Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні педагогічних конфліктів. План
Скачати 52.76 Kb.
НазваЛабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні педагогічних конфліктів. План
Дата конвертації27.06.2013
Розмір52.76 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
Лабораторно-практичне заняття № 5. Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні педагогічних конфліктів.

План.

І

 1. Причини та особливості педагогічних конфліктів

 2. Типи конфліктних ситуацій і конфліктів у школі.

 3. Вибір стратегії педагогічної взаємодії.

 4. Шляхи до розв'язання конфліктних ситуацій.

 5. Попередження конфліктних ситуацій. (Рекомендації вчителю). II
 1. Визначте власну схильність до вибору тієї чи іншої стратегії взаємодії (Тест Томаса "ОПМ", 1997, ст. 242).(в зошит)

 2. Як Ви розумієте вислів "конфліктна особистість"? Яку людину (вчителя) можна назвати конфліктною? (усно)

 3. Складіть правила "Уміння володіти собою" (як бути безконфліктним учителем) (в папку)

 4. Проаналізуйте (за схемою) конфліктну ситуацію.

"Йде урок математики. Учитель записує на дошці домашнє завдання з
підручника. В класі чується незадоволення: дуже багато завдань. Учитель
повертається до класу і, дивлячись поверх окулярів здивовано запитує: "У чому
справа?". Діти навперебій кажуть про те, що не встигнуть виконати завдання, бо
воно важке і об'ємне. Підвищуючи голос вчитель заявляє: "Мене не цікавить
ваша думка. Виконаєте все, що я записав. Це для вашої користі. Хто не виконає,
той отримає відповідну оцінку..." Клас замовкає. Діти в повній тиші
переписують завдання в щоденники... (в папку).

 1. Щоденник професійного становлення.

Література

 1. ЗязюнІ.А. "ОПМ", 1997, ст. 220-222; 240-252;

 2. Добрович А. В. "Воспитателю о психологии и психогигиене общения", 1987, ст. 164-178.

 3. Кан-Калик В. А., Никонуров Н.Д. "Педагогіческое творчество", 1990, ст. 116.

 4. М.М. Рьібакова " Конфликт и взаимодействиев педагогіческом процессе".

 5. М.И. Станкин "Профессиональньїе способности педагога", 1998, ст. 203-219.

 6. Калашин "Педагогічні конфлікти: причини і способи їх вирішення" ("Початкова школа", 1999, №5, ст. 5-7).

 7. Шевардин "Социальная психология и образование", 1995, ст. 392-405.

 8. Будь-яка нова література

Схема аналізу педагогічної (конфліктної) ситуації.

 1. Опис ситуації, конфлікту, вчинку (учасники, місце виникнення, діяльність учасників і т. д.).

 2. Що передувало виникненню ситуації?

 3. Які вікові та індивідуальні особливості учасників проявилися в їхній поведінці, ситуації, вчинку?

 4. Ситуація очима учня і учителя.

 5. Особиста позиція вчителя у ситуації (ставлення його до учня), реальні цілі

вчителя у взаємодії з учнем (чого він хоче: позбутися учня, допомогти йому чи він байдужий до учня).

 1. Що нового дізнався вчитель про учнів із ситуації, вчинку (пізнавальна цінність ситуації для вчителя).

 2. Основні причини ситуації чи конфлікту і її зміст (конфлікт діяльності, поведінки чи відносин).

 3. Визначення в ситуації моменту, коли вчитель міг би попередити її перехід в конфлікт.

 4. Що завадило вчителю попередити конфліктну ситуацію (емоційний шок, присутність свідків, розгубленість, несподіваність тощо).

 5. Варіанти погашення чи розв'язання ситуації, коректування поведінки учня.

 6. Вибір засобів, прийомів педагогічного впливу і визначення характерних учасників реалізації поставлених цілей в даний час і на перспективу.


При здійсненні аналізу ситуації (конфлікту), основна увага надається не вчинку, а особистості учня, пошуку шляхів налагодження взаємин з ним, створення умов для нормального формування його особистості.

Лабораторно-практичне заняття № 6

Тема: Розвиток уваги та уяви майбутнього вчителя.

План

 1. 1. Сутність уваги та уяви як форми психічної діяльності людини: означення,

функції ,види.

 1. Професійно-педагогічні особливості уваги та уяви вчителя.

 2. Засоби підтримування уваги учнів на уроці (на різних етапах уроку).

 3. Спостережливість, її значення в діяльності вчителя.

 4. Розкрийте роль уяви вчителя :
 • при підготовці до уроку;

 • перед уроком;

 • по закінченню уроку;

 • в індивідуальному спілкуванні з учнем та з класом в цілому.

6. Охарактеризуйте прийоми творчої уяви: аглютинація, гіперболізація,
акцентування, літота та інші.

 1. У чому відмінності уяви і фантазії. Поясніть, чому уява - це основа фантазії, а фантазія - головне джерело уяви.

 2. Умови активізації уяви вчителя та учнів.

 1. 1. Опишіть позитивні та негативні якості власної уваги. Чи спостережливі Ви?

(щоденник)

 1. Продовжіть одну із казок В.Сухомлинського (будь-яку).

В. Сухомлинський 46(Д)

"Чиста криниця" С-91 (в папку)

 1. Уявіть і опишіть школу майбутнього (її особливості, якими Ви бачите її учителів та учнів, як викладається математика) (усно).

 2. Якби я був (була)

а) директором-деканом ІМФТО, то...

б) міністром освіти України, то ...

в) всемогутнім чарівником ...

 1. Оберіть одне із завдань і виконайте його:

а) складіть власну емблему чи герб, придумайте девіз;

б) намалюйте своє ім'я;

в) опишіть свого друга/подругу, яким він/вона буде через 10 років

(в папку)

 1. Напишіть фрагмент уроку. Мета: активізувати уяву учнів, викликати в них яскраві, образні уявлення, (в папку)

 2. Щоденник професійного становлення.Література:

 1. Підручник "ОПМ".

 2. Будь-який підручник з психології для студентів вузу.

 3. Леви В. "Исскуство бьіть другим" М. 1980.

 4. Пекелис В. "Твои возможности, человек" М., 1989.

 5. Ретуш А.А. "Тренинг профессиональной наблюдательности" Л. 1990.

 6. Как-Калик В.А. "Учителю о педагогическом общении". М., 1987.

 7. Е.И.Рогов. "Психология познания" 1998, ст.32-40.

 8. Гальперин Г.Я. "К проблеме виймання". Хрестоматия по психологии 1987 ст. 167-174.

 9. Петровский А.В. "Роль фантазии в развитии личности".

 10. Тимченко А.В. "Внимание и воображение". Ст. 122-140.

 11. Кузнєцов Д. "Розвинути фантазію - створити особистість" ("Дошкільне виховання" 1996№12ст.8-9)

 12. Абрамян В.Ц. "Театральна педагогіка" - К., 1996

 13. Тренінг творчості в групі // Обдарована дитина. - 2000. - №5

 14. Тренінг розвитку творчого мислення // Обдарована дитина. - 1998. - №4

 15. Шрагина Л.И. "Логика воображения". - М., 2001.

Схожі:

Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв\Перелік питань до комплексного державного екзамену з психолого-педагогічних...
Класифікація основних психолого-педагогічних проблем початкової школи, у розв’язанні яких бере участь психодіагност
Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв\Практичне заняття №4
Модифікувати програму із п. 1 попереднього завдання для розв’язання системи рівнянь турбулентного нестисливого примежового шару,...
Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв\План семінарських та практичних занять з дисципліни «податкове право»...
Особливості оподаткування доходів фізичних осіб (семінарське заняття 5). Визначення сум податку на доходи фізичних осіб ( практичне...
Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв\Практичне заняття №12 Розвиток перекладознавства на сучасному етапі
Практичне заняття № Еквівалентність перекладу. Комунікативні рівні еквівалентності
Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв\Тема Причини й наслідки конфліктів в організації
Виявлення причин виникнення конфліктів визначає вибір методів запобігання їм та конструктивного їх вирішення
Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв\Практичне заняття №3
Побудувати програму для розв’язання системи рівнянь нестисливого примежового шару (1), що утворився на клині (Рис. З )
Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв\План поняття комерційної таємниці. Заходи для захисту комерційної таємниці. 3
Практичне заняття Тема: "Робота з документами, що складають комерційну таємницю"
Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв\План и семінарських занять з дисципліни „ Сімейне право” для слухачів...
Навчитись застосовувати набути знання з фундаментальних категорій сімейного права при розв’язанні практичних ситуацій
Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв\Курс Змістовий Модуль 1: Студент та його родина Практичне заняття №1
Тема заняття: Знайомство з групою, перевірка отриманих раніше знань. Сімейне коло студента
Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв\5 план дорожньої розв’язки
Спочатку план дорожньої розв’язки наносять в осях на карту завдання з відповідним масштабом карти. План розв’язки повинен відповідати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка