Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм»
НазваКурс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм»
Сторінка10/10
Дата конвертації20.12.2013
Розмір1.58 Mb.
ТипКурс лекцій
skaz.com.ua > Туризм > Курс лекцій
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

8.4. Формування різних груп екскурсантів.

^ Екскурсії для дітей. Екскурсії для дітей бувають шкільні й позашкільні. Їх відрізняють завдання, тематика, методика проведення. Шкільні призначені для закріплення матеріалу навчальних програм. Позашкільні екскурсії спрямовані на розширення культурного кругозору, виховання в дітях таких якостей, як любов до батьківщини, повага до праці, почуття прекрасного.

Учасників екскурсій звичайно підрозділяють на три вікові категорії: 7-10, 11-14, 15-17 років.

Всі екскурсії для дітей відрізняються від екскурсій для дорослої аудиторії. Залежно від віку міняється й тривалість: для першої групи - не більше 1,5 годин, для другий - від двох до двох з половиною, для третьої - більше тривалі екскурсії, але не більше 3 годин.

При проведенні екскурсій для дітей необхідно дотримувати наступні правила:

1. Екскурсію для школярів не можна перевантажувати достатком об'єктів (рекомендується 8-10 найбільш яскравих, що запам'ятовуються).

2. При побудові маршруту необхідно уникати довгих переїздів, під час яких хлопці відволікаються від теми й екскурсоводові часом доводиться прикласти чимало зусиль для концентрації їхньої уваги.

3. Екскурсоводові необхідно з перших хвилин екскурсії встановити контакт із групою й підтримувати його до кінця екскурсії.

4. При показі об'єктів для шкільної аудиторії не слід давати мистецтвознавчий аналіз, але необхідно підкреслити їхню красу й велич.

5. У маршрут не включаються й істотно, що змінилися об'єкти, тому що відтворення їхнього первісного вигляду занадто складно для дітей. Прийом порівняння, навпаки, використається досить широко.

6. В екскурсіях обов'язкове використання наочних приладдя. Вони повинні бути чіткими, великого розміру, але в жодному разі в "портфель екскурсовода" не повинні входити вирвані із книг і журналів ілюстрації. У ході екскурсії передбачаються ігри, вікторини, пісні.

Екскурсії для дітей виконують не тільки пізнавальну, але й виховну функцію, причому виховних елементів у них більше, ніж у будь-яких інші.

^ Екскурсії для молоді. Екскурсії, призначені винятково для молодіжної аудиторії, мають свої специфічні особливості: тематику, зміст, форми проведення.

У методиці частіше застосовуються прийом завдань, розповідь у формі бесіди, питання до аудиторії з метою зосередити увагу на певній проблемі. Серед особливостей можна відзначити чергування різних темпів пересування по маршруті, значна питома вага пішохідних маршрутів.

Велике значення має обсяг екскурсійного матеріалу (менший, чим для дорослих, але більше живий, цікавий, з елементами романтики).

В екскурсії необхідно використати багато ілюстрацій, витримок з історичних документів і добутків художньої літератури. Великого значення набуває принцип науковості, зв'язку з життям. Мова екскурсовода повинна бути без повчального тону.

Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування припускає підготовку й проведення екскурсій з урахуванням інтересів різних груп населення й дозволяє підняти екскурсійну справу на якісно новий щабель.

Умілий кваліфікований поділ екскурсантів на чітко певні групи дозволяє профспілковим і туристсько-екскурсійним організаціям успішно вирішити проблеми:

1) планомірного розширення екскурсійного обслуговування людей, у тому числі учнівський молоді;

2) максимального задоволення в ході екскурсій постійно зростаючих запитів й інтересів трудящих і учнівський молоді;

3) підвищення ефективності й результативності екскурсійної роботи.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
І. Основна література

1. Дворниченко В.В. Емельянов Б.В. Организация экскурсионной работы: Методика, опыт / В.В. Дворниченко, Б.В. Емельянов, - М.: 1984.- 163 с.

2. Долженко Г.П. Экскурсионное дело. Учебное пособие / Г.П. Долженко. - Москва - Ростов-на-Дону: Феникс, МарТ, 2009. - 272 с.

3. Дьякова Р.А., Емельянов Б.В., Пасечный П.С. Основы экскурсоведения/ Р.А. Дьякова, Б.В. Емельянов, П.С. Пасечный - М., Просвещение. - 1985. - 255 с.

4. Емельянов Б.В. Профессиональное мастерство экскурсовода: учеб. пособие / Б.В.Емельянов. - М. : ЦРИБ Турист, - 1986. – 242 с.

5. Емельянов Б.В. Экскурсоведение : учебник / Б.В. Емельянов. - М. : Советский спорт, 2008. - 216 с.

6. Организация и методика экскурсионной работы : учеб. пособие / под. ред. Даринского. - Л.: Высшая профсоюзная школа культуры, 1983, - 125 с.

7. Савина Н.В. Экскурсоведение : учебное пособие / Н.В. Савина. - Минск: БГЗУ, 2009. -256 с.

8. Савина Н.В., Горбьшева З.М. Экскурсоведение: учебное пособие / Н.В. Савина, Горбылева. - Минск: 2004. - 236 с.

9. Требования к методической разработке экскурсии: методические рекомендации. М. : Б «Турист», 1997. – 86 с.

10. Хуусконен Н.М., Глушанок Т.М. Практика экскурсионной деятельности / Н.М. Хуусконен, Глушанок Т.М. - М.: Герда, 2008. - 208 с.

ІІ. Додаткова література

11. В помощь экскурсоводу: сборник методических и справочных материалов. - М. : РМАТ, 1998. – 124 с.

12. Герцевич Н.А. Основы экскурсоведения / Н.А. Герцевич. - Минск: 1985.- 77 с.

13. Голубничая С.Н. Основы экскурсионного дела: учебное пособие/ С.Н. Голубничая. – Донецк: ДИТБ, 2003. – 242 с.

13. Методические рекомендации по использованию элементов психологии в экскурсиях. – М.:1980. - 136 с.

14. Методические советы организатору экскурсий и путешествий. - М. : 1983. — 119 с.

15. Нечаев М.П. Экскурсионная деятельность в образовательном процессе / М.П. Нечаев. –М.: Перспектива, 2007. - 28 с.

16. Омельченко Б.Ф. Дифференцированный подход к обслуживанию различных групп туристов и экскурсантов: Конспект лекций / Б.Ф. Омельченко. - М., ИПК, 1997. - 120 с.

17. Омельченко Б.Ф. Экскурсионное общение: Познание, воспитание, отдых / Б.Ф.Омельченко. - М. : Наука, 1991. - 380 с.

18. Савина Н.В. Организация экскурсионной деятельности: учебно-практ. пособие / Н.В.Савина. - М. : МЗСИ. 2000, 96 с.

19. Эстетическое воспитание в экскурсиях. - М.: Турист, 1986. - 60 с.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності...
Конспект лекцій з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 020107...
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconМ. В. Тонкошкур Р. С. Ладиженська
«Економіка та ціноутворення в галузі туризму» (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки...
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconРобоча програма для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 140103 «Туризм»
Спортивний туризм: Робоча програма дисципліни для студентів всіх форм навчання напрямку підготовки «Туризм». – К.: Кутеп, 2012. –...
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconКонспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форм...
Правознавство. Конспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання, Земко Алла Михайлівна. Луцьк: лнту, 2008....
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання
Маслова С. О. Обіход С. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів...
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconКонспект лекцій з курсу «політологія» для студентів усіх спеціальностей...
Конспект лекцій з курсу «Політологія» (Модуль 2) для студентів всіх спеціальностей денної І заочної форм навчання / Уклад.: А. О....
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconКонспект лекцій розділу “Харчові технології” для студентів денної...
Кошова В. М., Білько М. В. загальна Технологія харчової промисловості: Конспект лекцій розділу “Харчові технології” для студ ден...
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconКонспект лекцій з курсу «політологія» для студентів усіх спеціальностей...
Конспект лекцій з курсу «Політологія» (Модуль 1) для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.: Л. Г....
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconКонспект лекцій з курсу «економіко-математичне моделювання»
Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне моделювання», Модуль 1 «Лінійне програмування» для студентів напряму підготовки 030504...
Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм» iconВступ
Методичні вказівки І завдання до лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи та технології» для студентів напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка