«Основи зовнішньоекономічної діяльності»
Назва«Основи зовнішньоекономічної діяльності»
Сторінка1/4
Дата конвертації24.06.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра управління транспортною інфраструктурою
671-

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання розрахункової роботи

з навчальної дисципліни

«Основи зовнішньоекономічної діяльності»

студентами напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”

денної форм навчання

Укладач: к.е.н., доцент Толчанова З.О.

Рівне – 2013

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи
Студенти напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” зобов’язані протягом семестру виконати розрахункову роботу і до початку екзаменаційної сесії здати її викладачу.

Розрахункова робота виконується кожним студентом за індивідуально отриманим завданням. Зміст розрахункової роботи передбачає застосування отриманих теоретичних знань та навичок щодо: теоретико-методологічних засад зовнішньоекономічної діяльності; організації і техніки підготовки, укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів, структури і змісту міжнародних контрактів купівлі-продажу; економічного аналізу й оцінки економічної ефективності у сфері зовнішньоекономічної діяльності, аналізу виконаних обов’язків щодо експортно-імпортних операцій; можливості підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Розрахункова робота містить такі розділи: аналіз зовнішньоекономічної діяльності (країни, регіону), зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу (контракт), аналіз зовнішньоекономічної діяльності та визначення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Обсяг розрахункової роботи складає до 20 стор. Розрахункова робота оформлюється на стандартному папері формату А4 (210297) з одного боку. Поля: ліве – 30 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Розрахункова робота може бути рукописною або друкованою і виконується державною мовою. При комп’ютерному наборі слід використовувати шрифт Times New Roman, 14 кеглів. Відстань між рядками тексту складає 1,5 інтервали.

Нумерація сторінок тексту наскрізна і починається з титульної сторінки. Другою сторінкою є зміст. Проте, номер сторінки на титульній сторінці не проставляється. На інших сторінках номер сторінки вказується арабськими цифрами внизу сторінки по центру.

Структура розрахункової роботи:

 • титульна сторінка;

 • зміст;

 • розділ 1. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності (країни, регіону);

 • розділ 2. Зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу (контракт);

 • розділ 3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та визначення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

 • список використаної літератури.

Відповідь на кожне завдання розрахункової роботи необхідно розпочинати з нової сторінки.

Після списку використаної літератури розрахункова робота підписується так:
Виконав (ла)

ст.4 курсу…гр. спец. «МО»

Дата
Вибір варіанту визначається порядковим номером студента за списком у журналі викладача.

^ Завдання до виконання розрахункової роботи.
Розділ 1. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності (країни, регіону).

Завдання 1. Використовуючи Статистичний щорічник України (Рівненської області), провести аналіз основних показників зовнішньоекономічної діяльності України (Рівненської області) впродовж 2005-2011 рр., відповідно до варіанту. Визначити: темпи росту, приросту експорту та імпорту товарів; частку товарної групи у загальному експорті (імпорті) країни (області); темпи росту, приросту експорту та імпорту товарів на душу населення.

Розрахунки представити у табличній формі. Провести аналіз отриманих результатів.

Завдання 1 розрахункової роботи виконується згідно з варіантом, який видає викладач, відповідно до порядкового номера в зальному списку студентів групи.

 1. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (живі тварини, продукти тваринного походження: живі тварини, м’ясо та їстівні субпродукти).

 2. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (живі тварини, продукти тваринного походження: м’ясо та їстівні субпродукти, риба i ракоподібні).

 3. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (живі тварини, продукти тваринного походження: молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед, інші продукти тваринного походження).

 4. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (продукти рослинного походження: живі дерева та інші рослини, овочі).

 5. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (продукти рослинного походження: їстівні плоди та горіхи, кава, чай).

 6. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (продукти рослинного походження: зернові культури, продукція борошномельно-круп’яної промисловості).

 7. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (продукти рослинного походження: насіння і плоди олійних рослин, шелак природний).

 8. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (продукти рослинного походження: рослинні матеріали для виготовлення; жири та олії тваринного або рослинного походження).

 9. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (готові харчові продукти: продукти з м’яса, риби, цукор і кондитерські вироби з цукру).

 10. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (готові харчові продукти: какао та продукти з нього, готові продукти із зерна).

 11. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (готові харчові продукти: продукти переробки овочів, різні харчові продукти).

 12. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (готові харчові продукти: алкогольні i безалкогольні напої та оцет, залишки і відходи харчової промисловості).

 13. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (готові харчові продукти: різні харчові продукти, тютюн і промислові замінники тютюну).

 14. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (мінеральні продукти: сіль; сірка; землі та каміння, руди, шлак і зола).

 15. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (мінеральні продукти: палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, з них кам’яне вугілля).

 16. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (мінеральні продукти: палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, з них нафта сира (включаючи газовий конденсат)).

 17. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості: продукти неорганічної хімії, органiчнi хiмiчнi сполуки).

 18. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості: фармацевтична продукція, добрива).

 19. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості: екстракти дубильні, ефiрнi олії).

 20. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості: мило, поверхнево-активні органічні речовини, білкові речовини).

 21. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості: порох і вибухові речовини, фотографічні або кінематографічні товари).

 22. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості: фармацевтична продукція, різноманітна хімічна продукція).

 23. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них: пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума).

 24. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (шкури необроблені, шкіра вичищена: шкури, вироби із шкіри).

 25. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (шкури необроблені, шкіра вичищена: шкури, натуральне та штучне хутро).

 26. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (деревина і вироби з деревини: деревина і вироби з деревини, корок та вироби з нього).

 27. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (деревина і вироби з деревини: деревина і вироби з деревини, вироби із соломи).

 28. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів: маса з деревини, папiр та картон).

 29. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів: папiр та картон, друкована продукція).

 30. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (текстильні матеріали та текстильні вироби: шовк, вовна).

 31. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (текстильні матеріали та текстильні вироби: бавовна, інші текстильні волокна).

 32. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (текстильні матеріали та текстильні вироби: нитки синтетичні або штучні, синтетичні або штучні штапельні волокна).

 33. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (текстильні матеріали та текстильні вироби: вата, килими).

 34. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (текстильні матеріали та текстильні вироби: спецiальнi тканини, текстильні матеріали).

 35. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (текстильні матеріали та текстильні вироби: трикотажні полотна, одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні).

 36. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (текстильні матеріали та текстильні вироби: одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, іншi готовi текстильні вироби).

 37. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (взуття, головнi убори, парасольки: взуття, головнi убори).

 38. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (взуття, головнi убори, парасольки: парасольки, обробленi пір’я та пух).

 39. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (вироби з каменю, гiпсу, цементу: вироби з каменю, гiпсу, цементу, керамiчнi вироби).

 40. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання: реактори ядерні, котли, машини, електричнi машини).

 41. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби: залізничні локомотиви, засоби наземного транспорту крiм залізничного).

 42. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби: літальні апарати, судна).

 43. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (недорогоцінні метали та вироби з них: чорнi метали, вироби з чорних металів).

 44. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (недорогоцінні метали та вироби з них: мiдь i вироби з неї, нiкель i вироби з нього).

 45. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (недорогоцінні метали та вироби з них: алюмiнiй i вироби з нього, свинець і вироби з нього).

 46. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (недорогоцінні метали та вироби з них: цинк i вироби з нього, олово і вироби з нього).

 47. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (недорогоцінні метали та вироби з них: іншi недорогоцінні метали, інструменти, ножовi вироби).

 48. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (недорогоцінні метали та вироби з них: алюмiнiй i вироби з нього, іншi вироби з недорогоцінних металiв).

 49. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (рiзнi промислові товари: меблi, іграшки).

 50. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (прилади та апарати оптичнi, фотографічні: прилади та апарати оптичнi, фотографічні, годинники).

 51. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (прилади та апарати оптичнi, фотографічні: прилади та апарати оптичнi, фотографічні, музичні інструменти).

 52. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (твори мистецтва, товари, придбані в портах).

 53. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (рiзнi промислові товари: меблi, рiзнi готовi вироби).

 54. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі України (вироби з каменю, гiпсу, цементу: керамiчнi вироби, скло та вироби із скла).

 55. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі в Рівненській області (живі тварини, продукти тваринного походження; продукти рослинного походження).

 56. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі в Рівненській області (жири та олії тваринного або рослинного походження; готові харчові продукти).

 57. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі в Рівненській області (мінеральні продукти; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості).

 58. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі в Рівненській області (полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; шкури необроблені, шкіра вичищена).

 59. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі в Рівненській області (деревина і вироби з деревини; маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів).

 60. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі в Рівненській області (текстильні матеріали та текстильні вироби; взуття, головні убори, парасольки).

 61. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі в Рівненській області (вироби з каменю, гіпсу, цементу; перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння).

 62. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі в Рівненській області (перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння; недорогоцінні метали та вироби з них).

 63. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі в Рівненській області (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби).

 64. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі в Рівненській області (прилади та апарати оптичні, фотографічні; різні промислові товари).

 65. Провести аналіз структури зовнішньоекономічних зв’язків за товарною структурою зовнішньої торгівлі в Рівненській області (твори мистецтва; товари, придбані в портах).

  1   2   3   4

Схожі:

«Основи зовнішньоекономічної діяльності» iconЗмістовий модуль Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Ключові терміни: зовнішньоекономічна політика держави; механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності; цілі, суб’єкти та інструменти...
«Основи зовнішньоекономічної діяльності» iconЧастина ІІ основи зовнішньоекономічної діяльності з розділ 8 міст...
Поняття «зовнішньоекономічна діяльність» (зед) охоплює велику кількість різноманітних сфер діяльності людини: міжнародний маркетинг,...
«Основи зовнішньоекономічної діяльності» iconЕкономічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Ключові терміни: економічний аналіз; ефективність зовнішньоекономічної діяльності; беззбитковість зовнішньоторговельної ціни; прибуток;...
«Основи зовнішньоекономічної діяльності» icon6. види правопрушень у сфері зовнішньоекономічної діяльністі
Зед, загальними засадами відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, формами відповідальності у зовнішньоекономічній...
«Основи зовнішньоекономічної діяльності» iconПакет
Навчальна дисципліна «Основи менеджменту» призначена для студентів 3-го курсу за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» професійних...
«Основи зовнішньоекономічної діяльності» iconЛекція Література: Гальчинський А. С. будь-який з підручників; Гребельник...
Матеріали Центру Разумкова (журнал «Національна безпека та оборона»), Міжнародного Центру Перспективних Досліджень (журнал «Економічний...
«Основи зовнішньоекономічної діяльності» iconЛекція 25 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства
Тому турбота про фінанси є відправною позицією діяльності будь-якого суб'єкта господарювання. В умовах ринкової економіки ці питання...
«Основи зовнішньоекономічної діяльності» iconМ. П. Пан, В.І. Торкатюк, О. С. Вороніна методичні вказівки до виконання...
«Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студ. 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 “Економіка І підприємництво”,...
«Основи зовнішньоекономічної діяльності» icon1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності,...
«Основи зовнішньоекономічної діяльності» iconТема 29. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Валютний...
Тема 29. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Валютний режим та валютний контроль
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка