План Процес спілкування як складний психологічний чотириаспектний акт. Поняття про атракцію. Компоненти атракції
Скачати 282.88 Kb.
НазваПлан Процес спілкування як складний психологічний чотириаспектний акт. Поняття про атракцію. Компоненти атракції
Сторінка1/3
Дата конвертації19.06.2013
Розмір282.88 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3

Тема 4. Технологія спілкування з дітьми різного віку в умовах табірного літаПлан

1. Процес спілкування як складний психологічний чотириаспектний акт.

2. Поняття про атракцію. Компоненти атракції.

3. Емпатія. Шляхи оволодіння емпатією.

4. Педагогічна технологія розуміння особистості дитини.

5. Роль знання “мови тіла” у роботі педагога-організатора.

6. Педагогічний стиль спілкування. Стилі спілкування педагога-організатора; їх основні ознаки.

7. Оптимальні умови налагодження педагогом-організатором максимально безконфліктного процесу спілкування з дітьми різного віку в умовах табірного літа.

7.1. Знання психології дітей; їх вікових та індивідуальних особливостей.

7.1.1. Знання класифікації школярів за ставленням до навчання, характером сподівань, відповідністю результатів докладеним зусиллям.

7.1.2. Знання рівнів емоційної виразності дітей.

7.2. Розуміння закономірностей розвитку дітей; процесу формування суспільної спрямованості особистості дитини в таборі.

7.2.1. Володіння педагогом-організатором різними способами взаєморозуміння.

7.2.2. Використання прийомів ефективного слухання у роботі педагога-організатора.

7.2.3. Техніка привертання уваги — невід’ємний компонент майстерності педагога-організатора.

7.3. Вміння створити необхідні умови для творчої діяльності тимчасових дитячих об’єднань.

7.3.1. Механізми, що лежать в основі формування міжособистісних взаємин.

7.3.2. Конфліктна ситуація та конфлікт. Способи врегулювання конфліктів.

7.3.3. Класифікація людей за характером сприймання події та реакції на неї.

7.3.4. Основні типи реакцій дітей на різні ситуації.
1. Процес спілкування як складний психологічний чотириаспектний акт.

Важливим елементом і обов'язковою умовою соціалізації особистості є процес спілкування, “лакмусовий папірець” результату взаємовідносин, якості навчання і виховання.

Одне з головних завдань літнього відпочинку школярів — формування й розвиток умінь культури спілкування. ^ Навчити жити в суспільстві, спілкуватися за різних обставин важливе завдання, певні кроки в реалізації якого, в практичному втіленні педагогіки співробітництва, несе в собі перебування школяра в таборі, оскільки саме в ньому втілюється справжня демонстрація стосунків, б'є ключем реальна постійна взаємодія між педагогом-організатором і вихованцем.

Стосунки людей формуються в процесі спілкування, яке лише на перший погляд здається обміном думками. Насправді, процес спілкуванняце складний психологічний чотириаспектний акт, складовими якого є: раціональний, вольовий, емоціональний та практичний компоненти. Висловлюючи якусь інформацію, ми мимоволі “проговорюємо” і свої почуття, і ставлення, і говоримо це захоплено або байдуже. На цей факт спілкування повинен звернути увагу педагог-організатор, особливо вибираючи правильний тон у спілкуванні з дітьми. Необхідно пам'ятати, що саме тон, який базується на рівних добрих стосунках, без крику, парадності, фразерства — головний ключ успіху в майбутніх взаєминах, у спільній справі.
^ 2. Поняття про атракцію. Компоненти атракції.

Безперечно, вступаючи в контакт з іншою людиною, ми мимоволі створюємо і підтримуємо певні емоційні стосунки. Це наша поки що несвідома готовність до сприйняття людини. Бажано, щоб таке емоційне залучення (в науці воно має назву — атракція) як особливий вид соціальної установки на людину, було у педагога-організатора лише позитивним. Атракція має тричленну структуру, на яку необхідно опиратися, будуючи взаємовідносини на основі спілкування з дітьми не лише старшого віку. Компоненти атракції:

— когнітивний — образ того, що готова пізнати і сприйняти людина;

— емоційно-оцінювальний — комплекс симпатій та антипатій до об'єкта;

— поведінковий — готовність певним чином діяти стосовно до об'єкта установки.
^ 3. Емпатія. Шляхи оволодіння емпатією.

Педагогові-організаторові, вихователеві необхідно навчитися “емпатії”вміння відчувати емоційний стан школярів, відгукуватися на переживання, тобто “бачити” мотиви вчинків вихованця, проникаючи в його душу. Саме поняття “емпатія” доволі індивідуальне. Людина з високим рівнем емпатії — емоційна, легко встановлює дружні контакти. Вчителі-жінки більш схильні до такого типу. Вихователь з низьким рівнем емпатії — “важкий” у спілкуванні, егоцентричний, конфліктний, різкий. Щоб навчитися емпатії, необхідно:

— розуміти, що це важливий компонент навчально-виховної педагогічної діяльності;

— намагатися проникнути в лабораторію емпатії (розвиток комунікативних здібностей, керування емоційно-вольовою сферою);

— навчитися чути вихованця — створити навколо себе зони довіри, інтересу до себе.
^ 4. Педагогічна технологія розуміння особистості дитини.

Для вихователя важливим є оволодіння педагогічною технологією розуміння особистості школяра та використання її елементів на практиці в реаліях літнього відпочинку дітей.

^ Педагогічна технологія розуміння особистості школяра полягає в:

— проникненні в мотиваційну сферу вчинків підлітків (система питань);

— умінні уважно, не перебиваючи, вислухати школяра, фіксуючи його емоційний стан при певних блоках пояснення; умінні вчасно авансувати розповідь словосполученнями: “Розумію тебе...”, “Мені цікаво, продовжуй...”;

— не робити стрімких категоричних висновків (до визначення невірності суджень підходити поступово).
^ 5. Роль знання “мови тіла” у роботі педагога-організатора.

Вірно розібратися педагогу-організатору в стосунках можна лише за умови, коли він володіє природним даром читання почуття за зовнішніми ознаками. Прояв стосунків знаходить своє вирішення в інтонації, експресії обличчя, поставі, рухах, міміці, лексиці, виразі очей, кольорі шкіри, жестах, дихальній системі.

Необхідно навчитися читати за мовою тіла, яка проявляється по-різному.

М.Арджайл виділяє ^ 6 типів спілкування за допомогою тіла:

1. Найпростіший тип — тілесний дотик (поплескування по плечі, потискування рук).

2. Відстань між співрозмовниками, їх пози вказують на відносини рівності або підлеглості між ними.

3. Важливий тип спілкування за допомогою тіла — жести.

4. Вирази обличчя (міміка) пов'язані зі змінами положення м'язів навколо очей, рота.

5. Очі під час розмови виконують важливу роль, оскільки і той, хто говорить, і той, хто слухає, подають з їх допомогою сигнали одне одному.

6. Ще одним типом спілкування, не пов'язаним із змістом мови, є голос, манера мовлення.
^ 6. Педагогічний стиль спілкування. Стилі спілкування педагога-організатора; їх основні ознаки.

В американських навчальних закладах популярними є методи соціальної взаємодії — групові дискусії, юриспруденційне обгрунтування, соціальне дослідження, груповий тренінг, рольові ігри, — спрямовані на вирішення проблем формування культури спілкування, політичної громадської культури.

Як показують дослідження, в наших школах, літніх оздоровчих таборах, різного спрямування літніх об'єднаннях раніше активно використовувалися дискусійні клуби, рольові ігри, але невміння педагогічного активу зорієнтуватись в політичній ситуації призвело до їх “згортання”. У кращому випадку окремі вчителі, вихователі, педагоги-організатори намагаються формувати установку соціальної терпимості, толерантності, але цього замало для справжнього громадянського суспільства.

Особливості спілкування однієї особи з іншими, сукупність важливих функціонально значимих рис діяльності людини складають поняття “стиль”.

Під педагогічним стилем спілкування розуміємо ви­бір таких вербальних і невербальних засобів зв'язку, котрі засвідчують високу культуру тих, хто спілкується або одного з них, де проявляються такт, витримка, бажання піднести людину, її вірність, значимість.

Стиль спілкування суттєво впливає на міжособистісні стосунки.

Таблиця 1 допомагає з'ясувати характерні ознаки двох протилежних стилів спілкування; демократичного і авторитарного (за характером міжособистісних стосунків, за ступенем орієнтації на особу, за способом стимулювання, за інтенсивністю контролю, за формою подання вимог).

^ Таблиця 1

Таблиця характерних ознак стилю спілкуванняСтиль спілкування

Основні ознаки стилю спілкування

за характером міжособистісних

стосунків

за ступенем орієнтації на особу

за інтенсивністю контролю

за способом стимулювання

за формою подання вимог

ДЕМОКРАТИЧНИЙ


ДЕМОКРАТИЧНИЙ

Педагог-організатор демократ

Підтримує довір­ливі, близькі, до­брозичливі сто­сунки з людьми, поводить себе з ними на рівних, що сприяє вільному обміну думок, стимулює спільну організа­цію діяльності.

Враховує особи­сті уподобання, інтереси, нахили, здібності учнів, доручаючи їм певну справу.

Здійснює конт­роль за викона­нням доручень, але при цьому не прискіпується; заохочує самоконтролем і взаємоконтро-лем.

Активізує учнів через позитивні стимули, створю­ючи для всіх перспективи,

“зав­трашню радість”, в основі якої —при­родні нахили ди­тини, її можливо­сті.

Вимоги виражає у м'якій дружелюбній, консультатив-ній формі, як пораду, побажання, рекомендацію.

АВТОРИ­ТАРНИЙ


АВТОРИТАРНИЙ

Педагог-організатор автократ

Завжди тримає дистанцію, хо­лодний, офі­цій­ний тон спілку­вання. Вся його екс­пресія — вираз обличчя, постава, рухи, інтонація, мова і навіть одяг—підкреслю­ють зверхність. Це засіб посиле­ння особистого впливу на коле­ктив.

Стандартний од­наковий під­хід до всіх. Інтереси ди­тини безапеля­ційно підко­ряє інтересам справи.

Намагається вни­кнути в усі про­блеми самостій­но, контролює точність викона­ння, добивається вирішення своїх вимог, ставлячи таким чином клас у залежність.

У роботі опирається на догани, погро­зи, попереджен­ня, заляку­вання, ви­клика­ючи таким чи­ном страх, по­чуття тривоги, неспокою.

Вимоги вира­жа­є в ди­рек­тивній фор­мі, як наказ, розпоряджен­ня, попере­джен­ня.
  1   2   3

Схожі:

План Процес спілкування як складний психологічний чотириаспектний акт. Поняття про атракцію. Компоненти атракції iconПлан Спілкування І комунікація. Функції спілкування. Види, типи І...
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. – Вц «Академія», 2004. – 344 с
План Процес спілкування як складний психологічний чотириаспектний акт. Поняття про атракцію. Компоненти атракції iconПлан. Спілкування: його структура, рівні, функції, основні способи...
Спілкування – це процес встановлення контактів між людьми, породжуваний потребами верб спільної діяльності та включає в себе обмін...
План Процес спілкування як складний психологічний чотириаспектний акт. Поняття про атракцію. Компоненти атракції iconПитання до іспиту з курсу «соціолологія»
Процес соціального контролю: поняття, основні компоненти. Типологізація соціальних норм
План Процес спілкування як складний психологічний чотириаспектний акт. Поняття про атракцію. Компоненти атракції iconПлан. Спілкування: його структура, рівні, функції, основні способи...
Спілкування – це взаємодія двох або більше людей, що складається з обміну між ними інформацією пізнавального або афективно-оціночного...
План Процес спілкування як складний психологічний чотириаспектний акт. Поняття про атракцію. Компоненти атракції icon1. Сутність економічного мислення Мислення це психологічний процес...
Мислення – це психологічний процес із відкриттям нового знання, вирішення проблеми на основі переробки отриманої інформації. Мислення...
План Процес спілкування як складний психологічний чотириаспектний акт. Поняття про атракцію. Компоненти атракції iconПлан Поняття інвалідності. Характеристика видів відхилень у здоров’ї. Типологія інвалідності
Соціально-психологічний портрет особистості з обмеженими функціональними можливостями
План Процес спілкування як складний психологічний чотириаспектний акт. Поняття про атракцію. Компоненти атракції iconПлан поняття «педагогічне спілкування», його особливості. Контакт у педагогічному діалозі
Сутність поняття «етика», «професійна етика» та «педагогічна етика». Управлінські аспекти педагогічної етики
План Процес спілкування як складний психологічний чотириаспектний акт. Поняття про атракцію. Компоненти атракції iconМго «Школа психологічного експерименту» проводить набір свідомих,...
Психодіагностика дозволяє визначити поточний психологічний стан людини враховуючи її особливості, а також дослідити її минуле І спрогнозувати...
План Процес спілкування як складний психологічний чотириаспектний акт. Поняття про атракцію. Компоненти атракції iconПлан Вступ Загальна характеристика поняття “здоров’я”. Здоровий спосіб життя та його компоненти
Аляб’єва М. М. Фізичне виховання дошкільників у сім’ї. К: Здоров’я, 1971. 61 с
План Процес спілкування як складний психологічний чотириаспектний акт. Поняття про атракцію. Компоненти атракції iconЛекція №6 Тема лекції: Спілкування: види, техніка, засоби
Психологія спілкування: зміст спілкування; структура спілкування; засоби спілкування (вербальна, невербальна комунікація)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка