Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка1/14
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра економічної теорії та маркетингу


Ткаченко В.Г., Коваленко К.В.


РОБОЧИЙ ЗОШИТ
студентам економічного факультету

для виконання практичних робіт з дисципліни

«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА»

Студента ______ курсу _____ групи______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
Викладач к.е.н., доцент Коваленко К.В.______________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Луганськ - 2013

Зміст
1. Демографічна ситуація…………………………………………………….….3

2. Доходи населення……………………………………………….…………....10

3. Ринок праці…………………………………………………………………....15
4. Освіта………………………………………………………………………….19
5. Культура………………………………………………………………………24
6. Охорона здоров’я……………………………………………………………..27
7. Соціальний захист населення …………………………………………….....30

8. Туризм……………………………………………………………………...….33

^
Демографічна ситуація
Методологічні пояснення


Поточні розрахунки чисельності населення на 1 січня базуються на даних останнього перепису населення (Всеукраїнського перепису населення 2001 року) з урахуванням природного і міграційного рухів населення, а також змін чисельності населення внаслідок адміністративно-територіальних змін.

^ Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих. Тимчасово проживаючі – це особи, які на момент перепису населення перебувають на території певного населеного пункту, але постійно проживають в іншому населеному пункті (за умови відсутності у постійному місці проживання не більше, ніж 12 місяців).

^ Постійне населення – населення, яке на момент перепису постійно проживає на даній території, враховуючи тимчасово відсутніх. Тимчасово відсутні – це особи, які постійно проживають у даному населеному пункті, але на момент перепису населення перебувають за його межами, якщо термін їх відсутності не перевищує 12 місяців.

^ Середня чисельність населення – середня арифметична з чисельності на початок і кінець періоду, для якого вона визначається.

Міське і сільське населення. До міського населення відносяться особи, які проживають в міських поселеннях, до сільського – які проживають у сільській місцевості. Міські поселення – це населені пункти, що затверджені законодавчими актами як міста та селища міського типу. Всі інші населені пункти – сільські.

^ Вік людини – період від народження до певного моменту її життя. Вік визначається кількістю повних років, прожитих людиною на цей момент.

Вікова група населення – сукупність людей певного віку.

^ Відомості про народження, смерті, шлюби та розлучення узагальнюються на підставі щорічної статистичної обробки даних других примірників актів цивільного стану.

У кількість народжених включаються тільки народжені живими.

Поточний облік шлюбів враховує тільки укладання шлюбів, які оформлені юридично. Шлюб вважається укладеним з моменту його реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану.

Поточний облік розлучень після набуття чинності Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 1 липня 2010р. № 2398-VI враховує розірвання шлюбів тільки за даними органів державної реєстрації актів цивільного стану без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку.

^ Кількість дітей народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, включає народження, на час реєстрації яких походження дитини від батьків встановлюється шляхом подачі спільної заяви батьком і матір’ю дитини або тільки за заявою матері чи за рішенням суду, про що записується в акті про народження. Якщо дитина народилася після смерті особи, яка перебувала з матір’ю новонародженого в шлюбі, у актовий запис померлий може бути записаний батьком дитини за умови, що з дня його смерті до народження дитини минуло не більше 10 місяців.

^ Природний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю народжених живими і кількістю померлих.

Загальні коефіцієнти народжуваності та смертності (кількість народжених та кількість померлих на 1000 осіб наявного населення) – відношення відповідно кількості народжених (живими) і кількості померлих протягом періоду до середньої чисельності наявного населення.

^ Загальний коефіцієнт природного приросту (скорочення) (природний приріст (скорочення) на 1000 осіб наявного населення) розраховують як відношення природного приросту населення за період до середньої чисельності наявного населення або як різницю між загальними коефіцієнтами народжуваності та смертності.

^ Загальні коефіцієнти шлюбності та розлучуваності (кількість зареєстрованих шлюбів та кількість зареєстрованих розлучень на 1000 осіб наявного населення) – відношення відповідно кількості зареєстрованих протягом календарного року шлюбів і розлучень до середньорічної чисельності наявного населення.

^ Коефіцієнти народжуваності за віком матері розраховані діленням кількості народжених живими за рік у жінок визначеної вікової групи на середньорічну чисельність жінок відповідного віку в постійному населенні. Розрахунок показника для вікової групи 15–49 років здійснюється з урахуванням дітей, народжених жінками у віці старше 49 років і молодше 15 років, розрахунок показника для вікової групи 15–19 років здійснюється з урахуванням дітей, народжених жінками у віці молодше 15 років, розрахунок показника вікової групи 45–49 років – з урахуванням дітей, народжених жінками у віці старше 49 років.

^ Сумарний коефіцієнт народжуваності характеризує середню кількість дітей, народжених жінкою у гіпотетичному поколінні за все її життя, за умови збереження в кожній віковій групі існуючого рівня народжуваності. Розраховується як сума вікових коефіцієнтів народжуваності по всіх вікових інтервалах, його розмір не залежить від вікового складу населення і характеризує середній рівень народжуваності в календарному році, для якого він визначається.

^ Джерелом інформації про причини смертності є лікарське свідоцтво про смерть, фельдшерська довідка про смерть, лікарське свідоцтво про перинатальну смерть, на підставі яких заповнюється графа «Причина смерті» в актовому записі про смерть.

^ Розробка причин смерті починаючи з 2005р.здійснюється у відповідності до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду.

^ Дані з міграції населення базуються на статистичній розробці інформації талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні, а також талонів реєстрації місця проживання, які надходять від органів Державної міграційної служби України для розроблення статистики міграції за всіма видами переміщень населення.

^ Міграція населення – територіальні переміщення населення, пов’язані зі зміною місця проживання.

Всі потоки (загальна міграція) за своїми складовими частинами поділяються на внутрішньорегіональну, міжрегіональну  та міждержавну міграції.

^ Внутрішньорегіональна міграція – міграція населення, яка відбувається у межах одного регіону (Автономна Республіка Крим, область, м.Київ, Севастополь (міськрада)).

^ Міжрегіональна міграція – міграція населення з одного регіону в інший у межах України.

Міждержавна міграція – міграція населення за межі України або прибуття до України з інших країн.

^ Зовнішня міграція для регіону це міжрегіональна та міждержавна міграція разом.

Кількість прибулихя визначається за талонами реєстрації місця проживання в Україні.

^ Кількість вибулихя визначається за талонами зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю прибулих на дану територію та кількістю вибулих за її межі.

^ Загальні коефіцієнти прибуття (вибуття) – відношення відповідно кількості прибулих і кількості вибулих протягом періоду до середньої чисельності наявного населення; розраховано на 10000 осіб.

^ Загальний коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) (міграційний приріст (скорочення) на 10000 осіб наявного населення) – розраховують як відношення міграційного приросту населення за період до середньої чисельності наявного населення або як різницю між загальними коефіцієнтами прибуття та вибуття.

^ Середня очікувана тривалість життя при народженні – кількість років, які в середньому належить прожити даному поколінню народжених за умови, що протягом усього життя цього покоління (при переході його від одного віку до іншого) рівень смертності буде дорівнювати сучасному рівню смертності населення в окремих вікових групах. Розраховується в таблицях смертності.

Чисельність населення на 1 грудня 2012 року (осіб)

Показники Все

населення міське сільське

осіб % осіб % осіб %

^ Луганська область 2257686 100 1959824 100 297862 100

у т.ч.
Луганськ (міськрада) 465047 462015 3032

м. Алчевськ 111387 111387 х

Антрацит (міськрада) 77937 76409 1528

Брянка (міськрада) 53678 53678 х

Кіровськ (міськрада) 36330 36007 323

Красний Луч (міськрада) 123907 123110 797

Краснодон (міськрада) 103982 102714 1268

Лисичанськ (міськрада) 119890 119890 х

Первомайськ (міськрада) 70100 70100 х

Ровеньки (міськрада) 83956 80850 3106

м. Рубіжне 60371 60371 х

Свердловськ (міськрада) 98361 96609 1752

Сєверодонецьк

(міськрада) 119933 118682 1251

Стаханов (міськрада) 92044 92044 х

райони

Антрацитівський 31088 16958 14130

Біловодський 24298 8165 16133

Білокуракинський 19655 7718 11937

Краснодонський 29698 10000 19698

Кремінський 41881 24781 17100

Лутугинський 67617 49764 17853

Марківський 15774 6255 9519

Міловський 15582 5952 9630

Новоайдарський 25306 8560 16746

Новопсковський 35083 13899 21184

Перевальський 71739 67352 4387

Попаснянський 40726 31236 9490

Сватівський 37275 20470 16805

Свердловський 12054 4033 8021

Слов'яносербський 55168 35835 19333

Ст анично -Луганський 49817 18747 31070

Старобільський 47093 18314 28779

Троїцький 20909 7919 12990

Чисельність населення на 1 грудня 2012 року (осіб)

Показники Все

населення міське сільське

осіб % осіб % осіб %

^ Луганська область 2257686 100 1959824 297862

у т.ч.
Луганськ (міськрада) 465047 100 462015 3032

м. Алчевськ 111387 100 111387 х

Антрацит (міськрада) 77937 100 76409 1528

Брянка (міськрада) 53678 100 53678 х

Кіровськ (міськрада) 36330 100 36007 323

Красний Луч (міськрада) 123907 100 123110 797

Краснодон (міськрада) 103982 100 102714 1268

Лисичанськ (міськрада) 119890 100 119890 х

Первомайськ (міськрада) 70100 100 70100 х

Ровеньки (міськрада) 83956 100 80850 3106

м. Рубіжне 60371 100 60371 х

Свердловськ (міськрада) 98361 100 96609 1752

Сєверодонецьк

(міськрада) 119933 100 118682 1251

Стаханов (міськрада) 92044 100 92044 х

райони

Антрацитівський 31088 100 16958 14130

Біловодський 24298 100 8165 16133

Білокуракинський 19655 100 7718 11937

Краснодонський 29698 100 10000 19698

Кремінський 41881 100 24781 17100

Лутугинський 67617 100 49764 17853

Марківський 15774 100 6255 9519

Міловський 15582 100 5952 9630

Новоайдарський 25306 100 8560 16746

Новопсковський 35083 100 13899 21184

Перевальський 71739 100 67352 4387

Попаснянський 40726 100 31236 9490

Сватівський 37275 100 20470 16805

Свердловський 12054 100 4033 8021

Слов'яносербський 55168 100 35835 19333

Ст анично -Луганський 49817 100 18747 31070

Старобільський 47093 100 18314 28779

Троїцький 20909 100 7919 12990
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Робочий зошит iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит iconРобочий зошит
Рекомендовано методичною комісією загально-технічних дисциплін Протокол №1 від зо 08. 98
Робочий зошит iconРобочий зошит
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць
Робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит
Автори: Мороз С. Е., доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Полтавського університету споживчої кооперації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка