Вантажні перевезення практикум
НазваВантажні перевезення практикум
Сторінка1/8
Дата конвертації30.06.2013
Розмір1.32 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Академія митної служби України
С.С. КРАВЧУК
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПРАКТИКУМ

Дніпропетровськ

2012Кравчук С.С. Вантажні перевезення: практикум / Кравчук С.С. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2012 – 86с. 1. У практикумі подано основні відомості та практичні завдання для ознайомлення курсантів з основами вантажних перевезень, розглянуті маршрути міжнародних транспортних коридорів, номенклатура вантажів, основні види й технічні характеристики вантажних вагонів, види тари, упакування та маркування вантажу, типи пломб, запірно-пломбувальних пристроїв та правила їх накладання на вагони та контейнери. Значну увагу приділено вивченню питань, пов’язаних з контейнерними перевезеннями, а саме з сучасною класифікацією, конструкційними особливостями, технічними характеристиками, інформаційними написами та маркуванням контейнерів.

 2. Структура практикуму відповідає навчальним програмам спеціальності 7.07010101 – “Транспортні системи ”.


© Кравчук С.С., 2012

© Академія митної служби України, 2012

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………..4

Тема № 1. Розвиток національної мережі міжнародних

транспортних коридорів в Україні ………………………………5

Тема № 2. Номенклатура вантажів і їх класифікація ……………………...12

Тема № 3. Основні технічні характеристики вантажних вагонів.

Вибір типу вагонів для перевезення певних видів

вантажів ……………………………………………………….….21

Тема № 4. Тара, упакування й маркування вантажу ………………………28

Тема № 5. Габаритні та негабаритні вантажі, умови їх перевезення….....37

Тема № 6. Контейнери. Призначення, класифікація та сфери

застосування. Сучасний стан і розвиток контейнерних

перевезень………………………………………………………...41

Тема № 7. Зовнішні ознаки й маркувальний код контейнера…………….56

Тема № 8. Аналіз Класифікатора типів контейнерів Державної

митної служби України…………………………………………..60

Тема № 9. Пломбування вагонів і контейнерів…...……………………….63

Тема № 10. Визначення строку доставки вантажів і суми штрафу за

несвоєчасну доставку…………………………………………….68

Додатки………………………………………………………………………...70

Література……………………………………………………………………..80

ВСТУП

Нині транспорт один з головних системотвірних факторів і необхідна умова сталого зростання й розвитку всіх галузей виробничо-господарської діяльності. Тому надзвичайно важливо застосування логістичних підходів для скорочення витрат на перевезення й переробку вантажопотоків.

Одне з важливих завдань модернізації транспортної системи України – комплексний розвиток транспортної, митної, складської, термінальної інфраструктури, системи страхування вантажів та їх інформаційного супроводу, а також створення ефективної системи управління взаємодією цих компонентів для забезпечення їх скоординованої роботи.

Особливо актуально розв’язання проблем спрощення митних технологій і підвищення ефективності митного контролю та митного оформлення експортно-імпортного вантажопотоку.

У практикумі подано основні відомості та практичні завдання для ознайомлення курсантів з маршрутами міжнародних транспортних коридорів, номенклатурою вантажів, основними видами й технічними характеристиками вантажних вагонів, видами тари, упакування та маркування вантажу, розрахунком строку доставки вантажів, типами пломб, запірно-пломбувальних пристроїв (ЗПП) та правилами їх накладання на вагони та контейнери. Значну увагу приділено вивченню питань, пов’язаних з контейнерними перевезеннями, а саме з сучасною класифікацією, конструкційними особливостями, технічними характеристиками, інформаційними написами та маркуванням контейнерів.

Посібник створено для курсантів з метою полегшення розуміння основ вантажних перевезень, надання допомоги у вивченні дисципліни, виконання практичних робіт.

^ ТЕМА № 1. РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ

1.1. Міжнародні транспортні коридори (МТК). Перспективні напрямки міжнародних маршрутів

Із розширенням Євросоюзу (далі – ЄС) постала проблема виконання рішень Загальноєвропейських транспортних конференцій з формування пан’європейських (критських) Міжнародних Транспортних коридорів і транспортних зон. На території країн – членів ЄС формується нова мультимодальна транс’європейська транспортна мережа, а країни – нові члени ЄС і країни – кандидати на вступ до нього залучені до виконання широкомасштабного плану розбудови транс’європейської Транспортної системи на період до 2020 р.

Розвиток технічних можливостей взаємодії транспортних мереж і засобів зв’язку відіграє важливу роль в економічному зростанні та розвитку торговельних відносин із сусідніми державами. Одночасно з розробкою планів розвитку транспортних мереж ЄС здійснює перегляд функціонуючої мережі транспортних коридорів з метою концентрації ресурсів на найважливіших напрямках. Для цього утворено Групу високого рівня, яка на основі пропозицій країн-учасниць, у тому числі України, розробила в листопаді 2005 р. карту основних маршрутів європейської транспортної мережі – мультимодальних осей північного, центрального, південно-східного, південно-західного напрямків та водних магістралей. Територією України проходить центральна вісь, яка містить маршрути, що відповідають напрямкам транспортних коридорів № 3, 5 і 9.

Нині МТК реалізують розширений спектр транспортних послуг. Це, по-перше, доставка вантажів найкоротшим шляхом і в мінімальні терміни. У МТК відбувається також перевалка вантажів з одного виду транспорту на інший та їх обробка. Весь комплекс транспортних робіт потребує розвитку як самих шляхів сполучення (автомобільні дороги, залізничні колії), так і транспортно-складських комплексів (ТСК) з обробки і перевалки вантажів (водні й повітряні порти, залізничні станції, контейнерні термінали), усієї транспортної інфраструктури (під’їзні шляхи, ремонтні підприємства, розгалужена сфера послуг).

Особливо важливу роль у системі МТК відіграє розвиток інформаційної інфраструктури, яка акумулює, обробляє, зберігає й утилізує інформацію про наявність вантажу, потребу в тих або інших транспортних засобах, забезпечує безперервне спостереження за проходженням вантажів і підвищує рівень їх збереження.

Проте ще не має найбільш повного визначення МТК. У визначенні, запропонованому Робочою групою G-24 Європейської комісії з проблем розвитку транспортних коридорів, припускається наявність автомобільного, залізничного, водного видів транспорту, що здійснюють свою діяльність у безпосередній близькості один від одного або у смузі шириною в десятки й навіть сотні кілометрів, але орієнтованих в одному напрямку.

Таким чином, існування МТК передбачає використання на конкретному напрямку кількох видів транспорту, а також обов’язкову наявність високорозвиненої інфраструктури для їх обслуговування, зв’язку, сервісу.

Саме поняття МТК передбачає швидке й безпечне пересування пасажирів і вантажів. Це досягається в тому числі шляхом створення пільгових умов вантажоперевезень на маршрутах конкретного МТК, коли у його кордонах:

• діють спрощені правила і фактичний порядок митного, санітарного, прикордонного та іншого оформлення переміщення пасажирів і вантажів;

• застосовуються пільгові (знижені на 25–50 %) тарифи на всі види послуг і зборів, у тому числі під час митного, прикордонного, санітарного та іншого оформлення, перевезень залізницею, у термінальних, портових зборах тощо;

• існує єдиний орган керування, що об’єднує і синхронізує роботу його окремих ділянок і служб;

• діє стабільна правова база, забезпечені надійний захист і безпека вантажів і пасажирів;

• усі зміни набувають чинності після їхньої ретельної проробки й через 3–6 місяців після попереднього широкого інформування пасажирів, вантажовідправників і вантажоотримувачів у країнах, територією яких проходить МТК.

Лише за наявності зазначених умов вантажоперевізник обирає серед багатьох можливих варіантів перевезень маршрут конкретного міжнародного транспортного коридору. На рис. 1.1 наведено деякі стратегічно важливі транспортні коридори, які проходять територією України:

• Центральна Європа – країни СНД;

• Південна Європа, Близький Схід, Африка – країни СНД;

• Скандинавія, Балтика – Близький Схід, Закавказзя, Центральна Азія;

•.Північна Європа – Середня Азія, Китай, Далекий Схід.


Рис. 1.1. Схема стратегічно важливих транспортних напрямків, що проходять територією України

У березні 1994 р. під егідою Європейського Союзу на о. Крит (Греція) відбулася Загальноєвропейська конференція міністрів транспорту 23 європейських держав. На ній було погоджено і затверджено маршрути перших дев’яти європейських МТК, що в літературі дістали назву “критських” за місцем їх затвердження. Зазначимо напрямки цих коридорів у залізничному сполученні (рис. 1.2):

1-й: Гданськ – Варшава – Мінськ – Москва;

2-й: Берлін – Варшава – Мінськ – Москва;

3-й: Берлін – Дрезден – Львів – Київ;

4-й: Прага – Будапешт – Бухарест – Софія – Александруполіс – Стамбул;

5-й: Трієст – Любляна – Будапешт (Братислава) – Львів;

6-й: Гданськ – Варшава – Краків;

7-й: (Дунаєм) Відень – Братислава – Будапешт – Белград – Рені – Ізмаїл – Усть - Дунайськ;

8-й: Тирана – Софія – Бургас – Варна;

9-й: Гельсінкі – Санкт-Петербург – Мінськ – Москва – Київ – Одеса (Кишинів) Димитровград – Александруполіс.
1.2. Проблеми прикордонних переходів

Операції на прикордонних переходах належать до одного з найскладніших аспектів експлуатаційної діяльності залізниць. Сферу такої діяльності становлять: організація руху поїздів, комерційна й вантажна робота, керування передаванням вагонів, технічне обслуговування рухомого складу.

Завданням перед Укрзалізницею передбачено вирішення питань будівництва і реконструкції об’єктів інфраструктури в пунктах пропуску поїздів, збільшення пропускної і перероблювальної спроможності ділянок, прилеглих до кордону, устаткування їх сучасними засобами сигналізації та зв’язку.

Прикордонні переходи західного напрямку перебувають у межах Львівської залізниці. В табл. 1.1 зазначено прикордонні переходи на найбільш напружених напрямках.

Таблиця 1.1

^ Прикордонні переходи на найбільш напружених напрямках

Найменування переходів

Сусідня держава

Напрямок

Дорохуск – Ягодин

Польща

Хелм – Ковель

Хрубешув – Ізов

Польща

Славкув – Ковель

Медика – Мостиська-2

Польща

Перемишль – Львів

Чієрна-над Тісоу – Чоп

Словаччина

Братислава – Львів

Матєвце – Ужгород

Словаччина

Кошице – Ужгород

Захонь – Чоп

Угорщина

Будапешт – Львів

Дорнешти – Вадул-Сирет

Румунія

Вікшани – Львів


За економічними прогнозами найбільше зростання обсягів вантажних перевезень очікується через прикордонні переходи Україна – Польща. Нині на кордоні з Польщею функціонує шість залізничних прикордонних переходів:

 1. Мостиська-2 – Медика – для вантажного і пасажирського сполучень використовуються колії стандарту 1520 мм до Перемишля і колії стандарту 1435 мм до Мостиської (на ст. Мостиська-2 діє пункт перестановки вантажних вагонів).

 2. Ягодин – Дорохуск – для вантажного сполучення використовують колії 1435 мм до ст. Ковель. З 1995 р. на ст. Ягодин діє пункт перестановки пасажирських вагонів, з появою якого скоротився час руху поїздів за напрямком Україна – Захід і зменшилися витрати (раніше доводилося сплачувати Білоруській залізниці за транзит і перестановку вагонів Укрзалізниці на ст. Брест).

 3. Ізов – Хрубешув використовують для перевезень колію 1520 мм з глибоким уведенням територією Польщі (близько 400 км) до Катовіц (цю лінію в Польщі було названо металургійно-сірчаною. Потужності цієї лінії дають змогу перевозити будь-які вантажі в напрямку Схід – Захід. На ст. Славкув – Полудньови біля Катовіц розташовані:

 • високопродуктивна база розвантаження залізної руди для подальшого її транспортування колією 1435 мм на металургійні заводи Польщі та інших європейських країн.

 • база перевантаження хімічних речовин, які перевозяться у цистернах;

 • критий ліцензійний склад;

 • рампа для розвантаження і завантаження техніки на колісному й гусеничному ходу.

На ст. Сендішув побудовано високомеханізований пункт перестановки вагонів. На ст. Замость – Бортатиче встановлено колієперевідний пристрій для переходу в автоматичному режимі з колії 1435 на колію 1520 мм і у зворотному напрямку вагонів, обладнаних розсувними колісними парами. На ст. Щебжешин є пункт перевантаження вугілля, рослинних олій, зерна тощо.

 1. Рава-Руська – Верхрата – для пропуску колією 1520 мм вантажних поїздів.

 2. Рава-Руська – Хребенне – для пасажирських поїздів, що рухаються колією 1435 мм.

 3. Ставжава–Кросценко – для приміського пасажирського сполучення ділянки Ясло – Загуж – Кросценко – Старжава – Хирів колією 1435 мм.

Останніми роками дедалі більше розвиваються пункти прикордонного переходу Мостиська 2 – Медика і Ягодин – Дорохуск. Тут зміцнюється колійне господарство, підсилюються потужності прилеглих станцій, розвиваються системи сигналізації, зв’язку та енергозабезпечення, ремонтна база.

Проте прикордонні переходи залишаються традиційно “вузьким місцем”. У середньому, затримка вантажів на кордонах з переходом з колії однієї ширини на іншу становить 2,5 дні. За цей час вантажний автомобіль перетинає половину континенту. Таким чином, втрати часу на кордоні відповідають тривалості середнього рейсу автомобіля Європою.

Для скорочення простоїв поїздів на прикордонних переходах рекомендується комплекс організаційно-технічних заходів, які передбачають:

 • удосконалення технології обробки поїздів, здійснення всіх видів оформлення і контролю (прикордонного, митного, санітарного і технічного) одночасно з необхідними залізничними технологічними операціями;

 • застосування рухомого складу нових конструкцій, які полегшать перехід стиків колій різного стандарту;

 • створення умов для взаємодії різних електронних систем окремих залізниць з метою забезпечення прискореного обміну даними, пов’язаними з перевезеннями.

Велике значення для скорочення технологічного часу під час обробки поїздів на прикордонних станціях має уніфікація вимог до технічного стану вагонів і порядку його контролю. Використання на залізницях сусідніх країн практично однакових нормативів дає змогу уникнути повторного огляду вагонів, тобто технічний огляд на прикордонній станції залізницею, яка відправляє, тоді як залізниця, котра приймає, повністю довіряє результатам огляду й не повторює його. Практика доводить, що використання принципу взаємної довіри набагато прискорює перехід поїздів через кордони.

Скороченню простоїв вантажів на прикордонних станціях сприяє підвищення частки маршрутних поїздів у загальному поїздопотоці міжнародних сполучень. З іншого боку, жорсткіші вимоги до митних процедур збільшують тривалість затримок. Тому заходи щодо скорочення часу, пов’язаного з перетином державних кордонів, потребують підтримки відповідних компетентних органів суміжних країн.
Завдання:

Ознайомитися з топологією євроазіатських, європейських транспортних коридорів. За вихідними даними визначити найбільш сприятливий маршрут руху транспортного засобу в рамках міжнародних транспортних коридорів з урахуванням мінімальної відстані руху й мінімальної кількості кордонів. Визначити пункти переходу при забезпеченні виконання необхідних видів державного контролю.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Вантажні перевезення практикум iconВ 4% Внутрішнє перевезення – це: б перевезення, при якому пункт відправлення...
Багатоповерхові стоянки поділяють на: г немеханізовані, напівмеханізовані І механізовані
Вантажні перевезення практикум icon7. Річковий транспорт
Вантажопідйомність окремих одиниць річкового флоту багаторазово перевищує вантажопідйомність вагонів І автомобілів, а коефіцієнти...
Вантажні перевезення практикум iconПрактикум ббк 67. 9(4Укр)304я7 п 32
Підприємницьке право : Практикум /Л. В. Ніколаєва О. В. Старцев, П. М. Пальчук, О. О. Бакалінська. — К істина, 2002. — 200с. — Бібліоір...
Вантажні перевезення практикум iconА. В. Коваленко Лабораторний практикум
Лабораторний практикум з дисципліни „Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів” для студентів інженерних спеціальностей...
Вантажні перевезення практикум iconМ о н І торин гзаконодавчих І нормативних актів
Пдв: для перевізника виходячи з договірної вартості послуг перевезення, для інших учасників перевезення – виходячи з договірної вартості...
Вантажні перевезення практикум iconПо карті автомобільних доріг Європи прокласти маршрут перевезення...
ТЗ, вивчити та врахувати основні положення міжнародних конвенцій та угод про міжнародне перевезення вантажів, набути практичних навичок...
Вантажні перевезення практикум iconЛабораторний практикум
Проектування художніх систем одягу. Лабораторний практикум для студентів спеціальності «Швейні вироби» спеціалізації «Моделювання...
Вантажні перевезення практикум iconПравове забезпечення транспортни перевезень
Афінська ”Конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу”, Лондонська “Конвенція про охорону людського життя на морі” (1974)...
Вантажні перевезення практикум iconЛабораторний практикум з генетики
Афанасьєва К. С, Рушковський С. Р., Безруков В. Ф., Демидов С. В. Лабораторний практикум з генетики. Посібник для студентів біологічного...
Вантажні перевезення практикум iconНафтогазоносні провінції Лабораторний практикум
Маєвський Б. Й., Манюк М.І., Хомин В. Р. Нафтогазоносні провінції: Лабораторний практикум. 2-ге вид зі змін. І доповн. – Івано-Франківськ:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка