Міністерство освіти науки молоді І спорту україни
НазваМіністерство освіти науки молоді І спорту україни
Сторінка1/4
Дата конвертації11.07.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Надвірнянський коледж НТУ

Методичні вказівки

по виконанню курсового проекту

з дисципліни «Організації пасажирських автомобільних перевезень»

для студентів спеціальності 5.07010102 «Організації перевезень і управління на автотранспорті»

Надвірна

2013

Підготував викладач: І.М. Лозинський

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії будівництва доріг і організації перевезень

протокол №____ від ________________

Голова циклової комісії

____________В.В. Кіселюк


Рекомендовано методичною радою

Протокол №______

від «______» «___________»20____р

Голова методичної ради

____________С.Д.Дребот
Вступ

Пояснююча записка до курсового проекту починається із вступу в якому визначається роль автомобільного транспорту в єдиній транспортній системі і висвітлюються завдання по її розвитку на перспективу в області технічного прогресу, підвищенню рівня обслуговування пасажирів, удосконалення технології і організації перевезень. Відображається актуальність теми і формулюються основні завдання і цілі, поставлені в роботі.

^ 1 Загальний розділ

1.1 Аналіз існуючої організації перевезень

Якщо темою проекту передбачені вдосконалення організації і підвищення культури обслуговування пасажирів на вже діючому маршруті, то в цій частині проекту необхідно дати детальну характеристику цього маршруту і глибокий аналіз наявного рівня організації перевезень пасажирів на маршруті. При цьому слід вказати:

 • повне найменування маршруту, дату його утворення і наступних змін а також характер можливої його реорганізації;

 • схему маршруту з усіма зупинками з вказівкою їх повного найменування;

 • віддаль між зупинками (в прямому і зворотному напрямку) у вигляді таблиці;

 • основні об'єкти, прилягаючі до маршруту і підприємства, будівництв, школи, лікарні, санаторії, кінотеатри, стадіони, великі жилі масиви, як основні джерела утворення пасажиропотоку на маршруті і години пікових навантажень на маршруті;

 • марку автобусів, працюючих на маршруті, їх відповідність пасажиропотоку на маршруті(особливо в години пік) і сучасні потреби комфортабельності перевезень;

- режим руху автобусів на маршруті (час початку і закінчення роботи на маршруті) і прийнятий спосіб сполучення на маршруті (звичайний зі всіма зупинками; швидкісний - з зупинками на вузлових

станціях; експресний - без проміжних зупинок; напівекспресний; укорочений (для автобусів, працюючих на маршруті);

 • чи наявні на маршруті автобуси, працюючі тільки в години пік (з роздільним графіком роботи) і який відсоток доплати водію за роботу з таким режимом;

 • чи є в наявності в АТП резервні автобуси для заміни автобусів, які з'їхали передчасно з маршруту з якоїсь причини, і як організовано на маршруті технічну допомогу;

 • які дорожні умови на маршруті (ширина проїзної частини, тип шляхового покриття і його стан, регулярність ремонту, інтенсивність руху на маршруті, небезпечні ділянки для руху);

 • як оснащені зупинки на маршруті (проміжні і кінцеві), чи є в наявності криті павільйони, навіси, чи тільки посадочні площадки, як освітлені зупинки і маршрут в цілому;

- в яких пунктах на маршруті передбачені місця для відпочинку водіїв і кондукторів і як організований їх відпочинок і харчування;

 • як контролюється регулярність руху автобусів на маршруті: індуктивним чи телефонним зв'язком ( чи через диспетчерські пункти на маршруті) і в яких пунктах маршруту, який запланований і фактичний рівень регулярності руху автобусів і розмір премії ( в процентах), виплачуваної водію за додержання графіку руху автобусів на маршруті;

 • число автобусів на маршруті, проміжки руху автобусів по годинах доби за розкладом і результатах спостереження. Який час простою автобусів на кінцевих і проміжних зупинках за розкладом і за результатам спостережень;

 • останні дані, характеризуючи результати обслідування пасажиропотоків на маршруті, епюри пасажиропотоку по година доби, по ділянках маршруту і по днях тижня і наявності розкладу руху, кількості і типу автобусів на маршруті, характеру пасажиропотоків;

 • порядок збору виручки на маршруті з кондуктором і без кондуктора з касами в автобусі, чи без касовий (талонний) з компостерами в автобусі;

 • яка плата за проїзд на маршруті (єдиний тариф чи по тарифних ділянках на приміських і міжміських маршрутах. Навести тарифну таблицю);

 • яка частина загальної суми доходів від перевезень на маршруті в процентах припадає на долю водіїв (здана водіями за рік виручка загальної сума доходів на маршруті, якщо збір виручки на маршруті здійснюється через каси в автобусі). Який при цьому процент доплати водію за збір виручки (за без кондукторну роботу);

 • чи одержують водії і кондуктори премію за виконання плану виручки. Якщо так, то який розмір цієї премії в процентах до заробітної плати за час роботи їх на лінії і з якого фонду вона виплачується;

 • на яких проміжних зупинках приміських і міжміських маршрутів є в наявності каси по продажу квитків і чи продає водій сам квитки. Скільки процентів від загальної суми доходів на маршрут складає виручка від продажу білетів самим водієм. Яку доплату за продажу квитків в процентах від суми виручки одержує в цьому випадку;

- який процент в загальному об'ємі перевезень складають пасажири, які користуються правом безплатного і пільгового проїзду на маршруті;

 • які наявні на маршруті засоби диспетчерського зв'язку (диспетчерські пункти, радіорелейний, радіотелефонний або телефонний зв'язок) і їх місце знаходження на маршруті;

 • який характер скарг і пропозицій пасажирів, які поступають щорічно на АТП щодо організації перевезень і культурі обслуговування пасажирів на даному маршруті;

 • як організований на маршруті контроль за повнотою збору виручки, його періодичність і ефективність;

 • чи знаходять застосування на маршруті передові форми і методи організації праці водіїв (раціональні графіки роботи, бригадний внутрішній госпрозрахунок, бригадний підряд) і яка їх ефективність;

 • аналіз наявного рівня організації перевезень, праці водіїв і якості обслуговування пасажирів на маршруті;

 • оцінка досягнутого рівня показників використання автобусів на маршруті необхідно подати у вигляді таблиці.


^ 1.2 Характеристика району перевезень

Вказати через які населені пункти проходить траса вибраних маршрутів, через які райони, по якій місцевості, вказати небезпечні місця на маршруті: повороти малих радіусів з обмеженою видимістю, підйоми, спуски, залізничні переїзди (вказати чи регульовані чи не регульовані).

Привести схеми маршрутів з указанням небезпечних ділянок на маршрутах. Якщо зупинки на маршрутах мають каси для продажу квитків, необхідно вказати режим роботи кас, а також організацію їхньої роботи. Необхідно також вказати наявність автостанцій та автовокзалів на маршрутах.
^ 1.3 Пропозиції по удосконаленню існуючої організації перевезень пасажирів (якщо темою проекту передбачено удосконалення організації перевезень пасажирів на уже діючих маршрутах).

Основним завданням, яке повинен ставити перед собою автор проекту при вдосконаленні організації перевезень пасажирів на діючих маршрутах повинно бути обґрунтоване покращення транспортного обслуговування пасажирів на маршруті, який розглядається в проекті, забезпечення більш повного і на більш високому якісному рівні задоволення потреб населення в переміщенні і підвищеній ефективності використання рухомого складу.

Основою заходів проекту повинні бути результати аналізу наявної організації перевезень пасажирів на маршруті. Пропозиції автором проекту повинні бути направлені насамперед на усунення недоліків в організації перевезень пасажирів, виявлених при їх дослідженні, на впровадження в транспортний процес невикористаних резервів виробництва і нових передових форм організації праці, методів організації перевезень.

До основних показників якості перевезень пасажирів автобусами відносяться: комфортабельність поїздки (наповнення автобусів і регулярність їх руху на маршруті), час, затрачений пасажирами на переміщення, безпека перевезень.

^ 1.3 Обґрунтування та вибір теми курсового проекту (якщо темою проекту передбачена організація перевезень пасажирів на нових маршрутах)

У даному підрозділі студенту необхідно обґрунтувати вибір теми проекту, вказати раціональні причини вибору саме цих маршрутів, які соціальні функції будуть виконуватись при перевезенні пасажирів на даних маршрутах. Також необхідно описати дані маршрути: до якого типу вони відносяться (міські, приміські, міжміські), основні цілі поїздок пасажирів, чи перевезення будуть постійними чи тимчасовими, регулярними, не регулярними чи спеціальними і ін.

2 Технологічний розділ

^ 2.1 Обстеження потоку пасажирів на маршрутах, визначення показників по результатах обстеження

Студенту при видачі завдання на курсову роботу видається таблиця обстеження пасажиропотоку на маршрутах. В процесі розробки необхідно по даних обстеження пасажиропотоку побудувати епюри розподілу пасажиропотоку по напрямах.

Побудова епюри розпочинається з вибору необхідного масштабу та відкладання осі координат (по вертикалі відкладається об'єм перевезень в обох напрямках, по горизонталі - відстань перевезень та відстань між перегонами). Об'єм перевезень відкладається по кожному перегону в прямому та зворотному напрямках.

Епюра розподілу пасажиропотоку по напрямках приведена на рисунку 2.1

По результатах обстеження пасажиропотоку визначаємо: Коефіцієнт нерівномірності в прямому і в зворотному напрямках:

(2.1)

де Qпрmax – максимальне значення пасажиропотоку у прямому напрямку, пас;

Qпрc – середнє значення пасажиропотоку у прямому напрямку, пас.

(2.2)

де ΣQпр – сумарний об’єм перевезень у прямому напрямку, пас;

n – кількість зупинок.
(2.3)

де Qзвmax – максимальне значення пассажиропотоку у зворотному напрямку, пас;

Qзвc – середнє значення пасажиропотоку у зворотному напрямку, пас.

(2.4)

де ΣQзв – сумарний об’єм перевезень у зворотному напрямку, пас;

n – кількість зупинок.
Коефіцієнт нерівномірності по часу в прямому і зворотному напрямках

(2.5)

(2.6)

Q, пас Прямий напрямок


Івано-ФранківськБерезівка

Тисменичани

Надвірна

Цуцилів
L, км

Q, пас Зворотний напрямок
Рис. 2.1 – Епюри розподілу пасажиропотоків по напрямках.
В процесі проектування необхідно перерахувати методи обстеження пасажиропотоків, та розписати один метод, який студент вважає найдоцільніше використовувати при обстеженні на вказаних маршрутах.
^ 2.2 Висновки по результатах обстеження і пропозиції по покращенню перевезень

Провести аналіз обстеження пасажиропотоків, визначити нерівномірності їх коливання, внести пропозиції по підвищенню ефективності роботи рухомого складу на маршрутах, в залежності від коливань пасажиропотоків.
^ 2.3 Розробка паспорту маршруту

Направлення руху населення не залишається постійним і постійно змінюється При цьому виникає необхідність періодично переглядати діючі маршрути з метою максимального наближення траси маршрутів з напрямком переміщення населення.

Основою для відкриття нових автобусних маршрутів являється наявність потоку пасажирів на встановленій трасі маршруту, що підтверджується техніко-економічними розрахунками.

Міські, приміські і внутрішньо обласні автобусні маршрути відкриваються за рішенням транспортного управління по узгодженні з виконкомом місцевих Рад народних депутатів. Відкриття нових маршрутів вимагає проведення великої підготовчої роботи, а саме:

 • обстеження потоку пасажирів по величині і направленню вибору траси маршруту, вивчення дорожніх умов, встановлення параметрів автобусного маршруту, складання паспорту маршруту;

 • трасу маршруту вибирають приблизно по напрямах переміщення потоку пасажирів. Вивчають стан сітки маршрутів по якій буде організовано рух автобусу. На всі наново відкриті маршрути автобуса складають паспорт по затвердженому взірцю.

В паспорті вказують назву АТП, яке обслуговує дані маршрути, дату відкриття і його довжину, а також в паспорті приводиться схема маршруту з вказівкою лінійних і дорожніх споруд, найменування зупинок, таблицю відстані між зупинками ; номерами поясів для визначенню вартості проїзду і перевезення багажу, вартість проїзду по маршруті, характеристику доріг на трасі маршруту, характеристику автобусних зупинок, павільйонів і диспетчерських пунктів, основні експлуатаційні показники роботи автобусів на маршруті, початок і кінець роботи основних підприємств і організацій розташованих поблизу маршруту.

При відкритті маршруту складається акт заміру відстані маршрут)' , який заноситься в паспорт маршруту.
^ 2.4 Розробка маршрутних схем і нормування часу рейсу

Для нормування швидкості скористаємося табличним методом визначення технічної, експлуатаційної швидкостей і швидкості сполучення. Для проведення нормування швидкостей використовуємо середню технічну швидкість, яка вказана в завданні на курсове проектування. Знаючи швидкість і відстань між зупинками, необхідно визначити час руху між зупинками, час простою на проміжних зупинках становить: на міському маршруті - 0.5-1 хв, на приміському і міжміському - 1-5хв, час простою на кінцевій зупинці відповідно - 1-3 хв, та – 5-15 хв. Сумарний час визначається сумуванням часу простою автобуса та часу руху. Для визначення швидкостей руху використовуємо загальний час руху, час простою, та загальний сумарний час. Нормування швидкостей на маршруті приведено в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 - Віддаль між зупинками і час руху.

Кінцеві та проміжні зупинки

Віддаль між зупинками, км

Час руху, год

Час простою, год

^ Сумарний час, год

Надвірна АС

0

0

0

0
1,90

0,06

0,016

0,076
2,30

0,07

0,016

0,086
4,10

0,14

0,016

0,156
2,30

0,07

0,016

0,086
2,60

0,08

0,01.6

0,096
4,40

0,13

0,016

0,146
3,30

0,10

0,016 '

0,116

Яремна АС

3,10

0,10

0,160

0,260

Всього:

24,0

0,750

0,272

1,022


tр=1,022; tрух=0,75 год; tпз=0,112 год; tкз=0,16 год.

Середня технічна швидкість Vт на маршруті розраховується за формулою:

(2.7)

де Vт – технічна швидкість, км/год;

Lм – довжина маршруту, км;

tрух – час руху, год.

Експлуатаційну швидкість визначаємо за формулою:

(2.8)

Швидкість сполучення визначаємо за формулою:

(2.9)
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти науки молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти науки молоді І спорту україни iconСвятошинська районна в місті києві державна адміністрація
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти освіти І науки, молоді та спорту (управління...
Міністерство освіти науки молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти науки молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти науки молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Спеціаліст” на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”)
Міністерство освіти науки молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...

Міністерство освіти науки молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти науки молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти науки молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти науки молоді І спорту україни icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка