Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм»
НазваКурс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм»
Сторінка5/10
Дата конвертації20.12.2013
Розмір1.58 Mb.
ТипКурс лекцій
skaz.com.ua > Туризм > Курс лекцій
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема 5. Методика проведення екскурсії


    1. . Показ – головний елемент екскурсії.

5.2. Види та особливості показу.

5.3. Методичні прийоми показу.

5.4. Місце розповіді в екскурсії.

^ 5.5. Методичні прийоми розповіді.

5.6. Співвідношення показу та розповіді.

5.7. Особливі методичні прийоми проведення екскурсії.

5.8. Методика проведення деяких видів екскурсій.

5.1. Показ - основний елемент екскурсії

Чільну й визначальну роль в екскурсії грає показ.

Показ - багатоплановий процес витягу зорової інформації з об'єктів, що екскурсанти одержують під керівництвом екскурсовода в певній послідовності, з конкретною метою.

Термін "показ" не має загальноприйнятого тлумачення, але широко використається в методичній літературі, іноді ототожнюючись із поняттям "демонстрація". Однак між даними поняттями є деякі розходження, тому що показ - це цілеспрямовані дії екскурсовода й екскурсантів, спостереження об'єктів під керівництвом фахівця. Показ припускає аналіз об'єктів, активну самостійну роботу екскурсантів.

Особливістю показу є здатність виявити, розкрити ту або іншу якість (властивість, здатність) спостережуваного об'єкта, можливість зробити явним, очевидним те, що непомітно при першому погляді на предмет.

^ Завдання й умови показу. Ефективність показу залежить від організації правильного спостереження об'єктів екскурсантами.

Ціль показу - навчити екскурсантів певним чином дивитися й бачити, спостерігати й вивчати. У ході екскурсії ціль реалізується шляхом рішення таких завдань, як показ:

об'єктів, що перебувають перед екскурсантами;

об'єктів, яких уже немає;

історичних подій, що відбувалися на даному місці;

дій історичного діяча;

об'єкта таким, яким він був у період описуваної події.

Показ базується на спогляданні й огляді.

При огляді людина сприймає тільки зовнішній вигляд об'єкта, при показі ж вивчає його різні сторони за допомогою пояснень екскурсовода.

Існує сюжетний і безсюжетний показ. Сюжетний відрізняється присутністю конкретних особистостей з їхніми характерами, діями. Такий показ пожвавлює екскурсію, активізує екскурсантів: вони краще запам'ятовують побачене, засвоюють суть подій. Безсюжетний показ характерний найчастіше для оглядових екскурсій, при цьому екскурсанти одержують загальні враження (наприклад, про забудову міста).

Для ефективного показу екскурсійних об'єктів потрібно виконати наступні умови:

- правильно вибрати крапки показу й сприятливе для нього час;

- передбачити можливість відволікти увага екскурсантів від об'єктів, що не розкривають тему;

- використати прийоми руху;

- підготувати екскурсантів до сприйняття.

Сюди ж необхідно віднести вміння й навички екскурсовода. Існують особливі умови показу архітектурних об'єктів. Наприклад, при показі архітектурного пам'ятника не слід підходити до нього з фасаду, тому що сприйняття об'єкта екскурсантами буде площинним, мальовничим, але не архітектурним. Групу до такого пам'ятника потрібно підводити збоку, що дозволить побачити його тривимірність (довжину, висоту, ширину). Щоб правильно показати об'єкт, потрібно враховувати також погодні умови й рельєф місцевості.

Дані щаблі застосовні не до всіх екскурсій. Виключення становить, наприклад, панорамний показ міста, архітектурного ансамблю. Щоб відтворити його у свідомості, екскурсантам доводиться глянути на нього багато разів. Сума цих поглядів дає подання про зовнішній вигляд об'єкта. Напрямок поглядів визначають методичні ради екскурсовода й хід думок екскурсанта.

Ефективність показу залежить не тільки від знань й умінь екскурсовода, але й від форм допомоги екскурсантам у засвоєнні об'єктів показу. Так, екскурсовод допомагає знайти крапку, звідки відкривається найкращий вид удалину, зрозуміти просторові відносини між об'єктами, їхнє розташування відносно один одного.

Показ припускає активні дії всіх учасників екскурсії: екскурсовода, що керує сприйняттям, і екскурсантів, які спостерігають, досліджують.

Екскурсовод своїми поясненнями допомагає екскурсантам розглянути те, що з'являється перед їхніми поглядами. Вказівки екскурсовода розрізняють за часом їхнього впливу на аудиторію. Вони даються до зустрічі з екскурсійним об'єктом, у ході показу й, нарешті, наприкінці спостереження з метою ознайомити з методикою самостійного огляду.

Вказівки екскурсовода можуть:

орієнтувати на певні частини або деталі об'єкта (за часом - до спостереження): "Зараз ліворуч на тлі заходу можна буде побачити вежі будинку - пам'ятника архітектури";

націлювати увагу екскурсантів на певний об'єкт: "Праворуч буде видний пам'ятник Т.Г. Шевченко";

рекомендувати зрівняти даний об'єкт із яким-небудь іншим, баченим ними раніше (наприклад, пам'ятники Артему в Донецьку й у Святогірську);

роз'ясняти особливості об'єкта показу з метою його більше глибокого розуміння (у ході спостереження);

виділяти об'єкт із ансамблю або з ряду подібних йому в навколишнім середовищі;

пропонувати зробити висновки на основі загальних спостережень.

Важливого значення набуває попереднє вивчення особливостей об'єктів. У містобудівній екскурсії такий показ змусить об'єкти "заговорити" особливостями своєї конструкції, у яких реалізувався задум архітектора. Щоб це відбулося, при показі об'єктів необхідно враховувати їхні ознаки - розміри, об'ємну форму, призначення, функції, виконувані в цей час, фарбування.
^ 5.2. Види та особливості показу

Види показу. Одним з ознак екскурсії, як ми вже відзначали раніше, є рух по заздалегідь складеному маршруті. Темп руху в різних екскурсій різний, залежно від чого виділяють показ об'єктів по ходу руху й під час спеціальних зупинок.

Для автобусної екскурсії характерні, наприклад, що випливають види показу:

1) коментарі екскурсовода щодо об'єктів, які бачать екскурсанти по ходу руху на швидкості 50-60 км/ч. Такий вид показу характерний для шляхової інформації;

2) спостереження при вповільненому русі (до 40 км/ч). Дає можливість оглянути пам'ятники історії й культури, використається для знайомства з додатковими об'єктами;

3) спостереження об'єктів при зупинці автобуса без виходу екскурсантів із салону. Показ ведеться через вікна автобуса. Відбувається більше глибоке знайомство з об'єктом, пам'ятними місцями. Можливість використання методичних прийомів показу обмежена;

4) більше глибокий показ на зупинці з виходом з автобуса. Використаються методичні прийоми показу.

^ Особливості показу на екскурсії. Характерними рисами показу на екскурсії є:

1. Активність. Показ - не пасивне милування пам'ятниками природи або добутками, створеними руками людини, а цілеспрямоване спостереження (вивчення, дослідження) об'єктів. Це процес, що вимагає активних дій екскурсовода й екскурсантів.

2. Логічна послідовність. В екскурсії кожен наступний об'єкт є сходинкою до розкриття теми. Ця обставина визначає місце даного об'єкта серед інших. Логічність показу, зв'язок об'єктів між собою забезпечуються продуманою черговістю.

3. Чільне значення. Без показу не може бути екскурсії. Він первинний й у тих випадках, коли з його допомогою ілюструється розповідь. Для більшості екскурсій об'єкти є єдиним доказом висунутих екскурсоводом положень.

4. Визначальна роль. На екскурсії в більшості випадків показ передує розповіді або використається одночасно з ним. Це привело до народження формули "від показу - до розповіді". Основою екскурсії є зорові сприйняття й враження, отримані при участі інших органів почуттів.

5. Сюжетність. Показ об'єкта в екскурсії звичайно носить сюжетний характер. Сам по собі сюжет в екскурсії складніше, ніж у добутку літератури або образотворчого мистецтва. Для нього характерна сукупність дій її учасників, показ ходу історичної події, життя й діяльності історичного діяча. У тематичних екскурсіях проглядається чітка сюжетна лінія, що поєднує елементи показу й розповіді. Звичайно пам'ятник культури, садиба, історичне місце є об'єктами показу завдяки їхньому зв'язку з історією держави, з тими або іншими подіями.

6. Парадоксальність полягає в тому, що екскурсант у ході показу бачить більш того, що перебуває перед ним у цей момент. Спостереження об'єкта під керівництвом екскурсовода створює умови для того, щоб екскурсант побачив більш того, що він побачив би при самостійному огляді об'єкта. Наприклад, він подумки представляє не тільки видиму стіну будинку, але й те, що перебуває за цією стіною, усередині будинку. На підставі образної розповіді екскурсовода перед ним виникають образи кабінету письменника й самого автора, що працює над добутком.
^ 5.3. Методичні прийоми показу

Методичні прийоми показу організують спостереження об'єкта й дозволяють виділити його з навколишнього середовища. Вони підрозділяються на кілька груп залежно від їхнього призначення.

Попередній огляд використається на початку спостереження об'єкта. Існують два варіанти цього прийому. Перший починається зі слів екскурсовода: "А це таке-те пам'ятник, ознайомтеся з ним". Тим самим екскурсантам пропонується самостійно провести первісне спостереження об'єкта, познайомитися з його зовнішнім виглядом, побачити якісь деталі. Після цього екскурсовод націлює увагу групи на визначення сутності об'єкта, що дає екскурсантам можливість:

- скласти уявлення про історичну місцевість, де відбувалися розглянуті події;

- представити даний об'єкт у природній обстановці;

- дати певну оцінку об'єкту;

- одержати подання про його природне оточення.

У другому варіанті прийому попереднього огляду початком служить коротке вступне слово екскурсовода, у якому він орієнтує групу на те, що саме варто побачити в ході спостереження об'єкта, які його якості й конкретні особливості рекомендується при цьому виявити.

Панорамний показ дозволяє спостерігати вид місцевості. Для цього прийому можна використати вежі, дзвіниці, мости й інші високі крапки, звідки відкривається панорама міста, поля бою, долини, ріки. З метою активізації сприйняття панорамної картини необхідно виявити в ній композиційний центр і звернути на нього увага екскурсантів. Також для розкриття теми потрібно вказати ті об'єкти, які цьому сприяють, і перейти від загального до частки.

Даний прийом використається в екскурсіях по Святого‘ю, на Савур-Могилу й т.д.

Зорова реконструкція (відновлення). Термін "реконструкція" означає відновлення первісного виду (вигляду) чого-небудь по залишкам або письмовим джерелам. Сутність даного прийому полягає в тім, що шляхом словесного опису відновлюється первісний вигляд історичного будинку. Екскурсовод при цьому опирається на зорові враження екскурсантів. Такий прийом широко використається при показі пам'ятних місць, де проходили, наприклад, військові бої, народні повстання, страйки, революційні маївки, мітинги й інші події. Сюди можна віднести місця, які пов'язані з життям державних діячів, відомих письменників, учених, композиторів, художників.

Завдання даного прийому - надати екскурсантам можливість зрительно відновити пам'ятне місце, будинок, спорудження, історична подія в їхньому первісному виді. Якщо будинок перетворився в руїни (внаслідок війни, землетрусу, часу), зробити його зорову реконструкцію екскурсоводові допомагають уцілілі частини й деталі. Якщо ж будівля зовсім не збереглася, рятуйте ! наочні приладдя "портфеля екскурсовода" (фотографії об'єкта, малюнки, креслення, схеми, образотворчий матеріал, що характеризує обстановку, у якій відбувалися події).

Успіх використання прийому зорової реконструкції залежить від ступеня підготовленості екскурсовода. Його компетентність дозволяє не тільки переконливо розповісти екскурсантам про подію, але й дати зорове подання про нього.

Зоровий монтаж є одним з варіантів методичного прийому реконструкції. Екскурсовод, використовуючи цей прийом, становить потрібний образ, підсумовуючи зовнішній вигляд декількох пам'ятників, а також їхніх окремих частин. Складові частини можуть бути "запозичені" з тих об'єктів, які в цей момент служать предметом спостереження екскурсантів. У зоровому монтажі використаються фотографії, креслення, малюнки.

Локалізація відіграє важливу роль у конкретизації подій. Цей прийом дає можливість обмежити увага учасників екскурсії відомими рамками, прикувати їхні погляди в межах даної конкретної території саме до того місця, де відбулася подія. При викладі матеріалу передбачається перехід від загального до частки. (Наприклад, ефективне використання прийому прив'язки подій до певного місця в екскурсіях на виробничі теми: "У цьому цеху був побудований перший у країні трактор").

Прийом локалізації жадає від екскурсовода точності відтворення історичної події й часто сполучається із прийомом реконструкції. Використання даного прийому викликає в екскурсантів почуття причетності до подій, робить сильний емоційний вплив й одержало образну назву "влада місця". Найчастіше прийом використається в екскурсіях на історичні й воєнно-історичні теми.

Абстрагування передбачає уявне виділення частин із цілого для наступного глибокого спостереження. Воно може бути побудоване на спостереженні одного з об'єктів за допомогою уявного відволікання від інших об'єктів, розташованих поруч, однієї із частин будинку (поверху, балкона, колонади) при відволіканні від інших частин, які менш істотні при розкритті теми. Дуже часто застосовується в екскурсіях на архітектурно-містобудівні теми.

Порівняння. В екскурсійній методиці використаються різні види цього прийому: зорове, словесне, порівняння зрительно сприйманого об'єкта з тим, що подумки реконструюється або показаним раніше. Прийом побудований на зоровому зіставленні різних об'єктів або частин одного об'єкта, що перебувають у поле зору екскурсантів. При цьому рівняються об'єкти, як схожі, так і різні по своєму зовнішньому вигляді.

Використання предметів зорового порівняння дає можливість екскурсантам представити дійсну величину об'єкта (наприклад, висоту пам'ятника, довжину кріпосних стін, ширину вулиці), скоротити кількість цифр у розповіді, число використовуваних фактів і прикладів, затрачуване на пояснення.

Одне із завдань даного методичного прийому - виявити характерні риси, особливості об'єкта, показати його оригінальність, неповторність. Підводячи підсумки "спостереження", екскурсовод називає подібні або відмінні елементи порівнюваних об'єктів.

Наприклад, в оглядовій екскурсії по м. Донецькові, демонструючи копію пальми Мерцалова, що зображена на гербі Донецької області, екскурсовод пропонує зрівняти даний об'єкт із рослиною пальми, виявляючи загальні й відмітні риси.

Інтеграція (возз'єднання). Прийом побудований на об'єднанні окремих частин спостережуваного об'єкта в єдине ціле. Показуючи будинок, спорудження, екскурсовод іде шляхом об'єднання різних сторін, деталей, властивостей. Прийом не викликає труднощів, тому що кожна людина починає пізнання навколишнього світу з вивчення одиничних предметів.

Може бути використаний при показі архітектурного ансамблю. Спочатку показується кожен будинок окремо , потім екскурсовод поєднує (інтегрує) зорові враження, і на заключному етапі група спостерігає ансамбль як єдність декількох будинків.

Зорова аналогія. Прийом більше складний, чим зорове порівняння, тому що завдання екскурсовода - залучити екскурсантів до активного пошуку аналогії, викликати в пам'яті подання про зовнішній вигляд подібного об'єкта. При цьому в кожного екскурсанта може бути своя аналогія. Даний прийом іноді називають ще прийомом асоціації. Особливо часто він будується на асоціації по подібності. Рідше використаються асоціації по протилежності.

Перемикання уваги. Після спостереження об'єкта екскурсанти за пропозицією екскурсовода переводять погляд на інший об'єкт (наприклад, з будинку, побудованого на початку ІX в., на нинішній багатоповерховий будинок). Присутність контрастів збагачує новими враженнями.

Показ меморіальної дошки. При наявності її на екскурсійному об'єкті екскурсоводові варто почати з аналізу об'єкта й розповіді про події, з ним зв'язаних. Тільки після цього увагу обертають на меморіальну дошку. Якщо вона добре видна екскурсантам, екскурсоводові не слід читати підпис на ній.

У випадку якщо об'єкт, про яке мова йде, не збереглася й меморіальна дошка встановлена на будинку (спорудженні, меморіалі), спорудженому на місці, де відбувалися події, висвітлення підтеми може бути почате з меморіальної дошки. Наприклад, на екскурсії в Ясну галявину розповідь про життя Л.Н. Толстого доречно почати з показу меморіального напису на камені, де перебував будинок, у якому народився письменник. У тематичній екскурсії "Донецьк літературний" при розповіді про В. Стусе й університет, у якому він учився, можна продемонструвати меморіальну дошку на будинку корпуса філологічного факультету. При цьому читати напис не треба, але можна звернути увагу на оригінальність меморіальної дошки, зрівнявши її з іншими, раніше побаченими.

"Портфель екскурсовода". Заповнити відсутній зоровий ряд або більш конкретно сприйняти екскурсійний об'єкт і пов'язані з ним події допомагають наочні приладдя. Вони не повинні підмінювати зоровий матеріал, якому можна побачити на екскурсії. Наочні приладдя - це додаткове джерело знань про об'єкт і події, пов'язаних з ним; вони особливо необхідні при огляді й реконструкції пам'ятних місць, об'єктів, де відбувалися історичні події. "Портфель екскурсовода" широко застосовується в оглядових і тематичних екскурсіях.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності...
Конспект лекцій з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 020107...
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconМ. В. Тонкошкур Р. С. Ладиженська
«Економіка та ціноутворення в галузі туризму» (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки...
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconРобоча програма для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 140103 «Туризм»
Спортивний туризм: Робоча програма дисципліни для студентів всіх форм навчання напрямку підготовки «Туризм». – К.: Кутеп, 2012. –...
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconКонспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форм...
Правознавство. Конспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання, Земко Алла Михайлівна. Луцьк: лнту, 2008....
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання
Маслова С. О. Обіход С. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів...
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconКонспект лекцій з курсу «політологія» для студентів усіх спеціальностей...
Конспект лекцій з курсу «Політологія» (Модуль 2) для студентів всіх спеціальностей денної І заочної форм навчання / Уклад.: А. О....
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconКонспект лекцій розділу “Харчові технології” для студентів денної...
Кошова В. М., Білько М. В. загальна Технологія харчової промисловості: Конспект лекцій розділу “Харчові технології” для студ ден...
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconКонспект лекцій з курсу «політологія» для студентів усіх спеціальностей...
Конспект лекцій з курсу «Політологія» (Модуль 1) для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.: Л. Г....
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconКонспект лекцій з курсу «економіко-математичне моделювання»
Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне моделювання», Модуль 1 «Лінійне програмування» для студентів напряму підготовки 030504...
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconВступ
Методичні вказівки І завдання до лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи та технології» для студентів напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка