Мереф’янська міська рада харківського району, харківської області
НазваМереф’янська міська рада харківського району, харківської області
Сторінка1/3
Дата конвертації03.04.2014
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3
МЕРЕФ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ,

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XV сесія Мереф’янської міської ради VІ скликання

РІШЕННЯ

від « 28 » грудня 2011 року
Про затвердження ставок земельного податку

та орендної плати за земельні ділянки, які

розташовані в м. Мерефа, на 2012 рік.
Відповідно до Закону України Закону України від 06 жовтня 1998 року №161-ХІV «Про оренду землі», Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року №2756-VІ, керуючись ст. 26, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та статутом територіальної громади м. Мерефа, з метою встановлення оптимального розміру орендної плати, при укладанні договорів оренди земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності, Мереф’янська міська рада вирішила:

1.До прийняття нормативно-грошової оцінки затвердити розмір податку за земельні ділянки у таких розмірах (Додаток 1).:

1.1 Ставка податку за земельні ділянки встановлюється у розмірі 1,2 грн. за 1 кв. метр, збільшеному в трикратному розмірі з урахуванням коефіцієнтів індексації за винятком:

1.1.1 Податок за земельні ділянки для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1% від їх нормативно-грошової оцінки ріллі, сіножатей та пасовищ по області;

1.1.2 Податок за земельні ділянки для багаторічних насаджень – 0,03 % від їх нормативно - грошової оцінки багаторічних насаджень по області ;

1.1.3 Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом кооперативними автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, гаражно-будівельними, дачно-будівельними кооперативами, індивідуальними гаражами і дачами громадян, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими та господарськими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 0,03 суми земельного податку обчисленого згідно п. 1.1 цієї статті. .

1.1.4 Податок за земельні ділянки, надані для потреб лісового господарства, за винятком ділянок, зайнятих виробничими, культурно-побутовими, жилими будинками та господарськими будівлями і спорудами, справляється як складова плати за використання лісових ресурсів, що визначається податковим законодавством.

1.1.5 Податок за земельні ділянки на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими будівлями і спорудами, що не пов’язані з функціональним призначенням цих об’єктів, справляється у п’ятикратному розмірі відповідного земельного податку.

1.1.6 При визначення розміру податку за земельні ділянки, зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими будівлями і спорудами, розташованими на територіях та об’єктах історико-культурного призначення, що не пов’язані з функціональним призначенням цих об’єктів, застосовуються такі коефіцієнти до відповідного податку.

- міжнародного значення - 7,5;

- загальнодержавного значення -3,75;

- місцевого значення -1,5.

1.1.7 Податок за земельні ділянки надані для залізниць в межах смуг відведення, за водойми, надані для виробництва рибної продукції сплачується у розмірі 25 % податку, обчисленого згідно п. 2.1 цієї статті.

1.2 Ставки податку за земельні ділянки несільськогосподарських угідь, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

- Ставка податку за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), встановлюється у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

- Ставка податку за земельні ділянки, надані садівницьким товариствам, у тому числі зайняті садовими та /або дачними будинками фізичних осіб, встановлюється у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

- Ставки податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту (крім земель залізничного транспорту в межах смуг відведення ) зв’язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення), встановлюється у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

- Ставки податку за земельні ділянки надані для залізничного транспорту в межах смуг відведення, військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, які не утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, підрозділам збройних сил, які здійснюють господарську діяльність, встановлюється у розмірі 0,02 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

- Ставка податку за земельні ділянки, передані у власність або надані в користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (крім сільськогосподарських угідь та лісових земель) встановлюється у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

- Ставка податку за земельні ділянки на землях водного та лісового фонду встановлюється 0,3% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

- Ставка податку за земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

1.3 Ставки земельного податку застосовуються з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених, Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

1.4 Податок за земельні ділянки, надані підприємствам, установам і організаціям для спорудження об’єктів містобудування, справляється у п’ятикратному розмірі.

2.Встановити розмір орендної плати за використання земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності у таких розмірах:

- для земель сільськогосподарського призначення - у розмірі земельного податку;

- для інших категорій земель – у трикратному розмірі земельного податку.

3. При укладанні додаткових угод до договорів оренди врахувати коефіцієнт індексації, визначений Законом України «Про державний бюджет України на відповідний рік.

4. Строк дії даного рішення - з 1 січня 2012 року.

5. Секретарю міської ради оприлюднити дане рішення в газеті «Мереф’янські вісті».

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та комунальної власності.


^ Мереф’янський міський голова Сітов В.І.


Додаток 1

до рішення XV сесії

Мереф’янської

міської ради VІ скликання

від 28 грудня 2011 року

^ Ставки земельного податку

На 2012 рік

В межах міста:

- промисловість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 000 грн./га

- житловий фонд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 грн./га

- залізниця, військові частини, водойми . . . . . . . . . . . . . . . 9000 грн./га
^ За межами населеного пункту:

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, господ будівлі, споруди. Ділянки садівничих товариств, лісового фонду, водного фонду……... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .617,55 грн./га

Залізниці, військові частини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,47 грн./га

^ Сільське господарство:

рілля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,05 грн./га

сінокіс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,66 грн./га

пасовища. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,86 грн./га

багаторічні насадження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,40 грн./га


^ МЕРЕФ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ,

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія Мереф’янської міської ради VІ скликання

РІШЕННЯ

від «27» січня 2012 року
Про внесення змін до Рішення XV сесії

Мереф`янської міської ради VI скликання

від 28 грудня 2011 року «Про затвердження

ставок земельного податку та орендної плати

за земельні ділянки, які розташовані в м.Мерефа,

на 2012 рік»

Згідно Закону України від 22.12.2011 року № 4235-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків та зборів», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мереф`янська міська рада вирішила:

1. Викласти п.п.1.1. рішення XV сесії Мереф`янської міської від 28 грудня 2011 року «Про затвердження ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, які розташовані в м.Мерефа, на 2012 рік»в наступній редакції: «ставка податку за земельні ділянки встановлюється у розмірі 1,3 грн. за 1 кв.м, збільшеному у трикратному розмірі з урахуванням коефіцієнтів індексації за винятком…».

2. Внести зміни до додатку 1 до рішення XV сесії Мереф`янської міської від 28 грудня 2011 року «Про затвердження ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, які розташовані в м.Мерефа, на 2012 рік», а саме в ставки в межах міста та викласти їх в наступній редакції:

«В межах міста:

- промисловість – 39000 грн./га

- житловий фонд - 1170 грн./га

- залізниця, військові частини, водойми – 9750 грн./га»

3. Ставки вводяться в дію з 1 січня 2012 року.

4. Всі інші пункти та підпункти рішення XV сесії Мереф`янської міської від 28 грудня 2011 року «Про затвердження ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, які розташовані в м.Мерефа, на 2012 рік» залишити без змін.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та комунальної власності.

Мереф`янський міський голова Сітов В.І.


^ ПІВДЕННОМІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

X сесія VI скликання

  1   2   3

Схожі:

Мереф’янська міська рада харківського району, харківської області iconРегламентація порядку ведення
Любительського І спортивного рибальства на ставку (без назви), розташованого на землях липецької с/р харківського району харківської...
Мереф’янська міська рада харківського району, харківської області iconЛуцька міська рада
Керуючись пп. 30, 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
Мереф’янська міська рада харківського району, харківської області iconПоложенн я про проведення відбіркового турніру Харківської області з кікбоксингу
Чемпіонат Харківської області з кікбоксингу проводиться 13-14. 10. 2012 року в м. Харків
Мереф’янська міська рада харківського району, харківської області iconОрганізатор: Трускавецька міська рада Львівської області
Порядок оформлення результатів торгів та умови договору купівлі-продажу, який укладається на земельних торгах
Мереф’янська міська рада харківського району, харківської області iconПрокуратора України прокуратура харківської області
Прокурор – начальник відділу 06/4 прокуратури Харківської області юрист 1 класу Кадигроб В. О., розглянувши матеріали досудового...
Мереф’янська міська рада харківського району, харківської області iconЗа наслідками судового розгляду кримінального провадження №001-111
Васютенці Чорнобаївського району Черкаської області, українця, громадянин України, одружений, освіта вища, проживає в с. Водяна Балка...
Мереф’янська міська рада харківського району, харківської області icon«затверджую» «затверджую» Генеральний директор хдавп президент Харківської обласної фпс
Популяризація та розвиток парашутного спорту в Україні та Харківської області
Мереф’янська міська рада харківського району, харківської області iconЛюботинська Загальноосвітня Школа І-ІІІ ступенів №5 Люботинської...
Люботинська Загальноосвітня Школа І-ІІІ ступенів №5 Люботинської міської ради Харківської області
Мереф’янська міська рада харківського району, харківської області iconТема дата
Лексика української мови з погляду її походження й розвитку. Основні історичні шари слів у лексичному складі мови (індоєвропейська,...
Мереф’янська міська рада харківського району, харківської області iconМатеріал з Вікіпедії вільної енциклопедії
Вінницької області в Україні розташований у північній частині області, яка у фізико-географічному відношенні належить до лісостепової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка