План. І. Зміст, форми та методи роботи педагога з батьками. Батьківські збори як одна із форм роботи з батьками. Види та форми проведення батьківських зборів. Підготовка до батьківських зборів. Умови ефективності
Скачати 131.7 Kb.
НазваПлан. І. Зміст, форми та методи роботи педагога з батьками. Батьківські збори як одна із форм роботи з батьками. Види та форми проведення батьківських зборів. Підготовка до батьківських зборів. Умови ефективності
Дата конвертації05.07.2013
Розмір131.7 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
Лабораторно-практичне заняття № 4

Тема; Майстерність підготовки та проведення батьківських зборів.

План.

І.

 1. Зміст, форми та методи роботи педагога з батьками.

 2. Батьківські збори як одна із форм роботи з батьками. Види та форми проведення батьківських зборів.

 3. Підготовка до батьківських зборів. Умови ефективності.

4. Проведення батьківських зборів. Умови ефективності.
II.

 1. Підготуйте анкету для перших батьківських зборів (5-ий клас) (знайомство з батьками, їх дітьми, взаємостосунками в сім'ї) (в папку)

 2. Розділіться на 2 постійних рівноцінних групи.
 1. а) І група. Учителі.

Підготуйте виступ на 1 хв: вступне слово (початок) перших батьківських зборів у 5 класі (так, як Ви собі це уявляєте). ^ II група. Батьки.

Визначте критерії , за якими Ви будете оцінювати "образ" учителя (в перші хвилини проведення ним батьківських зборів), б) II група. Учителі.

Продумайте тему і підготуйте текст будь-якого переконання на батьківських зборах (в будь-якому класі). І група. Батьки.

Визначте критерії ефективності переконання на батьківських зборах, (усі завдання в зошит)

 1. І група. Учителі. II група. Учителі.

Підготуйте тематичні батьківські збори на будь-яку виховну тему у класі, де Ви проходили педагогічну практику. Вимоги:

 • сформулюйте тему зборів;

 • психологічну мету;

 • структуру, зміст та форму проведення;

 • підготуйте конспект (можна тезовий чи у вигляді детального плану), (в папку)

Орієнтовний план проведення батьківських зборів:

^ лекція (бесіда) вчителя на психолого-педагогічну тему; ^ виступ батьків про досвід сімейного виховання з даного питання; ^ узагальнення, обмін думками щодо питання сімейного виховання, яке розглядається;

^ обговорення і вирішення питань, які стосуються життя класу; ^ різне;

^ інформація про наступні батьківські збори, їх тема та план проведення.
Література.

 1. "Позакласний час"

2001, липень, №42, дод. ст. 37: 2001, листопад, №31, дод. ст. 19 - 22; 2001, січень, №1, дод. ст. 3; 2000, №10, ст. 32; 1998, №7, ст. 50-53.

 1. "Директор школи" 1998, травень, №5, ст. З; 2001, №3, ст. 90 - 94.

 2. "Шкільний світ" 2001, червень, №23, ст. 12; 2001, жовтень, №40 ("Батьківські збори. Анкета").

 3. "Практична психологія та соціальна робота", 2001, №4, ст. 45 - 50; №3, ст. 47 -50.

 4. "Бібліотечка вчителя початкових класів", 2001, листопад, №21 (дод.) ст. 10 -13,6-9.

 5. Битякова М. "Классньїй руководитель на родительском собрании" // Школьньш психолог - 2002 - №45 - с. 14.

 6. Беличенко Н.П. "Я буду всегда любить тебя...: Необьічное род. собрание" II Позакласний час - 2003 - берез (№5) - с. 33 - 34.

 7. Горбач В.Т. "Щоб клас став духовним продовженням домівки школяра..." // Педагогіка толерантності - 2002 - №3 - с. 52 - 55.

 8. Кулаковська С, Кравченко Т., Хромова О. "Організація роботи з батьками в сучасному закладі освіти. Метод, рекомендації" // Шкільний світ - 2003 - лип. (№25-28)-с. 83-91.

 9. Кукулевська Е. "Інтерактивні форми роботи з батьками" // Психолог - 2003 -трав. 18-19, с. 27-28.

П.Єрмакова І.Г. "Імідж сучасної школи: [39 думок щодо залучення батьків до програми виховання дітей]" // Шкільна бібліотека - 2003 - №2 - с. 52 - 73.

 1. Новак К., Новак П. "Анкета для батьків (робота з батьками)" // Позакласний час - 2003 - січ. (№2) - (дод. 1) - с. 12 - 13.

 2. Дереклеєва Н. "Взаємодія класного керівника з батьками" // Психолог - 2002 -№1,2-с. 13- 15.

 3. Новікова Л.Ф. "Анотація досвіду з організації роботи з батьками: (Анкети для батьків. Тест-опитувальник батьківського ставлення)" // Бібліотечка вчителя початкової школи - 2001 - лист. (№21) - с. 32 - 37 (дод.).

 4. Будь-яка нова література.


Орієнтована тематика педагогічного навчання батьків

5 клас

 1. Завдання і зміст родинного виховання в сучасних умовах.

 2. Розвиток читацьких інтересів у дітей.

 3. Авторитет і педагогічний такт батьків.

 4. Здібності дітей і їх розвиток.

 5. Роль сім'ї у формуванні у підлітків усвідомленої потреби в систематичній праці.

 6. Виховання чуйності та доброти.

 7. Екологічне виховання школярів.

 8. Спортивно-розважальна гра «Тато, мама і я - дружна спортивна сім'я».

6 клас

 1. Гуманні взаємини батьків та дітей.

 2. Духовний світ підлітка.

 3. Морально-правове виховання в сім'ї.

 4. Як виховувати у підлітків інтерес до набуття знань.

 5. Роль батьків у залученні дітей до різних видів мистецтва.

 6. Робота батьків щодо формування в дітей поваги до державних і народних символів України.

 7. Трудове виховання в сім'ї.

 8. Організація дозвілля в родині.

7 клас

 1. Засоби та методи батьківського виховання.

 2. Заохочення та покарання дітей.

 3. Спілкування в сім'ї.

 4. Приклад батьків у вихованні дітей.

 5. Могутній вихователь - рідна мова.

 6. Закон і підліток.

 7. Чому підліток стає важким?

 8. Шкідливі звички дітей і запобігання їм у сім'ї (шкідливість тютюну).

8 клас

 1. Психологічний клімат сім'ї.

 2. В сім'ї росте донька.

 3. В сім'ї росте син.

 4. Керівництво самовихованням старших підлітків у сім'ї.

 5. Бездоглядність підлітків та її наслідки.

 6. Роль батьків у вихованні в дітей відповідальності за якість навчання

 7. Виховання здорової, фізично досконалої людини у сім'ї.

8.Шкідливі звички дітей і запобігання їм у сім'ї (шкідливість алкоголю).

9. Діти і телебачення.

9 клас

 1. Завдання і зміст родинного виховання в сучасних умовах.

 2. «Дитина - дзеркало морального життя батьків». В.О.Сухомлинський.

 3. Навчальна діяльність старшого школяра та керівництво нею в сім'ї.

 4. Економічне виховання дітей у сім'ї.

 5. Сім'я і формування у дітей якостей громадянина, патріота.

 6. Причини виникнення труднощів у вихованні дітей підліткового віку та шляхи їх подолання.

 7. Сімейні свята, традиції та їх виховне значення.

 8. Батьки і боротьба з наркоманією і токсикоманією.

10 клас

 1. Традиції української родини.

 2. Специфіка застосування методів і засобів виховного впливу батьків на старших школярів.

 3. Вплив сім'ї на організацію фізичного самовиховання старшокласників.

 4. Навчальна діяльність старшого школяра та керівництво нею в сім'ї.

 5. Роль релігії і церкви у вихованні дітей.

 6. СНІД - загроза безпеці людства.

 7. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

 8. Роль сім'ї у формуванні в старшокласників рис патріота, громадянина України.

11 клас

 1. Психолого-педагогічна самоосвіта батьків як важливий фактор підвищення їх педагогічної компетентності.

 2. Щаслива сім'я, яка вона? (Диспут)

 3. Сім'я виховує громадянина.

 4. Роль сімейних стосунків і традицій у підготовці старшокласників до сімейного життя.

 5. Сімейні трудові традиції та їх вплив на вибір професії старшокласниками.

 6. Підвищення мовної культури учнів.

 7. Сім'я очима старшокласника.

 8. Статеве виховання як невід'ємна частина морального виховання.

Орієнтовна програма вивчення сім'ї учня вчителем (класним керівником)

 1. Структура сім'ї, склад, співвідношення поколінь у родині, кількість дітей.

 2. Батьки: вік, освіта, професія, улюблені заняття.

 3. Матеріальний добробут сім'ї, соціально-педагогічні умови.

 4. Суспільно-педагогічна спрямованість життя сім'ї: ставлення дорослих до своєї професії, особисті моральні якості, ставлення до виховання дітей, спрямованість сімейного виховного впливу батька і матері, педагогічна активність батьків. Які методи сімейного виховання використовують батьки: живи як живеться, наказ, тиск, умовляння, жорсткий контроль, вседозволеність, переконання, умовляння, оберігання від труднощів, задоволення всіх бажань дитини, приклад, нотація, обмеження задоволень.

 5. Внутрішньосімейні стосунки:
 • стиль взаємин між батьками (авторитарний, демократичний, конфліктний);

 • ставлення батьків до дітей: теплота - вимогливість, теплота - дозвіл, холодність -дозвіл, холодність - вимогливість;

 • ставлення дітей до батьків: повага, любов, піклування, грубість, егоїзм;

 • відносини між дітьми у сім'ї: діти дружать з братами і сестрами, допомагають їм у навчанні, ворожі стосунки, діти постійно конфліктують;

 • загальна психологічна атмосфера в сім'ї: чи є у сім'ї порядок, оптимістичний настрій, чи все робиться хаотично, залежно від настрою будь-кого; сім'я живе емоційно бідно, замкнено;

 • виконання домашніх побутових справ у сім'ї: розподіл трудових обов'язків, спільне виконання трудомістких справ, участь дитини у домашній роботі;

 • дані про сімейну раду, чи є у сім'ї звичай радитись із важливих питань, чи залучаються діти до таких обговорень.

 1. Сімейні традиції: як у сім'ї відзначають свята народного календаря, сімейні дати; чи існують у родині сімейні реліквії; знання родоводу власної родини тощо.

 2. Проведення вільного часу: як у сім'ї дорослі і діти проводять вихідні дні; їхні захоплення; чи є загальні, улюблені заняття для всіх членів сім'ї.

 3. Педагогічні висновки вчителя про спрямованість спільної роботи з сім'єю. Виправлення помилок у сімейному вихованні, підсилення потенційних можливостей виховного потенціалу сім'ї.

Підготовка до батьківських зборів.

Оголошення за 2 - 3 тижні.

 • підкреслити необхідність присутності батьків;

 • повідомити тему зборів (план). Цей термін дозволить батькам вирішити питання про звільнення цього

вечора і створить психологічний настрій на обов'язкове відвідування. За 2-3 дні повторне нагадування: щоденник, дзвінок... Підготовка до зборів:

 • залучення членів батьківського комітету або активу класу;

 • обрати виступаючих по темі зборів (продумати, хто зможе) батьків;

 • провести інструктаж - підкреслити основні напрямки повідомлення;
 • підготувати виставку робіт учнів, що відображає їх класну чи позакласну діяльність (зошити, реферати, конспекти, малюнки);

 • виставка учнівських газет (щоб батьки знали про суспільне життя класу);

 • концерт учнів, або агіткультбригади;

- виставка педагогічної літератури по темі зборів. Атмосфера проведення зборів:

 • співробітництво школи та сім'ї за реалізації програми посилення плюсів, ліквідації мінусів у характеристиці і поведінці дитини;

 • інтонація зборів: радимо, розмірковуємо разом;

 • професійний успіх педагога - знання, компетентність (знання про життя кожної дитини не тільки в школі, а й поза школою);

 • уява про рівень потреб дитини, про стан здоров'я, стосунки в дитячому колективі;

 • добрі, довірчі стосунки (доброзичливість, щирість, взаєморозуміння, взаємодопомога).

Головний показник ефективності батьківських зборів - це участь батьків, атмосфера активного обговорення поставлених питань, обмін

досвідом, відповіді на запитання, поради та рекомендації.
^ Структура проведення батьківських зборів.

 1. Повідомлення плану батьківських зборів, часу і місця проведення.

 2. Основна частина - повідомлення про вікові та психологічні особливості учнів, проблеми, які будуть виникати (а не організаційні питання).

 3. Використання унаочнення (н - д: плакат про режим дня та ін.).

 4. Знайомство з батьками за допомогою анкети: дані про сім'ю, про дитину - це дозволить намітити план індивідуальної роботи.

! Анкети краще дати до батьківських зборів.

 1. Повідомлення про форми роботи з батьками:
 • батьківські збори; відвідування на дому;

 • запрошення в школу;

 • телефонні дзвінки тощо;

(все це з метою вивчення особистості дитини, підбору ефективних засобів взаємодії - тоді у батьків не буде напруженого стану від відвідування школи).

 1. Повідомлення батьків.

 2. Підведення підсумків батьківських зборів:

 • подякувати за увагу;

 • запропонувати задати запитання;

 • повідомити тему наступних зборів та орієнтовну дату проведення.


Виступ класного керівника.

Зміст виступу добре підготовлений, емоційний, доброзичливий.

Вітаючи батьків, не забудьте продемонструвати їм свою радість з приводу зустрічі, подякуйте за прихід до школи.

Розпочинайте з позитивної інформації. Знайдіть добрі слова про клас в цілому, про окремих учнів, хай про маленькі, але успіхи - це допоможе встановити контакт.

Переходьте до складних питань:

 • проблеми успішності, дисципліни, спілкування - тобто до тієї інформації, яка викликає в батьків неадекватну реакцію;

 • про недоліки та успіхи повідомляйте у письмовому вигляді (згорнутий вдвоє листок паперу, на внутрішній стороні якого зроблені записи лише для батьків: "Сашко став займатися краще. Однак прошу посшіити увагу до занять з математики". "Прошу прийти на консультацію в середу о 16.00". "Вова став неуважним, розсіяним. Чому б це? Прошу вас залишитись після зборів на бесіду";

 • доводьте до відома батьків лише ті факти (позитивні і негативні) поведінки учнів, у відношенні до яких у вас існує повна ясність;

- кажучи про дітей, вживайте займенник "ми". Уважно вислуховуйте думку кожного з батьків (заохочуйте).

 • не зліться, якщо думка батьків не співпадає з вашою, а впевненим, спокійним тоном спробуйте переконати: "Якби була на вашому місці, можтиво думала б, як ви. Але на своєму місці я виходжу з інтересів усього класу і тому прошу вас поглянути на проблему очима вчителя".

! Якщо не реагують, запропонуйте прийти іншого разу для спілкування з іншими учителями, з адміністрацією, щоб картина була ясною, повною і об'єктивною;

 • підтримуйте інтерес кожного з батьків до спільної роботи в процесі зборів (це тоді, коли батьки на фоні загальних справ бачать діяльність своїх дітей).


Якщо є негативна інформація для кількох батьків - попросіть залишитися (виникла під час зборів).

 • В аналіз негативних явищ включайте реальні пропозиції, які створили б у батьків установку на можливість виправлення сьогоднішнього становища.

 • Ведіть бесіду так, ніби в класі однодумці, що здатні вирішувати будь-які проблеми.

Закінчувати виступ потрібно лише позитивними емоціями.

3 певних питань приймаються рішення, що доводяться до відома усіх батьків.

! Періодично батьківський комітет повідомляє про виконання

пригінятих рішень. ^ Висловіть подяку за допомогу і впевненість у подальшій співпраці; подякуйте і тим, хто допомагав готувати збори, і тим, хто допомагав роботі класу між двома батьківськими зборами. ! Чим більше батьків буде брати участь в підготовці до

проведення зборів (навіть в якості інформаторів), тим активніше

вони будуть себе вести на зборах.

Використовуйте шарм, гумор, уміння подобатись. ^ Покажіть, що ви - союзник батьків, і у вас вони завжди знайдуть підтримку.

Можна практикувати лекції - виступи батьків, педагогів, юристів,

медиків. Після виступу влаштовувати обговорення "за круглим столом", практикум, обмін досвідом сімейного виховання, відповідь на заздалегідь задані питання.
Не можна.

Висловлювати сумніви в невиправності положення в класі взагалі і окремих учнів.

Згадувати одні і ті ж прізвища як в позитивному, так і в негативному плані.

"Відчитувати" когось з батьків за промахи його дитини. Читати оцінки того, чи іншого слабкого учня.

Схожі:

План. І. Зміст, форми та методи роботи педагога з батьками. Батьківські збори як одна із форм роботи з батьками. Види та форми проведення батьківських зборів. Підготовка до батьківських зборів. Умови ефективності iconПлоди томатів бувають круглими І грушоподібними. Алель круглої форми...
При схрещуванні сірих мух між собою в потомстві виявилося 1392 особини сірого кольору І 467 особин чорного кольору. Як успадковуються...
План. І. Зміст, форми та методи роботи педагога з батьками. Батьківські збори як одна із форм роботи з батьками. Види та форми проведення батьківських зборів. Підготовка до батьківських зборів. Умови ефективності iconПлан Особливості роботи педагога-організатора в умовах табірного...
План-щоденник як одна з форм особистого плану педагога-організатора; їх різновиди
План. І. Зміст, форми та методи роботи педагога з батьками. Батьківські збори як одна із форм роботи з батьками. Види та форми проведення батьківських зборів. Підготовка до батьківських зборів. Умови ефективності iconПлан Поняття держави та її ознаки. Характеристика внутрішніх І зовнішніх...
Поняття І види форми правління. Форми державного устрою та форми державно-правового режиму (форми держави)
План. І. Зміст, форми та методи роботи педагога з батьками. Батьківські збори як одна із форм роботи з батьками. Види та форми проведення батьківських зборів. Підготовка до батьківських зборів. Умови ефективності iconПлан проведення лекційного заняття тема №
Навчальна мета: формування у слухачів теоретичних знань про статистичне спостереження його види та форми. Законспектувати основні...
План. І. Зміст, форми та методи роботи педагога з батьками. Батьківські збори як одна із форм роботи з батьками. Види та форми проведення батьківських зборів. Підготовка до батьківських зборів. Умови ефективності iconСекретар зборів: Семенов М. В. Порядок денний
На зборах присутні 100 кількості засновників спілки громадських організацій, збори вважаються повноважними
План. І. Зміст, форми та методи роботи педагога з батьками. Батьківські збори як одна із форм роботи з батьками. Види та форми проведення батьківських зборів. Підготовка до батьківських зборів. Умови ефективності iconПлан виховної роботи інституту фізко-математичної І технологічної...
Проведення соціологічного опитування студентів щодо ефективності виховної роботи та роботи адміністрації гуртожитку університету
План. І. Зміст, форми та методи роботи педагога з батьками. Батьківські збори як одна із форм роботи з батьками. Види та форми проведення батьківських зборів. Підготовка до батьківських зборів. Умови ефективності iconВиди, форми І методи фінансового контролю
За суб’єктами проведення розрізняють: державний, муніципальний, відомчий, внутрішньогосподарський контроль І аудит
План. І. Зміст, форми та методи роботи педагога з батьками. Батьківські збори як одна із форм роботи з батьками. Види та форми проведення батьківських зборів. Підготовка до батьківських зборів. Умови ефективності iconПозовна заява про позбавлення батьківських прав

План. І. Зміст, форми та методи роботи педагога з батьками. Батьківські збори як одна із форм роботи з батьками. Види та форми проведення батьківських зборів. Підготовка до батьківських зборів. Умови ефективності iconТеми рефератів для студентів індивідуальної форми роботи. Вимоги
Емпіричні методи в психології. Класифікація методів експериментальних досліджень. Не експериментальні психологічні методи
План. І. Зміст, форми та методи роботи педагога з батьками. Батьківські збори як одна із форм роботи з батьками. Види та форми проведення батьківських зборів. Підготовка до батьківських зборів. Умови ефективності iconV зборів молодих працівників космічної галузі України
У період з 05 по 10 вересня 2011 року на базі дсоц «Дружба» дп «во пмз ім. О. М. Макарова» (м. Євпаторія) відбулися V ювілейні збори...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка