22. Колективна угода І зміст розділу "Охорона праці"
Скачати 379.83 Kb.
Назва22. Колективна угода І зміст розділу "Охорона праці"
Сторінка2/4
Дата конвертації05.07.2013
Розмір379.83 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4

^ Отруєння організму Треба відзначити ще такі шкідливі чинники впливу на користувача, як отруєння від матеріалу корпусу і плат ПК та монітора і поділення озону при роботі з лазерним принтером.

Діоксини, що не мають запаху і є канцерогенами, нале­жать до протипожежних засобів, які необхідні для корпусу монітора і плат. Ці отрути утворюються при горінні, але доведено, що вони в незначних кількостях у повітрі при звичайній робочій температурі. Озон утворюється внаслідок впливу електричних зарядів, які виникають у комп`ютерних принтерах, на кисень повітря. І хоча нові лазерні принтери здійснюють фільтрацію озону, проблема існує, бо з часом фільтр псується і його необхідно вчасно замінювати. Озон сильно подразнює слизову оболонку носа, очей і горла, викликає головні болі, недомагання та може призвести до ракових захворювань як канцерогенна речовина. Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 вміст пилу в повітрі робочої зони не повинен перевищувати 0,1 мг/м3.

25. Режим роботи учнів з персональним комп’ютером

Згідно з Державними санітарними правилами та нормами влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах площа приміщення на одне робоче місце учня повинна становити 6 м2, а об'єм - не менше 20 м3. Площа навчаль­них приміщень з ПК повинна розраховуватись на півкласу учнів, але не більш як на 12 осіб.

Не дозволяється розміщувати кабінети обчислювальної техніки у підваль­них приміщеннях та на цокольних поверхах. Кабінети, обладнані комп'ютер­ною технікою, повинні розміщуватись у навчальних закладах в окремих примі­щеннях з природним освітленням та організованим обміном повітря.

Покриття підлоги, стін, стелі мають бути матовими. Поверхня підлоги повинна мати антистатичне покриття і бути зручною для вологого прибирання.

Забороняється застосовувати для оздоблення інтер'єру приміщень ком­п'ютерних класів полімерні матеріали (ДСП, шпалери, що миються, рулонні синтетичні матеріали, шаруватий паперовий пластик тощо), які виділяють у по­вітря шкідливі хімічні речовини, що перевищують гранично допустимі норми.

При будівлі нових і реконструкції діючих загальноосвітніх шкіл висота приміщень повинна бути не менше 3,6 м.

Режим праці учнів при роботі з ПК регламентують "Державні санітарні правила та норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах".

До занять із ПК учні повинні бути допущені після інструктажу з техніки безпеки.

Раціональний режим навчальних занять учнів передбачає дотримання регламентованої тривалості безперервної роботи з ПК, регламентованих перерв і їх вчасне проведення. Сигнали про початок перерви слід подавати на екрані монітора. Робота з ПК повинна проводитися в індивідуальному режимі.

Безперервна робота за монітором ПК повинна тривати не більше: для учнів 10-11 класів на першій годині занять - 30 хвилин, на другій - 20 хвилин;

 • для учнів 8-9 класів - 20 - 25 хвилин;

 • для учнів 6-7 класів - до 20 хвилин;

 • для учнів 2-5 класів - 15 хвилин.

При навчанні роботі з ПК дітей віком шести років безперервні заняття в індивідуальному ритмі не повинні перевищувати 10 хвилин.

Після безперервної роботи за екраном монітора необхідно проводити вправи протягом 1-2 хвилин для профілактики зорової втоми; через 45 хвилин роботи з використанням комп'ютерів - фізичні вправи для профілактики за­гальної втоми.

^ Фізкультурна пауза

Під час перерви необхідно походити, зробити кілька нахилів, напружити і розслабити пальці, виконати гімнастику для очей:

 • щільно заплющити і широко відкрити очі 5-7 разів з інтервалом 30 секунд;

 • подивитися вгору, вниз, праворуч, ліворуч, не повертаючи голови, потім повторити вправу з заплющеними очима;

 • спрямувати погляд по колу - вниз, праворуч, ліворуч, вгору, а потім -навпаки. Повторити цикл із заплющеними очима 1 - 2 хвилини;

 • швиденько кліпати очима 1-2 хвилини;

 • заплющувати очі і помасажувати їх пальцями круговими рухами протягом 1 хвилини.

Безперервна робота з ПК учнів 10-11 класів при спарених уроках не повинна перевищувати на першому уроці 25 - 30 хв., на другому - 15 - 20 хв. Для них дозволяється варіант організації занять з основ інформатики і обчислювальної техніки, при якому передбачається одна академічна година теоретичних і одна - практичних занять. Практичні заняття містять:

 • безперервну роботу за монітором ПК (25-30 хвилин);

 • виконання комплексу вправ для профілактики зорової і статичної втоми (5 хвилин);

 • продовження роботи з комп'ютером до кінця занять (10 - 15 хвилин).

Заняття у гуртках програмування з використанням ПК слід проводити не раніше, ніж через годину після закінчення навчальних занять в школі. Заняття проводяться в гуртках не більше двох разів на тиждень. їх тривалість для:

 • учнів 7-10 років не повинна бути більшою 45 хв.;

 • учнів 11-13 років - 60 хв.

Для профілактики втоми школярів усередині занять необхідно проводити перерву тривалістю не менше 10 хв., під час якої організовувати фізичні впра­ви, у тому числі гімнастику для очей і рухові ігри. Комп'ютерні ігри в гуртках повинні проводитись не частіше 1-2 разів на тиждень тривалістю до 10 хв. для дітей молодшого шкільного віку і до 15 хв. - для дітей середнього і старшого шкільного віку.

10. Протипожежний режим у навчальному закладі

Основними системами комплексу заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта є:

 • система запобігання пожежі;

 • система протипожежного захисту;

 • система організаційно-технічних заходів.

Система запобігання пожежі - це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на унеможливлення умов, необхідних для виникнення пожежі.

Умови, необхідні для виникнення пожежі (горіння). Одним із основних принципів у системі запобігання пожежі є положення про те, що горіння (поже­жа) можливе лише за певних умов. Основною умовою є наявність трьох чинни­ків: горючої речовини, окисника та джерела запалювання. Крім того, необхідно, щоб горюча речовина була нагріта до необхідної температури і перебувала у відповідному кількісному співвідношенні з окисником, а джерело запалювання мало необхідну енергію для початкового імпульсу (запалювання). Гак, сірни­ком неможливо запалити дерев'яну колоду чи стіл, у той же час аркуш паперу

легко загориться. Система запобігання пожежі на об'єкті здійснюється за таки­ми двома напрямками:

 1. ^ Запобігання утворенню горючого середовища в закладах освіти дося­гається: обмеженням кількості пожежо- та вибухонебезпечних речовин при ви­користанні та зберіганні, а також правильне їх розміщення; ізоляцією горючого та вибухонебезпечного середовища; застосуванням справної робочої вен­тиляції; використанням інгібіторних (хімічно активні компоненти, що сприяють припиненню пожежі) та флегматизаційних (інертні компоненти, що роблять середовище негорючим) добавок та ін.

 2. Запобігання виникненню в горючому середовищі джерела запалювання досягається: використанням устаткування, при роботі якого не виникає дже­рел запалювання; виконанням вимог щодо сумісного зберігання речовин та ма­теріалів; використанням устаткування, що відповідає вимогам електростатичної іскробезпеки; улаштуванням блискавкозахисту; організацією автоматичного контролю параметрів, що визначають джерела запалювання; використанням швидкодіючих засобів захисного вимкнення; заземленням устаткування, лікві­дацією умов для самоспалахування речовин і матеріалів.

2. Система протипожежного захисту - це сукупність організаційних заходів, а також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на лю­дей небезпечних чинників пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї.

Протипожежний захист об'єкта здійснюється за такими чотирма напрям­ками:

2.1. Обмеження розмірів та поширення пожежі:

 • розміщення будівель та споруд на території об'єкта із дотриманням проти­пожежних розривів та інших вимог пожежної безпеки;

 • дотримання обмежень стосовно кількості поверхів будівель та площі повер­ху;

 • правильне планування і розміщення класів, аудиторій та інших приміщень у межах будівлі;

 • вибір будівельних конструкцій необхідних ступенів вогнестійкості;

 • встановлювання протипожежних перешкод у будівлях, системах вентиляції та кабельних комунікаціях;

 • обмеження витікання та розтікання легкозаймистих та горючих рідин при пожежі;

 • влаштування систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння.

2.2. Обмеження розвитку пожежі:

 • обмеження кількості горючих речовин, що одночасно знаходяться в примі­щенні;

 • використання оздоблювальних будівельних та конструкційних матеріалів з нормативними показниками вибухопожежонебезпечності;

 • своєчасне звільнення приміщень від залишків горючих матеріалів;

 • застосування для пожежонебезпечних речовин спеціального устаткування із посиленим захистом від пошкоджень.

2.3. Забезпеченні безпечної евакуації людей та майна:

 • вибір такого об'ємно-планувального та конструктивного виконання будівлі, щоб евакуація людей була завершена до настання гранично допустимих рівнів чинників пожежі;

 • застосування будівельних конструкцій будівель та споруд відповідних сту­пенів вогнестійкості, щоб вони зберігали несучі та обгороджувальні функції протягом всього часу евакуації;

 • застосування аварійного вимкнення устаткування та комунікацій;

 • влаштування систем протидимового захисту, які запобігають задимленню шляхів евакуації;

 • влаштування необхідних шляхів евакуації (коридорів, сходових кліток, зов­нішніх пожежних драбин), раціональне їх розміщення та належне утриман­ня.

2.4. Створення умов для успішного гасіння пожежі:

 • забезпечення приміщень нормованою кількістю первинних засобів пожежо­гасіння;

 • влаштування та утримання у належному стані території підприємства, під'їздів до будівельних споруд, пожежних водоймищ, гідрантів.

3. Систему організаційно-технічних заходів на освітянському об'єкті складають організаційні, технічні, режимні та експлуатаційні заходи.

 1. ^ Організаційні заходи пожежної безпеки передбачають: організацію пожежної охорони на об'єкті, проведення навчань з питань пожежної безпеки (включаючи інструктажі та пожежно-технічні мінімуми), застосування наочних засобів протипожежної агітації, проведення переві­рок стану пожежної безпеки освітянських будівель та приміщень.

 2. До технічних заходів належать: суворе дотримання правил і норм, ви­значених чинними нормативними документами при реконструкції приміщень та будівель, технічному переобладнанні закладів освіти, експлуатації чи можли­вому переобладнанні електромереж, опалення, вентиляції, освітлена тощо.

 3. ^ Заходи режимного характеру передбачають заборону куріння та за­стосування відкритого вогню у недозволених місцях, недопущення появи сто­ронніх осіб у вибухонебезпечних приміщеннях, регламентації" пожежної без­пеки при проведенні вогневих робіт тощо.

 4. ^ Експлуатаційні заходи охоплюють своєчасне проведенні профілак­тичних оглядів, випробувань, ремонтів навчального та допоміжного обладнан­ня, а також інженерного господарства (електромереж, електроустановок, опа­лення, вентиляції).

18. Система управління охороною праці в освіті

Система управління охороною праці (СУОП) - це сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і продуктивних умов праці, запобігання травматизму та профзахворюванням, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

Створення СУОП здійснюється шляхом послідовного визначення мети і завдань щодо охорони праці, функції, методів управління, побудови організаційної структури управління, складання, нормативно-методичної документації.

Головною метою управління охороною праці в освіті є створення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму і профзахворювань.

СУОП в освіті формує у педагогічних працівників і майбутніх фахівців знання щодо стану і проблем охорони праці в галузі відповідно до напрямку їх підготовки, функціонування системи управління охо­роною праці та шляхів і методів та засобів забезпечення умов виробничого се­редовища і безпеки праці в освіті згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Головним у системі управління охороною праці є можливість виявити у кожному закладі освіти технічні, економічні, соціальні і організаційні можли­вості для вдосконалення.

Для СУОПО повинні бути розроблені та визначені основні і допоміжні функціональні обов'язки, які можна об'єднати за основними напрямками, що будуть визначати зміст профілактичної роботи з охорони праці:

 1. Розробка і впровадження організаційно-технічних і лікувально-профі­лактичних заходів; комплексний план поліпшення умов праці і санітарно-оздо­ровчих заходів на п'ять років; комплексний план заходів запобігання виробни­чому травматизму, професійним та загальним захворюванням на майбутній рік.

 2. Контроль за станом безпеки, оцінка роботи посадових осіб щодо охоро­ни праці на всіх рівнях оперативного контролю, який існує в закладі освіти. Перевірка контролюючими державними органами нагляду стану охорони праці в галузі. За результатами перевірок щомісячно проводиться оцінка умов праці на робочих місцях.

 3. Навчання безпечним прийомам праці і правилам техніки безпеки. Сюди належать усі види і форми навчання працівників, які щойно наймаються на ро­боту, а також тих, що працюють за програмою вступного інструктажу, первинно­го на робочому місці, повторного, позапланового і цільового. Це усі види навчання з відривом від виробництва і за професією, а також щорічна пе­ревірка знань працюючих з техніки безпеки.

 4. Наради, збори. На них розглядаються результати роботи з техніки безпеки за квартал, півріччя, рік, а також аналізується питання виконання наказів, постанов, указів Уряду і інших директивних документів.

 5. Розслідування нещасних випадків, тобто аналіз причин, розробка від­повідних заходів, наказів і розпоряджень стосовно конкретних нещасних випад­ків за місяць, квартал, рік та розробка додаткових заходів з їх запобіганню.

 6. Громадський вплив на порушників правил безпеки та їх покарання. Тут використовують системи заходів впливу на тих працюючих, що не дотримуються відповідних правил та норм щодо охорони праці. Цей напрямок включає систему дисциплінарного впливу (позбавлення винагороди, відсторонення від роботи, притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності, звільнення з роботи).

 7. Матеріальне і моральне заохочення: нагорода, грамота, подяка за висо­коефективну, безаварійну роботу.

 8. Звітність з охорони праці.

При функціонуванні СУОПО керівник будь-якого рівня управління пови­нен не тільки стежити за створенням безпечних умов праці, а й керувати охоро­ною праці на довірених йому об'єктах управління, тобто формувати безпечні та нешкідливі умови праці, виявляти та усувати причини відхилень деяких показ­ників рівня безпеки й умов праці від встановлених стандартом, нормами та пра­вилами, а також причини несвоєчасного прийняття заходів щодо їх усунення.

СУОПО передбачає прямий і зворотний зв'язок. Це дає можливість швидко реагувати на фактичний стан охорони праці в закладі освіти. Керівник, що отримав сигнал зворотного зв'язку про відхилення від норм навчального обладнання або технічного стану закладу освіти, повинен негайно прийняти і реалізувати управлінські рішення. Саме від цього буде залежати ефективність СУОПО і надійність її функціонування. Управління здійснюється на основі планів, наказів, розпоряджень, вказівок. Зв'язок між елементами системи за­безпечується усною інформацією, письмовими довідками та звітами.

Роботою різних структурних підрозділів закладу освіти із забезпечення безпечних умов праці керує служба охорони праці, керівник якої є заступником керівника навчального закладу, а також профком, профспілковий актив.

23.Організація охорони праці в системі освіти

Для створення здорових і безпечних умов навчання і праці, запобігання виробничому і шляхово-транспортному травматизмові, дотримання норм і пра­вил виробничої санітарії і протипожежної безпеки рекомендується створити в навчальних закладах службу охорони праці і техніки безпеки (згідно із Законом України "Про охорону праці"),

1.Загальне керівництво і персональна відповідальність за організацію роботи служби і забезпечення здорових і безпечних умов праці покладається на керівника навчального закладу.

 1. Безпосередня відповідальність за організацію роботи з охорони праці та забезпечення здорових і безпечних умов навчання і праці покладається на керівників структурних підрозділів.

 2. Керівник навчального закладу розробляє "Положення про службу з охорони праці і техніки безпеки" на підставі типового "Положення про службу з охорони праці і техніки безпеки", затверджує склад служби з охорони праці і техніки безпеки.

 3. Служба з охорони праці і техніки безпеки погоджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів і службових осіб для забезпечення безпеч­них умов праці і навчально-виховного процесу, стану робочих місць, обладнан­ня, приладів та ін.

Забезпечення здорових і безпечних умов праці в навчальному закладі покладається на адміністрацію.

Адміністрація навчального закладу зобов'язана забезпечити належне тех­нічне обладнання всіх робочих місць і створити на них безпечні умови праці.

У своїй роботі адміністрація навчального закладу повинна керуватися Положенням про організацію роботи з охорони пращ в навчальних закладах. Відповідно до названого Положення керівник навчального закладу видає наказ, в якому визначаються окремі особи, що відповідають за збереження життя і здоров'я при проведенні занять, а також під час позакласних, позаурочних захо­дів. Наказ доводиться до відома всіх працівників.

Для основних категорій працівників адміністрація навчального закладу розробляє посадові інструкції, які затверджуються керівником.

З метою систематичного дотримання вимог законодавства з охорони праці вводиться триступенева система контролю.

Виявлені у ході перевірки недоліки фіксуються в спеціальних журналах, де відзначається: недотримання вимог техніки безпеки (відсутність захисних засобів, запо­біжної блокувальної техніки, відсутність заземлення і т. д.); недотримання вимог виробничої санітарії (відсутність вентиляції); недотримання вимог освітленості, шум, вібрація, відсутність індивідуальних засобів захисту, відсутність водопостачання, каналізації; відсутність засобів пожежогасіння, відсутність інструкцій з безпечного ве­дення робіт; одночасно даються пропозиції для усунення виявлених порушень.

При цьому перевіряючий повинен підписати свої зауваження, вказавши посаду, прізвище, дату перевірки.

В обов'язки адміністрації навчального закладу входить інструктаж пра­цівників з техніки безпеки .

4. Загальні правила улаштування загальноосвітніх шкіл

Правила улаштування й утримання шкіл поширюються на всі загальноос­вітні школи: початкові, середні, вечірні й заочні, школи для молоді, що працює, школи з поглибленим вивченням деяких навчальних предметів, школи з про­довженим днем, школи-інтернати, спеціальні школи. Школи, розміщені у нети­пових будівлях, під час реконструкції й капітального ремонту необхідно посту­пово пристосовувати до вимог правил. Новоспоруджені будівлі загальноосвіт­ніх шкіл, будівлі після реконструкції або проведеного ремонту можуть бути допущені до експлуатації тільки з дозволу санітарно-епідеміологічної станції.

Школа повинна мати самостійну земельну ділянку, ізольовану і, як прави­ло, віддалену від транспортних магістралей, промислових, комунальних та ін­ших підприємств, які можуть бути джерелами шуму і забруднення повітря. Ґрунт на території ділянки повинен бути чистим і сухим. Земельні ділянки об­городжуються зеленими насадженнями, а прилеглі до вулиць і проїздів - огоро­жами заввишки 1,2 м. Площа озеленення ділянки становить 40 - 50%. На тери­торії ділянки виділяють зони: спортивну, зону відпочинку, навчально-дослід­ну й господарчу. Усі зони повинні мати зручний зв'язок з приміщеннями і між собою, зона відпочинку - зручний зв'язок зі спальним корпусом.
1   2   3   4

Схожі:

22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconМетодичні вказівки
У методичних вказівках викладені загальні вимоги, щодо написання розділу “Охорона праці”, мета, зміст, порядок розробки розділу “Охорона...
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconМетодичні вказівки
У методичних вказівках викладені загальні вимоги, щодо написання розділу “Охорона праці”, мета, зміст, порядок розробки розділу “Охорона...
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" icon1. мета та порядок виконання розділу «охорона праці» у випускних роботах бакалавра
Вимоги до змісту розділу «охорона праці» у випускних роботах бакалавра
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” у дипломних проектах та роботах для студентів IV курсу освітньо–кваліфікаційного...
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconМетодичні рекомендації щодо написання IV розділу дипломної або магістерської...
«Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» для студентів соціологічного факультету
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconПерелік екзаменаційних питань з курсу «Охорона праці в галузі»
Проаналізуйте зміст нормативних актів про охорону праці, що діють на виробництві
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconЗміст поняття «охорона праці»

22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання розділу „Охорона праці” у дипломних проектах та роботах для студентів IV курсу освітньо–кваліфікаційного...
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconОхорона праці в галузі лекція 1
Охорона праці в галузі “– формування у майбутніх фахівців знань з правових І організаційних питань охорони праці, питань охорони...
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconПам’ятка студенту при виконанні розділу дипломного проекту (роботи)
Зміст розділу повинен відповідати темі дипломного проекту (роботи). Для контролю такої відповідності рекомендується стисло (1-2 строки)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка