22. Колективна угода І зміст розділу "Охорона праці"
Скачати 379.83 Kb.
Назва22. Колективна угода І зміст розділу "Охорона праці"
Сторінка3/4
Дата конвертації05.07.2013
Розмір379.83 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4

Спортивна зона повинна бути розміщена збоку спортивного залу, не дозволяється розміщувати її збоку вікон навчальних приміщень. Бігову доріжку влаштовують навколо футбольного поля, пряма доріжка, як правило, є части­ною колової. Ями для стрибків у висоту й довжину засипають піском, перемі­шаним з тирсою. Комбінований майданчик можна заасфальтувати (забетону­вати), футбольне поле повинно мати трав'яний покрив. Займатися на спортив­них майданчиках можна тільки в спортивному взутті й одязі. Діти повинні бути навчені правильно користуватися спортивним інвентарем і обладнанням. Фізкультурні майданчики потрібно відгороджувати один від одного зеленими насадженнями.

^ Зона відпочинку призначається для організації рухливих і тихих ігор, індивідуальних занять учнів на відкритому повітрі. Майданчики для рухливих ігор і відпочинку дітей під час перерв розміщують неподалік від виходів з бу­дівлі. Мають бути окремі майданчики для учнів 1 - 2, 3 - 4, 5 - 8 класів. Май­данчики для тихого відпочинку розміщують віддалік від спортивної зони і майданчиків для ігор. Метеорологічний і географічний майданчики потрібно розміщувати на відкритій місцевості на відстані не меншій як 35 м від будівлі школи і спортивних майданчиків.

^ Господарча зона розміщується з боку входу до виробничих приміщень їдальні й має окремий в'їзд з вулиці. У цій зоні розміщують господарчі будівлі (навіси для інвентарів, сміттєзбиральні тощо), а також гаражі для автомашин, тракторів та інших сільськогосподарських машин. Тут же може бути розміщена котельня і насосна з водонапірним баком. Сміттєзбиральні (баки, контейнери), що встановлюються на відстані не менш як 25 м від вікон і входу до їдальні на бетонованому майданчику під навісом, повинні мати кришки, які щільно закри­ваються.

Виїзди і входи на ділянку школи, проїзди, доріжки до господарських бу­дівель, а також до дворових вбиралень вкривають асфальтом, щебенем, бето­ном тощо. Підходи до будівлі школи не менше як за 100 м також повинні мати тверде покриття.

Будівлі шкіл повинні мати такі групи приміщень:

 • навчальні секції 1 - 4 класів;

 • навчальні секції 5-11 класів;

 • для трудового навчання;

 • навчально-спортивного і культурно-масового призначення;

 • для організації продовженого дня;

 • загально шкільного призначення: їдальня, бібліотека, адміністративно-гос­подарчі, медичного обслуговування та ін.

У школах-інтернатах, школах з подовженим днем і пришкільних інтерна­тах передбачаються секції спальних приміщень.

Будівля не повинна мати більше трьох поверхів. При розміщенні загаль­ноосвітніх навчальних закладів в раніше збудованих 4-5 поверхових будівлях четвертий і п'ятий поверхи відводять кабінетам, які несуть найменше навчальне навантаження.

Взаємне розміщення окремих груп приміщень має забезпечувати зручний функціональний зв'язок їх між собою і відповідними зонами ділянок, створюва­ні найкращі умови для організації навчально-виховного процесу. Навчальні приміщення відповідно до їх призначення поділяють на власне навчальні, нав­чально-виробничі та навчально-спортивні. Навчально-виробничі та навчально- спортивні приміщення треба розміщувати на першому поверсі у спеціальних блоках. Навчальні приміщення повинні бути ізольовані від приміщень, які є джерелами шуму й запахів (майстерень, спортивних і актових залів, харчового блоку та ін.). Класні кімнати, навчальні кабінети і лабораторії дозволяється розміщувати на будь-яких, крім підвальних і цокольних, поверхах будівлі.

Кабінети у будівлі школи рекомендується розміщувати переважно за ві­ковим принципом з вертикальними або горизонтальними зв'язками між кабінетами. У великих школах вертикальний зв'язок між кабінетами дає змогу розміс­тити в окремих блоках учнів 5 - 9 і 10 - 11 класів, створити спеціалізовані сек­ції, що об'єднують кабінети навчальних дисциплін природничо-математичного і гуманітарного циклів. Навчальні кабінети та інші приміщення загального при­значення можуть бути розміщені окремо або об'єднуватися в самостійний блок. Горизонтальні зв'язки між кабінетами забезпечуються у великих школах роз­міщенням учнів двох - трьох суміжних класів на одному поверсі (1-ий поверх -•1-5-6 класи, 2-ий поверх -7-9 класи, 3-ій поверх - 10 - 11 класи). На 1 поверсі розміщують приміщення, що використовуються всіма класами, і лабора­торію біології; на 2 поверсі - кабінети для 4-9 класів і на 3 поверсі - 10-11 класів. Якщо в школі існує кабінетна система навчання, то вона вимагає роз­міщення кабінетів у межах 1-2 поверхів так, щоб перехід в кабінет не займав більше 2-х хвилин. Оптимальна кількість кабінетів - 2 - 4 на один предмет за­лежно від місткості школи. У невеликих школах можна організувати навчальні кабінети з двох - трьох дисциплін (історії й географії, літератури й мови, хімії і біології і т.д.). Навчальні приміщення не можуть бути прохідними.

Приміщення для трудового навчання потрібно розміщувати ізольовано від інших навчальних приміщень (в окремих блоках, торцях будівель на першо­му поверсі) з улаштуванням звукоізолюючих стін і перекриттів. Дозволяється розміщувати навчальні майстерні у цокольному поверсі за наявності достатньо-і о природного освітлення, а також в окремій будівлі за умови обладнання гар­деробу і санітарних вузлів. Міжшкільні майстерні повинні мати самостійну ділянку.

Приміщення їдальні виділяють у спеціальний блок на 1 поверсі, вони ма­ють окремий вихід на господарчий двір і, в разі розміщення школи в кількох будівлях, - криті переходи у навчальні та житлові приміщення.

Кількість місць в актовому залі визначається з мінімального розрахунку 25% від загальної кількості учнів у масових школах і 50% - у школах-інтернатах.

У школах на 30 і більше класів, крім кабінету лікаря, передбачається ка­бінет зубного лікаря.
20= 12. Безпека при організації масових заходів у навчальному закладі.

12. Забезпечення безпеки при проведенні дискотеки

Відповідальними за забезпечення пожежної безпеки під час проведення культурно-масових заходів (новорічні вечори, вечори відпочинку, дискотеки, концерти, кіносеанси тощо) є керівники закладів освіти.

Приміщення та поверхи, на яких проводиться масові заходи, повніші ма­ти не менше двох розосереджених виходів, які слід постійно утримувати у справному стані.

Перед початком кожного культурно-масового заходу керівник закладу освіти призначає осіб, відповідальних за пожежну безпеку. Вони повинні ре­тельно перевірити всі приміщення, евакуаційні шляхи і виходи на відповідність їх вимогам пожежної безпеки, а також переконатися у наявності і справному стані засобів пожежогасіння, зв'язку і пожежної автоматики. Усі виявленні не­доліки мають бути усуненні до початку культурно-масового заходу.

На час проведення культурно-масових заходів у навчальних закладах ос­віти необхідно забезпечити чергування працівників та учнів старших класів.

Під час проведення культурно-масового заходу з дітьми повинен невід­ступно бути черговий вчитель, класний керівник чи вихователь. Ці особи по­винні бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки і порядок евакуації дітей у разі виникнення пожежі і зобов'язані забезпечити дотримання вимог пожежної безпеки.

Культурно-масові заходи мають проводитися:

 • у будинках 1 і 2 ступенів вогнетривкості - в приміщеннях будь-якого повер­ху;

 • у будинках 3-5 ступенів вогнетривкості - тільки в приміщеннях першого поверху, при цьому захисні конструкції всередині приміщень мають бути оштукатурені або оброблені вогнезахисною сумішшю. Проведення культур­но-масових заходів у підвальних і цокольних приміщеннях не допускаються.

13. Безпека при проведенні новорічного вечора у навчальному закладі

Відповідальними за забезпечення пожежної безпеки під час проведення культурно-масових заходів (новорічні вечори, вечори відпочинку, дискотеки, концерти, кіносеанси тощо) є керівники закладів освіти.

Приміщення та поверхи, на яких проводиться масові заходи, повніші ма­ти не менше двох розосереджених виходів, які слід постійно утримувати у справному стані.

Перед початком кожного культурно-масового заходу керівник закладу освіти призначає осіб, відповідальних за пожежну безпеку. Вони повинні ре­тельно перевірити всі приміщення, евакуаційні шляхи і виходи на відповідність їх вимогам пожежної безпеки, а також переконатися у наявності і справному стані засобів пожежогасіння, зв'язку і пожежної автоматики. Усі виявленні не­доліки мають бути усуненні до початку культурно-масового заходу.

На час проведення культурно-масових заходів у навчальних закладах ос­віти необхідно забезпечити чергування працівників та учнів старших класів.

Під час проведення культурно-масового заходу з дітьми повинен невід­ступно бути черговий вчитель, класний керівник чи вихователь. Ці особи по­винні бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки і порядок евакуації дітей у разі виникнення пожежі і зобов'язані забезпечити дотримання вимог пожежної безпеки.

Черговий персонал перед початком новорічного вечора зобов'язаний ре­тельно оглянути всі приміщення, запасні виходи і особисто упевнитися у їх по-жежобезпечному стані.

Культурно-масові заходи мають проводитися:

 • у будинках 1 і 2 ступенів вогнетривкості - в приміщеннях будь-якого повер­ху;

 • у будинках 3-5 ступенів вогнетривкості - тільки в приміщеннях першого поверху, при цьому захисні конструкції всередині приміщень мають бути

оштукатурені або оброблені вогнезахисною сумішшю. Проведення культур­но-масових заходів у підвальних і цокольних приміщеннях не допускаються.

Під час проведення новорічного вечора ялинка має встановлюватися на стійкій основі, з таким розрахунком, щоб не утруднювати вихід з приміщення. Ялинка має стояти не ближче метра від стін і стелі.

За відсутності у закладі освіти електричного освітлення новорічні вистави та інші культурно-масові заходи слід проводити у денний час.

Ілюмінацію ялинки проводить лише досвідчений електрик з дотриман­ням вимог ПУЕ, через знижувальний трансформатор гірляндами з послідовним підключенням електроламп напругою до 12 В.

Лампочки в гірляндах повинні бути потужністю не більше 25 Вт. При цьому електропроводи, які живлять лампочки ялинкового освітлення, мають бути гнучкими, з міцними жилами. Вони також повинні мати справну ізоляцію і вмикатися до електромережі за допомогою штемпельних з'єднань.

9.Розслідування нещасного випадку з учнем під час навчально-виховного процесу

За результатами нещасного випадку під час навчально-виховного процесу складається акт за формою Н-Н. Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування і облік нещасного випадку, складання акта за формою Н-Н, несе керівник навчального закладу. У випадках відмови адміністрації навчального закладу від складання акта за формою Н-Н, а також у разі незгоди потерпілого (його батьків) зі змістом акта конфлікт розглядає орган управління освітою вищого рівня у термін не більше десяти днів з моменту подання письмової заяви. Після закінчення строку лікування потерпілого керівник навчального закладу направляє до органів управління освітою, іншого органу виконавчої влади повідомлення про наслідки нещасного випадку.

Нещасний випадок, що стався в закладі освіти з учнями або студентами навчальних закладів, які проходять практику або виконують роботу під керів­ництвом вчителя, викладача, майстра виробничого навчання на дільниці, виді­леній підприємством для цієї мети, розслідується органом управління освітою, якому підпорядкований цей навчальний заклад, спільно з представником закла­ду освіти, оформляється актом за формою Н-Н і береться на облік органом уп­равління освітою, навчальним закладом. Один примірник затвердженого акта форми Н-Н направляється за місцем навчання потерпілого, другий - за підпо­рядкованістю до органу управління освітою.

Нещасні випадки, що сталися з учнями, студентами в побуті та у випад­ках не зазначених як виробничі, розслідуються і беруться на облік згідно з "По­ложенням про порядком розслідування невиробничого характеру" затвердже­ним постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року № 270.

Нещасний випадок, що стався під час проведення далеких походів, екс­курсій, експедицій, розслідується комісією органу управління освітою, на тери­торії якого стався нещасний випадок. У разі неможливості прибути на місце пригоди представника навчального закладу, з учнем або студентом якого стався нещасний випадок, до складу комісії включається представник однієї з установ, підвідомчих органу управління освітою, що проводить розслідування. Ма­теріали розслідування, у тому числі акти за формою Н-Н, скеровуються до ор­гану управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу.

Особи, що допустили порушення, або невиконання вимог "Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу " притягаються до відповідальності згідно із законодавством.

4. Типи вогнегасників, які використовуються в закладах освіти.

Первинні засоби пожежогасіння. Усі будівлі та приміщення закладів, установ і організацій повинні бути забезпечені первинними засобами пожежо­гасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами, пожеж­ними відрами, діжками з водою, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми, сокирами тощо) та засобами зв'язку. Місця розміщення первинних засобів пожежогасіння мають зазначатися у планах евакуації. Ручні вогнегасники повинні розміщуватися:

 • шляхом навішування на вертикальні щити не більше, як 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника

 • шляхом установлення до пожежних шаф разом і пожежними кранами або на пожежні щити. На пожежних щитах рекомендується компактно розміщувати вогнегасники, лопати, ломи, кошми, інструкцію з правил пожежної безпеки, написи з телефонами пожежної охорони і прізвища посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку.

Пожежні щити слід установлювати в приміщеннях на видних і легкодоступних місцях, якнайближче до виходу.

Під час експлуатації та технічного обслуговування вогнегасників слід керуватися вимогами, викладеними в паспортах заводів-виробників, та затверд­женими в установленому порядку регламентами технічного обслуговування.

На території будівель Ша, Шб, IV, ІУа і V ступенів вогнетривкості, роз­міщених у сільській місцевості, слід обладнати пожежні пости з набором таких первинних засобів пожежогасіння:

 • вогнегасники пінні ємністю 10 л або порошкові ємкістю 5л - 2 шт.,

 • відра-4 шт.,

 • сокири, лопати, багри - по 2 шт.;

 • драбини пристінні - 1 шт.;

 • бочки з водою місткістю 250 л - 2 шт. (на зимовий період замінюються ящиками з піском тієї ж місткості). Повсякденний контроль за зберіганням, вмістом і постійною готовністю до дії первинних засобів пожежогасіння здійснюється особами, призначеними наказом керівника закладів, установ і організацій. Використання первинних засобів пожежогасіння для господарських та інших потреб, не пов'язаних з гасінням пожеж, не дозволяється. Пожежні щити призначені для розміщення первинних засобів пожежогасіння, немеханізованого інструменту та пожежного інвентарю у виробничих і складських приміщеннях, не обладнаних внутрішнім протипожежним водопроводом і автоматичними установками пожежогасіння, а також на території підприємств (організацій), які не мають зовнішнього протипожежного водопроводу, або віддалених будинків (споруд), зовнішніх технологічних установок цих підприємств на відстані більше 100 м від зовнішніх пожежних вододжерел.

Вогнегасники - технічні пристрої, призначені для гасіння пожеж в початковій стадії їх виникнення.

^ Хладоновий вогнегасникприлад для гасіння пожежі, який створює аерозольний струмінь, що складається з дріб­нодисперсних крапель. Заряд — галоїдні вуглеводні. Такі вогнегасники застосовують для гасіння пожеж, що виника­ють на електроустановках під напругою до 380 В, твердих речовин, металів, карбідів, тліючих і здатних горіти без доступу повітря речовин. Принцип дії та застосування вогнегасників майже одна­кові, але є відмінності у приведенні їх у робочий стан. Тому біля кожного вогнегасника на видному місці вивішують стислу інструкцію щодо його застосовування.
1   2   3   4

Схожі:

22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconМетодичні вказівки
У методичних вказівках викладені загальні вимоги, щодо написання розділу “Охорона праці”, мета, зміст, порядок розробки розділу “Охорона...
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconМетодичні вказівки
У методичних вказівках викладені загальні вимоги, щодо написання розділу “Охорона праці”, мета, зміст, порядок розробки розділу “Охорона...
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" icon1. мета та порядок виконання розділу «охорона праці» у випускних роботах бакалавра
Вимоги до змісту розділу «охорона праці» у випускних роботах бакалавра
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” у дипломних проектах та роботах для студентів IV курсу освітньо–кваліфікаційного...
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconМетодичні рекомендації щодо написання IV розділу дипломної або магістерської...
«Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» для студентів соціологічного факультету
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconПерелік екзаменаційних питань з курсу «Охорона праці в галузі»
Проаналізуйте зміст нормативних актів про охорону праці, що діють на виробництві
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconЗміст поняття «охорона праці»

22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання розділу „Охорона праці” у дипломних проектах та роботах для студентів IV курсу освітньо–кваліфікаційного...
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconОхорона праці в галузі лекція 1
Охорона праці в галузі “– формування у майбутніх фахівців знань з правових І організаційних питань охорони праці, питань охорони...
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconПам’ятка студенту при виконанні розділу дипломного проекту (роботи)
Зміст розділу повинен відповідати темі дипломного проекту (роботи). Для контролю такої відповідності рекомендується стисло (1-2 строки)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка