1. Загальна будова І основні параметри двигуна 4 Тема Робочі цикли двигунів внутрішнього згорання 7
Назва1. Загальна будова І основні параметри двигуна 4 Тема Робочі цикли двигунів внутрішнього згорання 7
Сторінка1/8
Дата конвертації06.07.2013
Розмір1.19 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство інфраструктури України

Державна адміністрація залізничного транспорту України

Чернівецький транспортний коледж
Р О З Г Л Я Н У Т О З А Т В Е Р Д Ж У Ю

на засіданні циклової комісії Заступник директора

загальнопрофесійного циклу Чернівецького транспортного

автомобільного відділення коледжу з навчальної роботи

протокол №1 від 29 серпня 2011 р. ­­­­­__________ В.О.Остафійчук

Голова комісії _______ Д.А.Грудей 30 серпня 2011 р.


ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ

^ МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
з предмета «Автомобілі» для студентів спеціальностей

5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» і 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті»


Розробив викладач: Д.А.Грудей

м. Чернівці

2011 рік

А Н О Т А Ц І Я
Даний методичний посібник створений згідно навчальної програми з дисципліни «Автомобілі» для підготовки спеціалістів спеціальностей 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» та 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті».

У посібнику наведено теоретичний матеріал по темах, що входять до розділу «Двигун внутрішнього згорання». У кожній темі подано опис конструкції, принцип дії механізмів і систем двигунів внутрішнього згорання автомобілів з необхідними схемами і ілюстраціями. В кінці кожної теми наведено питання для самоконтролю.

Методичний посібник призначений для підвищення активності в навчанні та ефективності пізнавальної діяльності студентів.

З М І С Т
Тема 1. Загальна будова і основні параметри двигуна 4

Тема 2. Робочі цикли двигунів внутрішнього згорання 7

Тема 3. Кривошипно-шатунний механізм 10

Тема 4. Газорозподільний механізм 14

Тема 5. Система охолодження 20

Тема 6. Система мащення 25

Тема 7. Система живлення карбюраторного двигуна 30

Тема 8. Система роздільного вприску палива двигуна ВАЗ-2111 43

Тема 9. Система живлення з газобалонною установкою 54

Тема 10. Система живлення дизельного двигуна 65
Список використаних джерел 78

Тема 1 : Загальна будова і основні параметри двигуна
Двигун – це теплова машина, що призначена для перетворення теплової енергії згорання палива на механічну роботу.

^ Автомобільні двигуни, що вивчаються, розрізняють:

за способом сумішоутворення (із зовнішнім сумішоутворенням - карбюраторні, інжекторні, газові; з внутрішнім сумішоутворенням - дизелі);

по виду використовуваного палива (карбюраторні, такі, що працюють на бензині або горючому газі, і дизелі, що працюють на дизельному паливі);

за способом наповнення циліндрів свіжим зарядом пальної суміші (двигуни без наддуву і з наддувом);

по розташуванню циліндрів (рядні, V-подібні, опозитні).

Розглянемо будову і принцип роботи одноциліндрового двигуна (мал.1.1). Одна з основних деталей двигуна - циліндр 6. У ньому поміщений поршень 7, який сполучений шатуном 9 з колінчастим валом 12. Якщо поршень переміщається в циліндрі вгору і вниз, то його прямолінійний рух перетвориться через шатун і кривошип в обертальний рух колінчастого валу. На кінці валу закріплений маховик 10, який необхідний для рівномірності обертання валу при роботі двигуна. Циліндр щільно закритий зверху головкою 1. У останній знаходяться впускний 5 і випускний 4 клапани, які закривають відповідні канали.
Мал.1.1 Схема одноциліндрового двигуна

1 – головка циліндра

2 – коромисло

3 – свічка запалювання

4 – випускний клапан

5 – впускний клапан

6 – циліндр

7 – поршень

8 – поршневий палець

9 – шатун

10 – маховик

11 – картер

12 – колінчатий вал

13 – шестерня приводу розподільного вала

14 – розподільний вал

15 – передавальні деталі


Клапани відкриваються під дією кулачків розподільного валу 14 через передавальні деталі 15. Розподільний вал приводиться в обертання шестернями 13 від колінчастого валу. Поршень, вільно переміщаючись в циліндрі, займає два крайні положення (мал. 1.2).Мал.1.2 Положення поршня ВМТ і НМТ

1 – об'єм камери згорання

2 – робочий об'єм циліндра

Розглянемо наступні основні параметри двигуна внутрішнього згорання

Верхня мертва точка (ВМТ) - це крайнє верхнє положення поршня в циліндрі.

Нижня мертва точка (НМТ) - це крайнє нижнє положення поршня в циліндрі.

Хід поршня - це відстань, пройдена ним від однієї мертвої точки до іншої. За один хід поршня колінчастий вал повернеться на на півоберта.

Камера згорання (стиснення) - це простір між головкою циліндра і поршнем, розташованим у ВМТ.

Робочий об'єм циліндра - це простір, що звільняється поршнем при переміщенні його з ВМТ в НМТ.

Робочий об'єм двигуна – це сума робочих об'ємів всіх циліндрів двигуна. При малих об'ємах (до 1 л) його виражають в кубічних сантиметрах, а при великих - в літрах.

Повний об'єм циліндра - сума об'єму камери згорання і робочого об'єму.

Ступінь стиску - це число, що показує, в скільки разів повний об'єм циліндра більше об'єму камери згорання. У карбюраторних двигунах ступінь стиску коливається в межах 6... 10, а в дизелях - 15... 25.

Від ступені стиску слід відрізняти компресію. Компресія – це тиск в циліндрі наприкінці такту стиску , що характеризує технічний стан (ступінь зношення) двигуна. Якщо компресія більша або рівна ступені стиску, стан двигуна можна вважати нормальним.

Потужність двигуна – величина, що показує, яку роботу двигун здійснює за одиницю часу. Потужність вимірюється в кіловатах (кВт) або кінських силах (к.с.), при цьому одна кінська сила приблизно дорівнює 0,74 кВт.

Крутний момент двигуна чисельно рівний добутку сили, що діє на поршень під час розширення газів в циліндрі, на плече її дії (радіус кривошипа - відстань від осі корінної шийки до осі шатунної шийки колінчастого валу). Крутний момент визначає силу тяги на колесах автомобіля: чим крутний момент більше , тим краще динаміка розгону автомобіля.

Максимальні потужність і крутний момент розвиваються двигуном при певних частотах обертання колінчастого валу (вказані в технічній характеристиці кожного автомобіля).

Такт - процес (частина циклу), який відбувається в циліндрі за один хід поршня. Двигун, у якого робочий цикл відбувається за чотири ходи поршня, називають чотиритактним.

^ Двигуни внутрішнього згорання складаються з таких механізмів і систем:

  • кривошипно – шатунний механізм призначений для перетворення зворотньо – поступального руху поршня на обертальний рух колінчатого вала;

  • газорозподільний механізм призначений для своєчасного наповнення циліндрів пальною сумішшю або повітрям і видалення з них відпрацьованих газів;

  • система охолодження призначена для підтримання оптимального теплового режиму двигуна;

  • система мащення призначена для подачі масла до тертьових поверхонь деталей двигуна, часткового їх охолодження і видалення продуктів спрацювання;

  • система живлення призначена для очищення палива і повітря, приготування пальної суміші, подачі її в циліндри двигуна та видалення відпрацьованих газів;

  • система запалювання призначена для перетворення струму низької напруги, що надходить від акумуляторної батареї або генератора на струм високої напруги для запалювання пальної суміші в циліндрах двигуна;Контрольні запитання

1. Що є основою роботи двигуна внутрішнього згорання?

2. Як класифікують двигуни внутрішнього згорання?

3. З яких основних частин складається одноциліндровий двигун внутрішнього згорання?

4. Які основні параметри двигуна внутрішнього згорання?

5. Які основні механізми і системи двигуна внутрішнього згорання?

^ Тема 2: Робочі цикли двигунів внутрішнього згорання
Робочим циклом називається сукупність процесів, що періодично повторюються в циліндрі двигуна і зумовлюють його безперервну роботу.

^ Процес, який відбувається в циліндрі за один хід поршня називається тактом.

Робочі цикли більшості автомобільних двигунів здійснюється за чотири ходи поршня, тому ці двигуни називаються чотиритактними.

ВПУСК. Під час цього такту поршень рухається з ВМТ в НМТ, впускний клапан відкритий, а випускний закритий. У циліндрі створюється знижений тиск (0,08 – 0,09 МПа), а температура підвищується до 90 – 1250С.

СТИСК. Поршень переміщується з НМТ у ВМТ, впускний та випускний клапани закриті. В циліндрі створюється підвищений тиск (1,0 – 1,2 МПа в карбюраторному двигуні і 1,5 – 2,0 МПа в дизельному), а температура наприкінці цього такту становить 350 -4500С у перших і 600 – 7000С в других.

^ РОБОЧИЙ ХІД. Поршень переміщується з НМТ у ВМТ, клапани закриті. В карбюраторному двигуні відбувається займання робочої суміші від іскри на свічці запалювання. При цьому тиск газів досягає 3,5 – 4,0 МПа, а температура 2000 – 25000С. У дизелі наприкінці такту стиску в циліндр через форсунку під тиском 18 – 22 МПа вприскується дрібно розпилене дизельне паливо. Змішуючись з повітрям, паливо займається, внаслідок чого у циліндрі підвищується до 7,0 – 9,8 МПа, а температура 1800 - 20000С. Під дією такого тиску поршень переміщується від ВМТ до НМТ.

ВИПУСК. Поршень переміщується від НМТ до ВМТ, випускний клапан відкритий. Тиск знижується до 0,1 МПа.

^ Впускний клапан Клапани Свіча запалювання Випускний клапан

відкритий закриті подає іскру відткритийа б в г

Мал. 2.1 Схема роботи чотиритактного карбюраторного двигуна

а – впуск, б – стиск, в – робочий хід, г – випуск,

1 – випускний колектор, 2 – впускний колектор, 3 – поршень

Після закінчення такту випуску розпочинається новий цикл.

Корисна механічна робота здійснюється двигуном тільки протягом одного такту – робочого ходу. Решта три такти – випуск, впуск, стиск – є підготовчими і здійснюються завдяки кінематичній енергії маховика, що обертається за інерцією у проміжках часу між робочими ходами.

На автомобілях як правило встановлюються багатоциліндрові двигуни. Щоб багатоциліндровий двигун працював рівномірно, такти робочого ходу повинні проходити через рівні кути повороту колінчатого вала, тобто через рівні проміжки часу.

Послідовність чергування однойменних тактів в циліндрах називають порядком роботи циліндрів двигуна.

Для полегшення вивчення робочих циклів двигунів внутрішнього згорання розглянемо схему порядку роботи циліндрів двигуна ВАЗ-2106 (табл.2.1).

Таблиця 2.1 - Порядок роботи циліндрів двигуна 1 – 3 – 4 – 2 .

Оберти колінчатого вала

Циліндри двигуна

1

2

3

4

00 – 1800

Роб. хід

Випуск

Стиск

Впуск

1800 – 3600

Випуск

Впуск

Роб. хід

Стиск

3600 – 5400

Впуск

Стиск

Випуск

Роб. хід

5400 – 7200

Стиск

Роб. хід

Впуск

Випуск


^ Показники роботи автомобільного двигуна.

Потужність, що розви­вається газами всередині циліндрів двигуна, називається індикатор­ною, а потужність на колінчастому валу двигуна, яка використовуєть­ся для здійснення руху автомобіля, - ефективною.

Ефективна потужність завжди менша від індикаторної через втра­ту потужності на тертя й приведення в дію низки механізмів двигуна (кривошипно-шатунного, газорозподільного, вентилятора, насосів та ін.).

Ефективну потужність двигуна Ne (кВт) визначають за формулою

Ne = Мe. п/9570,

де Ме — крутний момент, Н . м; п - частота обертання колінчастого вала, хв-1

Крутний момент і ефективна потужність тим більші, чим біль­ший робочий об'єм двигуна й чим вищі наповнення циліндрів паль­ною сумішшю або повітрям та ступінь стискання.

Ефективна потужність дизеля залежить також від кількості впр­искуваного палива й моменту початку вприскування, а потужність карбюраторного й газового двигунів — від складу пальної суміші та моменту її займання (іскрового розряду).

Механічним коефіцієнтом корисної дії (ККД) двигуна називають відношення ефективної потужності до індикаторної. Його значення досягає 0,7...0,9.

Літрова потужність Nл (кВт/л) — відношення максимальної ефективної потужності двигуна до його робочого об'єму (літражу). Підвищують літрову потужність збільшенням частоти обертання ко­лінчастого вала та застосуванням наддування.

Питома ефективна витрата палива ge (г/(кВт . год)) — це кіль­кість палива в грамах, що витрачається двигуном на розвивання про­тягом 1 год ефективної потужності в 1 кВт:


Мал. 2.2 Зовнішня швидкісна характеристика

дизельного двигуна ЯМЗ-740

Це показник економічності двигуна. В технічній характеристиці двигуна, як правило, зазначають мінімальну питому витрату палива в разі його роботи за зовнішньою швидкісною характеристикою, яка становить для дизелів 200...230 г/(кВт-год), а для карбюраторних двигунів — 265...305 г/(кВт-год).

Зовнішня швидкісна характеристика двигуна (мал. 2.2) — це гра­фічна залежність основних показників його роботи від частоти обертання колінчастого вала за умови повної подачі палива. Цю характе­ристику дістають експериментально під час випробовування нового двигуна (після його обкатки).

Контрольні запитання

1. Що таке робочий цикл і як він відбувається у бензиновому і дизельному двигунах?

2. Що називається порядком роботи двигуна?

3. Які показники характеризують роботу двигуна?

Тема 3: Кривошипно-шатунний механізм.
Кривошипно-шатунний механізм призначений для перетворення зворотньо-поступального руху поршня на обертальний рух колінчатого вала.

Енергія розширення продуктів згорання палива через кривошипно-шатунний механізм двигуна передається на колінчастий вал двигуна. Деталі кривошипно-шатунного механізму при цьому піддаються дії значних механічних і термічних навантажень підбір матеріалів поршня, пальця, поршневих кілець і їх конструкція забезпечують надійне ущільнення циліндра, ефективне тепловідведення, малу масу деталей, мінімальний коефіцієнт тертя, високу міцність і надійність.

^ Кривошипно-шатунний механізм двигунів автомобілів ВАЗ складається з блока циліндрів з масляним картером, головки циліндрів з кришкою, поршнів з поршневими кільцями, поршневих пальців, шатунів з шатунними підшипниками та шатунними кришками, колінчатого вала з корінними підшипниками і кришками та маховика, встановленого на колінчатому валу.

Розглянемо конструкцію деталей кривошипно-шатунного механізму двигунів автомобілів ВАЗ-2103, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2108.Мал. 3.1 – Кривошипно – шатунний механізм двигуна ВАЗ-2108

1. Кришка шатуна;

2. Болт кріплення кришки шатуна,

3. Шатун:

4. Поршень;

5. Теплорегулююча пластина поршня;

6. Маслознімне кільце;

7. Нижнє компресійне кільце;

8. Верхнє компресійне кільце;

9. Розтискна пружина:

10. Поршневий палець;

11. Вкладиш шатунного підшипника;

12. Упорні півкільця середнього корінного підшипника;

13. Вкладиші корінного підшипника;

14. Канали для подачі масла від корінного підшипника до шатунного:

15. Тримач заднього сальника колінчатого вала:

16. Задній сальник колінчатого вала:

17. Штифт для датчика ВМТ:

18. Мітка (лунка) ВМТ поршнів 1-го і 4-го циліндра;

19. Шкала в люку картера зчеплення:

20. Мітка ВМТ поршнів 1-гo і 4-го циліндрів на ободі маховика;

21. Шайба болтів кріплення маховика:

22. Установочний штифт зчеплення:

23. Зубчатий обід маховика:

24. Маховик;

25. Колінчатий вал;

26. Заглушка масляних каналів колінчатого вала;

27. Передній сальник колінчатого вала (запресований у кришку масляного насоса);

28. Зубчатий шків приводу розподільного вала;

29. Шків приводу генератора:

А. Маркування категорії поршня по отворі для поршневого пальця:

В. Маркування класу поршня по зовнішньому діаметрі; С. Маркування ремонтного розміру поршня,

D. Установча мітка;

І. Мітки для установки моменту запалювання;

ІІ. Маркування кришок корінних підшипників колінчатого вала (рахунок опор ведеться від передньої частини двигуна).^ Блок циліндрів відливається із сірого чавуну. Подвійні стінки в блоці і головці блока утворюють сорочку охолодження. В тілі блока також відлиті і розточені масляні канали і гнізда для установки приладів систем двигуна. Циліндри блоку по діаметру поділяються через 0,01мм на п'ять класів, що позначаються буквами А,В,С,D,Е. Клас циліндра вказаний на нижній площині блоку напроти кожного циліндра. Циліндр і спряжений з ним поршень повинні бути одного класу для забезпечення зазору між поршнем і циліндром 0,05-0,07мм.

Для підвищення зносостійкості циліндрів на деяких двигунах в верхню частину циліндрів запресовані сухі гільзи з аустенітного чавуну, що піддаються гартуванню струмами високої частоти на глибину 2-3 мм.

В нижній частині блоку циліндрів розташовані п'ять опор корінних підшипників колінчастого вала з тонкостінними сталеалюмінієвими вкладишами. Отвори під підшипники колінчастого вала в блоці циліндрів обробляються в зборі з кришками . Тому кришки підшипників невзаємозамінні, і для відмінності на їх зовнішній поверхні зроблені насічки. У задній опорі є гнізда для установки упорних півкілець , утримуючих колінчатий вал від осьових переміщень. Спереду установлюється сталеалюмінієве півкільце, а ззаду - металокерамічне (жовтого кольору) просочене маслом. Величина осьового зазору колінчатого валу при зборці двигуна забезпечується в межах 0,06-0,26 мм. Якщо в період експлуатації зазор перевищує максимально допустимий(0,35 мм), необхідно замінювати упорні півкільця новими або ремонтними, збільшеними на 0,127 мм. Канавки, що знаходяться на одній стороні півкілець, повинні бути повернуті до упорних поверхонь колінчастого валу. У передній частині блоку циліндрів є порожнина для приводу механізму газорозподілу, закрита кришкою . Із заднього боку до блоку циліндрів прикріплений утримувач заднього сальника. У кришку і утримувач встановлені самопідтискні сальники. У лівій частині блоку встановлений вал приводу допоміжних агрегатів. У отвори під підшипники валу запресовані сталеалюмінієві втулки.

На блок встановлюється загальна для всіх циліндрів головка , яка над кожним циліндром має камеру згорання клиновидної форми. Головка циліндрів відлита з алюмінієвого сплаву. У головку запресовані чавунні сідла і направляючі втулки клапанів. У отворах направляющих втулок нарізані спіральні канавки для мастила. Для зменшення проникнення масла у камеру згорання через зазори між втулкою і стержнем клапана застосовані гумометалічні масловідбивальні ковпачки. Головка циліндрів кріпиться до блоку циліндрів одинадцятьма болтами. Між головкою і блоком циліндрів установлена прокладка, виготовлена з азбестового матеріалу на металевому каркасі і просякнута графітом.

Поршень відливається з високоміцного алюмінієвого сплаву і для покращення припрацювання покриваються шаром олова. Оскільки алюміній має високий температурний коефіцієнт лінійного розширення, то для виключення небезпеки заклинювання поршня в циліндрі в голівці поршня над отвором для поршневого пальця залита терморегулююча сталева пластина. Поршні, так як і циліндри, по зовнішньому діаметру поділяються на п'ять класів. Вимірювати діаметр поршня для визначення його класу можна тільки в одному місці: у площині, перпендикулярній поршневому пальцеві на відстані 51,5 мм від днища поршня. В інших місцях діаметр поршня відрізняється від номінального, тому що зовнішня поверхня поршня має складну форму. У поперечному перетині вона овальна, а по висоті конічна. Така форма дозволяє компенсувати нерівномірне розширення поршня через нерівномірного розподілу маси металу усередині поршня. На зовнішній поверхні поршня нанесені кільцеві мікроканавки глибиною до 14 мікронів. Така поверхня сприяє кращого припрацювання поршня, тому що в мікроканавках затримується масло. У нижній частині бобишок під поршневий палець є отвори для проходу масла до поршневого пальця. Для поліпшення умов змащення у верхній частині отворів під палець зроблені два поздовжніх пази шириною 3 мм і глибиною 0,7 мм, у яких накопичується масло . Вісь отвору під поршневий палець зміщена на 2 мм від діаметральної площини поршня убік розміщення клапанів двигуна. Завдяки цьому поршень завжди притиснутий до однієї стінки циліндра, і усуваються стуки поршня об стінки циліндра при переході його через ВМТ. Однак, це вимагає установки поршня в циліндр у строго визначеному положенні. Тому біля отвору під поршневий палець є мітка "П", яка при збірці повинна бути обернена у бік передньої частини двигуна. По масі поршні сортуються на три групи: нормальну, збільшену на 5-7 гр і зменшену на 5-7 гр. Цим групам відповідає маркування на днищі поршня: "-", "+" і на двигуні всі поршні повинні бути однієї групи по масі, щоб зменшити вібрації через неоднакові маси поступально рухаються деталей. Поршні по масі в одному і тому ж двигуні повинні бути підібрані з максимально допустимим відхиленням(2,5 г). Поршні, як і циліндри, по зовнішньому діаметру сортуються на п'ять класів через 0,01 мм, а по діаметру отвору під поршневий палець - на три категорії через 0,001 мм, що позначаються цифрами 1,2,3. Клас поршня (буква) і категорія отвору під поршневою палець (цифра) клеймляться на днищі поршня. У запасні частини поставляються поршні номінального розміру тільки трьох класів: А, С и Е. Цього досить для підбору поршня до будь-якого циліндра при ремонті двигуна, тому що поршні і циліндри розбиті на класи з деяким перекриттям. Головне при підборі поршня забезпечити необхідний монтажний зазор між поршнем і циліндром 0,025-0,045 мм. Крім поршнів номінального розміру в запасні частини поставляються і ремонтні поршні зі збільшеним на 0,4 і 0,8 мм зовнішнім діаметром. На днищах ремонтних поршнів ставиться маркування у вигляді квадрата або трикутника. Трикутник відповідає збільшенню зовнішнього діаметра на 0,4 мм. а квадрат на 0,8 мм.

^ Поршневий палець - сталевий, цементований трубчастого перерізу, запресований у верхню головку шатуна з натягом і вільно обертається в бобишках поршня. Поршневі пальці, як і отвори в бобишках поршня по зовнішньому діаметру, підрозділяються на три категорії через 0,004 мм. Категорію пальця (цифра) позначають на його зовнішній поверхні або торець пальця фарбують у відповідний колір: синій - перша категорія, зелений - друга, червоний, - третя. Зібрані палець і поршень повинні належати до одної категорії.

^ Поршневі кільця забезпечують необхідне ущільнення циліндра і відводять тепло від поршня до його стінок. Кільця притискаються до стінок циліндра під дією власної пружності і тиску газів. На поршні встановлюються три чавунні кільця два компресійних (ущільнюючих) і одне (нижнє) маслознімне , що запобігає прониканню масла в камеру згорання. Поршневі кільця виготовлені з чавуну. . Верхнє компресійне кільце працює в умовах високої температури, агресивного впливу продуктів згорання і недостатнього змащення, тому для підвищення зносостійкості зовнішня поверхня хромована і для покращення припрацювання має бочкоподібну форму твірної. Нижнє компресійне кільце має знизу проточку для збирання масла при ході поршня вниз, виконуючи при цьому допоміжну функцію масло скидального кільця. Поверхня кільця для підвищення зносостійкості і зменшення тертя об стінки циліндра фосфатується. Кільце треба устанавлювати проточкою вниз. Маслознімне кільце має хромовані робочі кромки і проточку на зовнішній поверхні, у яку збирається масло, що знімається зі стінок циліндра. Усередині кільця встановлюється сталева вита пружина, що розтискає кільце зсередини і притискає його до стінок циліндра.

Шатун передає засилля від поршня і є відповідальною деталлю кривошипно-шатунного механізму, що перетворює зворотньо-поступальний рух поршня на обертальний рух колінчатого вала. Шатун є сталевим, обробляється разом із кришкою, і тому вони окремо невзаємозамінні. Щоб при зборці не переплутати кришки і шатуни, на них клеймується номер циліндра, у який вони установлюються. При зборці цифри на шатуні і кришці повинні знаходитися з однієї сторони. Верхня і нижня головки шатуна з’єднуються стержнем шатуна двотаврового перерізу , що забезпечує його високу жорсткість. Нижня головка шатуна є рознімною і з’єднується з шатунною шийкою колінчатого вала. Верхня головка шатуна, що з’єднується за допомогою поршневого пальця з поршнем є не рознімною. В верхній головці шатуна є отвір , за допомогою якого подається масло на дзеркало циліндра.

^ Колінчатий вал відливається з чавуну і є основною силовою деталлю двигуна, що сприймає дію тиску газів і інерційних сил. Колінчатий вал має 5 корінних шийок і 4 шатунних. Корінні і шатунні шийки з’єднуються між собою щоками з противагами. Для подачі масла від корінних підшипників до шатунних в шийках просвердлені канали , вихідні технологічні отвори яких закриті заглушками . Противаги врівноважують відцентрові сили шатунної шийки, шатуна і поршня, що виникають при роботі двигуна. Крім того, для зменшення вібрацій колінчатий вал ще динамічно балансують, висвердлюючи метал у противагах. Підвищення міцності досягається великим перекриттям корінної і шатунної шийок, наявністю п'яти опор (повноопорный), поверхневим гартуванням шийок струмами високої частоти на глибину 2-3 мм, спеціально виконаними переходами між шийками і щоками, ретельною обробкою напружених місць. Найбільш допустимі овальність і конусність шийок після шліфування по 0,007 мм. Допустиме биття корінних шийок 0,02 мм , а відхилення осей шатунних шийок відносно корінних -+ 0,25 мм . Допустиме зменшення їх діаметра для різних ремонтних розмірів складає 0,25, 0,50 , 0,75 , 1,00 мм.

Мастило від корінних підшипників до шатунних підводиться по свердлених каналах, які закриваються ковпачковими заглушками. У задньому кінці колінчастого вала виконано гніздо під передній підшипник первинного вала коробки передач, по зовнішньому діаметру котрого центрується маховик . Колінчасті вали двигунів 2103 і 2106 відрізняються від колінчатих валів двигунів 2105 збільшеним на 7 мм радіусом кривошипа і для відмінності на одній з шийок середньої корінної шийки мають маркування "2103".

Маховик відлитий з чавуну і має напресований сталевий зубчатий обід для пуску двигуна стартером. Стальний обід маховика має 129 зубів , поверхня яких загартована струмами високої частоти. Допустимий зазор в зачепленні зубів маховика і шестерні стартера - 0,4 мм при кількості зубів спряженої шестерні - 11. Маховик кріпиться до заднього торцю колінчастого валу шістьма болтами, під котрими встановлена шайба. Маховик установлюється на колінчастий вал так, щоб мітка (конусоподібна лунка біля зубчатого обода маховика) і вісь шатунової шийки першого циліндра знаходилися в одній площині і по одну від осі колінчастого валу.

^ Вкладиші корінних і шатунних підшипників - тонкостінні, біметалічні сталеалюмінієві, стальна стрічка яких залита антифрикційним шаром з олов’янисто – алюмінієвого сплаву (20% олова і 80% алюмінію ).. Вкладиші кожного корінного або шатунного підшипника складаються з двох половинок. Від прокручування вкладиші утримуються виступом, що входить в паз шатунного або корінного підшипника. Всі шатунні вкладиші однакові і взаємозамінні. Верхні вкладиші 1-го, 2-го, 4-го і 5-го корінних підшипників однакові, з канавками на внутрішній поверхні, а нижні без канавки. Вкладиші 3-го корінного підшипника відрізняються від інших більшою шириною і відсутністю канавки на внутрішній поверхні.
Контрольні запитання

1. З яких основних деталей складається кривошипно-шатунний механізм?

2. Які деталі входять до поршневої групи?

3. Для чого призначений поршень і чим він характеризується?
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

1. Загальна будова І основні параметри двигуна 4 Тема Робочі цикли двигунів внутрішнього згорання 7 iconТема 2 : Загальна будова І основні параметри двигуна
Двигун – це теплова машина, що призначена для перетворення теплової енергії згорання палива на механічну роботу
1. Загальна будова І основні параметри двигуна 4 Тема Робочі цикли двигунів внутрішнього згорання 7 icon1. призначення, технічна характеристика, загальна будова І принцип роботи двигуна утд-20
Призначення, технічна характеристика, будова, принцип роботи систем живлення двигуна паливом І привода управлінням подачі палива
1. Загальна будова І основні параметри двигуна 4 Тема Робочі цикли двигунів внутрішнього згорання 7 iconТема 19: Загальна будова трансмісії
Трансмісія автомобіля слугує для передавання крутного моменту від двигуна до ведучих коліс. При цьому передаваний крутний момент...
1. Загальна будова І основні параметри двигуна 4 Тема Робочі цикли двигунів внутрішнього згорання 7 iconЛекція на т ем у : Система запалювання карбюраторних двигунів
Система запалювання служить для забезпечення надійного займання горючої суміші в циліндрах двигуна в потрібний момент І зміни моменту...
1. Загальна будова І основні параметри двигуна 4 Тема Робочі цикли двигунів внутрішнього згорання 7 icon1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет,...
Тема Методика проведення внутрішньої аудиторської перевірки ефективності системи внутрішнього контролю бізнес – процесів
1. Загальна будова І основні параметри двигуна 4 Тема Робочі цикли двигунів внутрішнього згорання 7 iconПринцип дії, схеми І основні параметри газотурбінних двигунів
Основні рівняння газової динаміки, які використовуються під час розрахунків робочого процесу прд: рівняння витрати; рівняння зберігання...
1. Загальна будова І основні параметри двигуна 4 Тема Робочі цикли двигунів внутрішнього згорання 7 iconОсновні вимоги до знань І умінь теми програми
Уміти: розраховувати механічні характеристики двигунів постійного струму (незалежного, послідовного, паралельного та змішаного збудження)...
1. Загальна будова І основні параметри двигуна 4 Тема Робочі цикли двигунів внутрішнього згорання 7 iconЗагальна фізика 1
Задачі та метод фізики. Масштаби фізичних явищ, що досліджуються. Уявлення про будову Всесвіту. Галактики. Розширення Всесвіту. Закон...
1. Загальна будова І основні параметри двигуна 4 Тема Робочі цикли двигунів внутрішнього згорання 7 iconКонспект з предмету будова автомобіля. Загальна будова автомобіля Автомобіль
Автомобіль– це транспортний засіб призначений для перевезення вантажу І людей по без рельсовим дорогам
1. Загальна будова І основні параметри двигуна 4 Тема Робочі цикли двигунів внутрішнього згорання 7 iconОпорний конспект заняття з військово-технічної підготовки зі студентами по вос 021000 тема №5
Призначення, технічна характеристика, загальна будова І принцип роботи гусеничного рушія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка