Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ»
НазваМодульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ»
Сторінка14/14
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.99 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
^

Надійним і швидким засобом повідомлення про пожежу є електрична пожежна сигналізація автоматичної або ручної дії.


Оповіщувачі ручної дії застосовують на об’єктах, де цілодобово знаходиться обслуговуючий персонал. Вони можуть бути кнопкові і кодові. Для подачі сигналу про пожежу розбивається скло оповіщувача і натискується кнопка. Наявність в оповіщувачі гнізд для підключення мікротелефонної трубки забезпечує можливість ведення телефонних розмов між тим, хто повідомляє про пожежу, і приймальною станцією. Під час спрацювання кнопкового оповіщувача в пожежній частині на табло висвічується номер оповіщувача, що дозволяє визначити місце виникнення пожежі.

Автоматичні пожежні оповіщувачі поділяються на теплові, світлові і димові.

Теплові оповіщувачі призначаються для приміщень, в яких пожежа може викликати різке підвищення температури середовища. Чутливий елемент в напівпровідникових теплових оповіщувачах – терморезистор, який змінює опір в залежності від температури середовища і замикає електричне коло, що вмикає пожежну сигналізацію.

В плавких автоматичних оповіщувачах пружини спаяні легкоплавким припоєм; при підвищенні температури сплав розплавляється, пружини розходяться і замикають електричне коло. До аналогічного результату призводить викривлення пластинок біметалевого оповіщувача при підвищенні температури. Біметалевий оповіщувач забезпечує плавне регулювання пристрою спрацювання, який відновлюється після припинення пожежі.

^ Світлові оповіщувачі ґрунтуються на застосуванні фотоелементів або лічильників фотонів, що реагують на ультрафіолетове випромінювання відкритого полум’я.

^ Димові оповіщувачі поділяються на фотоелектричні та іонізаційні. Іонізаційний оповіщувач складається із іонізаційної камери з джерелом радіоактивного випромінювання (плутоній – 239) і електричної лампи тліючого розряду.

Для зв’язку з віддаленими об’єктами при пожежах застосовується телефонний та радіозв’язок.

Тема 4.6. Система організаційно-технічних заходів
1. Загальні принципи організації пожежної безпеки.

2. Державний пожежний нагляд.

3. Завдання та види пожежної охорони.

4. Вивчення питань пожежної безпеки.

5. Порядок дій у разі пожежі.
1. Загальні принципи організації пожежної безпеки.

Згідно діючого законодавства відповідальність за утримання промислового підприємства у належному протипожежному стані покладається безпосередньо на керівника (власника).

Власники підприємств, установ та організацій, а також орендарі зобов’язані:

  • розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

  • розробляти і затверджувати положення, інструкції та інші нормативні акти, що діють в межах підприємства;

  • забезпечувати додержання протипожежних норм і правил, а також виконання вимог приписів органів державного пожежного нагляду;

  • організовувати навчання та пропаганду правил пожежної безпеки;

  • утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку;

  • створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони;

  • здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж;

  • проводити службові розслідування випадків пожеж.


2. Державний пожежний нагляд.

В населених пунктах та на об’єктах незалежно від форм власності здійснюється державний пожежний нагляд. Органи державного пожежного нагляду відповідно до покладених на них завдань:

  • розробляють з участю зацікавлених організацій та органів і затверджують загальнодержавні правила пожежної безпеки;

  • погоджують проекти державних і галузевих стандартів, норм, правил;

  • здійснюють контроль за додержанням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки.

Посадовими особами органів державного пожежного нагляду є державні інспектори з пожежного нагляду, які мають право:

  • проводити у будь-який час у присутності власника чи його представника перевірки підконтрольних об’єктів;

  • давати керівникам підприємств, організацій та установ обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень пожежної безпеки або припиняти чи забороняти роботу підприємств, окремих виробництв, дільниць, агрегатів у разі виявлення серйозних порушень;

  • здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог під час проектування, будівництва, реконструкції підприємств;

  • притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств, винних у порушенні вимог пожежної безпеки;

  • застосовувати штрафні санкції до підприємств за порушення вимог пожежної безпеки.


3. Завдання та види пожежної охорони.

Основними завданнями пожежної охорони є:

1. здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог;

2. запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;

3. гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги у ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.

Пожежна охорона поділяється на державну, відомчу, сільську та добровільну. Державна пожежна охорона формується на базі воєнізованих та професійних пожежних частин і відноситься до системи МНС.

Підрозділи відомчої пожежної охорони формуються на об’єктах підвищеної пожежної небезпеки міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, перелік яких визначається КМУ.

У населених пунктах, де немає підрозділів державної пожежної охорони, органами місцевої державної адміністрації створюються місцеві пожежні команди.

На підприємствах, в установах та організаціях з метою проведення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки можуть створюватись з числа робітників, службовців, ІТП пожежотехнічні комісії та добровільні пожежні дружини.
4. Вивчення питань пожежної безпеки.

Усі працівники при прийнятті на роботу і щорічно за місцем роботи проходять інструктажі з питань пожежної безпеки. Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань з питань пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично один раз на три роки проходять навчання і перевірку знань.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

Місцеві органи державної виконавчої влади та самоврядування, житлові установи та організації зобов’язані за місцем проживання організовувати навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях.
5. Порядок дій у разі пожежі.

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов’язаний:

  • негайно повідомити про це пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

  • вжити (по можливості) заходи до евакуації людей, гасіня (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

  • якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідальну компетентну посадову особу та (або) чергового по об’єкту;

  • у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.


Контрольні питання до підсумкового заняття з модуля 4


  1. Основні законодавчі і нормативні документи в галузі пожежної безпеки.

  2. Небезпечні і шкідливі фактори, пов’язані з пожежами.

  3. Основні причини пожеж.

  4. Теоретичні основи горіння.

  5. Різновидності горіння.

  6. Показники вибухопожежонебезпечності речовин та матеріалів.

  7. Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів.

  8. Пожежна безпека будівель та споруд.

  9. Вогнегасні речовини.

  10. Протипожежні водогони, пожежні гідранти.

  11. Спринклерні та дренчерні установки.

  12. Стаціонарні системи пінного, газового та парового гасіння.

  13. Пожежна сигналізація.

  14. Евакуація людей з будівель та приміщень.

  15. Загальні принципи організації пожежної безпеки.

  16. Державний пожежний нагляд.

  17. Завдання та види пожежної охорони.

  18. Поняття про систему попередження пожеж.

  19. Поняття про систему протипожежного захисту.

  20. Вогнегасники.

  21. Порядок дій у випадку пожежі.


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ПРЕДМЕТА

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 5.04010304 і 5.05030106


  1. Основний зміст і завдання предмета “Основи охорони праці”.

  2. Основні поняття та визначення охорони праці.

  3. Основні законодавчі акти України про охорону праці.

  4. Нормативна база охорони праці.

  5. Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору.

  6. Права громадян на охорону праці під час роботи.

  7. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я працівника або у разі його смерті.

  8. Охорона праці жінок.

  9. Охорона праці неповнолітніх.

  10. Права громадян на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

  11. Забезпечення працівників спецодягом та захисними засобами.

  12. Обов’язки роботодавців і працівників у забезпеченні безпеки праці.

  13. Медичні огляди при прийманні на роботу та в період роботи.

  14. Дисциплінарна відповідальність за порушення нормативних актів з охорони праці.

  15. Адміністративна відповідальність за порушення нормативних актів з охорони праці.

  16. Кримінальна відповідальність за порушення нормативних актів з охорони праці.

  17. Органи державного управління охороною праці і їх компетенція.

  18. Система управління охороною праці.

  19. Служба охорони праці на підприємстві.

  20. Комісії з охорони праці на підприємствах.

  21. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів.

  22. Інструктажі з питань охорони праці.

  23. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні права і повноваження.

  24. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

  25. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню та обліку на виробництві.

  26. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві

  27. Спеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві.

  28. Порядок розслідування професійних захворювань.

  29. Мета і методи аналізу травматизму.

  30. Основні причини виробничого травматизму та професійної захворюваності.

  31. Основні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності.

­­­­­­

  1. Мікроклімат виробничого середовища і його вплив на людину.

  2. Небезпечні і шкідливі для здоров’я людей речовини і їх гранично допустимі концентрації.

  3. Класифікація шкідливих речовин за їх небезпечністю.

  4. Основи фізіології фізичної праці.

  5. Основи фізіології розумової праці.

  6. Поняття про втому і її профілактика

  7. Призначення та класифікація систем вентиляції.

  8. Основні вимоги до систем вентиляції.

  9. Природна вентиляція.

  10. Штучна вентиляція.

  11. Значення виробничого освітлення і вимоги до нього.

  12. Природне освітлення.

  13. Штучне освітлення.

  14. Причини виникнення вібрації і її вплив на людину.

  15. Заходи по зниженню вібрації машин і обладнання.

  16. Шум і його вплив на людину.

  17. Методи та засоби захисту від шуму.

  18. Інфразвук та ультразвук, їх дія на людину та захист від шкідливої дії.

  19. Іонізуючі випромінювання, їх застосування на виробництві.

  20. Вплив іонізуючого випромінювання на людину.

  21. Захист від шкідливої дії іонізуючого випромінювання.

  22. Область застосування електромагнітних випромінювань і їх вплив на людину.

  23. Захист від шкідливої дії електромагнітного випромінювання.

  24. Інфрачервоне випромінювання, його вплив на людину і захист від шкідливої дії.

  25. Ультрафіолетове випромінювання його вплив на людину та захист від шкідливої дії.

  26. Лазерне випромінювання, його вплив на людину та захист від небезпечної дії.

  27. Загальні вимоги виробничої санітарії до розміщення та території підприємств.

  28. Вимоги виробничої санітарії до виробничих приміщень.

  29. Вимоги виробничої санітарії до допоміжних приміщень.

  30. Водопостачання і каналізація промислових підприємств.

  31. Вимоги безпеки до технологічного обладнання і процесів.

  32. Поняття про небезпечну зону.

  33. Поняття про посудини, що працюють під тиском.

  34. Причини аварій і нещасних випадків при експлуатації посудин, що працюють під тиском.

  35. Вимоги до розміщення посудин, що працюють під тиском.

  36. Техніка безпеки при експлуатації котлів.

  37. Безпека при експлуатації компресорних установок.

  38. Безпека при експлуатації трубопроводів.

  39. Техніка безпеки при експлуатації балонів

  40. Загальні міри безпеки при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт.

  41. Поняття про електротравматизм. Дія електричного струму на людину.

  42. Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.

  43. Причини нещасних випадків при експлуатації електрообладнання.

  44. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

  45. Заходи і засоби безпечної експлуатації електроустаткування.

  46. Засоби захисту людини від ураження електричним струмом.

  47. Міри електробезпеки при проведенні ГДС.

  48. Міри електробезпеки при бурінні свердловин.

  49. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

  50. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами.

  51. Основні причини пожеж.

  52. Теоретичні основи горіння.

  53. Показники вибухопожежонебезпечності речовин та матеріалів.

  54. Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів.

  55. Пожежна безпека будівель та споруд.

  56. Способи та засоби пожежегасіння.

  57. Пожежна сигналізація.

  58. Шляхи евакуації людей.

  59. Порядок дій у разі виникнення пожежі.

  60. Державний пожежний нагляд.

  61. Завдання та види пожежної охорони.


З М І С Т
Тема Стор.
Передмова 2

Орієнтовний тематичний план 4

Зміст програми 7

МОДУЛЬ 1 Правові та організаційні питання охорони праці 28

Вступ 29

1.1. Законодавча та нормативна база України з охорони праці 31

1.2. Управління охороною праці та організація охорони

праці на виробництві 41

1.3. Навчання з питань охорони праці 45

1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці 49

1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних

захворювань та аварій 51

1.6. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та

професійної захворюваності на виробництві 57

МОДУЛЬ 2 Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії 62

2.1. Загальні положення гігієни праці та виробничої санітарії 63

2.2. Повітря робочої зони 67

2.3. Вентиляція виробничих приміщень 71

2.4. Освітлення виробничих приміщень 73

2.5. Вібрація 76

2.6. Шум, ультразвук та інфразвук 78

2.7. Іонізуючі випромінювання 81

2.8. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання

радіочастотного діапазону 82

    1. . Випромінювання оптичного діапазону 84

2.10.Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення

підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень 86

МОДУЛЬ 3 Основи техніки безпеки 91

3.1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та

процесів 92

3.2. Безпека при експлуатації систем під тиском 94

3.3. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах і на

транспорті 98

3.4. Електробезпека 101

МОДУЛЬ 4 Пожежна безпека 112

4.1. Основні поняття та визначення пожежної безпеки 113

4.2. Пожежонебезпечні властивості матеріалів та речовин 115

4.3. Пожежовибухонебезпечність об’єкта 116

4.4. Система попередження пожеж 119

4.5.Система пожежного захисту 121

4.6. Система організаційно-технічних заходів 1261   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconЗакон України “Про охорону праці”
Опорний конспект з предмета “Основи охорони праці” має за мету допомогти студентам при вивченні програмного матеріалу нормативного...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconМіністерство освіти І науки україни Івано-Франківський національний...
Підземний ремонт свердловин; Методичні вказівки. Тарко Я. Б., Лагуш Р. Ф. Івано-Франківськ: іфнтунг, 2009. 56с
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconТипова навчальна програма нормативної дисципліни «основи охорони...
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 р за №1057/18352 І визначає зміст І обсяги навчання та...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconКонспект лекцій для студентів денного відділення спеціальностей
Для викладачів дисципліни «Основи охорони праці» вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconПитання з дисципліни "основи охорони праці" для включення до індивідуальних...
Закон України „Про охорону праці” – сфера дії Закону; принципи державної політики в галузі охорони праці; державне управління охороною...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconМіністерство освіти І науки україни івано-Франківський національний...
Хомин В. Р., Калиній Ю. А. Нафтогазопромислова геологія: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: іфнтунг, 2010. – 69 с
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconОрієнтовні екзаменаційні питання з курсу «Основи охорони праці»
Міжпредметні зв’язкикурсу «Основи охорони праці» з дисциплінами професійного спрямування
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони...
«Основи охорони праці» для студентів нту напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)”, 020207 “Дизайн”, 040106 “Екологія,...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconОпорний конспект з навчальної дисципліни Енергозберігаючі технології...
Вступ. Збереження електроенергії – частина загальної тенденції по захисту навколишнього середовища
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconОхорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників...
Методичні вказівки та контрольні завдання з охорони праці для студентів-заочників усіх спеціальностей. – Полтава: Полтнту, 2007....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка