Змістовий модуль Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Скачати 122.39 Kb.
НазваЗмістовий модуль Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Дата конвертації30.06.2013
Розмір122.39 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
Змістовий модуль 5.

Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Ключові терміни: загальнодержавні податки; акцизний збір; мито; податок на додану вартість; внутрішні податки і збори.
1. Характеристика системи оподаткування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Податкове законодавство України складається з Конституції України; Податкового Кодексу; Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням ввізним або вивізним митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України; чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання Податкового Кодексу, законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими Податковим Кодексом.

У сфері оподаткування в Україні діють закони: «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 року, «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 року, «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17 грудня 1998 року, «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи» від 22.12.2009 № 1782, «Про Державний бюджет України на 2011 рік» тощо.

Правила оподаткування товарів або послуг, що переміщуються через митний кордон України, визначаються Податковим Кодексом, крім оподаткування ввізним (імпортним) митом або вивізним (експортним) митом які встановлюються Митним кодексом України та іншими законами з питань митної справи.

В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори.

До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені Податковим Кодексом і є обов’язковими до сплати на усій території України, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим Кодексом, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.

До загальнодержавних належать такі податки та збори: податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний податок; збір за першу реєстрацію транспортного засобу; екологічний податок; рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України; рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні; плата за користування надрами; плата за землю; збір за користування радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне використання води; збір за спеціальне використання лісових ресурсів; фіксований сільськогосподарський податок; збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; мито; збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками; збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

Основними законами, що регулюють оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств, є закони України «Про оподаткування прибутку підприємств» і «Про податок на додану вартість».

Згідно Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України здійснюється за такими принципами:

 • Україна самостійно встановлює і скасовує податки і пільги для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України;

 • ставки податків встановлюються і скасовуються Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України;

 • рівень оподаткування встановлюється виходячи з необхідності досягнення та підтримання самоокупності і самофінансування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та з метою бездефіцитності платіжного балансу України;

 • стабільність кількості видів і розмір податків гарантуються державою на строк, не менш як 5 років;

 • забороняється встановлювати інші податки крім тих, що затверджені Верховною Радою України;

 • ставки податків є однаковими для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та визначаються за товарною ознакою: для одного і того ж товару діє єдина ставка податку;

 • заохочення експорту готової продукції.

Законодавство України передбачає усунення подвійного оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Так, суми податків на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарської діяльності за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку на прибуток в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими зазначеним Законом. Розмір зарахованих сум податку на прибуток з іноземних джерел протягом податкового періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.

Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов’язань такі податки, сплачені в інших країнах: податок на капітал (майно) та приріст капіталу; поштові податки; податки на реалізацію (продаж); інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав; суми податку, сплачені з пасивного прибутку (дивідендів, процентів, страхування, роялті).
^ 2. Система митних податків та митних зборів
Мито це непрямий податок, який стягується з товарів, що ввозяться до країни або вивозяться з неї. Цей податок включається до ціни продажу, а тому оплачується споживачем товарів.

У країні діють наступні види мита.

^ Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну територію України.

Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України.

^ Спеціальне мито застосовується: як засіб захисту національного товаровиробника у разі, коли товари ввозяться на митну територію України в обсягах та за таких умов, що заподіюють значну шкоду або створюють загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику; як запобіжний засіб щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, які порушують національні інтереси у сфері зовнішньоекономічної діяльності; як заходи у відповідь на дискримінаційні та недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують здійснення законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та ущемляють інтереси України.

^ Адвалорне мито – нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом.

Специфічне мито – нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом.

^ Комбіноване мито – нараховується на товар, що підлягає експорту (імпорту), в якому поєднані принципи адвалорного та специфічного мита.

Сезонне мито встановлюється на окремі товари та інші предмети які ввозяться (вивозяться) на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх встановлення.

^ Компенсаційне мито застосовується: відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику; у разі вивезення за межі митної території України товарів, для виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту або споживання яких безпосередньо або опосередковано надавалася субсидія, якщо таке вивезення заподіює шкоду.

^ Антидемпінгове мито застосовується: відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику; у разі вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на момент цього вивезення, якщо таке вивезення заподіює шкоду.

Крім мита, при ввезенні товарів та інших предметів на митну територію України, суб’єкти господарської діяльності повинні сплачувати митні збори. Відповідно до митного кодексу України, митні збори – це податки, які стягуються з суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при перетинанні товарами митного кордону певної країни. Це платежі за: митне оформлення товарів; митне оформлення тимчасово ввезеного (вивезеного) майна; митне оформлення у разі транзиту іноземних товарів; митне оформлення у разі ввезення на митний ліцензійний склад; митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств; перебування товарів та інших предметів під митним контролем; збір за пломбування товарів, що підлягають експорту/імпорту; збір за розміщення товарів на складах; збір за збереження вантажу.

Основна різниця між митними зборами та митними податками – митні податки обов’язково надходять до державного бюджету, а митні збори йдуть на утримання митної служби (але не на оплату праці митників). Митні податки стягуються в національній валюті.

В Україні функція мита реалізовується через формування додаткових надходжень до бюджету країни на рівні 5–7% від загальної суми. У 2007–2009 рр. митний тариф виконував фіскальну функцію, адже стаття доходів бюджету держави «податки на міжнародну торгівлю» була сформована на 95,3% за рахунок ввізного мита, 3,5% – вивізного і лише 1,2% за рахунок отриманих коштів від консульських дій.

Наступним видом платежу при ввезенні товарів та інших предметів на митну територію України є сплата податків Серед митних податків виділяють акцизний збір та податок на додану вартість.
^ 3. Акцизний збір
Акцизний збір – непрямий податок на високорентабельні товари, включений у його ціну.

Платниками податку є: особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини; особа – суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України; фізична особа – резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства; особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку; особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до пункту 213.3 ст. 213 Податкового Кодексу; особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог; особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов.

Об’єктами оподаткування є операції з: реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції); реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутного капіталу, а також своїм працівникам; ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України; реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави; реалізації або передачі у володіння, користування чи розпорядження підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законодавством.

Не оподатковуються акцизним збором: митна вартість ввезених і конфіскованих на території України підакцизних товарів (продукції), стосовно яких не встановлено власника, а також тих, які перейшли до держави на правах спадковості; митна вартість підакцизних товарів, які провозяться через територію України транзитом; митна вартість імпортної або обороти від реалізації вітчизняної сировини, які ввозяться чи використовуються для виробництва підакцизних товарів; вартість підакцизних товарів (у тому числі алкогольних напоїв і тютюнових виробів), які експортуються за межі митної території України за іноземну валюту; митна вартість зразків підакцизних товарів (продукції), ввезених на територію України із-за її меж з метою показу або демонстрації; вартість легкових автомобілів спеціального призначення (міліція, швидка медична допомога) за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, оплата вартості яких проводиться органами соціального забезпечення; комплектуючі, із яких на вітчизняних підприємствах виготовляються транспортні засоби зазначені в Законі України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби і шини до них».

^ 4. Податок на додану вартість
База обкладення податком на додану вартість визначається згідно з Законом «Про податок на додану вартість».

Платники податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю простий вексель на суму податкового зобов’язання (податковий вексель). Порядок випуску, обігу і погашення податкових векселів визначено постановою Кабінету Міністрів України від 01.01.1997 р. № 1104.

Об’єктом оподаткування є операції платників податку з: постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 185 Податкового Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу (орендарю); постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового Кодексу; ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту або реімпорту; вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту; з метою оподаткування цим податком до експорту також прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг), які перебувають у вільному обігу на території України, до митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони, створених згідно з положеннями глав 35-37 Митного кодексу України; з метою оподаткування цим податком до імпорту також прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг) з-під митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони, створених згідно з положеннями глав 35-37 Митного кодексу України, для їх подальшого вільного обігу на території України; постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

Не дозволяється включення до податкового кредиту будь-яких витрат на сплату податку, що не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями, а при імпорті робіт (послуг) – актом прийняття робіт (послуг) чи банківським документом, який засвідчує перерахування коштів в оплату вартості таких робіт (послуг).

Об’єктом оподаткування податком на додану вартість експортних операцій є операції з вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України і надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами митної території України. Податок на додану вартість за такими операціями обчислюється за нульовою ставкою.

Товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України у випадку, якщо їх вивезення (експорт) засвідчене належним чином оформленою вантажною митною декларацією (ВМД).

Застосування нульової ставки податку на додану вартість для операцій з продажу товарів, вивезених (експортованих) за межі митної території України, але декларування яких було здійснене на внутрішній митниці, можливе тільки за умови підтвердження фактичного вивезення цих товарів за межі митної території України. У випадках, якщо фактичне вивезення за межі митної території України не підтверджується, операції з продажу товарів розглядаються як операції з продажу на митній території України, що підлягають обкладенню податком на додану вартість на загальних засадах за ставкою 20 %.

Оподаткування за нульовою ставкою передбачено також щодо операцій з надання транспортних послуг для перевезення вантажів за межами митного кордону України, а саме від пункту проведення митних процедур по випуску вантажів за межі митного кордону України (включаючи внутрішні митниці) до пункту за межами державного кордону України. Тому в разі надання окремих послуг для транспортування вантажів, які знаходяться під митним контролем, тільки між внутрішньою митницею і митницею на кордоні, тобто без перетинання державного кордону України, операції з надання таких послуг вважаються операціями, здійсненими на митній території України. Оподаткування послуг для транспортування вантажів, які пройшли митне оформлення на внутрішній митниці, до митниці на кордоні здійснюється за ставкою 20 % незалежно від того, резидентам чи нерезидентам України такі послуги надаються.
Питання для самоконтролю


       1. Які складові системи митних податків та митних зборів?

       2. В чому полягає специфіка нарахування акцизного збору

       3. Які особливості нарахування податку на додану вартість?

       4. В чому полягає різниця між митними податками та зборами?

       5. Якими нормативно-правовими актами регулюється система оподаткування у сфері зовнішньоекономічній діяльності?

       6. Які податки відносяться до загальнодержавних?

       7. Що таке митна вартість, її складові?

       8. Як класифікується митний тариф залежно від мети та функціонального його застосування?

Схожі:

Змістовий модуль Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності iconЗмістовий модуль Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Ключові терміни: зовнішньоекономічна політика держави; механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності; цілі, суб’єкти та інструменти...
Змістовий модуль Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності iconЗмістовий модуль Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Ключові терміни: нетарифне регулювання; квотування; ліцензування; «добровільні» експортні обмеження; технічні бар’єри; внутрішні...
Змістовий модуль Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності iconЗмістовий модуль 13. Структура І зміст зовнішньоекономічних контрактів
України зазначено, що зовнішньоекономічний договір (контракт) – матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної...
Змістовий модуль Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності iconНавчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий...
Змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний
Змістовий модуль Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності iconЗмістовий модуль Основні напрями І показники зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Ключові терміни: зовнішньоекономічна, валютна, зовнішньоторговельна, інвестиційна політика; платіжний баланс; інтеграційні процеси;...
Змістовий модуль Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності iconЛекція 1 Змістовий модуль І
Змістовий модуль І. Теоретичні основи та методологічне забезпечення роботи практичного психолога
Змістовий модуль Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності icon6. види правопрушень у сфері зовнішньоекономічної діяльністі
Зед, загальними засадами відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, формами відповідальності у зовнішньоекономічній...
Змістовий модуль Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності iconКількість годин
Змістовий модуль Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару
Змістовий модуль Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності icon2. Опис. Змістові модулі. Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування
Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування. Теоретичні основи зважування. Метрологічні вимоги що ставляться до...
Змістовий модуль Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності iconКласифікація доходів бюджету
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка