Що діє на підставі Свідоцтва про Державну Реєстрацію фізичної особи підприємця Серія ааб №869024 від 25. 11. 2011р., надалі Комісіонер, з однієї
Скачати 83.61 Kb.
НазваЩо діє на підставі Свідоцтва про Державну Реєстрацію фізичної особи підприємця Серія ааб №869024 від 25. 11. 2011р., надалі Комісіонер, з однієї
Дата конвертації09.07.2013
Розмір83.61 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
ДОГОВІР КОМІСІЇ №
м. Донецьк «____»___________2013р.
…………………………., що діє на підставі Свідоцтва про Державну Реєстрацію фізичної особи – підприємця Серія ААБ №869024 від 25.11.2011р., надалі Комісіонер, з однієї сторони, та громадянин України

_______________________________________________________________________

(П.І.Б. фізичної особи)
(далі – Комітент), ____________________________________________________________

(серія та номер паспорту або посвідчення водія)
_____________________________________________________________________________,

(ким та коли виданий документ)

з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне: 1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Комісіонер зобов’язується надати послуги в укладенні угод чи сприяти іх укладенню від імені, в інтересах, і за рахунок Комітента стосовно пошуку покупця на автомобіль:

Марка
Модель
Реєстраційний №
Рік випуску
Сума UAH/ USD


  1. Комісіонер самостійно здійснює необхідну комерційно-маркетингову роботу, щоб знайти Покупця на транспортний засіб Комітента та сприяти укладенню угоди купівлі-продажу автомобіля.

  2. Інформація стосовно автомобіля Комітента розміщується на сторінкак інтернет сайтів(www.autopark.dn.ua, www.auto.ria.ua, www.infocar.ua, www.avtobazar.ua, www.rst.ua, www.autosite.com.ua, www.05.dn.ua, www.motorway.com.ua, www.avtopoisk.ua), а також у газетах (Автомобили Донбасса, Донбас Авто, Бесплатка, Алло, Твоя Визитница, Концепт).

  3. З метою демонстрації автомобіля Покупцю, Комітент перердає транспортний засіб на відповідальне зберігання Комісіонеру за актом прийому-передачі, що є Додатком до даного Договору, у якому зазначені технічні характеристики автомобіля.

  4. Комітент гарантує, що Автомобіль нікому не відчужен, не закладен, у спорі і під арештом (забороною) не знаходиться, не обтяжений правами третіх осіб, права власності Комітента ніким не оскаржуються.

  5. Прийняте доручення Комісіонер зобов'язується виконати на умовах, найбільш вигідних для Комітента.
 1. ^ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  1. ОБОВ’ЯЗКИ КОМІСІОНЕРА:

   1. вивчити ринок і залучити Покупця, що бажає придбати Автомобіль на умовах, визначених у цьому договорі;

   2. на вимогу Комітента надавати звіт про хід виконання договору;

   3. продати автомобіль на умовах, найбільш вигідних для Комітента, у тому числі за ціною, не нижче визначенної останнім у договорі;

   4. вжити заходів, необхідних для забезпечення збереження майна Комітента;

   5. нести матеріальну відповідальність за Автомобіль, який знаходиться у Комісіонера на відповідальному зберіганні.. У разі втрати або заподіяння шкоди автомобілю з вини Комісіонера, останній зобов ’ язується виплатити повну вартість відновлювальних робіт або своїми силами усунути несправність, залежно від узгодження з Комітентом. Комісіонер не несе відповідальності у разі заподіяння шкоди майну Комітента, що знаходиться у Комісіонера, в результаті стихійних лих, пожежі, що виникла не з вини Комісіонера, прихованих технічних несправностей автомобіля або форс-мажора;

  2. ^ ПРАВА КОМІСІОНЕРА:

   1. комісіонер має право, якщо це необхідно в інтересах Комітента, знизити ціну продажу автомобіля, зазначеного в п.1.1. цього Договору, за умови попереднього повідомлення Комітента і узгодження з ним нової ціни. Належним повідомленням у цьому випадку визнається будь-який спосіб, а саме телефонний дзвінок, повідомлення факсом, кур'єрська доставка, поштове відправлення і т.д.

   2. комісіонер має право відмовитися від виконання цього договору. У цьому випадку Комісіонер повинен повідомити Комітента про припинення договору не пізніше ніж за 3 робочих дні.

   3. має право запросити у Комітента проведення експертизи для уточнення технічного стану автомобіля.

  3. ^ ОБОВ’ЯЗКИ КОМІТЕНТА:

   1. Передати Комісіонеру Автомобіль у чистому стані разом із ключем від нього відразу ж після підписання даного договору;

   2. надати Комісіонеру повну інформацію стосовно технічного стану автомобіля.

   3. надати Комісіонеру копії документів, стосовно прав власності Комітента володіти, та розпоряджатися Автомобілем.

   4. надати Комісіонеру повну інформацію стосовно усіх обтяжень, заборгованностей щодо цього автомобіля перед іншими сторонами, на дату підписання договору комісії.

   5. відмовитись від складання аналогічних договорів щодо продажу вказаного автомобіля з іншими особами, що діють на територіїї України.

   6. видалити протягом двадцяти чотирьох годин всі рекламні оголошення щодо продажу даного Автомобіля з моменту передачі його Комісіонеру і не подавати нові рекламні оголошення щодо його продажу до моменту виконання або розірвання договору Комісії. У разі виявлення Комісіонером інформації стосовно паралельного продажу Автомобіля через засоби ЗМІ та Інтернет, Комітент зобов'язується оплатити Комісіонеру стоянку Автомобіля у розмірі 12грн/доба з моменту укладення цього договору. Тільки після повної компенсації понесених Комісіонером витрат, у т.ч. витрат по сплаті стоянки Автомобіля - Комітент має право забрати свій Автомобіль з території (виставкового майданчику) Комісіонера.;

   7. сплатити Комісіонеру вартість послуг визначених п.3.4.цього договору щодо передпродажної підготовки автомобіля та щотижневих мийок.

2.4. ^ ПРАВА КОМІТЕНТА:

2.4.1. Комітент при наявності поважних причин має право відмовитися від виконання цього договору, повідомивши про це Комісіонера не пізніше ніж за 3 робочих дні. У цьому випадку Комітент зобов'язаний відшкодувати Комісіонеру понесені ним до припинення цього договору витрати. У разі розірвання договору за ініціативою Комітента повернення Комітенту Автомобіля здійснюється після оплати ним витрат Комісіонера, пов'язаних з виконанням доручення.


 1. ^ КОМІСІЙНА ВИНАГОРОДА

  1. Комісійна винагорода буде сплачена покупцем, якщо інше не передбачено іншими домовленостями в розмірі 3-4% від вартості .

  2. Вартість автомобіля складається із ціни товару, що вказана в п. 1.1. та агентської винагороди згідно п. 3.1.

  3. Якщо Комісіонер знаходить Покупця, який дає згоду придбати товар вартістю більше ніж указано в п. 3.2. таку суму перебільшення сторони вважають додатковою винагородою.

  4. Вартість послуг щодо передпродажної підготовки автомобіля: мийка кузова, прибирання салону, полірування всього пластику в салоні, натерання скла, начернення шин,- складає 100грн.00коп.; вартість мийки - 40грн.00коп за кожен тиждень.
 1. ^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть

відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’ язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим

Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

4.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана без зволікання повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
^ 5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до виконання сторонами своїх зобов'язань.

5.2. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

5.3. Будь-які зміни і доповнення до цього договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома сторонами.

5.4. У разі виникнення спорів за цим договором сторони вживають усіх заходів до їх вирішення шляхом переговорів.

5.5. У всьому іншому, не передбаченому цим договором, сторони будуть керуватися чинним законодавствомУкраїни.
6. РЕКВIЗИТИ ^ ТА ПIДПИСИ СТОРIH

Виконавець

Замовник

ФОП …………………………………

_______________________________________

(П. І. Б.)

^ Свідоцтво про Державну Реєстрацію фізичної особи-підприємця

Серія ААБ № 869024 від 25.11.2011 р.
ІПН 3253101515

Тел: 0660000272


Паспорт / водійське посвідчення

Серія_______№_____________

Виданий:__________________________________
_______________________від_________________

Тел:_________________________


________________________(………..)

підпис


___________________(______________________)

підпис (П.І.Б.)


Додаток №1 до Договору №______

м.Донецьк «___»__________ 2013р.

^ АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Згідно з умовами Договору №___ від «___»__________2013р. Комітент в особі Громадянина України___________________________________________________________

(П.І.Б. фізичної особи)

видав, а Комісіонер в особі ФОП Заварзін Богдан Олегович прийняв на відповідальне зберігання наступний Транспортний засіб:


МаркаМодельДержавний реєстраційний номерРік випускуОб`єм двигунаТрансмісіяПробіг, кмВартість, USDОпис технічного стануДодаткові характеристики

Право власності на ТЗ належить Замовнику згідно_________________________________

____________________________________________________________________________.
Акт прийому-передачі транспортного засобу укладено у 2-х примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

Сторони не мають претензій один до одного.


Замовник

Виконавець

___________________________________________

(П. І. Б.)

ФОП ……………………………….(фактичне мшсце перебування за адресою)

___________________(_______________________)

підпис (П.І.Б.)


_________________(…………)

підпис

Схожі:

Що діє на підставі Свідоцтва про Державну Реєстрацію фізичної особи підприємця Серія ааб №869024 від 25. 11. 2011р., надалі Комісіонер, з однієї iconПро надання інформаційних послуг
Київської області, свідоцтво №985864 „Про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця”, ідентифікаційний код 3173319590, в особі...
Що діє на підставі Свідоцтва про Державну Реєстрацію фізичної особи підприємця Серія ааб №869024 від 25. 11. 2011р., надалі Комісіонер, з однієї iconДоговор оренди №1
Фізична особа – підприємець ХХХХХ ххх ХХХ, названа у подальшому «Орендар», що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію №000...
Що діє на підставі Свідоцтва про Державну Реєстрацію фізичної особи підприємця Серія ааб №869024 від 25. 11. 2011р., надалі Комісіонер, з однієї icon1 Цей договір регулює відносини між beatle. Net І Споживачем при...
Комп'ютерна мережа "beatle. Net", що іменується надалі Оператор або beatle. Net в особі фоп троцик Наталя Олександрівна, що діє на...
Що діє на підставі Свідоцтва про Державну Реєстрацію фізичної особи підприємця Серія ааб №869024 від 25. 11. 2011р., надалі Комісіонер, з однієї iconДоговір про співпрацю
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, надалі Університет, в особі ректора університету Яснія Петра...
Що діє на підставі Свідоцтва про Державну Реєстрацію фізичної особи підприємця Серія ааб №869024 від 25. 11. 2011р., надалі Комісіонер, з однієї iconРозгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної...
Аява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, у тому числі неповнолітньої особи, чи визнання фізичної особи недієздатною...
Що діє на підставі Свідоцтва про Державну Реєстрацію фізичної особи підприємця Серія ааб №869024 від 25. 11. 2011р., надалі Комісіонер, з однієї iconТовариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство “нібулон
Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство “нібулон”, надалі Замовник, в особі заступника генерального...
Що діє на підставі Свідоцтва про Державну Реєстрацію фізичної особи підприємця Серія ааб №869024 від 25. 11. 2011р., надалі Комісіонер, з однієї iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця

Що діє на підставі Свідоцтва про Державну Реєстрацію фізичної особи підприємця Серія ааб №869024 від 25. 11. 2011р., надалі Комісіонер, з однієї iconСумський національний аграрний університет
Сумський національний аграрний університет, надалі ″Університет″, в особі ректора Ладики Володимира Івановича, який діє на підставі...
Що діє на підставі Свідоцтва про Державну Реєстрацію фізичної особи підприємця Серія ааб №869024 від 25. 11. 2011р., надалі Комісіонер, з однієї iconІнформаційна довідка міжнародний Благодійний Фонд «Україно! Я за тебе!»
Фонд «Україно! Я за тебе!» (свідоцтво про державну реєстрацію серія А01, №215098, від 16. 03. 2010 року, в Голосіївській районній...
Що діє на підставі Свідоцтва про Державну Реєстрацію фізичної особи підприємця Серія ааб №869024 від 25. 11. 2011р., надалі Комісіонер, з однієї iconАкадемія внутрішніх військ мвс україни
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (кв №16221-4693 пр від 09. 02. 2010 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка