Закон україни
НазваЗакон україни
Сторінка1/6
Дата конвертації13.09.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Спорт > Закон
  1   2   3   4   5   6
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про дорожній рух
№ 3353-XII від 30.06.1993

(із всіма змінами станом на 13.08.2011 року}
Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього

руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення

безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони

навколишнього природного середовища.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Завдання Закону України про дорожній рух
Закон регулює суспільні відносини у сфері дорожнього руху та

його безпеки, визначає права, обов'язки і відповідальність

суб'єктів - учасників дорожнього руху, міністерств, інших

центральних органів державної виконавчої влади, об'єднань,

підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та

господарювання (далі - міністерств, інших центральних органів

державної виконавчої влади та об'єднань).
^ Стаття 2. Законодавство про дорожній рух
Законодавство про дорожній рух складається з цього Закону та

актів законодавства України, що видаються відповідно до нього.
^ Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху
Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки

здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально

уповноваженими на це центральними органами виконавчої влади,

органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, місцевими

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
Забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні покладається

на Державну автомобільну інспекцію (далі - Державтоінспекція

Міністерства внутрішніх справ України), яка входить до системи

органів Міністерства внутрішніх справ України.
Розділ II
КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ЗАКОНОДАВЧОЇ І ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСНИХ, МІСЬКИХ, РАЙОННИХ ТА ІНШИХ МІСЦЕВИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, МІНІСТЕРСТВ, ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОБ'ЄДНАНЬ
^ Стаття 4. Компетенція Кабінету Міністрів України

у сфері дорожнього руху
До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього

руху належить:

підготовка проектів законів, нормативних актів з питань

дорожнього руху та його безпеки, а також відповідальності за їх

порушення на території України;

визначення повноважень органів виконавчої влади і управління;

формування державних органів управління у сфері дорожнього

руху, керівництво їх діяльністю;

розробка і затвердження державних програм розвитку дорожнього

руху та його безпеки на автомобільних дорогах, вулицях і

залізничних переїздах, вимог екологічної безпеки, а також програм

координації використання всіх видів транспорту загального

користування (автомобільний, залізничний, повітряний, водний);

фінансування, керівництво і контроль за виконанням державних

програм розвитку дорожнього руху та його безпеки;

координація діяльності міністерств, інших центральних органів

державної виконавчої влади, об'єднань та місцевого самоврядування

у сфері дорожнього руху, а також вимог екологічної безпеки;

контроль за виконанням законодавства про дорожній рух;

визначення єдиного порядку організації дорожнього руху та

його безпеки;

встановлення єдиних вимог щодо проектування, будівництва,

реконструкції, ремонту, утримання та охорони автомобільних доріг,

вулиць і залізничних переїздів, затвердження програм їх

будівництва;

встановлення єдиних вимог щодо конструкції та технічного

стану транспортних засобів, що експлуатуються в Україні;

визначення порядку видачі ліцензій і сертифікатів на

здійснення діяльності, пов'язаної з виготовленням, ремонтом і

експлуатацією транспортних засобів, перевезеннями вантажів і

пасажирів, підготовкою водіїв, будівництвом, реконструкцією,

ремонтом і утриманням автомобільних доріг, вулиць і залізничних

переїздів, іншими видами діяльності, що впливають на безпеку руху;

визначення порядку здійснення державної реєстрації

(перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, проведення

їх обов'язкового технічного контролю та визначення обсягів

перевірки технічного стану транспортних засобів, визначення

переліку обладнання, необхідного для одержання суб'єктами

господарювання права на здійснення обов'язкового технічного

контролю транспортних засобів, призначених для експлуатації на

вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстрованих

у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ

України (далі - суб'єкти проведення обов'язкового технічного

контролю), а також переліку документів, що подаються для одержання

такого права та інші повноваження, визначені цим Законом;

визначення порядку оформлення і видачі погоджень та дозволів,

надання інших послуг, пов'язаних із забезпеченням безпеки

дорожнього руху, а також визначення розміру плати за оформлення і

видачу таких погоджень та дозволів, надання відповідних послуг;

встановлення правил приймання іспитів із знань Правил

дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами;

встановлення єдиних вимог і затвердження типових навчальних

програм для учасників дорожнього руху, формування належної дорожньої культури та організація навчання різних груп населення правил дорожнього руху.
^ Стаття 5. Компетенція органів законодавчої та виконавчої

влади Республіки Крим, областей та міст

республіканського підпорядкування
До компетенції органів законодавчої та виконавчої влади

Республіки Крим, областей та міст республіканського

підпорядкування у сфері дорожнього руху належить:

прийняття нормативних актів з питань дорожнього руху та його

безпеки, за винятком тих, що належать до компетенції Верховної

Ради України, Кабінету Міністрів України;

затвердження регіональних програм розвитку дорожнього руху та

його безпеки;

державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства про

дорожній рух та його безпеку, за діяльністю підприємств, установ,

організацій незалежно від форм власності та господарювання щодо

планування та виконання заходів з безпеки дорожнього руху, вимог

екологічної безпеки;

формування фондів для фінансування державних програм і

окремих заходів, спрямованих на розвиток дорожнього руху та його

безпеки;

забезпечення розвитку мережі місцевих автомобільних доріг,

вулиць та залізничних переїздів, їх утримання та охорони;

керівництво діяльністю по організації дорожнього руху;

організація навчання населення Правил дорожнього руху,

проведення виховних заходів серед різних соціально-вікових груп

населення щодо його безпеки;

організація підготовки та підвищення кваліфікації водіїв

транспортних засобів і розвиток мережі відповідних навчальних

закладів;

організація та здійснення заходів для подання медичної

допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод та

медичного забезпечення безпеки дорожнього руху;

організація та фінансування заходів, пов'язаних із

профілактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

керівництво роботою по пропаганді безпеки дорожнього руху,

вимог екологічної безпеки;

контроль за справлянням державних і місцевих податків, зборів

та інших обов'язкових платежів у сфері дорожнього руху;

організація забезпечення індивідуальних власників

транспортних засобів платними стоянками та колективними гаражами;

вирішення інших питань дорожнього руху.
^ Стаття 6. Компетенція міської та районної Ради народних

депутатів і міської та районної виконавчої влади
До компетенції міської та районної Ради народних депутатів і

міської та районної виконавчої влади у сфері дорожнього руху

належить:

виконання вимог законодавства та рішень органів державної

виконавчої влади про дорожній рух і його безпеку;

визначення компетенції підвідомчих адміністрацій, що

створюються згідно із схемою управління містом чи районом, у сфері

дорожнього руху та його безпеки;

розробка, затвердження та реалізація міських і районних

програм розвитку дорожнього руху та його безпеки;

формування міських і районних фондів, у тому числі

позабюджетних, для фінансування програм і окремих заходів,

спрямованих на розвиток дорожнього руху та його безпеки;

контроль за організацією навчання різних соціально-вікових

груп населення Правил дорожнього руху, планування заходів,

пов'язаних із профілактикою його безпеки, та контроль за їх

виконанням;

контроль за підготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв,

технічним обслуговуванням і ремонтом транспортних засобів,

забезпеченням розвитку сфери цих послуг;

організація дорожнього руху на території міста і району

згідно з відповідними генеральними планами, проектами детального

планування та забудови населених пунктів, автоматизованих систем

керування дорожнім рухом, комплексних транспортних схем і схем

організації дорожнього руху та з екологічно безпечними умовами;

здійснення та фінансування заходів, пов'язаних із

профілактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

проведення роботи по пропаганді безпеки дорожнього руху;

організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів;

встановлення порядку і здійснення заходів щодо забезпечення

охорони транспортних засобів на платних стоянках та в колективних

гаражах;

керівництво та контроль за діяльністю підприємств, установ і

організацій незалежно від форм власності та господарювання за

виконанням вимог законодавства, рішень органів державної

виконавчої влади про дорожній рух і його безпеку;

контроль за виявленням дорожньо-транспортних пригод та

впровадженням заходів у місцях їх концентрації, на

аварійно-небезпечних ділянках вулиць, доріг та залізничних

переїздах;

організація системи заходів щодо медичного забезпечення

безпеки дорожнього руху та контроль за їх реалізацією;

накладання у межах своєї компетенції адміністративних

стягнень за порушення законодавства у сфері дорожнього руху та

його безпеки;

керівництво роботою по справлянню податків, зборів та інших

обов'язкових платежів у сфері дорожнього руху.

Міська та районна Ради народних депутатів мають право

розглядати і вирішувати інші питання, які відповідно до чинного

законодавства належать до їх відання.
^ Стаття 7. Компетенція селищної та сільської Ради народних

депутатів та їх виконавчих органів
До компетенції селищної та сільської Ради народних депутатів

та їх виконавчих органів у сфері дорожнього руху належить:

забезпечення виконання вимог законодавства та рішень

центральних органів державної виконавчої влади України з питань

дорожнього руху і його безпеки;

розробка, затвердження та виконання місцевих програм безпеки

дорожнього руху;

створення позабюджетних фондів для додаткового фінансування

заходів щодо безпеки дорожнього руху;

організація та контроль за діяльністю підприємств з питань

дорожнього руху і його безпеки;

сприяння створенню на території селищної або сільської Ради

народних депутатів підприємств і організацій для надання платних

послуг, пов'язаних з підготовкою та підвищенням кваліфікації

водіїв, технічним обслуговуванням і ремонтом транспортних засобів;

сприяння діяльності по утриманню у безпечному для дорожнього

руху стані автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та

їх облаштуванню об'єктами сервісу;

сприяння організації та здійсненню медичної допомоги

потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах та інших заходів щодо

медичного забезпечення безпеки дорожнього руху;

проведення серед різних соціально-вікових груп населення

профілактичних заходів щодо безпеки дорожнього руху;

навчання населення Правил дорожнього руху;

здійснення заходів щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму.
^ Стаття 8. Компетенція органів територіального

громадського самоврядування
Компетенція органів територіального громадського

самоврядування у сфері безпеки дорожнього руху встановлюється

відповідними місцевими Радами народних депутатів у межах наданих

їм цим Законом повноважень, вимог екологічної безпеки.
^ Стаття 9. Компетенція власників автомобільних доріг,

вулиць та залізничних переїздів
До компетенції власників автомобільних доріг, вулиць та

залізничних переїздів або уповноважених ними органів у сфері

дорожнього руху належить:

розробка програм та здійснення заходів щодо розвитку,

удосконалення, ремонту та утримання у безпечному для дорожнього

руху стані доріг, вулиць та залізничних переїздів, зон відчуження;

визначення структур управління, проектування, будівництва та

утримання доріг, вулиць та залізничних переїздів;

участь у розробці положень про спеціальні структури

управління дорожнім рухом;

компенсація витрат власникам транспортних засобів, якщо

дорожньо-транспортні пригоди сталися з причин незадовільного

експлуатаційного утримання автомобільних доріг, вулиць та

залізничних переїздів, за рішеннями судових органів;

забезпечення безпечних, економічних та комфортних умов

дорожнього руху;

організація і здійснення заходів, спрямованих на захист

навколишнього природного середовища;

забезпечення учасників дорожнього руху інформацією з питань

стану аварійності та дорожнього покриття, гідрометеорологічних та

інших умов;

вирішення питань експлуатації автомобільних доріг, вулиць та

залізничних переїздів у надзвичайних ситуаціях;

передача права на експлуатаційне утримання доріг, вулиць та

залізничних переїздів іншим юридичним особам;

визначення нормативів та виділення необхідних коштів на

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних

доріг, вулиць та залізничних переїздів;

передача права на будівництво комунальних та інших споруд,

прокладання комунікацій, на захисні роботи і споруди, сервісні

споруди та обладнання відповідно до чинного законодавства;

проведення робіт по створенню і утриманню придорожніх зелених

насаджень та інше;

термінове усунення пошкоджень на автомобільних дорогах,

вулицях та залізничних переїздах;

влаштування місць для зупинок транспортних засобів, стоянок і

відпочинку учасників дорожнього руху та створення інших об'єктів

дорожнього сервісу;

розробка та облаштування автомобільних доріг, вулиць та

залізничних переїздів системами термінового зв'язку для виклику

міліції, швидкої медичної та технічної допомоги;

обладнання доріг, вулиць та залізничних переїздів технічними

засобами регулювання дорожнього руху та їх утримання;

проведення лінійного аналізу аварійності на підвідомчих

автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах;

виявлення аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації

дорожньо-транспортних пригод і впровадження у таких місцях

відповідних заходів щодо удосконалення організації дорожнього

руху;

погодження маршрутів перевезення небезпечних, надгабаритних і

великовагових вантажів;

забезпечення роботи спеціалізованих служб по здійсненню

заходів щодо організації дорожнього руху;

своєчасне виявлення перешкод дорожньому руху та їх усунення,

а у разі неможливості - невідкладне позначення дорожніми знаками,

огороджувальними і направляючими засобами;

організація виконання встановлених вимог щодо забезпечення

безпеки дорожнього руху;

вирішення інших питань дорожнього руху згідно з чинним

законодавством.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Закон україни iconТема Законодавство України про охорону праці
Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України "Про охорону праці". Кодекс законів про працю. Закон України "Про забезпечення...
Закон україни icon1 Всесвітньо відомі історики, філософи, економісти, письменники,...
Так, політична економія називає закон вартості, закон попиту І пропозиції, закон грошового обігу, закон концентрації виробництва...
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...
Закон україни iconМіністерство освіти І науки України Одеська національна академія...
Закон України «Про господарські товариства» та Закон України «Про акціонерні товариства» (редакція 2013 року) І відповісти на запитання...
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові засади, організацію та порядок проведення всеукраїнського референдуму
Закон україни iconЗакон УкраЇни
Цей Закон регулює відносини, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності в Україні
Закон україни iconЗакон україни
Цей закон визначає статус державної контрольно-ревізійної служби в Україні, її функції та правові основи діяльності
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон регулює майнові І особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної...
Закон україни iconСписок использованных источников закон України «Про інформацію» от 02. 10. 1992
...
Закон україни iconРозділ І. Закон україни ”про бухгалтерський облік
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка