Законами n 2753-vi 2753-17
Скачати 418.16 Kb.
НазваЗаконами n 2753-vi 2753-17
Сторінка1/3
Дата конвертації20.06.2013
Розмір418.16 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Спорт > Закон
  1   2   3
                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро прикордонний контроль( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 6, ст.46 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2753-VI ( 2753-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 18, ст.128
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012
N 5290-VI ( 5290-17 ) від 18.09.2012
N 5453-VI ( 5453-17 ) від 16.10.2012 }
Цей Закон визначає правові основи здійснення прикордонного
контролю, порядок його здійснення, умови перетинання державного
кордону України.

Розділ I
^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому
значенні:

1) багаж - речі пасажирів, членів екіпажу, що перевозяться
транспортним засобом згідно з угодою з перевізником;

2) вантаж - майно, крім багажу, а також бортових припасів
(для повітряних, морських та річкових суден), що перевозиться
транспортними засобами;

3) віза - наданий уповноваженим органом України в
установленій законодавством формі дозвіл, необхідний для в'їзду на
територію України або для транзитного проїзду через її територію
протягом відповідного строку;

{ Пункт 3 частини першої статті 1 в редакції Закону N 5453-VI
( 5453-17 ) від 16.10.2012 }4) екіпаж - особа (особи), якій (яким) у встановленому
законодавством порядку доручено виконання обов'язків щодо
керування морським, річковим чи повітряним судном та його
обслуговування;

5) електрозв'язок - передавання, випромінювання та/або
приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків
або повідомлень по радіо, проводових, оптичних або інших
електромагнітних системах;

6) контроль другої лінії - заходи щодо додаткового вивчення
наявності законних підстав для перетинання державного кордону
України (далі - державний кордон) особами, транспортними засобами
і переміщення через нього вантажів;

7) контрольні органи і служби - державні органи і служби, що
здійснюють санітарний, ветеринарний, фітосанітарний,
радіологічний, екологічний контроль, контроль за вивезенням з
території України культурних цінностей, інші передбачені законом
види державного контролю при перетинанні державного кордону;

8) контроль першої лінії - заходи щодо перевірки в мінімально
необхідному обсязі з метою визначення наявності законних підстав
для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами
та переміщення через нього вантажів;

9) круїзне судно - судно, що рухається за певним маршрутом
згідно з попередньо визначеною програмою туристичного
обслуговування в портах за маршрутом руху;

10) огляд транспортних засобів і вантажів - комплекс дій та
заходів щодо недопущення випадків незаконного переміщення через
державний кордон осіб з використанням обладнаних схованок та їх
виявлення, а також незаконного переміщення, у тому числі з
використанням схованок, через державний кордон зброї, наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів,
вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених для
переміщення через державний кордон, виявлення викрадених
транспортних засобів;

11) оцінка ризиків - діяльність, що провадиться службовими
особами Державної прикордонної служби України, спрямована на
встановлення ймовірності порушення особою законодавства у сфері
безпеки державного кордону;

12) паспортний документ - виданий уповноваженими державними
органами України чи іншої держави або статутними організаціями ООН
документ, що підтверджує громадянство, посвідчує особу
пред'явника, дає право на в'їзд або виїзд з держави і визнаний
Україною;

13) перевізник - будь-яка фізична або юридична особа, яка
здійснює на комерційній основі чи за власний кошт діяльність із
перевезення пасажирів чи (та) вантажів через державний кордон;

14) перевірка документів - дослідження уповноваженими
службовими особами Державної прикордонної служби України
паспортного та інших документів фізичних осіб, які перетинають
державний кордон, з метою встановлення їх дійсності та
приналежності відповідній особі, а також дослідження за
результатами оцінки ризиків документів, що стосуються транспортних
засобів, вантажів;

15) підрозділ охорони державного кордону - підрозділ органу
охорони державного кордону Державної прикордонної служби України,
спеціально призначений для виконання завдань з прикордонного
контролю та (або) охорони державного кордону;

16) підтверджуючі документи - документи, що підтверджують
факт туристичного обслуговування, навчання, стажування,
працевлаштування, лікування в Україні, бронювання або оплату
житла, харчування в Україні та повернення до держави свого
громадянства або постійного місця проживання, або до третьої
держави (у разі необхідності - інші документи, що підтверджують
мету та умови перебування в Україні);

17) представник судновласника (морський агент) - суб'єкт
підприємницької діяльності, представник агентської організації,
який згідно з договором морського агентування за винагороду надає
послуги капітану судна щодо виконання обов'язків, пов'язаних з
перетинанням державного кордону;

18) прибережне рибальство - рибальство, що здійснюється за
допомогою риболовецьких суден, які повертаються щодня або протягом
36 годин, не заходячи до портів інших держав, у порт, розташований
на території України;

19) режим у пунктах пропуску через державний кордон - порядок
перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів у межах
території прикордонних залізничних і автомобільних станцій,
морських і річкових портів, аеропортів і аеродромів, відкритих для
міжнародного сполучення, а також здійснення іншої діяльності,
пов'язаної з пропуском через державний кордон осіб, транспортних
засобів та вантажів, який встановлюється наказом начальника органу
охорони державного кордону, погодженим з начальником митного
органу та керівником підприємства, на території якого розміщено
пункт пропуску через державний кордон;

20) строк перебування на території України - визначений
візою, законодавством України чи міжнародними договорами України
строк, протягом якого іноземець чи особа без громадянства може на
законних підставах перебувати в Україні;

{ Пункт 20 частини першої статті 1 в редакції Закону N 5453-VI
( 5453-17 ) від 16.10.2012 }21) суднова роль - документ, у якому зазначаються відомості
про кількість і склад екіпажу: прізвище та ім'я члена екіпажу,
громадянство, звання або посада, дата і місце народження, тип і
номер документа, що посвідчує особу, порт і дата вибуття
(прибуття), а також назва судна, держава та порт реєстрації;

22) транскордонний працівник - особа, яка працює на території
однієї держави, проживає на території іншої держави, до якої
повертається не рідше ніж раз на тиждень;

23) транспортний засіб - механічний пристрій, призначений для
перевезення людей та (або) вантажів, а також установленого на
ньому спеціального обладнання чи механізмів;

24) яхта - палубне, вітрильне, вітрильно-моторне або моторне
судно, що використовується для індивідуального чи колективного
відпочинку та спорту.

Стаття 2. Організаційні засади здійснення прикордонного
контролю

1. Прикордонний контроль - державний контроль, що
здійснюється Державною прикордонною службою України, який включає
комплекс дій і систему заходів, спрямованих на встановлення
законних підстав для перетинання державного кордону особами,
транспортними засобами і переміщення через нього вантажів.

2. Прикордонний контроль здійснюється з метою протидії
незаконному переміщенню осіб через державний кордон, незаконній
міграції, торгівлі людьми, а також незаконному переміщенню зброї,
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів,
заборонених до переміщення через державний кордон.

3. Прикордонний контроль здійснюється щодо:

1) осіб, які перетинають державний кордон;

2) транспортних засобів, що перевозять через державний кордон
осіб та вантажі;

3) вантажів, що переміщуються через державний кордон.

4. Прикордонний контроль включає:

1) перевірку документів;

2) огляд осіб, транспортних засобів, вантажів;

3) виконання доручень правоохоронних органів України;

4) перевірку виконання іноземцями, особами без громадянства
умов перетинання державного кордону у разі в'їзду в Україну,
виїзду з України та транзитного проїзду територією України;

5) реєстрацію іноземців, осіб без громадянства та їх
паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон;

6) перевірку автомобільних транспортних засобів з метою
виявлення викрадених.

5. Прикордонний контроль забезпечується шляхом:

1) установлення режиму в пунктах пропуску через державний
кордон та здійснення контролю за його додержанням;

2) застосування технічних засобів прикордонного контролю,
використання службових собак та інших тварин;

3) створення і використання баз даних про осіб, які перетнули
державний кордон, вчинили правопорушення, яким не дозволяється
в'їзд в Україну або яким тимчасово обмежено право виїзду з
України, про недійсні, викрадені і втрачені паспортні документи, а
також інших передбачених законом баз даних;

4) спостереження за транспортними засобами і в разі потреби
їх супроводження;

5) здійснення адміністративно-правових, а також
оперативно-розшукових заходів;

{ Пункт 5 частини п'ятої статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }6) організації і забезпечення взаємодії з підприємствами,
установами та організаціями, діяльність яких пов'язана з
міжнародним сполученням;

7) координації дій контрольних органів і служб.

Стаття 3. Правові засади здійснення прикордонного контролю

1. Під час прикордонного контролю посадові та службові особи
Державної прикордонної служби України здійснюють свої повноваження
в межах, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим
Законом, Законом України "Про Державну прикордонну службу України"
( 661-15 ), іншими актами законодавства України, а також
міжнародними договорами України.

Якщо міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого
надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті,
що встановлені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного
договору.

Стаття 4. Принципи організації та здійснення прикордонного
контролю

1. Прикордонний контроль організується та здійснюється на
засадах:

1) законності;

2) відкритості;

3) забезпечення поваги до людської гідності та рівності осіб
незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

4) здійснення його виключно спеціально підготовленими з цією
метою військовослужбовцями та працівниками Державної прикордонної
служби України;

5) вибірковості контрольних заходів на підставі оцінки
ризиків.

Стаття 5. Місце здійснення прикордонного контролю

1. Прикордонний контроль і пропуск через державний кордон
осіб, транспортних засобів та вантажів здійснюються:

1) у пунктах пропуску через державний кордон;

2) поза пунктами пропуску у випадках, передбачених частиною
третьою цієї статті;

3) на території суміжних держав у порядку, передбаченому
статтею 26 цього Закону.

2. Перетинання особами, транспортними засобами державного
кордону і переміщення через нього вантажів здійснюються у пунктах
пропуску через державний кордон протягом часу роботи такого
пункту. Час роботи пункту пропуску через державний кордон, який не
працює цілодобово, зазначається на інформаційному стенді перед
в'їздом до нього.

3. Пропуск через державний кордон може здійснюватися поза
пунктами пропуску через державний кордон або в пунктах пропуску в
неробочий час у разі:

1) прибуття яхти до порту чи відходу яхти з порту у порядку,
встановленому частиною четвертою статті 20 цього Закону;

2) прибережного рибальства;

3) плавання річкових і морських суден внутрішніми водними
шляхами;

4) сходження на берег екіпажу судна для перебування на
території населеного пункту, в якому розташований порт;

5) виникнення особливих потреб гуманітарного характеру особи
або групи осіб за умови відсутності загроз національній безпеці
України;

6) виникнення невідкладних обставин, пов'язаних з ліквідацією
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх
наслідків, загрози життю, за умови відсутності загроз національній
безпеці України.

4. Рішення про пропуск осіб та транспортних засобів, у яких
вони прямують, поза пунктами пропуску через державний кордон
приймається начальником органу охорони державного кордону.

Рішення про пропуск осіб у неробочий час у пунктах пропуску
через державний кордон приймається начальником підрозділу охорони
державного кордону, а щодо транспортних засобів і вантажів - за
погодженням з керівником митного органу.

Такі рішення приймаються посадовими особами, у зоні
відповідальності яких перебуває ділянка державного кордону, де
буде здійснено такий пропуск, та оформлюються в порядку,
визначеному спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у справах охорони державного кордону України.

5. У разі якщо прикордонний контроль здійснюється поза
пунктом пропуску через державний кордон, на необхідний для його
проведення час начальник органу охорони державного кордону
визначає місця або зони контролю на місцевості чи у транспортному
засобі, у яких діє відповідний режим, та у разі потреби
запроваджує додаткові режимні правила, передбачені законодавством
України для пунктів пропуску через державний кордон.

  1   2   3

Схожі:

Законами n 2753-vi 2753-17 iconЗаконами

Законами n 2753-vi 2753-17 iconЗаконами n 196/96-вр
Визначення понять І термінів Охорона праці це система правових, соціально-економічних
Законами n 2753-vi 2753-17 iconЗаконами n 210/98-вр
Севастопольської міських державних адміністрацій" в усіх відмінках І числах замінено словами "Головне управління
Законами n 2753-vi 2753-17 iconПреамбул а
Статутом встановлюється порядок реалізації гарантованого Конституцією та законами України права на здійснення місцевого самоврядування,...
Законами n 2753-vi 2753-17 iconЗаконами n 2120-iii 2120-14
Вводиться в дію Постановою вр n 133/94-вр від 27. 07. 94, Ввр, 1994, n 36, ст. 341 }
Законами n 2753-vi 2753-17 iconЗаява. Я
Законами України (в інтересах економічного добробуту), за нищенаведеними законодавчими актами. Моя згода на обробку персональних...
Законами n 2753-vi 2753-17 iconЗаконами n 4050-vi 4050-17
Міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах, інші центральні
Законами n 2753-vi 2753-17 iconЗаконами n 1759-vi 1759-17
Севастопольській міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які набирають
Законами n 2753-vi 2753-17 iconЗаконами n 393-iv 393-15
У тексті Закону слова "Прикордонні війська України" в усіх відмінках замінено словами "Державна прикордонна служба
Законами n 2753-vi 2753-17 iconЗаконами n 2481-xii 2481-12
З 01. 10. 2007 р стосовно складання та уточнення списків виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка