Курс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4)
НазваКурс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4)
Сторінка1/28
Дата конвертації21.06.2013
Розмір4.33 Mb.
ТипКурс лекцій
skaz.com.ua > Спорт > Курс лекцій
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МВС
Кафедра господарського права

Смирнов А.М.

Клещенков О.В.


ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО
КУРС ЛЕКЦІЙ

Донецьк 2006

УДК 346.7:656 (042.4)

С 50

С 50 Смирнов А.М., Клещенков О.В. Транспортне право: Курс лекцій. – Донецьк: ДЮІ, 2006. – 254 с.
В представленому курсі лекцій транспортне право України розглядається як комплексна галузь права. В курсі лекцій розглянуто єдину транспортну систему України, її склад, види транспорту та їх правове регулювання, а також всі види суб’єктів транспортного права, їхній правовий статус. Також охарактеризоване законодавство, що регулює доставку вантажів та перевезення пасажирів різними видами транспорту, а також відповідальність за порушення транспортного законодавства.

Рецензенти: ^ Оборотов Ю.М. доктор юридичних наук, професор,

проректор з наукової роботи Одеської національної юридичної академії

Мірошниченко Т.В. кандидат наук з державного управління,

доцент кафедри логістики Донецького державного університету управління
Смирнов А.М., Клещенков О.В., 2006

Донецький юридичний інститут, 2006

ЗМІСТ
Вступ.................................................................................................................................5
ТЕМА 1. Основні засади транспортного права…………………….......................7

 1. Історико-правові передумови становлення і розвитку транспортного права......8

 2. Сфера надання транспортних послуг як основа інфраструктури

сучасного суспільства………………………………………..................................14

 1. Транспортне право як комплексна галузь права і навчальна дисципліна,

його зв’язок з правовими науками і навчальними дисциплінами………….......17

 1. Джерела, цілі й завдання транспортного права…………………………….........21

 2. Предмет транспортного права і методи його вивчення……………………........23

 3. Правове регулювання транспортної діяльності в зарубіжних країнах…….......25


ТЕМА 2. Правове регулювання діяльності окремих

видів транспорту…………………………………………….................35

 1. Єдина транспортна система.....................................................................................35

 2. Види транспорту в Україні......................................................................................38

 3. Державне регулювання діяльності у сфері надання транспортних послуг........42

 4. Особливості правового регулювання діяльності окремих видів транспорту:

4.1 Особливості правового регулювання діяльності

автомобільного транспорту................................................................................53

4.2 Особливості правового регулювання діяльності

залізничного транспорту....................................................................................54

4.3 Особливості правового регулювання діяльності водного транспорту..........56

4.4 Особливості правового регулювання діяльності

авіаційного транспорту.......................................................................................58

4.5 Особливості правового регулювання діяльності

трубопровідного транспорту..............................................................................59
ТЕМА 3. Суб’єкти транспортного права……………………………....................70

 1. Види суб’єктів транспортного права……………………………………………..71

 2. Господарсько-правова компетенція суб’єктів транспортного права:

  1. Верховна Рада України і Кабінет Міністрів України

як суб’єкти управління транспортом………………………………………….73

  1. Міністерство транспорту і зв’язку України як центральний

орган управління транспортом………………………………………………..76

  1. Укравтотранс як орган державного управління…………………………......81

  2. Укрзалізниця як орган державного управління……………………………..84

  3. Укрморрічфлот як орган державного управління…………………………...87

  4. Державіаслужба як орган державного управління……………………….....90

  5. Органи управління трубопровідним транспортом………………………......96

  6. Інші органи управління транспортом………………………………………...98

 1. Правове становище транспортних організацій та їх об’єднань

як суб’єктів транспортного права особливого виду……………………………100

 1. Правовий статус споживачів транспортних послуг……………………………107


ТЕМА 4. Правове регулювання доставки вантажів…………………...............112

 1. Загальне поняття, особливості укладання та виконання

договорів перевезення вантажів…………………………………………………113

 1. Поняття, особливості укладання та виконання договорів

перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні……………………..116

 1. Поняття, особливості укладання та виконання

договору транспортного експедирування………………………………………118

 1. Особливості правового регулювання перевезення вантажів:

4.1 Автомобільним транспортом………………………………………………...124

4.2 Залізничним транспортом…………………………………………………….129

4.3 Авіаційним транспортом……………………………………………………..135

4.4 Морським транспортом………………………………………………………142

4.5 Річковим транспортом………………………………………………………..147
ТЕМА 5. Правове регулювання перевезення пасажирів і багажу…...............156

1. Загальне поняття, особливості укладання та виконання

договору перевезення пасажирів і багажу……………………………………...157

2. Особливості правового регулювання перевезення пасажирів і багажу:

2.1 Автомобільним транспортом……………………………………….....158

2.2 Залізничним транспортом……………………………………………...166

2.3 Авіаційним транспортом………………………………………………173

2.4 Морським транспортом………………………………………………..180

2.5 Річковим транспортом…………………………………………………183
ТЕМА 6. Відповідальність у транспортному праві………………….................190

 1. Поняття та види правопорушень на транспорті……………………………......191

 2. Кримінально-правова відповідальність за транспортні злочини……………...193

 3. Адміністративно-правова відповідальність за правопорушення

на транспорті………...............................................................................................204

 1. Господарсько-правова відповідальність за порушення

транспортних зобов’язань:

4.1 Відповідальність перевізника………………………………………………..219

4.2 Відповідальність вантажовідправника та вантажоодержувача……………232

4.3 Відповідальність сторін в договорі транспортного експедирування……...239

5. Цивільно-правова відповідальність за порушення транспортних зобов’язань.240

ВСТУП
Транспорт займає особливе місце в складі економіки України. Він забезпечує потреби виробництва й населення в перевезеннях, а також виступає ланкою, що пов’язує різні галузі народногосподарського комплексу України, та створює необхідні умови для постійного й безперебійного функціонування виробничого процесу.

Україна займає дуже вигідне геополітичне становище, тому транспортна галузь в нашій державі й сьогодні продовжує розвиватися високими темпами. Але цей процес потребує ефективного правового регулювання транспортної діяльності, прийняття нових нормативно-правових актів, що мають відповідати нормам міжнародних конвенцій та угод щодо діяльності транспорту, а також підготовки висококваліфікованих юристів – фахівців з транспортного права

Правове забезпечення діяльності транспорту в Україні представлено великою кількістю національних нормативно-правових актів, а також сукупністю міжнародних правових норм, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Проте, норми національного законодавства не завжди є погодженими з міжнародними правовими нормами. Ця проблема, у світі намагання України вступити до ЄС і СОТ, на сучасному етапі набуває великого значення і потребує якнайскорішого вирішення.

Норми транспортного права регламентують суспільні відносини, що виникають між перевізниками та споживачами транспортних послуг, а також між органами управління транспортом і перевізниками. Ці відносини відрізняються складністю й багатогранністю, тому для підготовки юристів високої кваліфікації у вищих навчальних необхідно вивчення спеціального курсу – „Транспортне право”.

В представленому курсі лекцій транспортне право України розглядається як комплексна галузь права, в ньому розглянуто єдину транспортну систему України, її склад, види транспорту та їх правове регулювання, а також всі види суб’єктів транспортного права, їхній правовий статус. Також охарактеризоване законодавство, що регулює доставку вантажів та перевезення пасажирів різними видами транспорту, а також відповідальність за порушення транспортного законодавства.

Курс лекцій складається з шести тем. Тема №1 вивчає історію розвитку транспорту, розглядає правове регулювання транспортних відносин в дореволюційній Росії та в період СРСР, визначає поняття транспорту, його роль в економіці нашої країни, визначає поняття транспортного права як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни, предмет транспортного права і методи, за допомогою яких здійснюється його вивчення, а також функції та принципи транспортного права. До того ж, в цій темі розглянуто правове регулювання транспортної діяльності в зарубіжних країнах – Росії та Білорусії.

Тема №2 присвячена розгляду єдиної транспортної системи України як одного цілого та окремо її складових. В цій темі розглядаються та характеризуються нормативно-правові акти, що регламентують функціонування єдиної транспортної системи України в цілому та окремих видів транспорту. Окреме питання присвячується державному регулюванню транспортної діяльності.

Тема №3 розглядає суб’єктів транспортного права – від органів управління транспортом до споживачів транспортних послуг, їхній правовий статус і нормативно-правові акти, що його визначають.

В темі №4 розглянуто загальні положення про договір перевезення вантажу, особливості укладання й виконання договорів перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні й договорів транспортного експедирування, а також особливості правового регулювання перевезення вантажів окремими видами транспорту (автомобільним, залізничним, авіаційним, морським і річковим).

Тема №5 містить загальні положення про договір перевезення пасажирів і багажу, а також особливості укладання й виконання таких договорів на окремих видах транспорту (автомобільному, залізничному, авіаційному, морському й річковому).

В темі №6 розглянуто підстави виникнення і порядок застосування різних видів відповідальності, що зустрічаються у транспортному праві: кримінальної (за скоєння транспортних злочинів), адміністративної (за проступки на транспорті), цивільної й господарської (за порушення договірних зобов’язань на транспорті).

Курс лекцій призначений для курсантів і студентів Донецького юридичного інституту Луганського державного університету МВС України.

ТЕМА 1. Основні засади транспортного права


 1. Історико-правові передумови становлення і розвитку транспортного права

 2. Сфера надання транспортних послуг як основа інфраструктури сучасного суспільства

 3. Транспортне право як комплексна галузь права і навчальна дисципліна, його зв’язок з правовими науками і навчальними дисциплінами

 4. Джерела, цілі й завдання транспортного права

 5. Предмет транспортного права і методи його вивчення

 6. Правове регулювання транспортної діяльності в зарубіжних країнах


ВСТУП

У складі економіки України транспорт займає особливе місце. Він є однією з базових галузей виробництва, від ефективного функціонування транспорту залежить ефективність економіки нашої країни в цілому. Транспорт забезпечує безперебійне функціонування окремих підприємств, їх об’єднань, а також цілих галузей виробництва та економіки в цілому.

Транспорт створює всі необхідні умови для постійного функціонування суспільного виробництва і комплексного розвитку всіх його галузей, він забезпечує взаємодію різних сфер матеріального виробництва, міжгалузеві й міжтериторіальні зв’язки. Транспорт також впливає на обсяги і структуру валютних надходжень від зовнішньої торгівлі товарами і послугами, міжнародних перевезень пасажирів і вантажів.

Роль транспорту в економіці нашої країни буде зростати і в майбутньому, що обумовлено наступними причинами:

 1. В наступний час існує тенденція до поглиблення суспільного розподілу праці та спеціалізації виробництва в окремих регіонах нашої країни. Це потребує розширення міжгосподарських зв’язків як у самій країні, так і за її межами, що призведе до збільшення обсягів транспортних перевезень.

 2. Переобладнання діючих, побудова та вдосконалення нових видів транспортних засобів будуть сприяти появі нових робочих місць в машинобудівельному комплексі України.

 3. Україна має вигідне геополітичне положення, розвинуту мережу залізничних і автомобільних доріг, сучасні морські порти. Це дає нашій країні можливість зайняти одну з ключових позицій в налагодженні транспортних зв’язків між країнами Європи та Азії.

Тому важливого значення набуває проблема розвитку та вдосконалення правового регулювання транспортної діяльності, визначення місця транспортного права в правовій системі держави, а також підготовки відповідних фахівців у цій галузі.

Мета цієї лекції – вивчення історії розвитку транспорту, розгляд правового регулювання транспортних відносин в дореволюційній Росії та в період СРСР, визначення поняття транспорту, його ролі в економіці нашої країни, визначення поняття транспортного права як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни, предмета транспортного права і методів, за допомогою яких здійснюється його вивчення, а також функцій і принципів транспортного права. До того ж, буде розглянуто правове регулювання транспортної діяльності в зарубіжних країнах – Росії та Білорусії.
^ 1. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА

Історію розвитку транспорту необхідно розглядати в тісному взаємозв’язку з розвитком людського суспільства, тому що транспорт займає одне з найважливіших місць в ієрархії людських потреб. Транспорт виконує дуже важливу функцію – переміщення матеріальних предметів і людей у просторі, без чого виробництво товарів, видобування їжі, будівництво житла та будь-яка інша діяльність стає утрудненою або взагалі неможливою.

Вже в період первісного суспільства людство застосовувало для транспортування різних предметів спеціальні пристрої. Наприклад, використовувалися спеціальні жердини («прототипи» коромисел), пара жердин перетворилася в ноші. Також використовувалися так звані волокуші (дві зв’язані між собою жердини, на які клався вантаж), які з часом перетворилися в сані, що дійшли до наших днів. В якості засобів транспортування люди навчилися застосовувати різних тварин. Для переміщення вантажів водою застосовувалися стовбури дерев, їх кора, плоти з них, а пізніше – довблені човни. Однак в той час люди жили в основному полюванням, рибальством і землеробством, тому потреби в транспорті були мінімальні.

Більш стрімко транспорт почав розвиватися і вдосконалюватися в період рабовласницького строю, чому сприяла низка причин:

 1. збільшення продуктивності тваринництва і землеробства;

 2. винахід металів і вдосконалення методів їхньої обробки;

 3. відокремлення у самостійні галузі тваринництво, землеробства і ремесла;

 4. виникнення обміну внаслідок розподілу праці, виникнення торгівлі;

 5. поява держав і військові конфлікти між ними;

 6. винахід людиною колеса і створення наземних доріг.

Все це сприяло швидкому розвитку, в першу чергу, будівництва суден і водного транспорту, тому що великі міста в державах будувалися переважно не берегах рік і морів.

Найбільшого розвитку транспорт досяг в Древньому Єгипті, Месопотамії, Древній Греції, Індії, Китаї та, особливо, в Древньому Римі. Римляни добилися значних успіхів в будівництві доріг, а агресивна зовнішня політика призвела до повного домінування римлян на морі.

В епоху феодалізму продовжували стрімко розвиватися матеріальне виробництво і торгівля, а, отже, і транспорт. Його подальшому розвитку сприяли:

 1. зріст виробничих сил та посилення суспільного розподілу праці;

 2. зростання міст – центрів ремесла і торгівлі;

 3. розширення видобування металів, різних мінералів (солі), якісне покращення техніки;

 4. поява товарного виробництва, збільшення асортименту і обсягу виробництва продукції;

 5. зростання міжрегіональної торгівлі, що спричинило створення штучних шляхів сполучення (каналів і сухопутних доріг).

В той же час, в епоху феодалізму були присутні фактори, що гальмували прогрес транспорту:

 1. феодальна власність на землю, що спричиняло наявність мита, «прав» феодалів відносно купців, що перевозили товар їхніми землями;

 2. погане утримування сухопутних доріг, що створювало труднощі для пересування в непогоду;

 3. війни та набіги кочових племен, піратство.

Розвиток транспорту в епоху Ренесансу був обумовлений розпадом феодалізму, виникненням капіталістичних відносин, і характеризувався відкриттям нових торговельних шляхів і нових країн в XV-XVI ст.ст. В цей час відбувається колонізація Азії, Африки та Америки.

В епоху Ренесансу почали створюватися нові технічні засоби транспорту і методи судноплавства як результат досягнень науки того часу. Замість римських і грецьких багатоярусних гребних суден з’явилися парусні судна з кілем. Судна стали обладнуватися більш довершеними компасом і мапами, ва також кутомірним прибором (астролябією), таблицями руху небесних тіл. Це дозволило здійснювати дальні рейди у відкрите море.

В 1492 р. відбулася значна подія – відкриття Америки. Було здійснено багато морських експедицій, серед яких – кругосвітня подорож під командуванням Магеллана, яка почалася у 1519 р. і продовжувалася 3 роки.

В XVI-XVII ст.ст. російські географи і мандрівники вивчили шляхи до середньої Азії, Китаю й Сибірі, здійснили подорожі впродовж північного узбережжя Льодовитого океану, відкрили ріку Лену, Єнісей та інші. Значною подією стало відкриття Берингової протоки – протоки між Азією та Америкою, а також Камчатки.

До кінця XVIII ст. були відомими вже 5 материків: Північна та Південна Америка, Африка, Євразія та Австралія. Антарктида була відкрита російською експедицією під командуванням Ф.Ф. Беллінсгаузена у січні 1820 р.

В результаті географічних відкриттів виникла колоніальна система, що сприяло накопиченню в європейської буржуазії значної кількості золота, срібла, різного роду цінностей і грошових коштів, що були необхідні для організації крупного капіталістичного виробництва та організації великого ринку реалізації продукції.

З розвитком економічних зв’язків Європи з Азією, Африкою та Америкою торгівля набуває світового характеру, її центр зміщується з Середземного моря на Атлантичний океан. Подальший розвиток техніки, ремесел, зростання міст і обсягів торгівлі, розподіл праці, наявність великої кількості робочої сили сприяли виникненню мануфактур. Спеціалізація мануфактурного засобу виробництва у свою чергу сприяла накопиченню досвіду і зростанню продуктивності праці. Але з часом мануфактурне виробництво було витіснено машинним, тому що не змогло задовольнити ринок потрібними товарами.

Розвиток машинної техніки різко збільшив продуктивність праці та обсяги випуску товарів, які потрібно було вивозити у великих кількостях для реалізації. З іншого боку, стала потрібна доставка великої кількості сировини на фабрики. Але можливості машин були ще низькими внаслідок малої потужності і ненадійності.

1690 рік увійшов до історії: француз Д. Папін збудував парову машину, яка складалася з циліндру і поршню. З часом ця машина була вдосконалена і в 1769 році Д. Уатт запатентував парову машину власної конструкції, яка в майбутньому стала прототипом сучасного механічного двигуна.

В другій половині XVIII ст. (так звана «промислова революція») зростання обсягів виробництва відбувалося швидкими темпами внаслідок того, що машини стали використовуватися в процесі виробництва самих машин. На принципово новій основі стали будуватися й транспортні засоби. На зміну гребним і парусним суднам прийшли механічні саморухомі транспортні одиниці більшої потужності, які не залежали від погодних умов. З’явилися перші пароплави, паровози, парові сухопутні екіпажі, а значно пізніше – й перші літаки. Паралельно розвивалися й шляхи сполучення.

До епохи капіталізму транспортні засоби, як правило, належали власнику вантажу, який здійснював перевезення. Але зі зростанням обсягів виробництва власникові підприємства все важче було утримувати власне транспортне господарство, яке було складним і багато коштувало. У зв’язку з цим транспорт виділився в окрему галузь, яка виконувала перевезення вантажів і пасажирів за для будь-якого клієнта за певну плату. Всередині транспортної галузі з часом виникла спеціалізація за галузями транспорту.

Таким чином, в умовах капіталізму транспорт змінився кардинально:

почав використовуватися механічний двигун;

значно розширилися шляхи сполучення;

транспорт виділився в окрему галузь економіки;

всередині транспортної галузі відбулася спеціалізація, з’явилися морський, річковий, залізничний, автомобільний, трубопровідний та авіаційний транспорт.

У ХХ сторіччі відбулися кардинальні зміни в усіх частинах світу та в усіх галузях людської діяльності. Серед глобальних факторів, що визначили шляхи розвитку світового і вітчизняного транспорту, слід назвати такі:

   1. Так званий «демографічний вибух» – швидке зростання населення на земній кулі.

   2. Зростання виробництва і споживання матеріальних ресурсів.

   3. Зростання міст (так звана «урбанізація населення»), збільшення кількості мешканців у них.

   4. Науково-технічна революція. З розвитком науки були відкриті нові закони існування і розвитку об’єктивного світу, нові види енергії, нові матеріали, нові види й типи машин, нові технології, засоби зв’язку і управління.

Сучасний транспорт зробив можливим:

 1. масове індустріальне виробництво засобів виробництва і продуктів споживання;

 2. більш глибокий розподіл і спеціалізацію праці;

 3. здійснення світової торгівлі всіма видами продукції та сировини;

 4. міграцію робочої сили як у рамках окремих країн, так і міжнародну;

 5. освоєння космічного простору.

Але незважаючи на прогрес у розвитку транспорту в усьому світі, після розпаду СРСР в багатьох країнах пострадянського простору (в тому числі й в Україні) в цій галузі виникли наступні проблеми:

 1. мають місце зриви вивозу з підприємств готової продукції та несвоєчасне постачання допливом, сировиною, матеріалами, комплектуючими;

 2. трапляються збої в постачанні міст і населених пунктів продуктами харчування і товарами масового споживання;

 3. має місце втрата і псування вантажів при їхньому транспортуванні;

 4. доволі часто порушується розклад руху пасажирського транспорту, а культура обслуговування пасажирів залишається низькою;

 5. забезпечення безпеки руху також находиться на низькому рівні.

Всі ці проблеми хоча й стосуються транспорту, але й ускладнюють розвиток економіки всієї країни.

Стосовно проблем транспорту в розвинутих країнах світу, вони обумовлені надлишковим розвитком автомобілебудування, що викликає наявність так званих «пробок» на вулицях міст Європи та Америки, ускладнюється процес регулювання дорожнім рухом. Також дуже гостро стоїть проблема екології – автомобілі дуже сильно забруднюють навколишнє природне середовище. Такі ж самі проблеми загрожують і містам України, якщо їм не буде приділятися значної уваги та не будуть розроблятися довгострокові програми з вирішення транспортних проблем.

До революції 1917 року російське цивільне законодавство розглядало договір перевезення як окремий вид договору підряду. Але в російських вчених-цивілістів вже існувала думка про визнання договору перевезення самостійним цивільно-правовим договором. Транспортні перевезення в той час регламентувалися Загальним статутом російських залізниць 1885 року (в редакції 1916 року). Також в 1913 році на розгляд Державної Думи було внесено проект Цивільного Уложення, в якому ціла низка статей була присвячена різним видам договорів перевезення. Ст. 1993 цього проекту містила положення про договір перевезення вантажу.

Порядок правового регулювання окремих видів договору перевезення визначався у ст. 1994 проекту Цивільного Уложення, відповідно до якої перевезення пасажирів і вантажів залізницями, пароплавствами та іншими транспортними підприємствами, що працювали на підставі особливих дозволів (концесій) уряду, повинна була здійснюватися згідно з правилами, передбаченими в Уложенні, з винятками, викладеними в Загальному статуті російських залізниць і статутах інших транспортних організацій. До перевезення вантажів морем повинні були застосовуватися особливі правила про морські перевезення. Правила, які регламентували перевезення вантажів і багажу, не застосовувалися до відносин, пов’язаних з доставкою пошти.

Відносини, пов’язані з перевезенням пасажирів, багажу і вантажів регулювалися також правилами, що видавалися самими перевізниками і власниками залізниць. Ці правила повинні були відповідати закону і бути доведеними до суспільної відомості (ст. 1995 проекту Цивільного Уложення).

Перевізники встановлювали власні правила для полегшення укладання договорів перевезення. В цих правилах встановлювалися умови щодо розміру провізної плати, строках доставки, зберігання вантажу, місцях і часі зупинок і т. ін.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Схожі:

Курс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4) iconКурс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни
Затверджено на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту економіки та менеджменту нау 30 березня 2006 року
Курс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4) iconКурс лекцій для студентів денної І заочної форми навчання спеціальності...
Організація роботи страхової компанії, пов’язаної із здійсненням страхування життя та пенсій. Поря­док укладення І обслуговування...
Курс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4) iconСтислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність”...
Цибульов П. М., Трибунська К. В. Інтелектуальна власність / Стислий конспект лекцій. – Донецьк.: „Донецький державний університет...
Курс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4) iconКонспект лекцій для студентів денного І заочного відділень
Конспект лекцій містить теоретичні та практичні аспекти з роботи інформаційних систем у фінансових установах у середовищі програм...
Курс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4) iconКурс лекцій Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки:...
Лекція Психокорекційна практика як основна форма діяльності практичного психолога
Курс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4) iconКурс лекцій Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки:...
Мета: ознайомлення студентів з діагностичними можливостями проективних малюнків у психодіагностиці
Курс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4) iconКурс лекцій навчальний посібник для студентів ІІІ курсу історичного факультету
...
Курс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4) iconКурс лекцій Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки:...
Мета: ознайомлення студентів з завданнями, основними конструктами диференціальної психології та формування уявлення про формальний...
Курс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4) iconМіністерство освіти І науки україни
Пірко В. О. Галицьке село наприкінці XVII – в першій половині XVIIІ ст. (історико-економічний нарис за матеріалами Перемишльської...
Курс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4) iconКурс лекцій Черкаси 2012

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка