна група: студенти за всіма ВОС

Час: 2 години

Місце проведення: навчальна аудиторія
Навчальні та виховні цілі: 1.Довести до студентів загальні вимоги Статутів ЗСУ, їх зміст і що визначає кожний з них. 2. Вивчити і практично відпрацювати обов’язки студента, командирів відділень і навчальної групи перед шикуванням і в строю. 3. Вивчити і практично відпрацювати обов’язки чергового групи. 4. Розтлумачити студентам обов’язки днювального факультету. 5. Довести розподіл навчального часу по семестрах і звітність (поточний та підсумковий контроль). 6. Виховувати у студентів почуття пошани за службу в ЗСУ.
Навчальні питання і розподіл часу:
^

Зміст заняття


Час (хв.)

Вступ.

1. Призначення модулю „Статути ЗСУ” та його взаємозв’язок з іншими загальновійськовими дисциплінами.

2. Обов’язки студентів, командирів відділень і навчальної групи, чергового групи перед заняттями та під час їх проведення.

3.Обов’язки днювального факультету.

Підведення підсумків заняття і відповіді на питання.

10

35
30
10

5


Навчально-матеріальне забезпечення:

1.Навчальний посібник „Статути Збройних Сил України” – на кожного студента.

2.Збірник „Статути Збройних Сил України” – на кожного студента.

3.Стенди в навчальному класі.
Навчальна література:

1. Навчальний посібник „Статути Збройних Сил України”.

2.Статути: Внутрішньої служби, Стройовий та ХУПС. .

Організація проведення групового заняття
Підготовка до групового заняття починається завчасно. Викладач під час підготовки до заняття повинен розглянути рекомендовані джерела інформації, а також вивчити методичні рекомендації щодо проведення заняття.

До вступної частини викладач повинен:

1.Перевірити загальний порядок в аудиторії.

2.Вишикувати навчальну групу перед аудиторією, прийняти доклад командира (чергового) навчальної групи і перевірити додержання студентами форми одягу, дати вказівки щодо усунення недоліків.

3.Завести студентів в навчальну аудиторію.

4. Перевірити наявність студентів.

У ході проведення заняття викладач повинен слідкувати за додержанням студентами військової дисципліни та статутних положень під час відповідей на запитання.

До початку викладання навчального матеріалу пояснити студентам вимоги керівництва факультету до організації навчального процесу:

1. Кожний студент повинен мати і вести конспект з загальновійськових дисциплін і на кожну дисципліну в конспекті відводиться певна кількість аркушів.

2. В кожному конспекті повинен бути титульний лист (показати його, роз’яснити зміст і видати кожному, проконтролювати вклейку).

3. Перед початком кожної дисципліни в конспекті також вклеїти лист в якому вказується тематика, кількість годин на дисципліну, навчальна література, якою потрібно користуватись при підготовці до занять.
Порядок проведення групового заняття
У вступній частині:

1. Дати пояснення – на підставі яких документів організоване навчання на факультеті підготовки офіцерів запасу.

2. Довести свої вимоги до студентів під час проведення занять.

3.Оголосити тему, розкрити мету групового заняття, які цілі повинні бути досягнути у ході заняття та довести навчальні питання, що розглядаються.

До розгляду першого навчального питання, з метою перевірки рівня підготовки в середній школі та знання студентами Статутів Збройних Сил України проводиться усне опитування з таких питань:

а) вивчали студенти в школі Статути Збройних Сил України чи ні і в якому обсязі;

б) які бувають статути;

в) скільки існує загальновійськових статутів і які до них відносяться.

Для біль якісного засвоєння навчального матеріалу доцільно дати під запис скорочення, які можуть бути застосовані в ході заняття.

Після перевірки готовності студентів до заняття викладач стисло підводить підсумки і переходить до розгляду навчальних питань основної частини заняття.

Основна частина заняття

Навчальне питання №1 „Призначення модулю та його взаємозв’язок з іншими загальновійськовими дисциплінами”

Статути Збройних Сил України – це офіційні нормативно-правові документи, які є головними з актів воєнно-адміністративного законодавства. Вони регламентують повсякденну діяльність військовослужбовців усіх військових формувань України, а саме - Збройних Сил, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Внутрішніх військ МВС, Військ Цивільної оборони, військових частин МНС.

У Збройних Силах України військові статути поділяють на бойові та загальновійськові.

Бойові статути визначають основи підготовки та ведення бойових дій з'єднаннями, частинами та підрозділами видів Збройних Сил.

Загальновійськові Статути встановлюють загальні для усіх видів Збройних Сил положення, які визначають взаємовідношення між військовослужбовцями, їх загальні та посадові обов'язки і права, порядок несення внутрішньої, гарнізонної та вартової служб тощо.

До Статутів ЗСУ відносяться:

1. Статут внутрішньої служби (СВС) .

2. Дисциплінарний статут (ДС) .

3. Статут гарнізонної та вартової служб (СГВС) .

4. Стройовий статут (СС) .

Статути ЗСУ введені в дію Законами України 24 березня 1999 року (кожний – окремим законом) і тому вони є законами життя кожного військового колективу і обов’язкові для виконання всіма військовослужбовцями. В будь-якому військовому колективі ніхто не має права встановлювати порядки, які не відповідають чи суперечать статутам.

Статут внутрішньої служби визначає:

- загальні права та обов’язки військовослужбовців, їх взаємовідносини;

- обов’язки основних посадових осіб полку і його підрозділів;

- правила внутрішнього порядку у військовій частині.

Дисциплінарний статут вивчає:

- сутність військової дисципліни;

- обов’язки військовослужбовців щодо підтримки військової дисципліни;

- види заохочень та дисциплінарних стягнень і права командирів щодо їх застосування;

- порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг.

Статут гарнізонної та вартової служб визначає:

- організацію і порядок несення служби;

- права і обов’язки посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які залучаються до несення служби.

Стройовий статут визначає:

- стройові прийоми і рухи без зброї та зі зброєю;

- строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;

- порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;

- місце Бойового Прапора військової частини в строю, порядок його внесення і винесення;

- обов’язки посадових осіб перед шикуванням і в строю.

Статути ЗСУ увібрали в себе багаторічний досвід навчання та вихованню воїнів, бойовий досвід. Вони вчать тому, що необхідне для перемоги над ворогом, для захисту Вітчизни.

Статути - найважливіше джерело військових знань. В них закладена головна ідея – захисту Батьківщини, високого призначення та священного обов'язку українських вояків перед Вітчизною.

У статутах знаходяться вичерпні відповіді на повсякденні запитання військового життя та діяльності. Наполегливо вивчаючи положення та вимоги Статутів, громадянин, який потрапляє до лав Збройних Сил, швидко звикає до армійського порядку, стає дисциплінованим та організованим. А це завжди знадобиться у житті. Коли у підрозділі бойова та гуманітарна підготовка, уся повсякденна служба, життя та побут воїнів проходить у суворій відповідності з вимогами статутів, то у ньому з успіхом вирішуються усі учбові та бойові завдання. Такий колектив завжди згуртований, у ньому буде домінувати дух взаємовиручки, глибокої поваги один до одного. Не тільки від командирів, але і від усіх воїнів, у тому числі і від кожного окремого, залежить моральна атмосфера у колективі, її відповідність вимогам військових статутів та армійським законам.

Вимоги Статутів Збройних Сил України зобов’язані неухильно виконувати студенти, під час їх навчання на факультеті підготовки офіцерів запасу за контрактом у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

тудентів, які повинні виконувати всі його вимоги та розпорядження.

Кожне заняття зі Статутів ЗСУ починається з загального шикування групи (взводу) перед навчальною аудиторією. Для цього, за три хвилини до початку заняття, командир навчальної групи подає команду : «Група, в дві шеренги - СТАВАЙ» і визначає місце правого флангу. Метою вивчення Статутів ЗСУ є:

1)Підготувати майбутніх офіцерів запасу на такому рівні, щоб вони могли правильно застосовувати свої знання та вміння під час виконання службових обов’язків на первинних офіцерських посадах.

2)Сформувати в них здатності організовувати несення внутрішньої служби та підтримувати статутний порядок у підлеглих підрозділах.

Тому, за результатами вивчення розділу “Статути ЗСУ” кожний студент повинен

ЗНАТИ: 1.Закони України :”Про оборону України”, “Про Збройні Сили України” ,“Про військовий обов’язок і військову службу”,“Про альтернативну (невійськову) службу”. 2.Статути Збройних Сил України і основні керівні документи МО України, які регламентують повсякденну діяльність військових колективів.

3.Організацію внутрішнього порядку в підрозділі та побуту військовослужбовців.

4.Обов’язки посадових осіб роти.

5.Організацію служби добового наряду.

УМІТИ: 1.Встановлювати та підтримувати статутний порядок у підрозділі. 2.Виконувати обов’язки командира підрозділу в повсякденній діяльності. 3.Командувати строями взводу та йому рівних підрозділів.

^ БУТИ ОЗНАЙОМЛЕНИМ:

1.С Законами України: “Про соціальний захист військовослужбовців і членів їх сімей”, “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців ...” 2. З основними положеннями Воєнної доктрини України.

3. З Положеннями: “Про проходження громадянами України військової служби в ЗСУ”, “Про проходження військової служби особами офіцерського складу і прапорщиками (мічманами)”, “Про проходження громадянами України служби у військовому резерві ЗСУ”.

4.Зі структурою Збройних сил України, їх видів, частин і підрозділів.

Предметом розділу “Статути ЗСУ” є:

а)ознайомлення із законодавчою базою побудови ЗСУ і проходженням військової служби;

б)вивчення військових статутів і керівних документів МО України з питань служби військ і повсякденної діяльності;

в)формування умінь навичок у використанні знань, отриманих під час вивчення Статутів ЗСУ.

Статути Збройних Сил України вивчаються у взаємозв’язку з розділами: “Стройова підготовка”, ”Стрілецька зброя та вогнева підготовка”, ”Основи бойової та мобілізаційної підготовки”, ”Управління повсякденною діяльністю підрозділів в мирний час”, ”Методика роботи з гуманітарних та соціальних питань”, ”Загальна тактика”.

На вивчення Статутів Збройних Сил України відводиться 20 годин навчального часу, який розподіляється наступним чином:

8 годин – 1-й семестр навчання;

8 годин – 2-й семестр навчання;

4 години – навчальний збір (після 4-го семестру навчання).

Між тим, основним методом вивчення Статутів є самостійна підготовка.

Дисципліна поділена на чотири блоки змістових модулі:

БЗМ №1 – теми № 1,2,3 (шість годин);

БЗМ №2 – теми № 4,5 (чотири години);

БЗМ №3 – теми № 6,7 (чотири години).

БЗМ №4 – тема № 8 заняття № 1,2 (чотири години).
Вивчення блоків змістових модулів № 1,2,3 закінчується контрольною роботою, яка проводиться методом тестування. Тест містить контрольне питання і 4-5 відповідей, з яких одна – вірна. Кількість контрольних питань в білеті визначається кількістю тем, які складають блок змістових модулів. На кожну тему в білеті –1-2 контрольних питання.

Таким чином за кожний змістовий модуль студент повинен мати оцінку.

Звітність з дисципліни (підсумковий контроль) – залік з оцінкою по темах № 1-7 у другому семестрі навчання.

До заліку допускаються студенти, які мають відпрацьований(повністю заповнений по темах №1-7 ) конспект і не мають заборгованості по блокам змістових модулів № 1-3.

^ Навчальне питання №2 „Обов’язки студентів, командирів відділень та навчальної групи, чергового групи перед заняттями та під час їх проведення”
Відповідно до вимог статуту ХУПС, під час навчальних занять (на парах) викладач є начальником для с

Перед шикуванням і в строю студент зобов’язаний:

1. Мати коротку охайну зачіску.

2. Заправити обмундирування, допомогти товаришу усунути помічені недоліки.

3. Знати своє місце в строю і швидко, без метушні, ставати до стою; не виходити зі строю без дозволу.

4. В строю без дозволу не розмовляти, бути уважним до команд (наказів) свого командира, виконувати їх швидко і точно

5. Передавати команди (накази) без перекручень, гучно і чітко.

6. Під час руху зберігати рівняння, інтервал і дистанцію.

По команді «СТАВАЙ» командири навчальних відділень подають команду: «Перше (друге, третє) відділення, в дві шеренги СТАВАЙ»

Група шикується згідно зі штатом (по відділеннях) ліворуч від командира групи (ст.22,118СС).


Після цього командир групи робить один крок вперед, повертається ліворуч, подає команду: «РІВНЯЙСЬ» і контролює виконання команди (може робити зауваження).

Далі, він виходить на середину строю, повертається обличчям у бік фронту шикування і подає команду «СТРУНКО» та наказує командирам відділень з місця доповісти про наявність особового складу.

Командири відділень доповідають:

«В першому (другому, третьому) відділенні в строю 7 осіб. За списком -10 . Відсутні: 1- наряд, 1- хворий, 1- з неповажних причин.»

Прийнявши доповіді від командирів навчальних відділень, командир навчальної групи подає команду: «Рівняння – ПРАВОРУЧ(ЛІВОРУЧ)», повертається ліворуч(праворуч), стройовим кроком підходить до викладача (при надягненому головному уборі – прикладає до нього руку) і доповідає: «Товаришу полковнику. 300 навчальна група на заняття зі Статутів Збройних Сил України у кількості 26 осіб вишикувана. За списком -30 . Відсутні: 1- наряд, 2- хворих, 1-з неповажних причин. Командир групи- студент Петренко .» Далі він робить крок ліворуч(праворуч), водночас повертаючись праворуч(ліворуч), тим самим дає змогу викладачу пройти повз нього. На вітання викладача: «Здрастуйте товариші» студенти відповідають «Бажаємо здоров`я, товаришу полковник.» Після команди викладача «Вільно» - дублює команду і діє за вказівками викладача.

Командир навчальної групи, командири навчальних відділень перед шикуванням і в строю зобов’язані :

1. Визначити місце, час, порядок шикування та форму одягу.

2. Перевірити і знати наявність у строю підлеглих.

3. Перевірити зовнішній вигляд підлеглих.

4. Підтримувати дисципліну і вимагати виконання студентами своїх обов’язків у строю.

5. Під час подання команд, прийняти стройове положення.

6. Мати список особового складу свого підрозділу.

В навчальному класі група розташовується по навчальних відділеннях. Кожен командир відділення займає місце позаду своїх підлеглих і під час занять відповідає за їх дисципліну.

Командир групи займає місце за першим столом перед викладачем.

В дні навчальних занять з військової підготовки, під час ранкового шикування (до розводу на заняття) командир навчальної групи призначає чергового групи на весь навчальний день.

На заняттях черговий групи сидить за першим столом біля проходу в готовності виконати вимоги викладача.

Черговий групи зобов’язаний:

1. До початку кожної пари навчального заняття отримати у викладача (у викладацькій) необхідний навчальний і методичний матеріал, а також схеми, плакати, тощо.

2. До початку заняття уточнити у командира навчальної групи наявність особового складу і записати у лівому верхньому куті класної дошки:

- Навчальна група №300

- за списком - 30

- присутні -26

- відсутні: наряд -1

хворих -2

з неповажних причин -1

3. З початком заняття – стояти по середині навчального класу обличчям до аудиторії. З появою викладача подати команду «СТРУНКО», повернутись у бік викладача і доповісти: «Товаришу полковнику. 300 навчальна група на заняття зі Статутів Збройних Сил України у кількості 26 осіб прибула. За списком -30. Відсутні: 1- наряд, 2- хворих, 1- з неповажних причин. Черговий групи студент Коваленко .»

4. В ході заняття знаходиться на місці, встановленому командиром навчальної групи (воно повинно бути за одним з перших столів) і виконувати вказівки викладача. По команді викладача: «Закінчити заняття» - вийти на середину класу, повернутись обличчям до студентів і подати команду «СТРУНКО».

По цій команді студенти встають, приймають стройове положення і на слова викладача «До побачення товариши студенти» - відповідають «До побачення товаришу полковник.»

5.Після закінчення останньої пари навчальних занять – зробити вологе прибирання навчального класу і доповісти про це викладачу, відповідальному за аудиторією.
^ Навчальне питання №3 „Обов’язки днювального факультету”

Перед початком занять, на розводі , начальник курсу призначає двох днювальних факультету. Днювальні призначаються на весь день і звільняється від навчальних занять. Вони підпорядковуються начальнику курсу та черговому факультету і ЗАБОВЯЗАНІ:

 1. При заступанні в наряд:

 • вивчити обов’язки під час чергування та в разі виникнення пожежі;

 • прийняти документацію на посту днювального;

 • прийняти пост днювального згідно опису і ключі від навчальних класів;

 • перевірити функціонування телефонного апарату, годинника та гасової лампи, термін придатності вогнегасника;

 • прийняти навчальні класи згідно описів та порядок в них;

 • доповісти начальнику курсу ( черговому факультету) про приймання чергування.

 1. При несенні служби:

а) черговий днювальний:

- постійно знаходитись на посту біля тумбочки і не пропускати в приміщення сторонніх осіб;

- своєчасно подавати дзвінок про початок та закінчення навчальних занять згідно з розпорядком дня;

- вимагати від студентів додержання чистоти і порядку під час перерв, між парами навчальних занять;

- негайно доповідати начальнику курсу (черговому факультету) про всі надзвичайні події та порушення дисципліни серед студентів;

- не дозволяти курити в не визначеннях для цього місцях;

- не допускати порушень вимог пожежної безпеки, негайно вживати заходів щодо їх усунення;

-з прибуттям на третій поверх прямих начальників від начальника факультету і вище, подавати команду „Струнко”.

б) днювальний вільної зміни:

- підтримувати чистоту підлоги на 2 та 3 поверхах і на сходах;

- з початком кожної пари навчальних занять (після перерв) прибирати сміття на вході під’їзду та на закріпленій території.

3. При зміні з чергування:

- прийняти від чергових навчальних груп аудиторії, чистоту та порядок в них;

- зробити вологу приборку коридорів та місць загального користування на 2 та 3 поверхах і на сходах;

- прибрати сміття на вході під’їзду;

- винести сміття з 2 та 3 поверхів на смітник військового містечка;

- доповісти начальнику курсу ( черговому факультету) про здавання чергування.
У заключній частині викладач підводить підсумки групового заняття з оголошенням результатів оцінювання студентів, відповідає на запитання студентів, надає завдання на самостійну підготовку та оголошує тему наступного заняття.

Завдання для самостійної роботи.

1. Методична розробка, тема №1.

2.Статут Внутрішньої служби ЗСУ: Вступ, ст.ст.50,51,53.

3. Стройовий статут ЗСУ: Вступ, ст.ст. 23,25-29,76,79,80,84.

4.Статут гарнізонної та вартової служб ЗСУ: Вступ.

5.Дисциплінарний статут ЗСУ: Вступ.


Питання для самоконтролю.


 1. Які статути відносяться до загальновійськових статутів

Збройних Сил України?

 1. Що визначає Статут Внутрішньої служби?

 1. Що визначає Дисциплінарний статут?

 2. Що визначає Статут гарнізонної та вартової служб?

 3. Що визначає Стройовий статут?

 4. Що повинен ЗНАТИ кожний студент за результатами вивчення розділу “Статути ЗСУ”?

 5. Що повинен УМІТИ кожний студент за результатами вивчення розділу “Статути ЗСУ”?

 6. Які обов’язки має студент (рядовий) перед шикуванням і в строю?

 7. Які обов’язки має командир (командири навчальної групи та навчальних відділень) перед шикуванням і в строю?

 8. Порядок (схема) шикування навчальної групи перед початком навчальних занять.

 9. Навести приклад доповіді командира навчальної групи викладачу перед початком навчальних занять.

 10. Навести приклад доповіді чергового навчальної групи викладачу перед початком навчальних занять.

 11. Доповісти обов’язки днювального факультету при заступанні в наряд.

 12. Доповісти обов’язки чергового днювального факультету при несенні служби в наряді.

 13. Доповісти обов’язки днювального факультету вільної зміни при несенні служби в наряді


^
Розробив: старший викладач кафедри №801 О.К. НЕЙМИРОКМетодична розробка обговорена та схвалена на засіданні кафедри №801,

протокол від 02.09.2013 р. № 01.3. Заключна

Харківський університет Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба

^

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри № 801

В. І. НОВІКОВ

. .20 р.МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА


для проведення групового заняття

з навчальної дисципліни

Військова підготовка

з розділу 1. Загальновійськова підготовка

з модулю 1.1. Статути Збройних Сил України

блока змістових модулів 1.1.1. Проходження військової служби

та відносини між військовослужбовцями
Змістовий модуль 1.1.1.2 (Тема 2). Законодавство України про проходження військової служби

Навчальна група: студенти за всіма ВОС

Час: 2 години

Місце проведення: навчальна аудиторія
Навчальні та виховні цілі:

1.Довести до студентів основні вимоги законодавчих актів України з військових питань.

2.Ознайомити студентів з Воєнною доктриною України та структурою її Збройних Сил.

3.Роз’яснити студентам організацію підготовки офіцерів запасу для Збройних Сил України та їх резерву.
^ Навчальні питання і розподіл часу:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Генеральний директор хдавп президент Харківської обласної фпс
Популяризація та розвиток парашутного спорту в Україні та Харківської області
Затверджую iconЗатверджую” „затверджую”
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Полтавській області, як ефективного засобу підвищення ролі...
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка