Лекція психологія взаємодії людей в соціальних групах
Скачати 243.49 Kb.
НазваЛекція психологія взаємодії людей в соціальних групах
Сторінка3/3
Дата конвертації20.06.2013
Розмір243.49 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Психологія > Лекція
1   2   3

1. тон в процесі ділового і особистого спілкування, взаємна доброта, дбайливість, ввічливість, повага, взаємодопомога, уміння рахуватися з думкою інших членів групи;

^ 2. загальний настрій групи на активну діяльність;

3. готовність до прийняття спільних рішень в дію групи, повага до групових рішень, вірність групі;

4. розуміння сили єдності групи, усвідомлення себе часткою групи.

Фактори соціально-психологічного клімату в групі:

1. фактори матеріального характеру: економічні, технічні умови, продуктивність праці, рівень технологічної забезпеченості;

2. природні фактори: природа, атмосфера, клімат;

3. фактори соціально-побутового характеру: умови праці і побуту, охорона праці, можливості відпочинку, творчості, соціальне забезпечення, медичне обслуговування;

4. суб’єктивні фактори: раціональне використання можливостей, що існують, компенсація негативного впливу одних факторів посиленням впливу інших;

5. фактори духовних властивостей: світогляд, культура і освіта, кваліфікація членів групи, її моральні і естетичні погляди, рівень виховання їх почуттів, суспільна думка, здібності визначати санкції і висувати стимули;

^ 6. фактори характеру управління: співвідношення формальних і неформальних структур груп, їх керівників.

ІІІ.

Структура соціальної влади в малій групі – це система взаєморозташування членів групи в залежності від їх здібності впливати в групі. Соціальна влада, як право на вплив з боку певних членів групи може проявлятись в різних формах, серед яких є феномени лідерства і керівництва. Обидва феномени є проявами процесу впливу, але вони мають різну природу: керівництво – це вплив соціально зафіксованої формальної природи, а лідерство – це вплив одного члена групи на інших, який виник спонтанно. Група представляє собою дуже складний організм, активність якого розгортається одночасно в усіх напрямках і потребує особливих зусиль із збереження цілеспрямованих групових зусиль, об’єднання індивідуальних активностей в єдине ціле. Функція соціального керівництва реалізується через феномени лідерства і керівництва.

Лідерство у групі – це процес міжособистісного впливу. Лідера породжують не стільки особисті якості чи їх особливе сполучення, скільки структура взаємовідносин у даній конкретній групі. Ця система міжособистісних зв’язків формується і визначається цілями групи, цінностями і нормами, що сформовані в ній. І саме на основі цих цінностей і цілей висувається конкретний лідер групи.

Лідер як би уособлює систему, цілі і цінності, яким надає перевагу група, є їх носієм, активним провідником у життя.

Лідером приймається і визнається той, чиї установки і орієнтації стають референтними (еталонними) для більшості членів групи у оцінці ними значимих аспектів її життєдіяльності. За ним визнається право вести за собою, бути останньою інстанцією в оцінці різних групових ситуацій і обставин.

Соціометрична «зірка» не завжди буває лідером. В основі лідерської позиції і високого соціометричного статусу лежать різні механізми, ці фігури створюються чи висуваються групою для вирішення різних завдань, мають різну природу. Так, «зірка» може бути охарактеризована як «душа групи», центр її емоційного при тяжіння, до якого тягнуться в спілкуванні, відчувають себе комфортно поруч з нею. Лідер – це особистість, наділена владою, яка має авторитет і право на вплив і оцінку.

^ У відповідності з видами групової діяльності виділяють такі типи лідерства:

1. інструментальне лідерство. Мета – забезпечити управління групою в процесі вирішення її цільових завдань;

^ 2. експресивне лідерство – спрямоване на підтримку групи як єдине ціле, її подальший розвиток і згуртованість. Мета – забезпечення позитивного внутрішнього клімату групи, її стабільності.

В силу своєї спрямованості на певну сферу життєдіяльності групи той чи інший лідер знаходиться як би в опозиції чи до членів групи, зорієнтованим на спілкування, чи до завдань, чи до цілей групи.

^ 1. Лідер орієнтований на ефективність виконання групової мети, вимушений йти на погіршення взаємовідносин з членами групи, якими загальногрупові цілі повністю або частково не приймаються.

^ 2. Лідер експресивного типу, спрямований на інтереси окремих осіб, займається їх взаємовідносинами не на користь загальним цілям і завданням групи.

В будь-якій реальній групі можуть одночасно існувати декілька різнопланових лідерів, які займають в групі власні «екологічні» ніші не вступаючи один з одним в протиріччя. Серед інструментального лідерства виділяються лідери-організатори, лідери-іниціатори, лідери-ерудіти, лідери-майстри, лідери-скептики тощо. А серед емоційних лідерів існують: лідери-емоціоного напруження (соціометрична «зірка»), лідери-генератори емоційного настрою тощо.

В цілому, чим вище рівень розвитку групи, тим більше в ній може бути різноманітних прояв процесу лідерського впливу.

Керівництво – інша форма реалізації соціального управління в малій групі.

Керівництво і лідерство вирішують однопорядково близькі завдання: стимулювання групи, націлювання її на виконання певних завдань, пошук засобів для їх ефективного рішення. З іншого боку, лідерство представляє собою психологічну характеристику поведінки певних членів групи, а керівництво є соціальною характеристикою стосунків в групі, перш за все, з точки зору розподіленні ролей управління-підкорення.

Феномен керівництва має і психологічну сутність. ^ 1. Керівник всебічно спрямований на завдання, а лідер більш зорієнтований на внутрішні інтереси групи; 2. Тільки в наукових колективах є можливим поєднання в одній особі лідера і керівника (керівник є лідером у науковій діяльності групи);

Основним інструментом психологічного впливу керівника на групу є його авторитет.

^ Розмір авторитету керівника залежить від: особистісних особливостей; організаторського і мотиваційного потенціалу; ціннісної привабливості особистості керівника для членів групи (готовність поділити його принципи та ідеали); стилю керівництва, який реалізується управлінцем.

^ Відмінність між керівником і лідером

КЕРІВНИК

ЛІДЕР

Адміністратор

Новатор

Доручає

Надихає

Працює за цілями інших

Працює за своїми цілями

План – основа дій

Бачення – основа дій

Спирається на систему

Спирається на людей

Використовує доводи

Використовує емоції

Контролює

Довіряє

Підтримує рух

Надає імпульс руху

Професіонал

Ентузіаст

Приймає рішення

Перетворює рішення

Робить справу правильно

Робить правильну справу

Той, кого шанують

Той, кого обожнюють

Джерело: Виханский О. С. Менеджмент: Уч.-М.: Изд-во МГУ, 1995. – стр.374

Психологія і педагогіка. Крупенко О.В.

1   2   3

Схожі:

Лекція психологія взаємодії людей в соціальних групах iconЛекція 2 з дисципліни „Політична економія” на тему: «Виробництво...
Основою життя людського суспільства є виробництво матеріальних І ду­ховних благ, що становить трудову діяльність людей. Але без взаємодії...
Лекція психологія взаємодії людей в соціальних групах iconКурс лекцій Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки:...
Лекція Психокорекційна практика як основна форма діяльності практичного психолога
Лекція психологія взаємодії людей в соціальних групах icon1 : Предмет І методи політології
Політичне життя людей, соціальних спільнот, інтегрованих в державу І суспільство це
Лекція психологія взаємодії людей в соціальних групах iconН а к а з
Затвердити Порядок взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров'я щодо профілактики...
Лекція психологія взаємодії людей в соціальних групах iconПитання білету – І рівень складності
Білет містить три питання відповідно до трьох розділів психології, які вивчалися студентами: «Соціальна психологія», «Вікова психологія»...
Лекція психологія взаємодії людей в соціальних групах iconЛекція №1 Тема: Фізіологія як наука І її завдання
Закономірності їх життєдіяльності організму у взаємодії з навколишнім середовищем
Лекція психологія взаємодії людей в соціальних групах iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
Мета викладання дисципліни «Диференційна психологія» є вивчення механізмів становлення та розвитку індивідуальності як цілісного...
Лекція психологія взаємодії людей в соціальних групах iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
Мета викладання дисципліни «Диференційна психологія» є вивчення механізмів становлення та розвитку індивідуальності як цілісного...
Лекція психологія взаємодії людей в соціальних групах iconЗагальна психологія словник основних термінів І понять психологія
Психологія – наука, що вивчає психічні явища як відображення навколишньої дійсності завдяки діяльності головного мозку з метою регуляції...
Лекція психологія взаємодії людей в соціальних групах iconСоціальна психологія (контрольна робота)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка