Угода про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами
НазваУгода про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами
Сторінка1/5
Дата конвертації18.11.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5

УГОДА 
про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами 
(Угода INTERBUS)

{Про приєднання до Угоди із заявами див. Закон № 5444-VI від 16.10.2012}

Дата підписання:

30.06.2001

Дата приєднання України:

16.10.2012

Офіційний переклад.

Договірні Сторони,

зважаючи на бажання підтримувати розвиток міжнародного транспорту в Європі й особливо сприяти його організації та функціонуванню;

зважаючи на бажання сприяти туризмові та культурному обмінові між Договірними Сторонами;

беручи до уваги, що Угода про міжнародне автоперевезення пасажирів шляхом здійснення нерегулярного автобусного сполучення (ASOR), підписана в м. Дублін 26 травня 1982 року, не передбачає можливості приєднання нових сторін;

беручи до уваги, що досвід і лібералізація, досягнуті цією останньою Угодою, повинні зберігатися;

беручи до уваги, що бажано передбачити гармонізовану лібералізацію певних міжнародних нерегулярних перевезень автобусами та їхніх транзитних операцій;

беручи до уваги, що бажано передбачити певні гармонізовані правила процедур для нелібералізованих міжнародних нерегулярних перевезень, для яких все ще необхідно отримувати дозвіл;

беручи до уваги, що необхідно передбачити високий рівень гармонізації технічних умов, що застосовуються до автобусів, які здійснюють міжнародні нерегулярні перевезення між Договірними Сторонами, для поліпшення безпеки на автошляхах і захисту довкілля;

беручи до уваги, що Договірні Сторони повинні вживати єдиних заходів стосовно роботи екіпажів автобусів, які виконують міжнародні автоперевезення;

беручи до уваги, що бажано передбачити гармонізацію умов допуску до здійснення діяльності транспортного оператора з автомобільного перевезення пасажирів;

беручи до уваги, що принцип недискримінації на підставі громадянства або місця реєстрації транспортного оператора, місця походження чи призначення автобусу повинен розглядатись як основна умова, яка застосовується стосовно надання міжнародних транспортних послуг;

беручи до уваги, що необхідно передбачити єдині зразки транспортних документів, як-от: контрольного документа для лібералізованих нерегулярних перевезень, а також дозволу й форми заяви для нелібералізованих перевезень для сприяння процедурам перевірки та спрощення їх;

беручи до уваги, що необхідно передбачити певні гармонізовані заходи для забезпечення виконання Угоди, особливо що стосується процедур контролю, штрафів та взаємної допомоги;

беручи до уваги, що доцільно встановити певні процедури для контролю за виконанням цієї Угоди для забезпечення належного запровадження та дозволити деяку технічну адаптацію додатків;

беручи до уваги, що Угода повинна бути відкритою для приєднання майбутніх членів Європейської Конференції Міністрів транспорту й деяких інших європейських країн,

вирішили встановити єдині правила міжнародних нерегулярних перевезень пасажирів автобусами,

домовилися про таке:

РОЗДІЛ I 
Сфера застосування та визначення

Стаття 1 
Сфера застосування

1. Ця Угода застосовується до:

a) міжнародних перевезень пасажирів будь-якого громадянства автомобільним транспортом нерегулярного сполучення:

- між територіями двох Договірних Сторін або тих перевезень, що розпочинаються й закінчуються на території однієї й тієї самої Договірної Сторони, та, якщо під час здійснення таких перевезень виникне необхідність, транзитних перевезень територією іншої Договірної Сторони або територією недоговірної держави;

- що здійснюються за плату чи винагороду транспортними операторами, які засновано в Договірній Стороні відповідно до її законодавства, і мають ліцензію на здійснення міжнародних нерегулярних перевезень автобусами;

- з використанням автобусів, зареєстрованих у Договірній Стороні, в якій заснований транспортний оператор;

b) поїздок автобусів без пасажирів, що пов'язані з такими перевезеннями.

2. Жодне з положень цієї Угоди не може тлумачитись як надання можливості здійснення внутрішніх нерегулярних перевезень територією Договірної Сторони операторами, заснованими в іншій Договірній Стороні.

3. Використання автобусів, призначених для перевезення пасажирів, для транспортування товарів у комерційних цілях, вилучається зі сфери застосування цієї Угоди.

4. Ця Угода не стосується нерегулярних перевезень за власний рахунок.

Стаття 2 
Принцип недискримінації

Договірні Сторони забезпечують застосування принципу недискримінації за ознакою громадянства або місця заснування транспортного оператора та походження чи місця призначення автобуса стосовно, зокрема, фіскальних положень, як це встановлено в розділі VI, а також контролю й штрафів, як це встановлено в розділі IX.

Стаття 3 
Визначення

Для цілей цієї Угоди наведені нижче терміни мають такі значення:

1. "Автобуси" означає транспортні засоби, що завдяки своїй конструкції й обладнанню пристосовані для перевезення більше дев'яти осіб, у тому числі водія, та призначені для таких цілей.

2. "Міжнародні нерегулярні перевезення" означає перевезення через територію принаймні двох Договірних Сторін, що не підпадають ні під визначення регулярних перевезень чи спеціальних регулярних перевезень, ні під визначення маятникових перевезень. Такі перевезення можуть здійснюватися з певною регулярністю, не перестаючи при цьому бути нерегулярними перевезеннями.

3. "Регулярні перевезення" означає перевезення, що передбачають транспортування пасажирів з визначеною частотою й за визначеними маршрутами, завдяки чому пасажири можуть здійснювати посадку чи висадку на попередньо визначених зупинках. Регулярні перевезення можуть здійснюватися відповідно до зобов'язань дотримуватися попередньо встановлених розкладів і тарифів.

4. "Спеціальні регулярні перевезення" означає перевезення, незалежно від того, ким вони організовані, які передбачають перевезення визначених категорій пасажирів, за винятком інших пасажирів, настільки, наскільки такі перевезення здійснюються за умов, визначених у пункті 3. Спеціальні регулярні перевезення охоплюють:

- перевезення робочих між домівкою й роботою;

- перевезення школярів і студентів з і до навчального закладу.

Той факт, що спеціальні регулярні перевезення можуть відрізнятися відповідно до потреб користувачів, не впливає на їхню класифікацію як регулярних перевезень.

5.1. "Маятникові перевезення" означає надання таких послуг, коли шляхом здійснення повторюваних прямих і зворотних поїздок від єдиного місця відправлення до єдиного місця призначення перевозяться попередньо сформовані групи пасажирів. Кожна група, що складається з пасажирів, які здійснили пряму поїздку, перевозиться назад до місця відправлення пізнішим рейсом, що здійснює той самий транспортний оператор.

Місце відправлення та місце призначення означає відповідно місце, де поїздка розпочинається, і місце, де вона закінчується, зокрема, у кожному випадку - навколишню місцевість у радіусі 50 км.

2. Під час маятникових перевезень не можна здійснювати посадку або висадку пасажирів протягом поїздки.

3. Перша зворотна поїздка й остання пряма поїздка в серії маятникових перевезень повинні здійснюватися без пасажирів.

4. Однак на класифікацію транспортної операції як маятникового перевезення не впливає той факт, що за домовленістю компетентних органів відповідної Договірної Сторони або Сторін:

- пасажири, незважаючи на положення підпункту 1, здійснюють зворотну поїздку з іншою групою або іншим транспортним оператором;

- пасажири, незважаючи на положення підпункту 2, здійснюють посадку або висадку під час поїздки;

- перша пряма й остання зворотна поїздки серії маятникових перевезень, незважаючи на положення підпункту 3, здійснюються без пасажирів.

6. "Договірні Сторони" означає такі сторони, що підписали цю Угоду, які висловили свою згоду на обов'язковість для них цієї Угоди, та для яких ця Угода є чинною.

Ця Угода застосовується до тих територій, де застосовується ^ Договір про створення Європейського Співтовариства, і за умов, викладених у такому Договорі, та до Боснії й Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Чеської Республіки, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії й Туреччини, оскільки вони уклали цю Угоду.

7. "Компетентні органи" означає такі органи, що призначені Державами - членами Співтовариства й іншими Договірними Сторонами виконувати завдання, визначені в розділах VVIVIIVIII та IX цієї Угоди.

8. "Транзит" означає частину транспортної операції, що здійснюється через територію Договірної Сторони без висадки або посадки пасажирів.

^ РОЗДІЛ II 
Умови, що стосуються операторів автомобільного пасажирського транспорту

Стаття 4

1. Договірні Сторони, які ще не зробили це, застосовують положення, рівнозначні встановленим Директивою Європейського Співтовариства, зазначеною в додатку 1.

2. Стосовно умови про належний фінансовий стан, згаданої в пункті 3 статті 3 такої Директиви, Договірні Сторони можуть використовувати мінімум наявного капіталу та резервів менше суми, встановленої в підпункті "c" зазначеного пункту 3 до 1 січня 2003 року або навіть до 1 січня 2005 року за умови, що в останньому випадку під час ратифікації Угоди буде зроблено відповідну заяву без обмеження положень, що містяться в Європейській угоді, яка встановлює зв'язок між Європейськими Співтовариствами та їхніми державами-членами й певними Договірними Сторонами цієї Угоди.

^ РОЗДІЛ III 
Технічні умови, що стосуються транспортних засобів

Стаття 5

Автобуси, що використовуються для здійснення міжнародних нерегулярних перевезень, які регулюються цією Угодою, повинні відповідати технічним стандартам, викладеним у додатку 2.

^ РОЗДІЛ IV 
Доступ до ринку

Стаття 6 
Лібералізовані нерегулярні перевезення

Для зазначених нижче нерегулярних перевезень не потрібно отримувати дозвіл на території будь-якої Договірної Сторони, іншої, ніж та, в якій засновано транспортний оператор:

1. поїздок із зачиненими дверима, тобто таких перевезень, коли той самий автобус використовується для перевезення тієї самої групи пасажирів протягом усієї поїздки та для доставки її назад до місця відправлення. Місце відправлення знаходиться на території Договірної Сторони, в якій заснований транспортний оператор;

2. перевезень, під час яких здійснюється пряма поїздка з пасажирами та зворотна поїздка без пасажирів. Місце відправлення знаходиться на території Договірної Сторони, в якій заснований транспортний оператор;

3. перевезень, під час яких здійснюється пряма поїздка без пасажирів і всі пасажири здійснюють посадку в одному й тому самому місці, якщо виконується одна з наведених нижче умов:

a) пасажири складають групи на території недоговірної сторони чи Договірної Сторони, іншої, ніж та, в якій заснований транспортний оператор, або та, де пасажири здійснюють посадку, яку було сформовано згідно з договорами перевезень, укладеними до їхнього прибуття на територію останньої Договірної Сторони. Пасажири перевозяться на територію Договірної Сторони, в якій заснований транспортний оператор;

b) пасажирів попередньо було доставлено тим самим транспортним оператором за обставин, визначених у пункті 2, на територію Договірної Сторони, де вони знову здійснюють посадку та перевозяться на територію Договірної Сторони, в якій засновано транспортний оператор;

c) пасажирів було запрошено здійснити подорож на територію іншої Договірної Сторони, і вартість транспортування сплачується особою, що зробила запрошення. Такі пасажири повинні складати однорідну групу, яку не було сформовано виключно для здійснення саме цієї поїздки, та яку буде доставлено на територію Договірної Сторони, в якій засновано транспортний оператор.

Від необхідності отримувати дозвіл також звільняються:

4. транзитні операції через територію Договірних Сторін у поєднанні з нерегулярними перевезеннями, для яких непотрібне отримання дозволів;

5. автобуси без пасажирів, що використовуються виключно для заміни пошкодженого автобусу або автобусу, який вийшов з ладу під час здійснення міжнародного перевезення, передбаченого цією Угодою.

Для перевезень, що здійснюються транспортними операторами, заснованими в рамках Європейського Співтовариства, місця відправлення та (або) призначення перевезень можуть розташовуватися в будь-якій державі - члені Європейського Співтовариства незалежно від держави-члена, в якій зареєстровано автобус або держави-члена, в якій засновано транспортний оператор.

Стаття 7 
Нелібералізовані нерегулярні перевезення

1. Для нерегулярних перевезень, інших, ніж ті, що зазначені в статті 6, необхідно отримувати дозвіл згідно зі статтею 15.

2. Для перевезень, що здійснюються транспортними операторами, заснованими в рамках Європейського Співтовариства, місця відправлення та (або) призначення перевезень можуть розташовуватися в будь-якій державі - члені Європейського Співтовариства, незалежно від держави-члена, в якій зареєстровано автобус, або держави-члена, в якій засновано транспортний оператор.

РОЗДІЛ V 
Соціальні положення

Стаття 8

Договірні Сторони цієї Угоди, які ще не зробили це, приєднуються до ^ Європейської Угоди стосовно роботи екіпажів транспортних засобів, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення (ERTA) від 1 липня 1970 року, з прийнятими згодом змінами, або застосовують Нормативні акти Співтовариства № 3820/85 і № 3821/85, дійсні на момент набрання цією Угодою чинності.

^ РОЗДІЛ VI 
  1   2   3   4   5

Схожі:

Угода про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами iconПравове забезпечення транспортни перевезень
Афінська ”Конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу”, Лондонська “Конвенція про охорону людського життя на морі” (1974)...
Угода про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами iconПро затвердження Правил перевезення пасажирів
Відповідно до Закону України "Про залізничний транспорт" та Порядку обслуговування
Угода про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами iconПостанова від 20 травня 2013 р. N 422 Київ Деякі питання автомобільних...
Затвердити Порядок зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами...
Угода про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами iconМирова угода; угода про співробітництво між прокурором та підозрюваним....
Який з названих учасників не має права ініціювати укладення угоди про визнання винуватості
Угода про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами iconДоповіді
Південного вокзалу до площі Зигіна автобусами №50, 52, а далі – до Інституту свинарства автобусами №4 або №5
Угода про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами iconЗапитання для самоконтролю
Відповідальність сторін за договором перевезення пасажирів І багажу. Порядок пред’явлення вимог
Угода про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами icon«сам» І лат mobilis «той, що рухається» самохідна
Автомобіль призначений для перевезення пасажирів І вантажів, спочатку розглядався як механізований варіант кінної упряжки
Угода про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами icon3 Довоєнний етап розвитку пасажирських перевезень
Роль річкового та морського транспорту пасажирських перевезеннях була не суттєва. Автомобільний та повітряний транспорт для перевезення...
Угода про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами icon4. Технологічні та економічні аспекти пасажирських перевезень Пасажирські...
Особливо значне навантаження в цей період отримують залізничні І повітряні лінії у напрямках Київ, Харків, Крим. Навпаки з другої...
Угода про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами iconУгода користувача
Ця Угода регламентує відносини між Адміністрацією інформаційного ресурсу «euro 2012 (Ukraine)» І фізичною особою, що здійснює пошук...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка