Міністерства аграрної політики та продовольства України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк 34. 44 М38
НазваМіністерства аграрної політики та продовольства України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк 34. 44 М38
Сторінка1/8
Дата конвертації30.06.2013
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Департамент
аграрної освіти, науки та


дорадництва
Науково-методичний центр

аграрної освіти


машини, обладнання

та ЇХ ВИКОРИСТАННЯ в тваринництві

КИЇВ

АГРАРНА ОСВІТА

2011ТЕСТИ
з навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»
у вищих навчальних закладах II-IV рівнів
акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України
^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Департаментом аграрної освіти,


науки та дорадництва
Міністерства аграрної політики та продовольства України
„ " 2011 р.


машини, обладнання

та ЇХ ВИКОРИСТАННЯ в тваринництві
ТЕСТИ
з навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»
напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації
Міністерства аграрної політики та продовольства України

Київ

„Аграрна освіта"

2011
ББК 34.44

М38

УДК 631.3.02 (073)
Тести підготували: доктор технічних наук, професор І.І. Ревенко, кандидат технічних наук, доцент О.О. Заболотько, кандидат технічних наук, доцент В.С. Хмельовський, (Національний університет біоресурсів і природокористування України); кандидат технічних наук, професор О.А. Науменко, старший викладач О.І. Фісяченко, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач С.В. Кульбаба (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка); доктор технічних наук, професор М.В. Брагінець (Луганський національний аграрний університет); старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук Подгаєцький А.А., керівник сектору галузі знань 1001 “Техніка та енергетика аграрного виробництва” Борхаленко Ю.О. (Науково-методичний центр аграрної освіти); викладач С.В. Єрмаков (Подільський державний аграрно-технічний університет).
Рецензенти: кандидат технічних наук, доцент В.Т. Дмитрів, кандидат технічних наук, доцент Я.С. Жінчин (Львівський національний аграрний університет), кандидат економічних наук, доцент В.М. Комков (Сумський національний аграрний університет); кандидат сільськогосподарських наук, доцент П.І. Роздорожнюк (Подільський державний аграрно-технічний університет); кандидат технічних наук, доцент І.А. Велит, старший викладач А.П. Коломієць (Полтавська державна аграрна академія).
^ Рекомендовано до видання науково-методичною комісією науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України із „Процесів, машин та обладнання агропромислового виробництва (100102)” (протокол від _ ________ 2011 р. № __)
^ Відповідальний за випуск: старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук А.А. Подгаєцький (Науково-методичний центр аграрної освіти)
Редактор: Л.М. Талюта
©^ Науково-методичний центр аграрної освіти

Всі права охороняються. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якій формі без письмової згоди Науково-методичного центру аграрної освіти Мінагрополітики України.
^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Тести заміру залишкових знань призначені тільки для перевірки та оцінювання рівня підготовки після закінчення певного етапу навчання.

Метою тестового іспиту є визначення рівня професійної компетенції особи, що екзаменується.

Тести з навчальної дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" складаються з 3 модулів у відповідністю з типовою програмою навчальної дисципліни.

Відповідь на питання може бути комбінованою

Модуль 1 «Загальні положення. Обладнання тваринницьких приміщень Машини та обладнання для приготування і роздавання кормів» включають 92 питань і характеризуються оцінкою знань про будову та принцип дії сучасного технологічного обладнання для виробництва продукції тваринництва, основи теорії і методику розрахунку основних параметрів цього обладнання.

Модуль 2 «Машини для догляду за тваринами, одержання та первинної обробки продукції» включають 77 питань і характеризуються оцінкою знань про будову та принцип дії сучасного технологічного обладнання для одержання та первинної обробки продукції тваринництва, головні напрямки і тенденції розвитку сільськогосподарського машинобудування, основи теорії і методику розрахунку основних параметрів цього обладнання.

Модуль 3 «Використання машин і обладнання у тваринництві» включають 140 питань і характеризуються оцінкою знань про проектування потоково-технологічних ліній у тваринництві і оцінки використання техніки.

Для отримання оцінки “відмінно” необхідно дати не менше 85 % правильних відповідей, відповідно для оцінки “добре” — 70 %, для оцінки 
“задовільно” — 55 %.

Модуль 1. Загальні положення. Обладнання тваринницьких приміщень. Машини та обладнання для приготування і роздавання кормів
1.1. Обладнання тваринницьких приміщень.

Формування мікроклімату
1.1.1. Засоби напування тварин

^ 1. Які напувалки використовують: а – за прив’язного утримання ВРХ; б – за безприв’язного утримання ВРХ?

1- АС-Ф-25;

2 - АП-1А;

3- АГК-4Б ;

4- ПА-1Б;

5 - ГАО-4А

^ 2. Які напувалки використовують: а – за безприв’язного утримання ВРХ; б – на вигульних майданчиках для ВРХ?

1- АС-Ф-25;

2 - АП-1А;

3- АГК-4Б ;

4- ПА-1Б;

5 - ГАО-4А

^ 3. Які напувалки використовують: а – на вигульних майданчиках для ВРХ; б – на свинофермах?

1- АС-Ф-25;

2 - АП-1А;

3- АГК-4Б ;

4- ПА-1Б;

5 - ГАО-4А

^ 4. Які напувалки використовують: а – на свинофермах; б – для овець ?

1- АС-Ф-25;

2 - АП-1А;

3- АГК-4Б ;

4- ПА-1Б;

5 - ГАО-4А

^ 5. Які напувалки використовують: а – за прив’язного утримання ВРХ ; б – на свинофермах?

1- АС-Ф-25;

2 - АП-1А;

3- АГК-4Б ;

4- ПА-1Б;

5 - ГАО-4А

^ 6. Відмітьте тип напувалок: а - АС-Ф-25; б - АП-1А, ПА-1Б

1 – чашкова;

2 – без чашкова;

3 – поплавкова;

4 – вакуумна;

5 – клапанна;

6 - індивідуальна;

7 – групова

^ 7. Відмітьте тип напувалок: а - АП-1А, ПА-1Б; б - АГК-4Б

1 – чашкова;

2 – без чашкова;

3 – поплавкова;

4 – вакуумна;

5 – клапанна;

6 - індивідуальна;

7 – групова

^ 8. Відмітьте тип напувалок: а - АГК-4Б ; б - ГАО-4А

1 – чашкова;

2 – без чашкова;

3 – поплавкова;

4 – вакуумна;

5 – клапанна;

6 - індивідуальна;

7 – групова

^ 9. Відмітьте тип напувалок: а - АС-Ф-25; б - АГК-4Б ;

1 – чашкова;

2 – без чашкова;

3 – поплавкова;

4 – вакуумна;

5 – клапанна;

6 - індивідуальна;

7 – групова

^ 10. Відмітьте тип напувалок: а - АС-Ф-25; б - ГАО-4А

1 – чашкова;

2 – без чашкова;

3 – поплавкова;

4 – вакуумна;

5 – клапанна;

6 - індивідуальна;

7 – групова

^ 11. Відмітьте тип напувалок: а - АП-1А, ПА-1Б; б - ГАО-4А

1 – чашкова;

2 – без чашкова;

3 – поплавкова;

4 – вакуумна;

5 – клапанна;

6 - індивідуальна;

7 – групова

^ 12. Які напувалки оснащені електропідігрівачем?

1- АС-Ф-25;

2 - АП-1А;

3- АГК-4Б ;

4- ПА-1Б;

5 - ГАО-4А^ 13. Вкажіть номери позицій вказаних елементів ніпельної напувалки

а – клапан;

б – водопровідна труба;

в – порожнина корпусу;

г – корпус;

д – ніпель

^ 14. Відмітьте напувалки які відповідають типу: 1 – чашкова; 2 – без чашкова;

а- АС-Ф-25;

б - АП-1А;

в -АГК-4Б ;

г - ПА-1Б;

д -ГАО-4А;

е – ПАС-2А
^ 15. Відмітьте напувалки які відповідають типу: 1 – без чашкова; 2 – поплавкова:

а- АС-Ф-25;

б - АП-1А;

в -АГК-4Б ;

г - ПА-1Б;

д -ГАО-4А;

е – ПАС-2А
^ 16. Відмітьте напувалки які відповідають типу: 1 – поплавкова; 2 – вакуумна:

а- АС-Ф-25;

б - АП-1А;

в -АГК-4Б ;

г - ПА-1Б;

д -ГАО-4А;

е – ПАС-2А
^ 17. Відмітьте напувалки які відповідають типу: 1 – вакуумна; 2 – групова:

а- АС-Ф-25;

б - АП-1А;

в -АГК-4Б ;

г - ПА-1Б;

д -ГАО-4А;

е – ПАС-2А
^ 18. Відмітьте напувалки які відповідають типу: 1 – чашкова; 2 – поплавкова:

а- АС-Ф-25;

б - АП-1А;

в -АГК-4Б ;

г - ПА-1Б;

д -ГАО-4А;

е – ПАС-2А
^ 19. Відмітьте напувалки які відповідають типу: 1 – чашкова; 2 – вакуумна:

а- АС-Ф-25;

б - АП-1А;

в -АГК-4Б ;

г - ПА-1Б;

д -ГАО-4А;

е – ПАС-2А
^ 20. Відмітьте напувалки які відповідають типу: 1 – чашкова; 2 – групова:

а- АС-Ф-25;

б - АП-1А;

в -АГК-4Б ;

г - ПА-1Б;

д -ГАО-4А;

е – ПАС-2А


^ 21. Вкажіть номери позицій вказаних елементів чашкова напувалки

а – сідло;

б – пружина;

в – чаша;

г – ущільнююча прокладка;

д – важіль;

е – шарнір


^ 22. Вкажіть номери позицій вказаних елементів напувалки ПАС-2А

а – клапан;

б – чаша;

в – поплавець;

г – шарнір;

д – регулювальна камера


^ 1.1.2. Засоби СТВОРЕння МІКРОКЛІМАТУ
23. Мікроклімат у тваринницькому приміщенні формується параметрами:

1 – температура повітря;

2 – рівень освітлення;

3 – якість води;

4 – рівень шуму;

5 – поживність корму;

6 – вміст шкідливих газів
^ 24. Формування мікроклімату в тваринницьких приміщеннях в основному досягається за рахунок:

1 – вентиляції;

2 – освітлення;

3 - опромінення;

4 – опалення;

5 - охолодження
^ 25. При самопливній вентиляції використовуються наступні засоби:

1 - вентилятори;

2 – витяжні труби;

3 – теплообмінники;

4 – фільтри;

5 – калорифери;

6 – припливні канали
^ 26. Яким елементом відбувається регулювання потоку повітря при різних системах вентиляції:

А – самопливна

Б – примусова

1 – дросель-клапани, засувки

2 – заслінки


^ 27. Зниження температури повітря в свинарниках виконується:

1 – подачею нагрітого повітря;

2 – подачею холодного повітря;

3 – обробкою інфрачервоними променями;

4 – зрошуванням водою;

5 – обробкою ультрафіолетовими променями;

6 – очищенням повітря

^ 1.2. Машини і обладнання для кормоприготування
Кормоприготувальні машини і агрегати
28. За організацією робочого процессу коренебульбомийки бувають:

1 – барабанні;

2 – порційні;

3 – відцентрові;

4 - безперервної дії;

5 – гвинтові^ 29. За конструктивними ознаками коренебульбомийки бувають:

1 – барабанні;

2 – порційні;

3 – відцентрові;

4 - безперервної дії;

5 – гвинтові^ 30. Крупність продукту в молотковій дробарці КДУ-2 (ДКМ-5) регулюють:

1- зміною кількості молотків на роторі;

2 - зміною схеми розміщення молотків;

3- зміною решета;

4 – регулювальною заслінкою^ 31. Вкажіть пропущене слово

Крупність продукту в молотковій дробарці КДУ-2 (ДКМ-5) регулюють зміною …………..

(у бланку відповідей подати одним словом)


^ 32. Як регулюють крупність продукту в агрегаті АПК-10А?

1 - кількістю молотків (ножів) на роторі;

2 - зміною решета;

3 - частотою обертання шнека;

4 - зміною положення деки (величини зазору відносно молоків)

^ 33. За організацією робочого процесу коренебульбомийки бувають:

1 – порційні;

2 – барабанні;

3 – відцентрові;

4 - гвинтові;

5 – безперервної дії
^ 34. Якість миття коренебульбоплодів в шнекових мийках регулюють:

1 - частотою обертання шнека;

2 - за допомогою змінних зірочок;

3 - подачею води;^ 35. Яка з приведених коренерізок барабанного типу?А Б В
^ 36. Який з приведених дозаторів дискового типу?

37. Як регулюють подачу коренебульбоплодів в подрібнювач-змішувач агрегату АПК-10А?

1 - інтенсивністю подачі коренебульбоплодів у ванну;

2 – частотою обертання шнека;

3 - за допомогою змінних зірочок;

4 - подачею води


^ 38. Вкажіть номери позицій вказаних елементів агрегату АПК-10А

а – розвантажу-вальний конвеєр;

б – подрібнювач-змішувач;

в – мийка коренеплодів;

г – дозатор концкормів;

д – відстійник

е – насос водяний

^ 39. Допишіть речення

Крупність продукту в молотковій дробарці КДУ-2, ДКМ-5 регулюють зміною …………..

(у (кажіть необхідне слово чи слова)


^ 40. Допишіть речення

Крупність продукту (друга ступінь) в подрібнювачі ИКВ-5 „Волгарь-5” регулюють зміною …………..

(додати необхідне слово або слова)


^ 41. Допишіть речення

Крупність продукту в подрібнювачі ИКМ-Ф-10 регулюють зміною …………..

(у (додати необхідне слово чи слова)


^ 42. Як регулюють крупність продукту в подрібнювачі ИРМ-50?

1 - перестановкою молотків;

2 – шибером;

3 - зміною кількості молотків;

4 - зміною положення деки;

5 - частотою обертання ротора
^ 43. Що означає ступінь подрібнення кормової сировини?

1 - крупність часток продукту;

2 - кратність збільшення площі відкритої поверхні матеріалу;

3 - рівномірність фракційного складу продукту;

4 - кратність зменшення розміру часток
^ 44. Що означає модуль помелу продуктів подрібнення?

а - крупність часток продукту;

б - кратність збільшення площі відкритої поверхні матеріалу;

в - кратність зменшення розміру часток;

г – середньозважений розмір часток продуктів подрібнення
^ 45. Як регулюють подачу сировини в подрібнювальну камеру ИРТ-80 (ИРТ-165)?

1 - частотою обертання бункера;

2 - заміною решета;

3 - зміною кількості молотків на роторі;

4 - положенням дефлектора;

5 - положенням гребінки;

6 - положенням відсікача

^ 46. Від чого залежить теоретична величина роботи подрібнення?

1 - вибору типу машини;

2 - швидкості робочого органа;

3 - ступеня подрібнення матеріалу;

4 - виду сировини, що переробляється
^ 47. Які елементи входять до складу подрібнювача ИГК-30Б?

1 – живильник;

2 – циклон;

3 - штифтовий апарат;

4 – пневмотранспортер;

5 - магнітний уловлювач;

6 – привод
^ 48. Які вимоги до розміщення молотків на барабані дробарки?

1 - зберігати балансування барабана;

2 - забезпечувати задану крупність продукту;

3 - рівномірно перекривати робочий простір по ширині камери;

4 - сприяти вирівнюванню навантаження по ширині робочої камери;

5 - зменшувати масу барабана


^ 49. Вкажіть номери позицій вказаних елементів подрібнювача ИГК-30Б

а – нерухомі штифти;

б – диск ротора;

в – уловлювач важких домішок;

г – вентилятор;

д – похилий транспортер;

е – дефлектор
^ 50. Від чого залежить теоретична величина роботи подрібнення?

1 - вибору типу машини;

2 - швидкості робочого органа;

3 - ступеня подрібнення матеріалу;

4 - виду сировини, що переробляється

^ 51. Виділить основні способи подрібнення кормів:

1 – різання;

2 – пресування;

3 – очищення;

4 – розбивання;

5 – розтирання;

6 – дозування;

7 – роздавлювання;^ 52. За яким принципом подрібнюється сировина вальцьовою плющилкою?

1 - розбивання ;

2 – перетирання;

3 – роздавлювання;

4 - різання
53. Які елементи входять до складу подрібнювача-змішувача ИСК-3А?

1 - пресувальний механізм;

2 – протирізи;

3 - ротор з ножами;

4 – циклон;

5 – розбризкувач поживних розчинів;

6 - кидалка^ 54. За яким принципом подрібнюється сировина вальцьовою плющилкою?

1 – роздавлювання;

2 – перетирання;

3 – розбивання;

4 - різання^ 55. За яким принципом подрібнюються корми в молотковому апараті кормодробарок?

1 – роздавлювання;

2 – перетирання;

3 – розбивання;

4 - різання^ 56. За яким принципом подрібнюється сировина вальцьовою дробаркою?

а – роздавлювання;

б – перетирання;

в – розбивання;

г - різання
57. За яким принципом подрібнюється сировина в апараті другого ступеня ИКВ-5 („Волгарь -5”)?

а – роздавлювання;

б – перетирання;

в – розбивання;

г – різання клином,

д - різання пуансоном,

е - різання лезом
^ 58. За яким принципом подрібнюється сировина штифтовим апаратом (ИГК-3Б)?

а – роздавлювання;

б – перетирання;

в – розбивання;

г - різання
^ 59. Які елементи входять до складу молоткової дробарки ДКМ-5?

1- різальний апарат;

2 - приймальний бункер;

3 - сепаруючий пристрій;

4 -молотковий барабан;

5 - амперметр-індикатор;

6 – пиловловлювач;

7 - циклон^ 60. Які елементи входять до складу подрібнювача ИКМ-Ф-10?

1 – ванна;

2 - система очищення води;

3 - диск-активатор;

4 - шнекова мийка;

5 - дискова коренерізка^ 61. Які елементи входять до складу агрегату ЗПК-4?

1 - шнекова мийка;

2 – коренерізка;

3 – запарник;

4 – пароутворювач;

5 - м’ялка;

6 - каменеуловлювач^ 62. Вкажіть номери позицій вказаних елементів агрегату

ЗПК-4

а – колектор для розподілу пари;

б – диск-активатор;

в – отвір виходу конденсату;

г – камера мийки;

д – кулачкова муфта;

е – м'ялка

^ 63. За організацією робочого процесу змішувачі кормів бувають:

а - безперервної дії (потокові);

б - шнекові (гвинтові);

в – барабанні;

г – лопатеві;

д –перервної дії (порційні)
^ 64. За організацією робочого процесу змішувачі кормів бувають:

1 - безперервної дії (потокові);

2 - шнекові (гвинтові);

3 – барабанні;

4 – лопатеві;

5 – безперервної дії (порційні)


^ 65. Вкажіть номери позицій вказаних елементів агрегату

ЗПК-4

а – щілинний лотік;

б – розбризкував води;

в – камера запарювання;

г – храпова муфта;

д – розподільчий диск;

е – вивантажувальний шнек
^ 66. За яким принципом подрібнюються корми на другому ступені пастоприготувача (ИКВ-5А)?

1 – розбивання;

2 - різання клином;

3 – роздавлювання;

4 - різання пуансоном;

5 – перетирання;

6 – різання лезом^ 67. Вкажіть номери позицій вказаних елементів агрегату

ПЗ-3А

а – розвантажувальний конвеєр;

б – система вентиляції;

в – вентиль подачі пари;

г – барабанний дозатор;

д – вальці

е – завантажувальний конвеєр^ 68. Вкажіть номери позицій вказаних елементів агрегату

ПЗ-3А

а – пропарювач;

б – шафа керування;

в – система вентилчції;

г – магнітний сепаратор;

д – вальці

е – розвантажувальний конвеєр
^ 69. Що таке кут: А – різання; Б – загострення?

1 - кут між лезами ножа та протирізального елемента;

2 - суми кутів загострення і встановлення (передній) ножа;

3 - кут між площиною розрізання матеріалу та задньою гранню ножа;

4 - кут між лезом ножа та радіус-вектором;

5 – кут між передньою та задньою гранями ножа;

6 – кут між площиною розрізання матеріалу та передньою гранню ножа^ 70. Що таке кут: А – затискання (защемлення); Б – установки (передній);

1 - кут між лезами ножа та протирізального елемента;

2 - суми кутів загострення і встановлення (передній) ножа;

3 - кут між площиною розрізання матеріалу та задньою гранню ножа;

4 - кут між лезом ножа та радіус-вектором;

5 – кут між передньою та задньою гранями ножа;

6 – кут між площиною розрізання матеріалу та передньою гранню ножа^ 71. Що таке кут: А – різання; Б - ковзання?

1 - кут між лезами ножа та протирізального елемента;

2 - суми кутів загострення і встановлення (передній) ножа;

3 - кут між площиною розрізання матеріалу та задньою гранню ножа;

4 - кут між лезом ножа та радіус-вектором;

5 – кут між передньою та задньою гранями ножа;

6 – кут між площиною розрізання матеріалу та передньою гранню ножа^ 72. Що таке кут: А – різання; Б – затискання (защемлення);

1 - кут між лезами ножа та протирізального елемента;

2 - суми кутів загострення і встановлення (передній) ножа;

3 - кут між площиною розрізання матеріалу та задньою гранню ножа;

4 - кут між лезом ножа та радіус-вектором;

5 – кут між передньою та задньою гранями ножа;

6 – кут між площиною розрізання матеріалу та передньою гранню ножа^ 73. Що таке кут: А – загострення; Б – установки (передній)?

1 - кут між лезами ножа та протирізального елемента;

2 - суми кутів загострення і встановлення (передній) ножа;

3 - кут між площиною розрізання матеріалу та задньою гранню ножа;

4 - кут між лезом ножа та радіус-вектором;

5 – кут між передньою та задньою гранями ножа;

6 – кут між площиною розрізання матеріалу та передньою гранню ножа^ 74. Що таке кут: А – затискання (защемлення); Б - ковзання?

1 - кут між лезами ножа та протирізального елемента;

2 - суми кутів загострення і встановлення (передній) ножа;

3 - кут між площиною розрізання матеріалу та задньою гранню ножа;

4 - кут між лезом ножа та радіус-вектором;

5 – кут між передньою та задньою гранями ножа;

6 – кут між площиною розрізання матеріалу та передньою гранню ножа^ 75. Які елементи входять до складу агрегату АЗМ-0,8А?

1 - камера теплової обробки;

2 – мішалка;

3 - очисний пристрій;

4 - насос-емульсатор;

5 – водопідігрівач;

6 - привод

^ 76. Які елементи входять до складу подрібнювача ИКВ-5А “Волгарь-5”?

1 - пресуючий механізм;

2 - заточувальний пристрій;

3 – барабан з ножами;

4 - магнітний сепаратор;

5 – решето;

6 – живильник;

7 – багатодисковий подрібнювальний апарат;^ 77. За яким принципом подрібнюються корми на другому ступені пастоприготувача (ИКВ-5А)?

1 – розбивання;

2 - різання клином;

3 – роздавлювання;

4 - різання пуансоном;

5 – перетирання;

6 – різання лезом
^ 78. Як регулюють крупність продукту в подрібнювачі ИКВ-5А “Волгарь-5”?

1 - зміною решета;

2 - кількістю ножів в апараті першого ступеня подрібнення;

3 - величиною зазору між ножами та протирізами;

4 - кількістю ножів в апараті другого ступеня подрібнення;

5 - кутом установки ножа відносно кінця шнека

^ 79. Виділіть типи молоткових дробарок за призначенням:

1 - відкритого та закритого виконання камери подрібнення;

2 – спеціальні;

3 - решітні та безрешітні;

4 – універсальні;

5 – комбіновані

^ 80. Виділіть молоткові дробарки за організацією видалення продукту з робочої камери:

а – відкритого (прямоточні) та закритого типу;

б – спеціальні;

в - решітні та безрешітні;

г – універсальні;

д - із замкнутою, напівзамкнутою та відкритою системою циркуляції повітря;

е – комбіновані
^ 81. Як оцінити готовність корму при запарюванні в агрегатах С-12 (С-2), ЗПК-40?

1 – за зміною тиску пари;

2 – за зміною температури пари;

3 – часом обробки;

4 - за виходом пари крізь зливний патрубок;

5 - за виходом конденсату крізь зливний патрубок
^ 82. Які бувають молоткові дробарки за подачею сировини?

1 - відкритого та закритого типу;

2 - периферійного та центрального варіантів;

3 - з пристроєм для попередньої обробки та одно стадійні;

4 - решітні та безрешітні;

5 - гравітаційні та примусові варіанти

^ 83. Як регулюють якість змішування в агрегаті С-12 (СКО-Ф-6)?

1 - часом змішування;

2 - частотой обертання мішалки;

3 – співвідношенням вихідних компонентів;

4 - зміною положення (схеми розміщення) мішалок^ 84. Які вимоги до розміщення молотків на барабані дробарки?

1 - зберігати балансування барабана;

2 - забезпечувати задану крупність продукту;

3 - рівномірно перекривати робочий простір по ширині камери;

4 - сприяти вирівнюванню навантаження по ширині робочої камери;

5 - зменшувати масу барабана^ 85. Які типи подрібнювачів можна використовувати для подрібнення фуражного зерна?

1 - ножові;

2 - штифтові;

3 – молоткові;

4 – вальцеві:

5 - жорнові

^ 86. Виділіть типи молоткових дробарок за призначенням:

1 - відкритого та закритого виконання камери подрібнення; 2 – спеціальні; 3 - решітні та безрешітні; 4 – універсальні; 5 – комбіновані
^ 87. Вкажіть умови: А – різання-рубки; Б – ковзного різання:

1 -;

2 - ;

3 - ;

4 - ;

5 -

^ 88. Вкажіть умови: А – ковзного різання; Б – похилого різання:

1 -;

2 - ;

3 - ;

4 - ;

5 -

^ 89. Вкажіть умови: А – похилого різання; Б – затискання (защемлення) матеріалу різальною парою:

1 -;

2 - ;

3 - ;

4 - ;

5 -

^ 90. Вкажіть умови: А – різання-рубки; Б – затискання (защемлення) матеріалу різальною парою:

1 -;

2 - ;

3 - ;

4 - ;

5 -

^ 91. Вкажіть умови: А – ковзного різання;

Б – затискання (защемлення) матеріалу різальною парою:

1 -;

2 - ;

3 - ;

4 - ;

5 -

^ 92. За організацією робочого процесу змішувачі кормів бувають:

1 - безперервної дії (потокові);

2 - шнекові (гвинтові);

3 – барабанні;

4 – лопатеві;

5 – безперервної дії (порційні)

^ 93. Які показники характеризують якість подрібнення кормів?

а - крупність часток продукту;

б - кратність збільшення площі відкритої поверхні матеріалу;

в - середньозважений розмір часток продуктів подрібнення;

г - кратність зменшення розміру часток.


^ 94. Як оцінити готовність корму при запарюванні в агрегатах С-12, (ЗПК-4)?

За виходом ………… крізь зливний патрубок

(відповідь подати одним словом)


^ 95. Які бувають молоткові дробарки за подачею сировини?

1 - відкритого та закритого типу;

2 - периферійного та центрального варіантів;

3 - з пристроєм для попередньої обробки та одно стадійні;

4 - решітні та безрешітні;

5 - гравітаційні та примусові варіанти
^ 1.3. Засоби зберігання, навантаження та роздавання кормів

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерства аграрної політики та продовольства України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк 34. 44 М38 iconМіністерства аграрної політики та продовольства України Київ “Аграрна...
Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної...
Міністерства аграрної політики та продовольства України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк 34. 44 М38 iconМіністерства аграрної політики України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк. 40 71 П79
Окр «бакалавр» напряму підготовки 100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»
Міністерства аграрної політики та продовольства України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк 34. 44 М38 iconАгроекологічна придатність ріллі щодо вирощування основних сільськогосподарських...
Тестові завдання розроблені на виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30. 08. 2011 р. №436...
Міністерства аграрної політики та продовольства України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк 34. 44 М38 iconУказ президента україни №1085/2010
Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державну інспекцію сільського господарства України, реорганізувавши Міністерство...
Міністерства аграрної політики та продовольства України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк 34. 44 М38 iconНакозом Міністерства аграрної політики та продовольства України
Попередні обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013/2014 навчальному році за освітньо-кваліфікаційним...
Міністерства аграрної політики та продовольства України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк 34. 44 М38 iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни відокремлений підрозділ
Нмц аграрної освіти для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 2010 рік
Міністерства аграрної політики та продовольства України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк 34. 44 М38 iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
Опп підготовки окр «бакалавр» напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Міністерства аграрної політики та продовольства України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк 34. 44 М38 iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
Опп підготовки окр «бакалавр» напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Міністерства аграрної політики та продовольства України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк 34. 44 М38 iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
Опп підготовки окр «бакалавр» напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Міністерства аграрної політики та продовольства України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк 34. 44 М38 iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська...
Мета: формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка