Про студентський гуртожиток Національного медичного університету
Скачати 230.71 Kb.
НазваПро студентський гуртожиток Національного медичного університету
Дата конвертації22.03.2014
Розмір230.71 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
ПОЛОЖЕННЯ

про студентський гуртожиток Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Дане Положення встановлює порядок надання житлової площі (ліжко-місця, кімнати) в студентських гуртожитках НМУ, користування цими гуртожитками та їх утримання.

 2. Студентські гуртожитки НМУ призначаються виключно для проживання студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів університету, слухачів факультету підвищення кваліфікації викладачів, підготовчого відділення для іноземних громадян (далі - студентів) на період навчання.

 3. Іноземні громадяни, які навчаються в університеті, розміщуються в його гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом.

 4. Для гуртожитків університет надає спеціально збудовані або перебудовані з цією метою будинки. Не допускається розміщення гуртожитків у підвалах та цокольних приміщеннях.

 5. Студентські гуртожитки НМУ можуть створюватись в орендованих будинках.

 6. Студентські гуртожитки НМУ можуть бути об'єднанні в студентські містечка, а також входити до складу міжвузівських студентських містечок, і безпосередньо підпорядковуватись університету.

 7. Гуртожитки НМУ можуть бути:

 • для студентів (житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться в сімейних стосунках);

 • для мешкання сімей студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, слухачів підготовчих відділень (житлові приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім'ї).

 1. В студентських гуртожитках НМУ при необхідності можуть виділятися приміщення для поселення сімей. Такі приміщення повинні розташовуватись в окремих під'їздах (секціях) гуртожитку.

 2. Гуртожитки НМУ можуть поділятись на чоловічі, жіночі, загального мешкання, готельного типу, з самообслуговуванням і самоврядуванням залежно від умов і вартості проживання, що визначається університетом і погоджується із студентськими профспілковим комітетом та Парламентом.

 3. Проживання в студентських гуртожитках співробітників університету, сторонніх осіб, розміщення підрозділів, а також інших організацій дозволяється як виняток і виключно з дозволу Ректора НМУ.

 4. Гуртожитки НМУ, крім основного призначення, можуть надавати за окрему платню додаткові послуги: харчування, медичного обслуговування, послуги телефонного та телефаксного зв'язку, інші послуги (перукарні, з ремонту одягу та взуття, бібліотечні, друкарські, комп'ютерні, Інтернет тощо), за рахунок використання приміщень не житлового фонду (цокольні, підвальні, мансардні приміщення).

 5. Рішення про виділення в гуртожитках НМУ приміщень для громадського харчування, пунктів охорони здоров'я, підприємств побутового обслуговування приймається університетом при погоджені зі студентськими профспілковим комітетом та Парламентом.

 6. Заселення до гуртожитків НМУ здійснюється після створення в них необхідних житлово-побутових умов для проживання, одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції, а також реєстрації гуртожитку у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 1. Внутрішній розпорядок у гуртожитках НМУ встановлюється Правилами, затвердженими Ректором університету, погодженими зі студентськими профспілковим комітетом та Парламентом.

 2. Права і обов'язки співробітників гуртожитків НМУ визначаються посадовими інструкціями, затвердженими Ректором університету.

 3. НМУ має право приймати студентів на роботу з обслуговування та ремонту будівель, споруд та обладнання власних гуртожитків, прибирання приміщень та закріпленої території на неповний робочий день з відповідною оплатою.

^ II. НАДАННЯ ЛІЖКО-МІСЦЯ (КІМНАТИ)

2.1. Розміщення студентів в гуртожитках НМУ здійснюється згідно з цим Положенням, що розроблено у відповідності до:

 • Типового положення про студентський гуртожиток Міністерства освіти і науки України;

 • Статуту НМУ;

 • Наказу по університету щодо організації поселення студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів до гуртожитків НМУ на поточний навчальний рік;

 • Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

 • Постанови Кабінету міністрів України № 433 від 16.06.1995 р. "Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків";

 • Указу Президента України № 524/99 від 19.05.1999 р. "Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах";

 • Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 04.02.1994 р.;

 • Житлового Кодексу Української PCP від 30.06.1983 року (статті 128 "Порядок надання жилої площі в гуртожитках").

 1. Ліжко-місце (кімната) для проживання в гуртожитках НМУ надається мешканцю виключно на період навчання.

 2. Закріплення гуртожитків НМУ за відповідними факультетами, затверджується наказом Ректора університету за погодженням зі студентськими профспілковим комітетом та Парламентом.

 3. Поселення до гуртожитків НМУ здійснює комісія з поселення відповідного факультету.

 4. Склад комісії з поселення щорічно затверджується деканом відповідного факультету. До її складу обов'язково входить декан факультету - голова комісії, заступник декана, голова студентського профбюро, голова студентської ради факультету, а також представники органів самоврядування університету.

 5. Студенти поселяються згідно з розподілом ліжко-місць (кімнат) у гуртожитках НМУ, який затверджується Ректором університету щорічно до 1 червня на наступний навчальний рік.

 6. Особиста відповідальність за поселення всіх категорій мешканців у гуртожитки НМУ покладена на деканів відповідних факультетів.

 7. Списки студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів університету, а також слухачів факультету підвищення кваліфікації викладачів, підготовчого відділення для іноземних громадян (далі - студентів) на проживання в гуртожитку НМУ готуються комісіями з поселення відповідних факультетів і погоджуються з студентськими профспілковим комітетом та Парламентом.

 8. На підставі рішення комісії з поселення відповідного факультету про надання ліжко-місця (кімнати) в гуртожитку НМУ укладається Угода із мешканцем на проживання і видається йому ордер, в якому зазначається номер гуртожитку, його адреса і номер кімнати.

 9. Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.

 10. Перепустку до гуртожитку НМУ мешканець отримує у завідувача гуртожитком (для цього необхідно мати дві фотокартки формату 3x4 см).

 11. Процедура організації поселення:

 • студент знайомиться з Положеннями: "Про студентський гуртожиток НМУ", "Про поселення та проживання в гуртожитках НМУ" та "Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НМУ";

 • на підставі особистої заяви, рішення комісії з поселення відповідного факультету, затвердженого наказом декана, виклику на навчання (для студентів першого курсу) укладається Угода на проживання у гуртожитку в двох екземплярах та Додаток до неї про перелік обов'язкових та надання додаткових послуг, які візуються деканом факультету, завідувачем гуртожитку та підписується мешканцем;

 • на підставі оформленої Угоди та Додатку до неї, бухгалтерія університету розраховує загальну суму платні, яку мешканець вносить не менше ніж на місяць вперед у касу НМУ або у відповідне відділення банку, що його обслуговує;

 • студент проходить медичний огляд у студентській поліклініці (при собі обов'язково має довідку з відміткою про проходження флюорографії);

 • студент реєструється у паспортиста гуртожитку (у паспорті повинна стояти відмітка про виписку з постійного місця проживання);

 • студенти-військовозобов'язані повинні стати на військовий облік:

 • у другому відділі НМУ;

 • у відділі Солом'янського та Шевченківського в м. Києві райвійськкоматів;

 • Угода, Додаток до неї, квитанція про сплату за проживання у гуртожитку, відмітки від лікаря та паспортиста (для військовозобов'язаних - з відміткою Солом'янського та Шевченківського в м. Києві райвійськкоматів) є підставою для видачі мешканцю деканатом відповідного факультету ордеру, який разом з Угодою реєструється:

 • на підставі ордеру, завіреної Угоди, Додатку до неї та при наявності паспорту мешканець поселяється у відповідний гуртожиток НМУ.

Примітка: Процедура організації поселення іноземних громадян, які навчаються в НМУ доповнюється вимогами, необхідними для перебування на території країни згідно чинного законодавства України.

III^ . КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОВОЮ ПЛОЩЕЮ

3.1. Поселення до гуртожитку НМУ студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів університету, а також слухачів факультету підвищення кваліфікації, викладачів, підготовчого відділення для іноземних громадян здійснюється завідувачем гуртожитку або працівником, який його заміщує, на підставі ордеру, виданого деканатом відповідного факультету, при наявності Угоди, Додатку до неї та паспорту.

 1. Мешканець повинен бути ознайомлений з "Правилами внутрішнього розпорядку для всіх категорій осіб, які навчаються в НМУ, "Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НМУ", Положенням "Про поселення та проживання в гуртожитках НМУ", графіком навчального процесу, правилами пожежної безпеки, користування електричним і газовим обладнанням, ліфтами.

 2. Тимчасове переселення мешканців з одного гуртожитку до іншого здійснюється виключно за рішенням адміністрації НМУ, а з кімнати в кімнату в межах одного гуртожитку - за розпорядженням декана відповідного факультету, при цьому без погіршення умов проживання і як виняток або в особливих випадках.

^ IV. ВИСЕЛЕННЯ З ГУРТОЖИТКУ

 1. Виселення мешканців із гуртожитку НМУ здійснюється згідно чинного законодавства України.

 2. При відрахуванні з університету (або при його закінчені) мешканці залишають гуртожиток НМУ у тижневий термін від дня виходу відповідного наказу.

 3. У випадках, коли з поважних причин особа не може залишити гуртожиток НМУ у відповідний термін, спільним рішенням адміністрації університету, профкому та студентського Парламенту цей термін може бути продовжений. При цьому оформлюється розпорядження декана відповідного факультету, яке долучається як додаток до Угоди, а платня за кожний день проживання стягується за прейскурантом цін готелю відповідного класу.

 4. У випадку припинення Угоди на проживання з боку мешканця, він виселяється з гуртожитку НМУ, повністю відшкодовує заподіяні збитки, при цьому кошти, сплачені за проживання не повертаються.

 5. Дія Угоди на проживання в гуртожитку НМУ достроково припиняється:

 • за згодою Сторін у порядку, визначеному цією Угодою;

 • припинення відносин мешканця з НМУ;

 • надання мешканцю академічної відпустки, повторного курсу навчання;

 • порушення мешканцем законів України, паспортно-візового режиму, Правил внутрішнього розпорядку для всіх категорій осіб, які навчаються в НМУ, Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НМУ та інших правил;

 • якщо мешканець фактично не проживає на наданому йому ліжко-місці (кімнаті);

 • за станом здоров'я, висновку лікарсько-консультативної комісії або відмові від медичного огляду у студентській поліклініці та обстеження на предмет відсутності хвороб;

 • при несплаті за проживання понад три місяці або відмові відшкодовувати (оплатити) за додатково встановлене електричне обладнання чи пристрої;

 • адміністративного правопорушення чи кримінального злочину;

 • у разі незгоди мешканця зі зміною вартості за проживання;

 • протидії іншій особі, яка поселяється до його кімнати у гуртожитку, згідно з розпорядженням декану відповідного факультету;

 • якщо мешканець використовує надане майно не за призначенням або порушує права та інтереси третіх осіб.

4.6. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних фахових випробуваннях до університету залишають місце в гуртожитку НМУ протягом трьох діб від дня оголошення результатів; ті, які подали апеляцію - в триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; особи, не зараховані до НМУ за конкурсом - протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.

 1. Зміна власника або уповноваженого ним органу гуртожитку не позбавляє мешканців, які проживають в ньому права користуватись цим гуртожитком і виселення їх може бути проведене тільки у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 2. Громадяни, які самовільно заселилися у гуртожиток НМУ, виселяються в адміністративному порядку без надання їм іншого жилого приміщення.

^ V. ОПЛАТА ЗА ЖИТЛО ТА ПОСЛУГИ

 1. Вартість проживання у гуртожитку НМУ складається з вартості утримання ліжко-місця (кімнати), вартості обов'язкових та додаткових побутових послуг, що надаються мешканцям.

 2. Конкретний розмір платні за проживання в гуртожитках НМУ встановлюється адміністрацією університету згідно з державними нормами, відповідно до тарифів на комунальні послуги, встановлених Кабінетом Міністрів України та чинного законодавства України.

 3. Перелік обов'язкового комплексу побутових послуг встановлюється адміністрацією університету залежно від комфортності гуртожитку НМУ.

 4. Додаткові послуги, разом із наданням додаткової житлової площі, включені в Угоду на проживання та Додатку до неї й сплачуються мешканцями окремо.

^ VI. НАДАННЯ ЖИТЛА СТУДЕНТСЬКИМ СІМ'ЯМ

 1. Кімнати в гуртожитках НМУ для розміщення сімейних мешканців визначаються спільним рішенням деканатів відповідних факультетів, студентського профкому та Парламенту університету, з врахуванням існуючого житлового фонду, для проживання сімей з додержанням санітарних норм.

 2. Процедура заселення студентських сімей відбувається згідно з розділом II цього Положення.

 3. Адміністрація гуртожитку при розміщенні студентських сімей, які мають дітей, визначає додатково місця зберігання дитячих колясок, території для ігор тощо.

 4. Прийняття на облік сімей, які потребують місця у гуртожитку НМУ, здійснюється комісіями з поселення відповідних факультетів університету.

 5. Якщо сім'я складається із студентів різних вузів чи установ, тоді облік щодо поселення може здійснюватися за домовленістю між цими навчальними закладами чи установами.

 6. Сімейні кімнати в гуртожитках НМУ надаються, як правило, тим родинам, де чоловік і дружина є студентами університету.

 7. Сімейні студенти, які проживають у гуртожитку, керуються цим Положенням та Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НМУ.

 8. Платня за користування гуртожитком НМУ для студентських сімей встановлюється в кожному окремому випадку залежно від комфортності житла та згідно з розділом V цього Положення.

^ VII. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ

7.1. Експлуатація гуртожитків здійснюється НМУ згідно з правилами, нормами експлуатації, ремонту житлового фонду.

 1. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитків НМУ покладається на проректора з АГР, контроль за виконанням мешканцями Правил внутрішнього розпорядку - на завідувача гуртожитку, органи студентського самоврядування гуртожитку та заступника декана відповідного факультету.

 2. НМУ, як власник гуртожитку зобов'язаний:

 • виконувати умови укладеної з мешканцем гуртожитку Угоди на поселення та Додатку до неї;

 • проводити інструктаж з "Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НМУ", правил пожежної безпеки, користування електричним, газовим обладнанням та ліфтами;

 • утримувати приміщення гуртожитків у відповідності з встановленими санітарними нормами та правилами;

 • укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку, а також прилеглої території, згідно діючих типових норм;

 • своєчасно проводити ремонт гуртожитків, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію, зелені насадження;

надавати мешканцям гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення навчально-виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;

при пошкодженні та аваріях негайно вживати заходів щодо ліквідації їх наслідків;

 • проводити виконання ремонтів місць загального користування та інженерних мереж, згідно з планом відповідних робіт на поточний навчальний рік;

 • переселяти, в разі необхідності, при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;

 • укомплектовувати штати гуртожитків у встановленому порядку допоміжним персоналом;

- сприяти студентським радам гуртожитків в розвитку самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців тощо;

- здійснювати заходи з покращення житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій мешканців та постійно інформувати їх про прийняті рішення;

- забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях гуртожитку відповідно зі встановленими типовими нормами;

- забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків;

- у разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації в гуртожитках навчально-виховної, культурної, спортивної роботи, їдалень і буфетів, оснащувати їх технологічним обладнанням, меблями, посудом та необхідним інвентарем;

- організовувати пропускну систему в гуртожитку і зберігання (за бажанням мешканця) особистих речей у камері схову з додатковою оплатою (при цьому, за збереження речей, документів і грошей мешканця, які знаходяться в приміщенні гуртожитку НМУ відповідальності не несе);

- надавати перепустки для входу до гуртожитку.

7.4. Матеріально відповідальними особами у гуртожитках НМУ є завідуючі гуртожитком
(коменданти), кастелянша та завідуюча камерою схову (при існуванні спеціально
обладнаного приміщення).


 1. Завідувач гуртожитку - посадова особа, яка організує та несе повну відповідальність за життєдіяльність гуртожитку відповідно до цього Положення та Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НМУ.

 2. Завідувач гуртожитку призначається на посаду і звільняється за наказом Ректора НМУ за поданням декана відповідного факультету із погодженням зі студентськими профкомом та Парламентом.

 3. Завідувач гуртожитку безпосередньо підпорядкований проректору з АГР. університету та декану відповідного факультету.

 4. Основним завданням завідувача гуртожитку є створення необхідних житлово-побутових умов для всіх категорій мешканців гуртожитку.

 5. Завідувач гуртожитку несе повну відповідальність за дотримання Правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і допоміжним персоналом гуртожитку.

 6. Щорічно формує і подає проректору з АГР університету та декану відповідного факультету для затвердження організаційну структуру гуртожитку, штатний розпис та зміни до них (у разі потреби).

 7. Розробляє і представляє для затвердження проректору з АГР університету Положення та інші документи, які регулюють господарську і фінансову діяльність гуртожитку.

 8. Завідувач гуртожитку здійснює керування допоміжним персоналом гуртожитку, постійний контроль за збереженням матеріальних цінностей.

 9. Завідувачу гуртожитку підпорядковані:

 • кастелянша;

 • завідувач камери схову;

- прибиральники приміщень гуртожитку та його території;

- чергові;

- столяр, слюсар-сантехнік та/або інші працівники згідно штатного розпису.

 1. У випадку відпустки та тимчасової відсутності завідувача гуртожитку, його обов'язки виконує кастелянша.

 2. Завідувач гуртожитку зобов'язаний:

 • контролювати своєчасне внесення мешканцями платні за всі види послуг;

 • створювати необхідні житлово-побутові умови для мешканців;

- проводити заселення мешканців у суворій відповідності з виданими їм ордерами;

- своєчасно виселяти з гуртожитку тих, хто втратив право на проживання;

- передавати на збереження житлову кімнату (блок), її обладнання, інвентар старості кімнати (блоку), інвентар та обладнання поверху (секції) - старості поверху (секції);

- забезпечувати належний стан житлових приміщень, під'їздів, інших місць загального користування гуртожитку та на його території;

 • організовувати утримання, облік, збереження та правильне використання матеріальних цінностей, укомплектовувати всі приміщення гуртожитку необхідним інвентарем та обладнанням;

 • забезпечувати своєчасний ремонт обладнання та інвентарю гуртожитку, проводити їх своєчасне списання, згідно із встановленими строками експлуатації;

 • пожежний інвентар тримати в повному комплекті та належному стані;

 • організувати та щоденно контролювати роботу своїх підлеглих, забезпечувати їх нормальними умовами праці, необхідним інвентарем, інструментами та матеріалом;

- ознайомлювати під розписку всіх працівників із посадовими інструкціями;

- забезпечувати справність усіх дверних замків, наявність двох комплектів ключів до них та надійне їх збереження;

- спільно з студентською радою один раз на тиждень проводити огляд приміщень гуртожитку з обов'язковою відміткою у спеціальному журналі результатів огляду (наявність і стан меблів, обладнання, санітарний стан жилих кімнат та місць загального користування). При виявленні пошкоджень майна проводити службове розслідування щодо виявлення винних, вживати заходи по відшкодуванню нанесених ними збитків;

- вести облік електроприладів, які знаходяться в особистому користуванні мешканців;

- вести документацію з обліку виконання поточних та капітальних ремонтів технічного стану будівлі та інженерних комунікацій, контролювати та приймати виконані роботи;

 • враховувати пропозиції мешканців при здійсненні заходів з поліпшення житлово-побутових умов;

 • дотримуватись правил техніки безпеки та пожежної безпеки. Не менш ніж один раз на півріччя проводити інструктаж всіх працівників гуртожитку з дотримання правил техніки безпеки при виконанні робіт із записом в журналі інструктажу на робочому місці.

7.16. При від'їзді мешканців з гуртожитку на канікули, в академічну відпустку або на
практику завідувач гуртожитку зобов'язаний:

забезпечити прийом виданого майна та ключів від кімнати в належному стані;

 • у старости кімнати (блоку), секції, поверху прийняти передане майно, яке було в користуванні;

 • закрити та опечатати кімнату.

7.17. Завідувач гуртожитку несе відповідальність:

- за незадовільне виконання покладених на нього обов'язків;

- невиконання обов'язків допоміжним персоналом гуртожитку; несвоєчасну сплату за проживання всіх категорій мешканців;

 • несвоєчасне виселення з гуртожитку осіб, які втратили на це право;

 • порушення правил техніки безпеки, санітарного стану гуртожитку та прилеглої території. 1. Про всі позаштатні ситуації в гуртожитку завідувач у письмовій формі негайно доповідає проректору з АГР університету та декану відповідного факультету.

 2. Завідувач гуртожитку має право:

- представляти проректору з АГР університету та декану відповідного факультету доповідні записки для оголошення заохочень та стягнень;

- представляти до прийому та звільнення з роботи працівників гуртожитку;

- контролювати "Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НМУ";

- вимагати від усіх проживаючих у гуртожитку негайного відшкодування нанесеної матеріальної шкоди;

- перевіряти у підлеглих наявність матеріальних цінностей, стан їх обліку та зберігання, виконання пропускного та паспортного режимів у гуртожитку;

- контролювати чергування викладачів та студентів у гуртожитку;

- надавати мешканцям комунально-побутові послуги відповідно до угоди, вносити пропозиції на здачу в оренду житлових та не житлових приміщень у гуртожитку;

- здійснювати заходи протипожежної безпеки та травматизму;

- проводити роботу з економії паливно-енергетичних ресурсів;

- забезпечувати своєчасну підготовку гуртожитків до нового навчального року, осінньо-зимової експлуатації та організовувати заселення всіх категорій мешканців;

- проводити роботу, щодо покращення дисципліни та виконання правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках;

- складати та підписувати табель виходу працівників гуртожитку на роботу; візувати заявки на роботу, акти виконаних робіт;

- вносити пропозиції з поліпшення всіх видів роботи в гуртожитку та його матеріально-технічного забезпечення.

 1. Капітальний ремонт гуртожитків НМУ здійснюється за рахунок бюджетних коштів НМУ, інших позабюджетних коштів та джерел.

 2. При виконанні капітального ремонту приміщень гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення мешканців, їм на час ремонту адміністрація НМУ надає житлову площу в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту, цим особам надається житлова площа, яку вони займали раніше.

 3. Поточний ремонт гуртожитків НМУ здійснюється за рахунок бюджетних коштів університету, коштів спонсорів, спеціальних коштів і полягає в систематичному та своєчасному проведенні робіт із забезпечення конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, які виникли під час експлуатації, налагодження та регулювання інженерного обладнання тощо.

 4. За власні кошти мешканець може добровільно провести поточний ремонт свого помешкання після отримання письмової згоди завідувача гуртожитку, при цьому при розриві стосунків із мешканцем, витрачені на ремонт кошти йому не повертаються.

^ VIII. ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ

 1. З метою організації самообслуговування, навчально-виховної, культурної, спортивної роботи, покращення побутових умов, безпеки проживання - мешканці обирають орган самоврядування - студентську раду гуртожитку (далі - Студрада), яка спільно із студентськими Парламентом та профспілковим комітетом представляють інтереси мешканців у взаємовідносинах з адміністрацією гуртожитку та НМУ.

 2. Студрада:

 • координує діяльність старост кімнат (блоків); організує роботу з самообслуговування гуртожитку;

 • залучає в добровільному порядку мешканців до виконання суспільно-корисних робіт в гуртожитку і на прилеглій до нього території;

 • надає допомогу адміністрації гуртожитку щодо організації контролю за збереженням матеріальних цінностей, закріплених за кожним мешканцем;

 • сприяє адміністрації гуртожитку в контролі додержання Правил внутрішнього розпорядку і розробці заходів зі зміцнення правопорядку на території гуртожитку;

організує проведення навчально-виховної, культурно-спортивної роботи.

 1. Студрада в своїй роботі керується даним Положенням та Положенням про студентське самоврядування в НМУ.

 2. Студрада спільно з адміністрацією гуртожитку розробляє і в межах своїх прав здійснює заходи щодо збереження житлових приміщень, обладнання, меблів тощо, закріплення житлових кімнат за мешканцем на весь термін його навчання.

 3. Рішення Студради, узгоджені із студентськими Парламентом та профспілковим комітетом, затверджені деканом відповідного факультету є обов'язковими для всіх мешканців гуртожитку та допоміжного персоналу.

 4. На кожному поверсі та в кожній кімнаті (блоці) гуртожитку Студрада призначає старосту.

 5. Старости слідкують за бережливим ставленням мешканців до майна, яке знаходиться на поверсі, у кімнаті (блоці) гуртожитку.

 6. Старости поверхів, кімнат (блоку) у своїй роботі керується рішеннями Студради гуртожитку, їх розпорядження, а також призначених ними чергових, є обов'язковими для всіх мешканців.

 7. Для координації роботи у всіх гуртожитках НМУ може бути організована Рада студентських гуртожитків, до складу якої входять голови Студрад гуртожитків, представники адміністрації НМУ, студентських профкому та Парламенту.

via-futuro.com | Портал стоматологічного факультету НМУ ім.О.О.Богомольця | Твоя дорога в майбутнє


Схожі:

Про студентський гуртожиток Національного медичного університету iconПро затвердження Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою впорядкування надання студентам житлової площі на період навчання у вищому...
Про студентський гуртожиток Національного медичного університету iconПро студентський гуртожиток
Це положення регламентує функціонування студентських гуртожитків чду ім. П. Могили, визначає порядок надання житлового місця в гуртожитках,...
Про студентський гуртожиток Національного медичного університету iconПоложення про учнівський та студентський гуртожиток професійно-технічного...
Проект Положення визначає порядок функціонування студентських містечок І гуртожитків професійно-технічних та вищих навчальних закладів,...
Про студентський гуртожиток Національного медичного університету iconВельмишановні колеги!
Рада студентського наукового товариства та профспілковий комітет студентів Вінницького національного медичного університету ім. М.І....
Про студентський гуртожиток Національного медичного університету iconВельмишановні колеги!
Рада студентського наукового товариства та профспілковий комітет студентів Вінницького національного медичного університету ім. М.І....
Про студентський гуртожиток Національного медичного університету iconВельмишановні колеги!
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна запрошує вас прийняти участь у міжнародній науковій конференції студентів...
Про студентський гуртожиток Національного медичного університету iconПрограма виробничої практики лікарської та з психологічного консультування...
Програма складена колективом співробітників Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Про студентський гуртожиток Національного медичного університету iconПрограма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу стоматологічного...
Програма складена колективом співробітників Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Про студентський гуртожиток Національного медичного університету iconРазом з тезами необхідно надіслати реєстраційну карту учасника (надсилати...
Харківського національного медичного університету. Конференція внесена до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних...
Про студентський гуртожиток Національного медичного університету iconУгода про співпрацю
«Національний студентський союз» (далі – вмго «Національний студентський союз»), в особі Голови Комітету з питань зв’язків з громадськістю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка