Міністерство транспорту україни
НазваМіністерство транспорту україни
Сторінка1/17
Дата конвертації03.11.2013
Розмір1.61 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А ЗN 411 від 20.12.96

м.Київ Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 лютого 1997 р.

за N 50/1854
Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінтрансу N 226 від 08.06.98 N 386 від 23.07.99 N 179 від 19.03.2002 N 962 від 10.12.2003 )

Згідно з Указом Президента України від 27 червня 1996 року N 468/96 "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів" з метою забезпечення безпечного функціонування залізничного транспорту України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила технічної експлуатації залізниць України (додаються) та ввести їх в дію з 1 квітня 1997 року.

2. Головному управлінню безпеки руху та охорони праці (Давидов Л.М.) разом із Головним управлінням правового забезпечення діяльності транспорту (Логінова Л.М.) в установленому порядку зареєструвати зазначені Правила в Міністерстві юстиції України.

3. Керівникам залізниць України забезпечити виконання вимог Правил технічної експлуатації залізниць України.

4. Наказ Мінтрансу від 16 січня 1995 року N 27 "Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України" вважати таким, що не набрав чинності.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Реву В.М.

Міністр П.Данькевич
Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 р. N 411

Правила технічної експлуатації залізниць України

( У тексті Правил слова "відділка залізниці" замінено словами "дирекції залізничних перевезень" згідно з Наказом Мінтрансу N 179 від 19.03.2002 )

Вступ

1. Правила технічної експлуатації залізниць України (далі - Правила) встановлюють основні положення та порядок роботи залізниць і працівників залізничного транспорту України, основні розміри, норми утримання найважливіших споруд, пристроїв та рухомого складу і вимоги, які ставляться до них, систему організації руху поїздів та принципи сигналізації.

2. Правила технічної експлуатації обов'язкові для усіх підрозділів та працівників залізничного транспорту. Виконання Правил технічної експлуатації забезпечує злагодженість усіх ланок залізничного транспорту, чітку та безперебійну роботу залізниць і безпеку руху.

Правила можуть бути змінені наказом Міністра транспорту України.

3. Питання технічної експлуатації залізниць України регулюються також Інструкцією з сигналізації на залізницях України та Інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України.

Усі інструкції, які регулюють питання технічної експлуатації, проектування та будівництва залізниць, споруд, пристроїв і рухомого складу, мають відповідати вимогам цих Правил.

Розділ 1. Загальні обов'язки працівників залізничного транспорту

1.1 Основними обов'язками працівників залізничного транспорту є: задоволення потреб щодо перевезень пасажирів та вантажів при безумовному забезпеченні безпеки руху та збереження вантажів, що перевозяться, ефективне використання технічних засобів, дотримання вимог охорони праці та навколишнього природного середовища.

( Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 179 від 19.03.2002 )

1.2. Кожний працівник, пов'язаний з рухом поїздів, несе в межах своїх обов'язків особисту відповідальність за виконання Правил технічної експлуатації, вимог охорони праці й безпеку руху.

Відповідальність за дотримання Правил працівниками залізничного транспорту покладається на керівників відповідних підрозділів.

Порушення Правил працівниками залізничного транспорту тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.3. Кожний працівник залізничного транспорту зобов'язаний подавати сигнал зупинки поїзду чи маневруючому составу, а також вживати інших заходів для їх зупинки у випадках, які загрожують життю та здоров'ю людей або безпеці руху. При виявленні несправностей споруд пристроїв чи пошкодження рухомого складу, які створюють загрозу безпеці руху, або забруднення навколишнього природного середовища, працівник повинен негайно вжити заходів для огородження небезпечного місця та усунення несправності.

( Пункт 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 179 від 19.03.2002 )

1.4. Працівники залізничного транспорту повинні забезпечувати безпеку пасажирів, створювати їм необхідний комфорт, культурно обслуговувати їх на вокзалах, у поїздах, бути ввічливими й люб'язними у спілкуванні з усіма особами, які користуються послугами залізничного транспорту, та одночасно вимагати від них виконання діючих на залізничному транспорті правил.

1.5. Працівники залізничного транспорту повинні утримувати у належному стані робоче місце та довірені їм технічні засоби.

Працівники, для яких встановлені форма одягу та знаки розрізнення, повинні бути одягнені по формі у відповідності з Положенням про дисципліну працівників залізничного транспорту України.

Кожний працівник залізничного транспорту зобов'язаний дотримуватись вимог стандартів і метрологічних норм та правил, правил й інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки, встановлених для роботи, яка ним виконується.

Відповідальність за виконання цих Правил та інструкцій покладається на виконавців та керівників відповідних підрозділів.

1.6. Забороняється допускати на локомотиви, у кабіни управління моторвагонних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу та інших рухомих одиниць, до сигналів, стрілок, апаратів, механізмів та інших пристроїв, які забезпечують безпеку руху поїздів, а також у приміщення, звідки здійснюється управління сигналами та цими пристроями, осіб, які не мають права доступу до них.

( Абзац перший пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 386 від 23.07.99 )

Управляти локомотивами, моторвагонними поїздами, спеціальним самохідним рухомим складом й іншими рухомими одиницями, сигналами, апаратами, механізмами й іншими пристроями, пов'язанними із забезпеченням безпеки руху поїздів, а також переводити стрілки мають право тільки уповноважені на це працівники під час виконання ними службових обов'язків.

( Абзац другий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 386 від 23.07.99 )

Працівники залізничного транспорту, які проходять у встановленому порядку стажування як другі особи, можуть допускатися до управління локомотивами, моторвагонними поїздами, спеціальним самохідним рухомим складом й іншими рухомими одиницями, сигналами, стрілками, апаратами й механізмами та іншими пристроями, пов'язаними із забезпеченням безпеки руху поїздів, тільки під наглядом і під особисту відповідальність працівників, які безпосередньо обслуговують ці пристрої.

( Абзац третій пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 386 від 23.07.99 )

1.7. Особи, які влаштовуються на роботу на залізничний транспорт на роботу, пов'язану з рухом поїздів, повинні пройти професійне навчання, а працівники локомотивних бригад і поїзні диспетчери, крім того, професійний відбір, витримати перевірку і в майбутньому періодично перевірятися на знання:

( Абзац перший пункту 1.7 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 179 від 19.03.2002 )

- Правил технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ);

- Інструкції з сигналізації на залізницях України (ІСИ);

- Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України (ІРП);

- посадових інструкцій та інших документів, які встановлюють обов'язки працівників;

- правил та інструкцій з охорони праці;

- Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту України.

Усі інші працівники повинні знати загальні обов'язки працівників залізничного транспорту, передбачені цими Правилами, Правила та інструкції з охорони праці, посадові інструкції та інші документи, які встановлюють обов'язки працівників.

Працівники залізничного транспорту, на яких у порядку ущільнення робочого дня або суміщення професій покладається виконання додаткових обов'язків, пов'язаних з рухом поїздів, допускаються до цієї роботи тільки після перевірки їх знань відповідних правил та інструкцій.

Перелік посад і професій, для заняття яких працівники підлягають перевірці, передбаченій цим пунктом, обсяг знань для кожної посади (професії), порядок проведення перевірок при прийнятті на роботу та періодичних встановлюється Міністерством транспорту України.

( Абзац десятий пункту 1.7 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 179 від 19.03.2002 )

1.8. Особи, які приймаються на залізничний транспорт на посади, пов'язані з рухом поїздів, повинні пройти медичний огляд для визначення придатності їх для виконання відповідної роботи. Надалі періодичне медичне ообстеження цих працівників проводиться відповідно до порядку, встановленого Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

Особи, молодші 18 років, не допускаються до заняття посад та професій, передбачених Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року N 46, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за N 176/385, безпосередньо пов'язаних з рухом поїздів.

1.9. Працівники залізничного транспорту повинні оберігати майно залізниці та вантажі, що перевозяться.

1.10. Не допускається виконання обов'язків працівниками залізничного транспорту, які перебувають у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння. Особи, виявлені у такому стані, негайно усуваються від роботи на них накладається дисциплінарне стягнення.

( Пункт 1.10 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 179 від 19.03.2002 )

Споруди та пристрої

Розділ 2. Загальні положення. Габарит

2.1. Споруди та пристрої залізниць, повинні утримуватися у справному стані.

Запобігання появи несправностей та забезпечення довгострокової служби споруд та пристроїв мають бути головними у роботі осіб, які відповідають за їх утримання.

Відповідальність за стан споруд і пристроїв несуть працівники, які безпосередньо їх обслуговують, та керівники підприємств, у розпорядженні яких знаходяться ці споруди та пристрої.

Відповідно до своїх обов'язків кожен з цих працівників на своїй ділянці повинен знати правила експлуатації та стан споруд і пристроїв, систематично перевіряти їх та забезпечувати високу якість утримання, технічного обслуговування і ремонту.

2.2. Споруди, пристрої, механізми та обладнання мають відповідати затвердженій проектній документації та технічним умовам. На основні споруди, пристрої, механізми та обладнання мають бути технічні паспорти, які містять в собі найважливіші технічні та експлуатаційні характеристики.

Споруди та пристрої залізниць мають відповідати вимогам, які забезпечували б пропуск поїздів з найбільшими встановленими швидкостями: пасажирських - 140 км/год, рефрижераторних - 120 км/год, вантажних - 90 км/год. На конкретних ділянках залізниць відповідно до переліку, затвердженого Державною адміністрацією залізничного транспорту України, встановлюються диференційовані швидкості.

Додаткові вимоги до споруд та пристроїв на ділянках, де пасажирські поїзди рухаються із швидкістю більше 140 км/год., встановлюються відповідною інструкцією Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Внесення змін у конструкції споруд та пристроїв допускається тільки з дозволу тих посадових осіб, які мають право затверджувати проектну документацію на ці споруди та пристрої.

Класифікація, строки періодичних ремонтів і норми утримання основних споруд та пристроїв встановлюються Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

Вказівки та типові технологічні процеси з технічного обслуговування, ремонту та утримання споруд і пристроїв затверджуються відповідними управліннями Державної адміністрації залізничного транспорту України.

2.3. Заново побудовані та реконструйовані лінії, споруди, пристрої та будівлі повинні бути прийняті в постійну експлуатацію приймальними комісіями відповідно до Правил приймання в експлуатацію закінченого будівництва об'єктів залізничного транспорту та метрополітенів.

Заново побудовані та реконструйовані споруди і пристрої вводяться в дію тільки після затвердження технічної документації, яка встановлює порядок їх роботи, та забезпечує охорону праці й безпеку руху (технічно-розпорядчі акти, інструкції для роботи), і після перевірки знання вказаної документації працівниками, які обслуговують ці споруди та пристрої.

2.4. Споруди та пристрої загальної мережі залізниць України і під'їзних колій від станції примикання до території промислових та транспортних підприємств мають відповідати вимогам габариту наближення споруд С, встановленого Державним стандартом.

Споруди та пристрої, які знаходяться на території та між територіями заводів, фабрик, майстерень, депо, річкових і морських портів, шахт, вантажних районів, баз, складів, кар'єрів, лісових та торфових розробок, електростанцій та інших промислових та транспортних підприємств (у тому числі системи Державної адміністрації залізничного транспорту України) мають відповідати вимогам габариту наближення споруд Сн, встановленого Державним стандартом.

Вимоги габаритів С і Сн мають бути дотримані при проектуванні, будівництві, реконструкції залізниць, під'їзних колій, споруд та пристроїв на них, при електрифікації й будівництві других колій, а також усіх споруд і пристроїв, які експлуатуються і які раніше були приведені до зазначених габаритів.

Особливості застосування габаритів С і Сн при новому будівництві та реконструкції залізниць, споруд і пристроїв, вимоги до існуючих споруд та пристроїв, побудованих за старими нормами, які не відповідають вимогам габаритів С та Сн, порядок перевірки габаритів споруд та пристроїв і усунення негабаритних місць обумовлені Инструкцией по применению габаритов приближения строений ГОСТ 9238-83.

( Абзац четвертий пункту 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 179 від 19.03.2002 )

При плануванні перебудови існуючих споруд та пристроїв, які не відповідають вимогам габаритів С і Сн, у першу чергу повинні враховуватись об'єкти, які не забезпечують транспортування перспективного рухомого складу габаритів Тпр і Тц, а також завантажених за зональним габаритом вантажів.

Забороняється порушувати габарити споруд та пристроїв при проведенні різних ремонтних, будівельних та інших робіт.

2.5. Відстань між осями колій на перегонах двоколійних колій на прямих ділянках має бути не менша 4100 мм.

На триколійних та чотириколійних ділянках відстань між осями другої і третьої колії на прямих ділянках має бути не менша 5000 мм.

Відстань між осями суміжних колій на станціях на прямих ділянках має бути не менша 4800 мм, на другорядних коліях і коліях вантажних районів - не менша 4500 мм. При розміщенні на станціях головних колій крайніми з дозволу начальника залізниці допускається відстань між ними 4100 мм. Відстань між осями колій, призначених для безпосереднього перевантаження вантажів з вагона у вагон, може становити 3600 мм.

Горизонтальні відстані на кривих ділянках між осями суміжних колій і між віссю колії та габаритом наближення споруд на перегонах і станціях визначаються Інструкцією із застосування габаритів наближення споруд.

2.6. Навантажений на відкритому рухомому складі вантаж (з урахуванням упаковки та закріплення) повинен розміщуватися у межах габаритів навантаження, визначених Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

Вантажі, які не можуть бути розміщені на відкритому рухомому складі в межах габаритів навантаження, перевозяться згідно з порядком, встановленим Державною адміністрацією залізничного транспорту України.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Міністерство транспорту україни iconПро затвердження Норм витрат палива І мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
Міністерство транспорту України, Державний департамент автомобільного транспорту України
Міністерство транспорту україни iconМіністерство транспорту україни державна адміністрація залізничного...
Загальні положення стр
Міністерство транспорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький...
Авіаційний транспорт України, його місце в системі транспорту України згідно Повітряного кодексу України
Міністерство транспорту україни iconМіністерство транспорту та зв’язку України
Пояснювальна записка І розрахунки до курсового проекту з дисципліни “Залізничні станції та вузли”
Міністерство транспорту україни iconЯк називається сукупність шляхів сполучення, та, розміщених на них,...
Основні вимоги до будь-якого виду транспорту. Основні напрямки розвитку єтс та роль транспорту у вирішенні соціальних задач
Міністерство транспорту україни iconМіністерство інфрасруктури україни державна адміністрація залізничного...
Про порядок експлуатації та проведення технічного обслуговування вантажних електровозів приписки локомотивних депо Придніпровської...
Міністерство транспорту україни icon6. 070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»
«Транспортні технології (за видами транспорту)» професійне спрямування на спеціальність «Організація перевезень І управління на транспорті...
Міністерство транспорту україни iconГалузеваугод а між Стороною власника в особі Міністерства інфраструктури...
Стороною власника в особі Міністерства інфраструктури України та Федерації роботодавців транспорту України І
Міністерство транспорту україни iconМіністерство освіти І науки україни київська державна академія водного...
Студенти заочної форми навчання спеціальності “ Облік І аудит ” виконують роботу з дисципліни “ Стандартизація обліку І аудиту ”
Міністерство транспорту україни iconВід імені мешканців міста Херсона прошу втручання управління транспорту...
Херсона прошу втручання управління транспорту та зв’язку Херсонської міської ради в роботу міського транспорту загального користування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка