Затверджено
НазваЗатверджено
Сторінка8/10
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.43 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Пояснення до медичних протипоказань:

ЛЕК має право доповнювати види та обсяги необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки виконуваної роботи та медичних показань. У разі наявності у працівника захворювання ЛЕК має право за потреби направити хворого на додаткові обстеження, консультації та оздоровчі заходи до спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, на кафедри вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

Працівники не повинні мати будь-яких захворювань, вроджених чи набутих вад та аномалій органів і систем, що можуть перешкоджати безпечному виконанню професійних обов’язків.

Накопичення факторів серцево-судинного ризику (паління, порушення обміну ліпідів, підвищений тиск, ожиріння тощо) вимагає його оцінки. Помірний, високий та дуже високий ризик і зміни, виявлені на ЕКГ, є показанням для направлення пацієнта на консультацію до кардіолога та проведення поглибленого обстеження серцево-судинної системи.

Висновок за результатами проведеного обстеження ЕКГ, ФЗД, УЗД та інших інструментальних досліджень обов’язково складає фахівець з функціональної діагностики та засвідчує його своїм підписом і печаткою із зазначенням дати обстеження. Якщо тест максимального потоку ОФВ1/ФЖЄЛ менше 70 %, потрібна консультація лікаря-пульмонолога.

У разі виявлення в осіб у ході попереднього (під час прийняття на роботу) медичного огляду захворювань, які піддаються успішному хірургічному чи консервативному лікуванню, питання медичного допуску до роботи може бути розглянуто після відповідного лікування.

Вагітність не є показанням для позачергового направлення на ЛЕК. Питання працездатності вагітних вирішується згідно з положеннями наказу МОЗ від 28.12.2002 № 503 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».

Особи, що хворіють на гостре інфекційне чи неінфекційне захворювання або мають загострення хронічного захворювання, обстеженню ЛЕК не підлягають. Медичний огляд ЛЕК проводиться після закінчення пацієнтом амбулаторного чи стаціонарного лікування та одужання.

Гострі захворювання (за винятком окремих нозологічних форм, що зазначені у відповідних розділах класів хвороб) за умови сприятливого перебігу, що закінчилися своєчасним одужанням після адекватного лікування та якісної реабілітації, не супроводжувалися порушеннями функцій органів і систем, які можуть негативно впливати на виконання особою своїх професійних обов’язків, не є показанням для позачергового направлення на ЛЕК. У цьому випадку працівники допускаються до роботи цеховим лікарем після закінчення лікування.

У разі неефективності лікування гострих і хронічних захворювань чи відмови від нього, відмови від хірургічного лікування, за наявності показань до нього, працівник направляється на позачерговий медичний огляд ЛЕК для індивідуального вирішення питання щодо професійної придатності.

Особи, що часто та тривалий час хворіють (які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не менше 4 разів із загальною кількістю днів непрацездатності 40 і більше або з приводу різних захворювань не менше 6 разів за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності понад 60), повинні бути направлені на позачергову ЛЕК.

Успішне хірургічне лікування захворювань та відсутність будь-яких значних функціональних порушень організму не вимагають позачергового направлення пацієнта на ЛЕК, показанням для вирішення питання щодо професійної придатності є рецидив захворювання.

Після хірургічної операції ангіопластики або коронарного шунтування, за умови задовільних показників одужання, відсутності симптомів захворювання та задовільних результатів обстеження в спеціалізованому кардіологічному відділенні, питання щодо допуску пацієнта до роботи може бути розглянуто ЛЕК не раніше ніж через 6 місяців та вирішується індивідуально з урахуванням умов праці та функціональних обов’язків працівника.

Пацієнти з групи машиністів та водіїв, диспетчерсько-операторської групи, що мають ускладнення після хвороб, після будь-яких значних хірургічних операцій, травм, які з великою ймовірністю можуть стати причиною непрацездатності чи загрожують виникненням будь-якої ургентної ситуації під час виконання професійних обов’язків, повинні вважатися непридатними до роботи щонайменше протягом трьох місяців і до часу, коли наслідки захворювання (операції, травми) очевидно не будуть впливати негативно на безпечне виконання ними професійних обов’язків.

Особи, що перенесли хірургічне втручання з приводу пересадки будь-яких органів, повинні вважатися непридатними до роботи. У разі захворювань кісток та суглобів висновок щодо придатності особи до виконання професійних обов’язків виноситься після стаціонарного обстеження та лікування, рішення приймається залежно від ступеня порушення функцій кінцівок та суглобів.

У разі підтвердження нормальної толерантності до глюкози або коли порушення толерантності до глюкози без діабетичної патології цілком контролюється дієтою і виконуються регулярні обстеження, позачерговий медичний огляд ЛЕК не вимагається.  

У випадках сприятливого перебігу захворювання (у тому числі внаслідок ефективного лікування), що стало причиною відсторонення залізничника від роботи, рішення ЛЕК може бути переглянуто не раніше ніж через 6 місяців за умови постійного диспансерного нагляду та визначення індивідуальних строків медичного огляду, але не частіше одного разу на рік.

У разі індивідуального допуску особи до роботи у медичну довідку про проходження медичного огляду вносяться дані про обов’язкове використання протезів, слухових апаратів, окулярів (лінз) тощо.

Обстеження на ВІЛ-статус не вимагається, але за наявності клінічних показань, у разі виявлення симптомів або хвороб, характерних для ВІЛ-інфекції, тестування може бути проведено згідно з чинним законодавством. У разі позитивного результату на ВІЛ-інфекцію без симптомів активної форми захворювання (ВІЛ-позитивність Z 21) питання про професійну придатність пацієнта може бути розглянуто відповідно до вимог законодавства України. З метою своєчасного виявлення клінічних ознак хвороби та порушень професійно значущих функцій ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД підлягають обов'язковому диспансерному нагляду. Періодичність клініко-лабораторного обстеження ВІЛ-інфікованого визначається станом хворого, обстеження повинно проводитися не рідше одного разу на рік.

Працівники, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати комісії сертифікат (копію) про проходження профілактичного наркологічного огляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 № 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (із змінами), який має зберігатися в медичній карті амбулаторного хворого (ф. 025/о).

Працівники, для яких є обов'язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати комісії, що проводить медичний огляд, довідку (копію) про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 (із змінами), яка має зберігатися в медичній карті амбулаторного хворого (ф. 025/о).

Проведення психіатричного обстеження може бути визнане необхідним у складі додаткового обстеження, що проводиться спеціалістом з психіатрії, у таких випадках: за наявності певних проявів розладів, що зумовлюють необхідність такої перевірки; якщо ЛЕК отримала інформацію про зловживання алкоголем чи психотропними засобами, незалежно від наявності залежності. У разі призначення проведення психіатричної оцінки працівник направляється для обстеження до психіатра, який повинен подати ЛЕК письмовий висновок про професійну придатність пацієнта й рекомендації. У разі незгоди особи з результатами психіатричного огляду вона повинна пройти повне додаткове обстеження в умовах стаціонару.

Короткочасні гострі невротичні розлади, пов’язані зі стресом, що мають зворотний перебіг з повним відновленням психічних функцій, не є показанням для позачергового медичного огляду ЛЕК. Питання щодо працездатності особи, яка виявляє нездатність до подолання стресу чи пов'язаних зі стресом проблем, повинно вирішуватися індивідуально після обов’язкового проведення курсу реабілітації та психологічного обстеження пацієнта за умови попереднього нагляду протягом не менше як 6 місяців та повного відновлення психічних функцій (Рекомендації щодо порядку направлення та реабілітації працівників залізничного транспорту України, які були учасниками або ліквідаторами залізничних транспортних подій, регламентовані наказом Укрзалізниці від 06.06.2007 № 306-Ц).

Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати ЛЕК висновок психофізіологічної експертизи, результати якої заносяться до відповідної графи картки працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду.

У разі якщо працівник переводиться на іншу роботу, яка не пред’являє додаткових вимог до стану здоров’я, повторна медична комісія не проводиться.

Питання допуску до роботи працівників груп VІІ та VІІІ вирішується індивідуально з урахуванням ступеня тяжкості патологічного процесу, компенсаторних функцій організму, можливостей успішного лікування, професійної підготовки, стажу роботи, умов праці та дії шкідливих факторів.

Якщо під час проведення періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності у пацієнта професійного захворювання, наступні дії комісії ЛЕК регламентуються положеннями наказу МОЗ від 21.05.2007 № 246.

Для груп професій і посад, що не згадуються у переліку медичних протипоказань до роботи, зазначений патологічний стан не є протипоказанням.

Додаток 8

до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств

міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

^ Окремі протипоказання у разі порушення зору


Група професій та

посад^ Допустима гострота зоруКорекція афакії в працівників

особи, що приймаються на роботу

особи, що працюють


без корекції


з оптичною корекцією:

sph до ± 1,0Д;

cyl ± 1,0 Д


без корекції


з оптичною корекцією:

sph до ±3,0 Д;

cyl ± 2,0 Д

інтраокулярною лінзою (ІОЛ)

контактною лінзою


1

2

3

4

5

6

7

І. Група машиністів та водіїв
І.1

1,0 на кожному оці

Протипоказано


0,9 на кожному оці

Протипоказано

Протипоказано

Протипоказано

І.2

1,0 на кожному оціПротипоказано


0,8 на кращому оці

0,4 на гіршому оці

До 50 р. - 1,0 на кожному оці;

від 50 до 55 р. - не нижче 0,8

на кожному оці

Допускається тільки інтракапсулярна ІОЛ

Протипоказано

І.3

1,0 на кожному оці;

для машиністів залізнично-будівельних машин і їх помічників - 1, 0 на кращому оці, 0,5 на гіршому оці

Протипоказано

0,7 - на кращому оці,

0,3 – на гіршому оці ;

для машиністів залізнично-будівельних машин і їх помічників - 1,0 на кращому оці, 0,5 – на гіршому оці

1,6 на обох очах,

для машиністів залізнично-будівельних машин і їх помічників - 0,8 на кращому оці, 0,5 – на гіршому оці

Протипоказано

Протипоказано

ІІ. Група диспетчерсько-операторськаII.1.


0,6 – на кращому оці,

0,4 – на гіршому оці

1,0 – на кращому оці,

0,5 - на гіршому оці

0,5 - на кращому оці,

0,3 - на гіршому оці


1,0 - на кращому оці,

0,5 - на гіршому оці


Допускається ІОЛ будь-якого виду

ДопускаєтьсяII.2.


0,8 – на кращому оці,

0,4 - на гіршому оці

1,0 – на кращому оці,

0,5 – на гіршому оці

0,6 - на кращому оці,

0,4 - на гіршому оці1,0 - на кращому оці,

0,5 - на гіршому оціДопускається інтракапсулярна або задньокамерна ІОЛ

Допускається


II.3.


0,8 – на кращому оці,

0,4 – на гіршому оці

1,0 – на кращому оці,

0,5 – на гіршому оці

0,6 - на кращому оці,

0,4 - на гіршому оці


1,0 - на кращому оці,

0,5 - на гіршому оціДопускається інтракапсулярна або задньокамерна ІОЛ

Допускається


1

2

3

4

5

6

7

ІІІ. Група станційно-маневрова


ІІІ.1

1,3 на обох очах,

на гіршому оці - не нижче 0,5

Протипоказано

0,8 - на кращому оці,

на гіршому оці - не нижче 0,4

Протипоказано

Допускається

Протипоказано

ІІІ.2

0,5 - на гіршому оці,

0,8 - на кращому оці

Протипоказано

0,8 - на кращому оці,

0,4 - на гіршому оці

Протипоказано

Допускається інтракапсулярна або задньокамерна ІОЛ

Протипоказано

ІІІ.3

0,8 - на кращому оці,

0,5 - на гіршому оці

1,0 - на кращому оці,

0,7 - на гіршому оці

0,6 - на кращому оці,

0,4 - на гіршому оці

0,8 - на кращому оці,

0,5 - на гіршому оці

Допускається інтракапсулярна або задньокамерна ІОЛ

Протипоказано

ІV. Група супроводження поїздівІV.1

0,8 – на кращому оці,

0,5 – на гіршому оці

Протипоказано

0,7 - на кращому оці,

0,5 - на гіршому оці

Протипоказано

Допускається інтракапсулярна або задньокамерна ІОЛ

Протипоказано

ІV.2

0,6 - на кращому оці,

0,4 - на гіршому оці

1,0 - на кращому оці,

0,5 - на гіршому оці

0,5 - на кращому оці,

0,3 - на гіршому оці

0,7 - на кращому оці,

0,5 - на гіршому оці

Допускається інтракапсулярна або задньокамерна ІОЛ

Допускається

^ V. Група колії, тунельних споруд, інженерно-технічного обладнання та пристроївV.1

0,5 – на кращому оці,

0,3 - на гіршому оці

Не допускаються

0,5 – на кращому оці,

0,3 - на гіршому оці

Не допускаються

Допускається інтракапсулярна або задньокамерна ІОЛ


Протипоказано

V.2

0,8 - на кращому оці,

0,4 - на гіршому оці

1,0 - на кращому оці,

0,5 - на гіршому оці

0,7 - на кращому оці,

0,3 - на гіршому оці

0,8 - на кращому оці,

0,4 - на гіршому оці

Допускається

Допускається

V.3

1,2 на обох очах,

на гіршому оці - не нижче 0,4

1,5 на обох очах оці,

на гіршому оці - не нижче 0,5

0,8 на обох очах,

на гіршому оці - не нижче 0,3

1,2 на обох очах,

на гіршому оці - не нижче 0,4

Допускається

Протипоказано

^ VІ. Група електропостачання, сигналізації, централізації та зв’язку, інформаційно-обчислювального центру
VІ.1

0,7 - на кращому оці,

0,3 - на гіршому оці

1,0 - на кращому оці,

0,5 - на гіршому оці

0,5 - на кращому оці,

0,3 - на гіршому оці

1,0 - на кращому оці,

0,5 - на гіршому оці

Допускається

Протипоказано

VІ.2

0,7 - на кращому оці,

0,3 - на гіршому оці

1,0 - на кращому оці,

0,7 - на гіршому оці

0,6 - на кращому оці,

0,4 - на гіршому оці

1,0 - на кращому оці,

0,5 - на гіршому оці

Допускається інтракапсулярна або заньокамерна ІОЛ

Протипоказано

^ VІІ. Група керівного складуVІІ


0,6 – на кращому оці,

0,4 – на гіршому оці

1,0 – на кращому оці,

0,5 - на гіршому оці

0,5 - на кращому оці,

0,3 - на гіршому оці1,0 - на кращому оці,

0,5 - на гіршому оціДопускається ІОЛ будь-якого виду

Допускається


^ VІІІ. Група підвищеної особистої небезпеки для працівників

(робота на залізничній колії, ескалаторах метрополітену, обслуговування поїздів, небезпека наїзду рухомого складу)

VІІІ

Індивідуальний підхід залежно від виконуваної роботи та вимог наказу МОЗ від 21.05.2007 № 246

Примітка: Якщо вимоги до зору задовольняються лише з використанням засобів корекції, то окуляри або контактні лінзи повинні забезпечувати оптимальну функцію зору. Для задоволення вимог до зору повинно використовуватися не більше однієї пари окулярів. Запасна пара окулярів, яка забезпечується той же ступінь корекції, що і основна, повинна бути завжди доступною для використання під час роботи.

Додаток 9

до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств

міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

^ ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ

за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища

й трудового процесу _________________________________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства (структурного підрозділу), установи, організації залізничного транспорту, метрополітену)

від "_____" ___________20__ року

Комісія в складі: голови Комісії __________________________________________________,

(П.І.Б.)

лікарів _____________________________________________________________________________________________________________________,

(П.І.Б., фах)

представників роботодавця ____________________________________________________________________________________________________,

(П.І.Б., посада)

представників профкому підприємства (уповноваженої особи) _____________________________________________________________________

(П.І.Б.)

за участю лікаря з гігієни праці _____________________________________________________________________________________________

(П.І.Б., назва СЕС)

установила:з/п


Кількість працівників, які підпадають під дію
шкідливих чи небезпечних факторів виробничого
середовища й трудового процесу


^ Підлягало огляду за планом
(осіб)


Оглянуто
(осіб)


Процент виконання

усього

жінок

усього

жінок

усього

жінок

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Усього працівників, з них:


осіб віком до 21 року


осіб пенсійного віку, що працюють


осіб, стаж роботи яких більше 10 років2

Підпадають під дію шкідливих та небезпечних факторів
виробничого середовища й трудового процесу:2.1

Хімічні речовини (зазначити назви)2.2

Пил2.3

Шкідливі речовини біологічного походження (зазначити назви)2.4

Шум2.5

Інфразвук1

2

3

4

5

6

7

8

2.6

Ультразвук2.7

Вібрація (загальна, локальна)2.8

Неіонізуючі випромінювання (діапазон)2.9

Мікроклімат2.10

Освітлення2.11

Іонізуюче випромінювання2.12

Важкість праці2.13

Напруженість праці
Кількість неоглянутих _________ ______ , у т.ч. жінок ________ _______

(усього) (%) (усього) (%)

Причини

3. Під час огляду виявлено*:

3.1. Кількість працівників з підозрою на профзахворювання (отруєння) усього _________, з них кількість працівників, яким підтверджено діагноз профзахворювання (отруєння), у тому числі професійний рак _____________, з них жінок ______________

3.2. Кількість працівників, які вперше одержали інвалідність з профзахворювання ____

3.3. Кількість працівників, які потребують переведення на іншу роботу внаслідок профзахворювання вперше _________________

3.4. Кількість працівників, які підлягають обстеженню, усього ____, з них жінок _____

3.5. Кількість працівників, у яких уперше виявлені загальні захворювання, усього _____, з них жінок _________

3.6. Кількість працівників, які потребують тимчасового переведення на іншу роботу за станом здоров'я, усього ________, з них жінок __________

3.7. Кількість працівників, які потребують переведення на іншу роботу за станом здоров'я, усього ________, з них жінок __________

3.8. Кількість працівників, яких необхідно направити на МСЕК, усього ________

3.9. Кількість працівників, яким установлено діагноз профзахворювання (отруєння) за останні 5 років, усього ________, з них жінок ____________

3.10. Кількість працівників, які підлягають направленню:

3.10.1. На амбулаторне лікування __________________

3.10.2. На стаціонарне лікування ____________________

3.10.3. На санаторно-курортне лікування ______________

3.10.4. До спеціалізованих ЛПЗ __________, у т.ч. до профпатологічних ____________

3.11. Кількість працівників, які потребують дієтичного харчування й лікувально-профілактичного харчування _________

3.12. Кількість працівників, які перебувають на диспансерному нагляді на кінець звітного року, усього _____________за формами патології згідно з МКХ-10.

4. Перевірено результати виконання заходів попереднього заключного акта від ____ року _______________________________________________________

(зазначити зміст заходів)

Невиконані санітарно-протиепідемічні заходи _______________________________________________________________________________________________

(зазначити зміст заходів)

Причини невиконання ____________________________________________________________________________________________________________________

(перелічити)

Лікар з гігієни праці _____________ _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
5. За результатами медичного огляду комісія пропонує комплекс оздоровчих заходів:

5.1. Роботодавцю __________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Голові профспілкової організації__________________________________________________________________________________________________________

(зміст заходу)

5.3. Головному лікарю лікувально-профілактичного закладу, що проводить диспансерний нагляд за працівниками підприємства ___________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(зміст заходу)

А також

санітарно-протиепідемічних заходів: ___________________________________________________________________________________________________________

(зазначити всі заходи)

Підписи:

Голова комісії Лікар Роботодавець Голова профспілкової

з гігієни праці організації або вповноважена особа
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

(прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали)

______________ ______________ ________________ ________________

(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)

Із заключним актом ознайомлені та одержали:

1. Роботодавець ________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

2. Представник профспілкової організації або уповноважена особа ________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

3. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи ____________________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

4. Профпатолог ____________________________________________________

(прізвище та ініціали)

5. Заклад державної санепідемслужби __________________________________________________________________________________

(назва, прізвище, ініціали уповноваженої особи)

6. Представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

України _______________________________________________________

(прізвище та ініціали)
Додаток 10

до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств

міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconУхвалено затверджено

Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка