Затверджено
НазваЗатверджено
Сторінка4/10
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.43 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Інформація для працівника:

^ Для проходження медичного огляду необхідно подати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

медичну карту амбулаторного хворого;

у разі лікування в ЛПЗ системи МОЗ України, приватних медичних закладах - витяг про випадки захворювання з тимчасовою втратою працездатності (проведені обстеження, лікування та рекомендації);

військовий квиток або приписне свідоцтво, довідку (паспорт) про щеплення.

У разі якщо Ви маєте хронічні захворювання та перебуваєте на диспансерному обліку, необхідно пройти обстеження у цехового терапевта.

(зворотний бік)

Медична довідка

про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду


Прізвище _________________________________________________________

Ім'я ______________________________________________________________

По батькові _______________________________________________________

Рік народження ____________________________________________________

Працевлаштовується (працює) за професією (посадою) ________________________________________________

^ Висновок медичної комісії

Придатний (не придатний) до роботи за професією за ДК 003:2005 _____________________________________,

у т. ч. у несприятливих умовах праці ________________________________________________________________

(перелічити фактори виробничого середовища)

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

(діагноз та номер статті медичних протипоказань, за якою пацієнт визнається не придатним до роботи, вказується лише за його згодою)
Дата наступного періодичного медичного огляду «_____» ___________________ 20_____ року

Лікар ________ ______________________ Особиста печатка

(підпис) (прізвище та ініціали)

Голова ЛЕК ________ ______________________ Особиста печатка

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка ЛПЗ

Дата "_____"____________________

Додаток 5

до Порядку проведення медичних оглядів працівників

певних категорій залізничного транспорту,

метрополітенів та підприємств міжгалузевого

промислового залізничного транспорту України

^ Примірний перелік обстежень


  1. Базовий варіант застосовується у разі медичного огляду осіб під час прийняття на роботу та періодичного медичного огляду:

у віці 18-29 років:

вимірювання артеріального тиску на обох руках;

визначення індексу маси тіла;

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

визначення глюкози в крові (за наявності показань);

флюорографія;

електрокардіографія у 12 стандартних відведеннях;

для жінок – кольпоскопія, обстеження молочних залоз;

визначення та оцінка факторів ризику;

у віці 30-39 років:

вимірювання артеріального тиску на обох руках;

визначення індексу маси тіла та окружності талії;

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

визначення глюкози в крові (за наявності показань);

визначення холестерину в крові (за наявності показань);

електрокардіографія в 12 стандартних відведеннях з ритмограмою (2 хв.);

флюорографія;

для жінок – кольпоскопія, обстеження молочних залоз;

визначення та оцінка факторів ризику;

у віці 40 років і старше:

вимірювання артеріального тиску на обох руках;

визначення пульсу на стопах;

визначення індексу маси тіла та окружності талії;

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

визначення глюкози в крові;

визначення холестерину в крові;

аналіз калу на приховану кров;

електрокардіографія в 12 стандартних відведеннях з ритмограмою (2 хв.);

вимірювання внутрішньоочного тиску;

флюорографія;

тестування функцій зовнішнього дихання;

для жінок – кольпоскопія, обстеження молочних залоз, прямої кишки;

для чоловіків – обстеження передміхурової залози, прямої кишки;
оцінка загального кардіоваскулярного ризику (за таблицею SCORE).
Для осіб, професійна діяльність яких здійснюється в умовах дії шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, додатково до базового варіанта обстеження включаються специфічні лабораторні, функціональні та інші дослідження, регламентовані наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113, відповідно до діючих факторів.

Працівникам у віці 40 років і старше додатково до базового варіанта обстежень 1 раз на п’ять років проводиться велоергометрія чи ЕхоКГ, УЗД органів черевної порожнини та нирок, ліпідограма.

Працівники, в яких виявлено ті чи інші патологічні стани перед проведенням чергового медичного огляду, повинні пройти повне обстеження в амбулаторних (за показаннями − в стаціонарних) умовах згідно зі стандартами надання медичної допомоги в обсязі, затвердженому нормативними актами МОЗ.

Працівники з помірним, високим та дуже високим серцевим ризиком, змінами на ЕКГ потребують поглибленого обстеження з метою цілеспрямованого виявлення безсимптомного перебігу ІХС.
2. Перелік обов’язкових додаткових обстежень (додатково до базового варіанта):

лабораторні дослідження (креатинін, білірубін, АлТ, АсТ, ліпідний спектр, рівень ТТГ, толерантність до глюкози);

добовий моніторинг ЕКГ;

навантажувальний ЕКГ-тест (ВЕМ або тредміл);

добовий моніторинг АТ;

ехокардіографія;

електроенцефалографія (під час першого обстеження та за наявності

клінічних показань);

ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, нирок, щитоподібної залози;

доплерівське дослідження екстракраніальних судин;

фіброгастродуоденоскопія (за наявності показань);

тестування функцій зовнішнього дихання;

коронаровентрикулографія (за наявності відповідних показань).
Розширений варіант застосовується для амбулаторного (стаціонарного) обстеження:

а) у разі призначення машиніста на поїзну роботу «в одну особу» чи обслуговування швидкісних поїздів;

б) осіб І та ІІ групи старше 50 років − з періодичністю один раз на 4 роки.

Стаціонарне обстеження проводиться у відділеннях лікарень, визначених медичними службами залізниць.


  1. При виявленні підозри на профзахворювання пацієнт направляється в установленому порядку до профпатолога, який в подальшому направляє до спеціалізованих ЛПЗ, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

Додаток 6

до Порядку проведення медичних оглядів працівників

певних категорій залізничного транспорту,

метрополітенів та підприємств міжгалузевого

промислового залізничного транспорту України

^ КАРТКА

працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду

1. Прізвище ___________________________________________________________________

Ім'я ________________________________________________________________________

По батькові _________________________________________________________________

2. Стать (чоловіча/жіноча)

3. Дата народження ____________________________________________________________

4. Місце проживання ___________________________________________________________

5. Місце роботи (назва підприємства) _____________________________________________

6. Цех, дільниця _______________________________________________________________

7. Професія (посада) за ДК 003:2005 ______________________________________________

8.Стаж роботи за даною професією _______________________________________________

9. Загальний стаж роботи _______________________________________________________

10. Стаж роботи за попередньою професією _______________________________________

11. Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища й трудового процесу

_____________________________________________________________________________

(перелічити всі фактори та вказати пункти відповідних додатків)

________________________________________________________________________________

12. Підстава для попереднього (періодичного) медогляду ___________________________

(зазначити номери наказу та пунктів додатків)

_____________________________________________________________________________

13. Підлягає огляду _____ раз на________________________

14. Фахівцями (лікарями) терапевт, невролог, окуліст, ЛОР, хірург, гінеколог (уролог)

Інші фахівці:__________________________________________________________________

15. Лабораторні, функціональні та інші дослідження ________________________________

_____________________________________________________________________________

(перелічити)

16. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду

№ ____________________ від _____________________

Результати огляду: ________________________________________________________

Дійсний до_________________________________
17. Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду

№ ___________________ від_______________________

Результати огляду:_____________________________________________________________

Дійсний до_________________________________
18. Вага_____________, зріст _______________, індекс маси тіла ____________________

Окружність талії ________________ АТ ___________________________
19. Шкідливі звички ___________________________________________________________

20. Сімейний анамнез (спадковість)_______________________________________________

(ризик розвитку алергічних, серцево-судинних та онкологічних захворювань)

_____________________________________________________________________________

21. Перебуває на диспансерному обліку з приводу захворювань:

1. ___________________________________________________________________________

(діагноз, дата взяття на облік)

2. ___________________________________________________________________________

(діагноз, дата взяття на облік)

3. ___________________________________________________________________________

(діагноз, дата взяття на облік)

22. Скарги на стан здоров'я на момент обстеження1 ___________________________

(записуються зі слів пацієнта)

__________________________________________________________________

Підтверджую, що скарги записані з моїх слів _________________________________

(підпис працівника)
23. Дані огляду спеціалістами комісії ЛПЗ2 ______________________________________

Терапевт

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ _______________/___________________________/

(дата) (підпис) (прізвище та ініціали)

Невролог

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ _______________/___________________________/

(дата) (підпис) (прізвище та ініціали)
Окуліст

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ _______________/___________________________/

(дата) (підпис) (прізвище та ініціали)

ЛОР

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ _______________/___________________________/

(дата) (підпис) (прізвище та ініціали)
Хірург

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________ _______________/___________________________/

(дата) (підпис) (прізвище та ініціали)

Гінеколог

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________ _______________/___________________________/

(дата) (підпис) (прізвище та ініціали)


Інші фахівці

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ _______________/___________________________/

(дата) (підпис) (прізвище та ініціали)
24. Клінічні дослідження:

Загальний аналіз крові від ________________

Нb ________ еритроцити _________ ШОЕ _________ лейкоцити __________

формула крові ____________________________________________________________

інші показники крові______________________________________________________

Загальний аналіз сечі від _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Глюкоза крові від _______________ показник ____________________________________

Холестерин крові від _____________ показники ___________________________________

Інші лабораторні обстеження____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Електрокардіографія ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Рентгенологічне обстеження

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Спірографія(метрія) ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Аудіометрія __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дослідження вібраційної чутливості______________________________________________

_____________________________________________________________________________

Інші _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

25. Оцінка загального кардіоваскулярного ризику (за таблицею SCORE)

_____________________________________________________________________________

26. Діагноз

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ВИСНОВОК: Придатний до роботи за професією ____________________________

(назва професії за ДК 003:2005)

Придатний тільки на період _______________________________________

за умови________________________________________________________

(заповнюється тільки під час проведення періодичних медичних оглядів)

Непридатний ___________________________________________________

(назва професії за ДК 003:2005,

__________________________________________________________________________________________________________________

номери наказу та пунктів додатків, згідно з якими особа визнана непридатною до роботи)

Рекомендації комісії __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Термін чергового (позачергового) медичного огляду ______ ______________ 20__ року
Підпис терапевта __________________________

(П.І.Б.)

Підпис голови комісії __________________________

(П.І.Б.)

З результатами медичного огляду, оцінкою стану свого здоров’я ознайомлений.

Рекомендації щодо профілактики та лікування захворювання (у разі його наявності) отримав

___________________________

(підпис працівника)


Дата заповнення картки
"____" _______________ М.П.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconУхвалено затверджено

Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка