Закон україни
НазваЗакон україни
Сторінка5/6
Дата конвертації13.09.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Спорт > Закон
1   2   3   4   5   6

^ Стаття 36. Основні вимоги щодо технічного обслуговування і

ремонту транспортних засобів
Власники транспортних засобів або особи, які їх експлуатують,

зобов'язані забезпечувати своєчасне і в повному обсязі проведення

робіт по їх технічному обслуговуванню і ремонту згідно з

нормативами, встановленими виробниками відповідних транспортних

засобів.
Уряд Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої

влади та органи місцевого самоврядування повинні організовувати

роботу і всіляко сприяти створенню мережі служб швидкої технічної

допомоги учасникам дорожнього руху безпосередньо на автомобільних

дорогах, вулицях та залізничних переїздах.
^ Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних

засобів
Забороняється експлуатація незареєстрованих

(неперереєстрованих) транспортних засобів, ідентифікаційні номери

складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних

документах, знищені чи підроблені, без номерного знака або з

номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає

вимогам стандартів, або з номерними знаками, які закріплені у не

встановлених для цього місцях, закриті іншими предметами чи

забруднені, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака

з відстані 20 метрів, перевернуті чи не освітлені, а також

транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному

контролю, але не пройшли його, та у випадках, передбачених

законодавством, без чинного на території України поліса

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності

власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката

"Зелена картка").
Експлуатація транспортних засобів також забороняється в разі:
порушення вимог щодо їх переобладнання;
порушення порядку встановлення і використання спеціальних

світлових і звукових сигнальних пристроїв;
виявлення технічних несправностей і невідповідності вимогам

правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки

дорожнього руху, а також неукомплектованості відповідно до

призначення.
З метою недопущення негативного впливу на життя і здоров'я

людей або в разі загрози погіршення екологічної ситуації

експлуатація транспортних засобів може бути в установленому

законодавством порядку обмежена або заборонена в окремій

місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації.
Розділ VI
^ СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Стаття 38. Завдання стандартизації та нормування

дорожнього руху
Стандартизація та нормування дорожнього руху провадяться з

метою встановлення обов'язкових норм, правил, вимог щодо

організації та безпеки дорожнього руху.
^ Стаття 39. Стандарти дорожнього руху
Державні стандарти дорожнього руху визначають поняття і

терміни, методи здійснення контролю за станом організації

дорожнього руху, вимоги щодо запобігання шкідливому впливу

транспорту на здоров'я людини та навколишнє природне середовище,

інші питання, пов'язані з дорожнім рухом. Стандарти дорожнього

руху розробляються та вводяться в дію в порядку, що встановлюється

законодавством України.
^ Стаття 40. Нормативи дорожнього руху
Нормативи дорожнього руху повинні відповідати вимогам

безпеки, економічності та комфортності дорожнього руху, охорони

навколишнього природного середовища та здоров'я людини.

У разі необхідності для деяких категорій доріг і вулиць

можуть, залежно від їх функціонального призначення,

встановлюватися окремі нормативи. Нормативи розробляються,

вводяться і контролюються міністерствами, відомствами і

підприємствами України та іншими уповноваженими органами

відповідно до чинного законодавства України.
^ Стаття 41. Правила дорожнього руху
В Україні встановлено правосторонній рух транспортних

засобів.

Порядок початку руху, зміни руху за напрямком, розташування

транспортних засобів і пішоходів, вибору швидкості руху та

дистанції, обгону та стоянки, проїзду перехресть, пішохідних

переходів і залізничних переїздів, зупинок транспортних засобів

загального користування, користування зовнішніми світловими

приладами, правила пересування пішоходів, проїзд велосипедистів, а

також питання організації руху та його безпеки регулюються

Правилами дорожнього руху, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Розділ VII
^ ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Стаття 42. Загальні положення єдиної системи обліку

показників дорожнього руху і його безпеки
Уряд Республіки Крим, обласні органи державної виконавчої

влади і міст республіканського підпорядкування можуть розширити

перелік статистичних показників, якщо це необхідно для прийняття

рішень в межах компетенції, наданої цим Законом.

Міністерства, інші центральні органи державної виконавчої

влади та об'єднання не вправі запроваджувати звітність, не

передбачену єдиною системою державного обліку показників

дорожнього руху і його безпеки.
^ Стаття 43. Планування заходів щодо забезпечення

безпеки дорожнього руху
Державними, республіканськими і місцевими органами влади та

управління розробляються, затверджуються і реалізуються державні,

республіканські, обласні, міські та районні програми забезпечення

безпеки дорожнього руху. Розробка їх здійснюється на основі

раціонального поєднання територіального та галузевого планування,

формування взаємопов'язаних збалансованих показників з урахуванням

соціально-економічних і екологічних умов конкретного регіону,

рівня розвитку дорожньої мережі, стану аварійності та інших

показників єдиної системи державного обліку дорожнього руху.

Програма забезпечення безпеки дорожнього руху повинна

включати:

аналіз стану безпеки дорожнього руху та прогноз на певний

період;

конкретні обгрунтовані цілі;

заходи, реалізація яких дозволить досягти намічених цілей;

вартість програми та джерела її фінансування;

форми і періодичність контролю за виконанням програми.
^ Стаття 44. Фінансування заходів щодо забезпечення безпеки

дорожнього руху
Фінансування заходів, передбачених програмами, а також інших

заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюється за

рахунок коштів державного бюджету, відрахувань міністерств, інших

центральних органів державної виконавчої влади та об'єднань,

місцевих бюджетів, позабюджетних коштів і фондів.

Розділ VIII
^ МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Стаття 45. Медичний огляд і переогляд кандидатів у

водії і водіїв транспортних засобів
Медичний огляд проводиться з метою визначення здатності

кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування транспортними

засобами. Зазначений огляд включає: попередні, періодичні,

щозмінні передрейсові і післярейсові огляди, а також позачергові

огляди, зумовлені необхідністю. Періодичність оглядів, порядок їх

проведення і направлення водіїв на позачергові огляди визначаються

спільним актом спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади з питань охорони здоров'я і Міністерства

внутрішніх справ України.
^ Стаття 46. Обов'язки адміністрації підприємств, установ і

організацій щодо охорони здоров'я і контролю за

умовами праці водіїв транспортних засобів
Адміністрація підприємств, установ і організацій незалежно

від форм власності та господарювання, до штатів яких входять

водії, зобов'язана:

організовувати обов'язкове страхування кожного водія на

випадок нещасної події;

організовувати роботу водіїв згідно з чинним законодавством,

режимом праці і відпочинку;

запроваджувати заходи, спрямовані на зниження напруженості

праці і втомлюваності водіїв;

організовувати харчування водіїв у робочий час;

забезпечувати водіїв санітарно-побутовими приміщеннями і

обладнанням, а також приміщеннями для здійснення

лікувально-профілактичних заходів;

організовувати з участю місцевих органів охорони здоров'я

роботу з водіями по вдосконаленню навичок подання першої медичної

допомоги.

Для медичного контролю обслуговування водіїв та їх

оздоровлення підприємствами, установами, організаціями незалежно

від форм власності та господарювання при чисельності водіїв 100 і

більше чоловік створюються відомчі спеціалізовані медичні,

фельдшерські та оздоровчі пункти, медико-санітарні частини,

поліклінічні відділення та заклади охорони здоров'я, а при

чисельності водіїв менше 100 чоловік - з територіальними медичними

закладами укладаються договори на їх медичне обслуговування.

Контроль за умовами праці водіїв, виконанням вимог органів

державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю для усунення

порушень діючих правил по охороні праці і стандартів безпеки праці

на робочих місцях водіїв здійснюють відповідні служби міністерств,

відомств, концернів, корпорацій та інших об'єднань, первинні

профспілкові організації, а також органи санітарно-епідеміологічної служби.
^ Стаття 47. Організація подання медичної допомоги потерпілим

у дорожньо-транспортних пригодах
Для забезпечення подання допомоги потерпілим внаслідок

дорожньо-транспортних пригод місцеві органи охорони здоров'я за

погодженням з підрозділами Державтоінспекції Міністерства

внутрішніх справ України закріплюють за конкретними ланками

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів лікувальні

заклади, в яких є відповідні фахівці, відділення або палати, що

мають можливість цілодобового прийому, обстеження і лікування

потерпілих.

На ділянках доріг, вулиць та залізничних переїздах

встановлюються відповідні дорожні знаки з інформацією про

найближчу лікарню, напрямок руху та відстань до неї, номер

телефону.

Інші медичні заклади, що знаходяться в безпосередній

близькості від автомобільних доріг, вулиць та залізничних

переїздів, повинні бути забезпечені необхідним медичним

обладнанням згідно з переліком, затверджуваним Міністерством

охорони здоров'я України, і позначені дорожнім знаком "Пункт

першої медичної допомоги".

Вказані лікарні і лікувально-профілактичні заклади повинні

бути обладнані засобами зв'язку. На магістральних автомобільних

дорогах закріплені лікарні і станції швидкої допомоги

забезпечуються також системою сигнально-викличного зв'язку.
^ Стаття 48. Медична підготовка водіїв і посадових осіб

органів Міністерства внутрішніх справ України,

військової інспекції безпеки дорожнього руху

Військової служби правопорядку у Збройних Силах

України
Водії транспортних засобів, відповідні посадові особи органів

Міністерства внутрішніх справ України, військової інспекції

безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних

Силах України зобов'язані володіти практичними навичками подання

першої медичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод, періодично проходити відповідну

підготовку за програмами, що затверджуються Міністерством охорони

здоров'я України.

Водії зобов'язані стежити за наявністю на транспортних

засобах спеціальних медичних аптечок, їх укомплектуванням.

Посадові особи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх

справ України, військової інспекції безпеки дорожнього руху

Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, які

здійснюють безпосередній нагляд за дорожнім рухом, зобов'язані

стежити за укомплектуванням закріплених за ними патрульних

автомобілів і приміщень стаціонарних постів медичним майном і

медикаментами для подання першої медичної допомоги потерпілим

внаслідок дорожньо-транспортних пригод згідно з переліком, що

встановлюється Міністерством охорони здоров'я України.
Розділ IX
^ ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Стаття 49. Охорона навколишнього природного середовища
Міністерства, інші центральні органи державної виконавчої

влади та об'єднання, що здійснюють проектування, виробництво та

експлуатацію механічних транспортних засобів, зобов'язані вживати

заходів щодо запобігання та зменшення викидів вказаними засобами

забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, а також

шуму і вібрації.

Не допускається виробництво та експлуатація автотранспортних

засобів, у викидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує

встановлені нормативи.

Керівники транспортних організацій, власники автомобільних

доріг, вулиць, залізничних переїздів та транспортних засобів

несуть персональну відповідальність за додержання гранично

допустимих нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин і

гранично допустимих рівнів фізичних впливів на навколишнє природне

середовище, встановлених для відповідного типу транспорту.

Підприємства, що виготовляють пальне, повинні дотримувати

державних стандартів щодо якості палива і мастильних матеріалів.

У разі виготовлення неякісного палива підприємство

притягається до відповідальності у вигляді штрафу.

З метою запобігання забрудненню грунту відпрацьованими

нафтопродуктами автопідприємства повинні бути забезпечені

спеціальними місткостями для їх зберігання.
^ Стаття 50. Проектні та наукові розробки
Підприємства, установи і організації, що розробляють

перспективні програми, комплексні схеми та проекти організації

дорожнього руху, а також здійснюють ці розробки, повинні

передбачати в них заходи, спрямовані на запобігання та зменшення

викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, а

також шуму і вібрації.
Розділ Х
^ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Стаття 51. Завдання контролю у сфері дорожнього руху
Контроль у сфері дорожнього руху спрямований на забезпечення

дотримання міністерствами, іншими центральними органами державної

виконавчої влади та об'єднаннями, а також громадянами вимог

законодавства України про дорожній рух.
^ Стаття 52. Органи, що здійснюють контроль у сфері безпеки

дорожнього руху
Контроль у сфері безпеки дорожнього руху здійснюється

Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади

та органами місцевого самоврядування, Державтоінспекцією

Міністерства внутрішніх справ України, іншими спеціально

уповноваженими на те державними органами (державний контроль), а

також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої

влади (відомчий контроль).
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Закон україни iconТема Законодавство України про охорону праці
Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України "Про охорону праці". Кодекс законів про працю. Закон України "Про забезпечення...
Закон україни icon1 Всесвітньо відомі історики, філософи, економісти, письменники,...
Так, політична економія називає закон вартості, закон попиту І пропозиції, закон грошового обігу, закон концентрації виробництва...
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...
Закон україни iconМіністерство освіти І науки України Одеська національна академія...
Закон України «Про господарські товариства» та Закон України «Про акціонерні товариства» (редакція 2013 року) І відповісти на запитання...
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові засади, організацію та порядок проведення всеукраїнського референдуму
Закон україни iconЗакон УкраЇни
Цей Закон регулює відносини, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності в Україні
Закон україни iconЗакон україни
Цей закон визначає статус державної контрольно-ревізійної служби в Україні, її функції та правові основи діяльності
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон регулює майнові І особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної...
Закон україни iconСписок использованных источников закон України «Про інформацію» от 02. 10. 1992
...
Закон україни iconРозділ І. Закон україни ”про бухгалтерський облік
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка