Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 „Менеджмент”




НазваМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 „Менеджмент”
Сторінка1/8
Дата конвертації29.06.2013
Розмір0.94 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Спорт > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра менеджменту


101 – 114


Методичні рекомендації

для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання

напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”

Рекомендовано методичною

комісією напряму „Менеджмент"

Протокол №__від ___________р.

Рівне 2011

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”/ І.О. Панасюк, М.О. Орлова, О.В.Пахаренко, Рівне: НУВГП, 2011, - 40 с.

Упорядники: І.О. Панасюк, канд. с-г. наук, доцент

М.О. Орлова, асистент

О.В.Пахаренко, асистент

Відповідальний за випуск Л.Ф. Кожушко, доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту

ЗМІСТ


Вступ......................................................................................... .................

3

  1. Порядок виконання курсової роботи................................................

4

  1. Оформлення курсової роботи............................................................

4

  1. Зміст курсової роботи………………………….................................

6

4. Додатки………………………………………………………………...

35

Список літератури до виконання курсової роботи


40

© Панасюк І.О.,Орлова М.О.,

О.В.Пахаренко, 2011

© НУВГП, 2011

Вступ

В умовах ринку становище підприємств докорінно змінилося. Розширюються їх права та обов’язки, вони набувають економічної самостійності та повністю відповідають за результати своєї діяльності. Виникають нові цілі і завдання, які раніше взагалі на цьому рівні не розв’язувалися і не ставилися.

Сучасне виробництво являє собою складну інтегровану систему, що містить численні і різноманітні структурні ланки. Для функціонування цієї структури необхідно створити оптимальну систему управління.

Система операційного управління основним виробництвом являє собою організаційно-планову систему, яка включає функціональну, елементну і організаційну підсистеми.

Функціональна підсистема забезпечує коло функцій управління, елементна – склад основних елементів і організаційна – організаційну структуру управління.

Система операційного управління виробництвом забезпечує об’ємне і операційно-календарне планування, облік та диспетчеризацію. У процесі об’ємного планування проводиться розподіл річної виробничої програми підприємства в трудовому та календарному показниках між цехами і дільницями на квартал і місяць відповідно до задіяних трудових і матеріальних ресурсів.

Необхідність проведення радикальних економічних перетворень в економіці України потребує від майбутніх фахівців володіння новітніми методами господарювання.

Курсова робота з „Операційного менеджменту” є підсумком самостійного комплексного дослідження студентом однієї з актуальних проблем економіки, організації та стратегії розвитку підприємства в динамічному ринковому середовищі.

Метою курсової роботи є поглиблення студентами теоретичних знань, набутих в процесі вивчення курсу „Операційний менеджмент”, та обґрунтування шляхів і методів подальшого вдосконалення операційної системи підприємства.

Курсова робота повинна переслідувати декілька цілей:

- закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті в процесі вивчення дисципліни,

- виробити вміння самостійно опрацьовувати спеціальну літературу, довідники, джерела первинної статистичної інформації;

- самостійно формулювати висновки та розробляти пропозиції, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору з досліджуваних проблем.

Виконання курсової роботи є одним з видів самостійної роботи студентів, спрямованої на більш ефективне вирішення питань у галузі управлінської діяльності.

Для цього необхідно здійснити збір та провести порівняльний аналіз інформації, що міститься в різних літературних джерелах, узагальнити ці вихідні дані та сформулювати власні висновки й пропозиції.

Курсова робота виконується в передбачені учбовою програмою терміни. На початку роботи вказується номер варіанту.

Розрахунки проводяться повністю з написанням і розшифруванням формул і приведенням необхідних висновків.

Сторінки повинні бути пронумеровані.

В кінці курсової роботи наводиться список використаної літератури.

Курсова робота здається на кафедру, реєструється і після перевірки повертається студенту. В разі необхідності доопрацьовується. При зарахуванні курсової роботи студент допускається до екзамену.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 „Менеджмент” iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Державне та регіональне управління: Метод рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 „Менеджмент” iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент І адміністрування”...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 „Менеджмент” icon2. Методичні рекомендації керівнику виробничої практики від університету,...
Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 „Менеджмент” iconАграрний коледж управління І права пдаа методичні вказівки до виконання...
...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 „Менеджмент” iconМетодичні рекомендації для підготовки бакалаврської роботи студентами...
Вступ
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 „Менеджмент” iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 „Менеджмент” iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з менеджменту...
Методичні вказівки та вимоги до виконання курсового проекту з менеджменту за напрямом підготовки 030601 Менеджмент / Упоряд.: В....
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 „Менеджмент” iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
«Менеджмент І адміністрування» спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» (спеціалізація – «Менеджмент туристичної...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 „Менеджмент” iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 030601 «Менеджмент»/Укладач:...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 „Менеджмент” iconМіністерство освіти І науки україни харківський державний технічний...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів спеціальності 030601 «Менеджмент»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка