Загальні методичні вказівки до виконання практичних занять
Скачати 470.16 Kb.
НазваЗагальні методичні вказівки до виконання практичних занять
Сторінка1/4
Дата конвертації24.06.2013
Розмір470.16 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4
Мiнiстерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства

та природокористування


практичні заняття

з дисципліни

"Технічна експлуатація автомобiлiв"


Виконав:

Студент групи ААГ-51м

Петлюк Ю.В.


Рівне – 2012

Загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни
У відповідності до робочої програми з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів” загальна кількість годин на вивчення дисципліни складає 162 годин, у тому числі: лекції – 36 год., практичні заняття – 36 год., самостійна робота – 90 год.

Метою вивчення дисципліни ТЕА є ознайомлення студентів з проблематикою, вирішення якої потребує широких знань принципів організації технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, раціональної послідовності виконання технологічних процесів, розробки нормативних матеріалів щодо профілактичного обслуговування, проведення та аналізу техніко-економічних розрахунків основних показників структурних підрозділів автотранспортних підприємств.

Задачі вивчення дисципліни – отримання студентами знань в області технічної експлуатації, технології та організації процесів технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, проектування структурних підрозділів автотранспортних підприємств.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: як використовувати основи технічної експлуатації для вирішення практичних завдань автомобільного транспорту; вимоги до проектування і управління структурними підрозділами автотранспортних підприємств.

Кожний студент повинен вміти: використовувати сучасні методи, заходи, режими та нормативи технічного обслуговування і експлуатації автомобілів; проводити і аналізувати технологічні розрахунки зон і дільниць автотранспортних і автообслуговуючих підприємств, розробляти планувальні рішення виробничих підрозділів та генеральних планів; моделювати процеси та виробничу діяльність підприємств галузі.
^ Загальні методичні вказівки до виконання практичних занять
При підготовці до практичних занять студенти вивчають матеріал, що розглядався на лекціях, а також вчаться добирати необхідний матеріал з запропонованих і вибраних самостійно літературних та інших джерел інформації.

Початкові дані визначаються iндивiдуально для кожного студента з врахуванням характеру його роботи. Вхідними даними, як правило, служить кiлькiсний i якісний рухомий склад АТП, середньодобовий пробіг i пробіг з початку експлуатації, а також категорія експлуатацiї i кліматичний район. Вхiднi данi приведені в завданні встановленої форми, яке видають кожному студенту.

Методичні вказівки складені на основі [4] з урахуванням досвіду роботи по пiдготовцi студентів спеціальності 7.090258, 8.090258 у повідних вузах України, - НТУ.

Як приклад використані розрахунки з [4] для АТП з загальною кiлькiстю автомобiлiв 480 одиниць. По марках автомобiлi розподіляються так: ЗIЛ-4502 – 240 одиниць, КамАЗ-5511 – 145 одиниць та КамАЗ-5320 з причепом – 95 одиниць. Розподiл автомобiлiв по пробігу з початку експлуатації наведено у табл. 2.1

Середньодобовий пробіг автомобіля – 175 км. Число робочих днiв за рік – 255 днів.

Автомобiлi експлуатуються в районі з помірно-теплим кліматом i третьою категорією умов експлуатації.
Таблиця 2.1. Розподіл автомобілів за пробігом до капітального ремонту

Частина пробігу до капітального ремонту

Марка автомобіля


До 0,25


Понад 0,25 до 0,5


0,5…0,75


0,75…1,0


1,0…1,25


1,25…1,5


1,5…1,75


1,75…2,0


Понад 2,0


Всього


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1
Тема: Коригування нормативів технічного обслуговування та ремонту рухомого складу

Мета роботи: Вивчення методики коригування нормативів технічного обслуговування та ремонту рухомого складу

^ Зміст роботи: Ознайомитись з теоретичними основами коригування нормативів технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Набуття практичних навичок у виконанні розрахунків початкових даних виробничої програми з ТО і Р.
^ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ.

Використовуємо нормативи перiодичностi технічного обслуговування (ТО) та поточного ремонту (ПР) i трудомiсткостi: для умов експлуатації першої категорії; базових моделей автомобiлiв; помiрного клiматичного району з помiрною агресивнiстю навколишнього середовища; пробiгу рухомого складу з початку експлуатації, що становить 50-75 % пробiгу до капiтального ремонту (КР);автотранспортних пiдприємств, де проводиться ТО та Р 200-300 одиниць рухомого складу, якi складають три сумiснi технологiчнi групи (од.13). Проводимо коригування нормативів ТО i Р вiдповiдно до умов роботи рухомого складу, якi заданi у завданнi на курсовий проект.

Для цього застосовуємо коефiцiєнти якi враховують:

– категорiю умов експлуатації автомобiлiв;

– модифiкацiю рухомого складу та органiзацiю його роботи;

– природньо-клiматичнi умови;

– пробіг автомобiля з початку експлуатації;

– розмiр АТП та кiлькiсть технологiчно сумiсних груп рухомого складу.

Коригування здiйснюють шляхом множення значення нормативів на величину результуючих коефiцiєнтiв, якi визначають як добуток окремих коефiцiєнтiв:

  • для перiодичностi ТО – ;

  • пробiгу до КР – ;

  • трудомiсткостi ТО – ;

  • трудомiсткостi ПР – ;

  • витрат запасних частин – ;

Значення коефiцiєнтiв коригування приймають за таблицями з [7,8,9] або додатку 12. Результуючi коефiцiєнти коригування нормативів перiодичностi ТО та пробiгу до КР мають бути не меньше 0,5.

Пiсля визначення відкоригованої перiодичностi ТО перевiряється її кратнiсть мiж видами ТО з подальшим заокругленням для цiлих сотень кiлометрiв.
Таблиця 3.1. Вибір і коригування нормативів ТО і ремонту рухомого складу
Показ-ник

Одиниця

Основ-ний

нормат-ив

Значення коефіцієнту

Результу-ючий

коефіці-єнт

Зкориго-ване значення нормати-вів1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Періодичність

1

ТО-1

км

2

ТО-2

км

3

Пробіг до КР

тис.км

Трудомісткість

4

ЩО

люд-год

5

ТО-1

–//–//–

6

ТО-2

–//–//–

7

ПР

люд-год/1000км

Простій під час

8

ТО і ПР

дні/1000км

9

КР

ДніПеріодичність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ТО-1

км

2

ТО-2

км

3

Пробіг до КР

Тис.км

Трудомісткість

4

ЩО

Люд-год

5

ТО-1

–//–//–

6

ТО-2

–//–//–

7

ПР

Люд-год/1000км

Простій під час

8

ТО і ПР

Дні/1000км

9

КР

Дні

Отримавши індивідуальне завдання і програмне забезпечення до практичної роботи провести коригування нормативів для даних умов експлуатації парку рухомого складу за базовим варіантом і при зміні умов експлуатації. Скласти результуючу таблицю отриманих розрахункових даних, аналогічну Таблиця.3.1.

Оформити звіт по практичній роботі з викладенням теоретичних, вхідних і розрахункових даних по базовому варіанту і в змінних умовах експлуатації. Зробити висновки за результатами розрахунків.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2
  1   2   3   4

Схожі:

Загальні методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних (семінарських) занять...

Загальні методичні вказівки до виконання практичних занять iconВінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І...
Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни „Маркетинг” (для підготовки фахівців зі спеціальності „Менеджмент...
Загальні методичні вказівки до виконання практичних занять iconГ. А. Усик методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни „Інженерне обладнання споруд”
Загальні методичні вказівки до виконання практичних занять iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Історія України” для студентів напрямів підготовки: 050103, 050503, 050504,...
Загальні методичні вказівки до виконання практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Загальні методичні вказівки до виконання практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Загальні методичні вказівки до виконання практичних занять iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Загальні методичні вказівки до виконання практичних занять iconС. Ю. Бірюченко університетська освіта
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійного вивчення та виконання контрольної роботи студентами...
Загальні методичні вказівки до виконання практичних занять iconПлани практичних занять та методичні вказівки

Загальні методичні вказівки до виконання практичних занять iconПрактикум зі зварювання методичні вказівки до виконання практичних...
Відповідальний за випуск завідуючий кафедрою основ професійного навчання В. М. Смірнов, канд техн наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка