Р. В. Павелків, О. П. Цигипало дитяча психологія зміст
НазваР. В. Павелків, О. П. Цигипало дитяча психологія зміст
Сторінка1/38
Дата конвертації20.06.2013
Розмір5.79 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Р.В. Павелків, О.П. Цигипало

ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ
ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ ……………………………………………….6

1.1. Сутність дитячої психології

Дитяча психологія у системі гуманітарних наук

Роль дитячої психології у діяльності вихователя дошкільного навчального закладу

1.2. Методологія і методи дитячої психології……………………………………………………….9

Методологічні принципи вивчення психіки дитини

Методи науково-психологічного вивчення дітей

Спостереження у дитячій психології і його види

Експеримент і його види у дитячій психології

Бесіда у дитячій психології

Аналіз продуктів діяльності у дитячій психології

Тестування у дитячій психології

Соціометричний метод у дитячій психології

Застосування методів дослідження вихователем дошкільного навчального закладу

^ 1.3. Сутність і закономірності психічного розвитку дитини……………………………………..22

Роль біологічних і соціальних факторів у психічному розвитку дитини

Основні концепції психічного розвитку дитини

Психічний розвиток як засвоєння суспільно-історичного досвіду

Роль навчання і виховання у передаванні суспільного досвіду

Спадкові особливості і вроджені властивості організму як передумови психічного розвитку дитини

Вплив соціальних умов життя на психічний розвиток дитини

Основні закономірності психічного розвитку

Діяльність як детермінанта психічного розвитку дитини

Провідні види діяльності дитини

Роль навчання у психічному розвитку дошкільника

Зони найближчого розвитку дитини

Навчання і сензитивні періоди розвитку психіки дитини

Розвивальне навчання дітей

Засади періодизації психічного розвитку дітей дошкільного віку

Періоди психічного розвитку у дитячому віці

Індивідуально-психологічні відмінності дітей
^ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИТИНИ У ФАЗІ НОВОНАРОДЖЕНОСТІ, НЕМОВЛЯЧОМУ І РАННЬОМУ ВІЦІ………………………………………..……………………46

2.1. Психічний розвиток дитини у фазі новонародженості

Особливості психічного розвитку новонародженого

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженого

Значення рефлексів новонародженого у розвитку дитини

Особливості розвитку органів чуття новонародженого

Розвиток емоційної сфери новонародженого

Криза новонародженості

^ 2.2. Немовлячий вік і його особливості……………………………………………………….……..54

Загальна характеристика психічного розвитку немовлят

Соціальна ситуація розвитку у немовлячому віці

Роль спілкування з дорослими у психічному розвитку немовляти

Формування комплексу пожвавлення

Спілкування як провідна діяльність немовляти

Роль рухової активності у психічному розвитку дитини

Характеристика рухів і дій на першому році життя

Оволодіння повзанням та іншими рухами у немовлячому віці

Розвиток у малюка хапання і маніпулювання

Мовленнєвий розвиток немовляти

Довербальний етап розвитку мовлення

Розвиток мовлення у немовлячому віці

Когнітивний розвиток дитини першого року життя

Особливості уваги

Розвиток відчуттів і сприймань немовляти

Розвиток відчуттів і сприймань немовляти

Розвиток пам'яті

Передумови формування особистості дитини

Розвиток самосвідомості у немовлячому віці

Криза першого року життя

^ 2.3. Особливості психічного розвитку дітей раннього віку……………………………………….73

Ранній вік і його значення у подальшому розвитку дитини

Соціальна ситуація розвитку у ранньому дитинстві

Роль ходьби у психічному розвитку дитини

Формування предметної діяльності у ранньому дитинстві

Перехід від маніпулювання до предметних дій

Етапи формування в ранньому дитинстві співвідносних і знаряддєвих дій

Особливості предметної діяльності у ранньому дитинстві

Зародження нових видів діяльності у ранньому дитинстві

Формування психологічних передумов ігрової діяльності

Виникнення зображувальної діяльності

Розвиток спілкування з дорослими і однолітками

Розвиток мовлення дитини раннього віку

Ранній вік як сензитивний період розвитку мовлення

Розуміння мовлення дорослих у ранньому дитинстві

Формування активного мовлення дитини

Новоутворення пізнавальної сфери у період раннього дитинства

Розвиток сприймання і виникнення уявлень про властивості предметів

Розвиток мислення у ранньому дитинстві

Розвиток пам'яті у ранньому дитинстві

Особливості уваги у ранньому дитинстві

Виникнення уяви у ранньому дитинстві

Передумови формування особистості у ранньому дитинстві

Психологічна характеристика поведінки дитини раннього віку

Розвиток самосвідомості у ранньому дитинстві

Особливості перших уявлень про себе у ранньому дитинстві

Ім'я і його значення у ранньому дитинстві

Криза трьох років
^ 3. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ……………………………………………………………………………………………...…………101

3.1. Гра як провідна діяльність дітей дошкільного віку

Соціальна ситуація розвитку у дошкільному віці

Загальна характеристика ігрової діяльності дошкільника

Сюжетно-рольова гра як провідна діяльність дошкільника

Розвиток сюжетно-рольової гри у дошкільному віці

Роль дорослих у розвитку ігрової діяльності дошкільника

Види ігрової діяльності дошкільника і їх роль у психічному розвитку

Значення гри для психічного розвитку дошкільників

Види іграшок і їх вплив на психічний розвиток дитини дошкільного віку

^ 3.2. Продуктивні види діяльності дошкільника…………………………………………………..113

Розвиток зображувальної діяльності у дошкільному віці

Малювання і стадії його розвитку у дошкільному віці

Розвиток графічних образів у дошкільному дитинстві

Утворення графічних шаблонів у зображувальній діяльності дошкільника

Використання кольору у зображувальній діяльності дошкільників

Особливості змісту малюнка дитини дошкільного віку

Вплив зображувальної діяльності на психічний розвиток дошкільників

Конструктивна діяльність дошкільника

Типи конструктивної діяльності, їх вплив на психічний розвиток дошкільника

^ 3.3. Трудова діяльність дитини дошкільного віку…………………………………………..…….122

Формування психологічних передумов трудової діяльності дошкільника

Становлення трудової діяльності дошкільників

Особливості уявлень дошкільників про працю дорослих

Вплив трудової діяльності на психічний розвиток дошкільника

^ 3.4. Становлення навчальної діяльності у дошкільному віці………………...…………………128

Психологічні передумови формування навчальної діяльності у дошкільному віці

Умови розвитку навчальної діяльності дітей дошкільного віку

Основні рівні розвитку і готовність дошкільника до навчання

^ 3.5. Спілкування дитини з дорослими і однолітками………………………………………….…135

Особливості спілкування дитини з дорослими

Розвиток форм спілкування у дошкільному закладі

Особливості спілкування дитини з батьками

Специфіка спілкування дитини з вихователем

Педагогічне спілкування із дошкільниками

Форми спілкування дошкільників з однолітками

Конфлікти між дітьми і їх причини
^ 4. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ДОШКІЛЬНИКА……………………..……….145

4.1. Особливості уваги дітей дошкільного віку

Функції уваги у дошкільників

Мимовільна увага і умови її розвитку у дошкільному віці

Довільна увага дитини дошкільного віку і умови її формування

Післядовільна увага дошкільників

Розвиток властивостей уваги у дошкільному віці

Шляхи і засоби організування і підтримання уваги дошкільників

^ 4.2. Мовлення і його розвиток у дошкільному віці……………………………………………….153

Розвиток лексичного запасу і граматичної будови мовлення дітей дошкільного віку

Розвиток звукового і синтаксичного аспектів мовлення. Усвідомлення дошкільниками звукового складу слова

Усвідомлення дошкільниками словникового складу мови

Функції мовлення дошкільників

Комунікативна функція мовлення

Планувальна функція мовлення

Узагальнювальна функція мовлення

Регулятивна і саморегулятивна функції мовлення

^ 4.3. Сенсорний розвиток дошкільників………………………………………………………...…..161

Розвиток основних видів відчуття у дошкільному віці

Психологічні основи сенсорного розвитку дошкільників

Розвиток сенсорних еталонів у дошкільників

Розвиток у дошкільників дій сприймання

Сприймання дошкільниками простору

Специфіка сприймання часу дошкільниками

Сприймання дошкільниками художніх творів, малюнків і картин

Сприймання дошкільниками людей

^ 4.4. Мислення і його види у дошкільному віці…………………………………………..……..….174

Загальна характеристика мислення дошкільників

Наочно-дійове мислення дітей

Наочно-образне мислення дітей

Словесно-логічне мислення дітей

Мислення і діяльність дошкільників

Керівництво розвитком мислення дітей

^ 4.5. Розвиток пам'яті дітей дошкільного віку…………………………………………………….185

Мимовільна пам'ять дошкільників і умови її розвитку

Довільна пам'ять і етапи її розвитку у дошкільному віці

Формування елементів логічної і інших видів пам'яті у дошкільному дитинстві

Управління розвитком пам'яті дітей дошкільного віку

^ 4.6. Формування уяви у період дошкільного дитинства…………………………………………192

Особливості уяви дошкільника

Розвиток видів уяви у дошкільників

Розвиток операцій уяви у дошкільному віці

Розвиток функцій уяви у дошкільників

Управління розвитком уяви дітей
^ 5. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА У ДОШКІЛЬНОМУ ДИТИНСТВІ

5.1. Особливості емоцій і почуттів у дошкільному віці………………………………..…………201

Розвиток почуттів у дошкільному віці

Розвиток вищих почуттів у дошкільників

Емоційні порушення у дошкільників

5.2. Воля і її роль у поведінці дитини……………………………………….………………………209

Особливості розвитку вольових дій дошкільників
^ 6.ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА………………………………………….217

6.1. Умови розвитку особистості дитини дошкільного віку

Вплив дорослих на розвиток особистості дошкільника

Роль однолітків у розвитку особистості дитини

Психологічні основи статевого виховання дошкільників

Діяльність і розвиток особистості дошкільника

^ 6.2. Розвиток мотиваційної сфери і формування самосвідомості дитини у дошкільному віці ..225

Загальна характеристика мотивів поведінки дитини

Пізнавальні і змагальні мотиви дошкільника

Розвиток моральних мотивів у дошкільників

Підпорядкування мотивів у поведінці дошкільників

Роль гри у розвитку мотиваційної сфери дошкільника

Самосвідомість і самооцінка дошкільника

Управління розвитком самосвідомості у дошкільників

^ 6.3. Моральне становлення особистості дошкільника………………………………...…………236

Умови морального розвитку особистості дитини

Розвиток моральної поведінки у дошкільному віці

Причини негативних особистісних утворень у дошкільників

Емоційне благополуччя дитини у групі

^ 6.4. Темперамент і характер дитини дошкільного віку…………………………………………244

Вікові особливості виникнення і прояву різних властивостей темпераменту дошкільників

Співвідношення спадкового і набутого у темпераменті дитини

Психологічні особливості дітей різних типів темпераменту

Прояв властивостей темпераменту у навчально-виховній роботі з дошкільниками

Характер дитини

^ 6.5. Розвиток здібностей у дошкільному віці……………………………………………………….

Пізнавальні здібності дошкільників

Практичні здібності дошкільників

Спеціальні здібності дошкільників

Вивчення здібностей дитини

Умови розвитку здібностей у дошкільному віці

Робота з обдарованими дошкільниками

^ 6.6. Психологічна готовність дитини до школи

Криза шести-семи років

Формування нової внутрішньої позиції

Розвиток особистості у старшому дошкільному віці

Мотиваційна готовність дитини до школи

Емоційно-вольова готовність дитини до школи

Розумова готовність дитини до школи

Соціально-психологічна готовність дитини до школи

Формування психологічної готовності до школи у різних видах діяльності
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Схожі:

Р. В. Павелків, О. П. Цигипало дитяча психологія зміст icon"Психодіагностика" для студентів спеціальності «Практична психологія»...
Зміст навчального матеріалу курсу "Психодіагностика" для студентів спеціальності «Практична психологія»
Р. В. Павелків, О. П. Цигипало дитяча психологія зміст iconСанітарно-гігієнічні вимоги до проектування та будівництва сучасних...
Багатопрофільні лікарні — обласна, центральна міська, міська, центральна районна, районна, дитяча обласна, дитяча міська, швидкої...
Р. В. Павелків, О. П. Цигипало дитяча психологія зміст iconПитання білету – І рівень складності
Білет містить три питання відповідно до трьох розділів психології, які вивчалися студентами: «Соціальна психологія», «Вікова психологія»...
Р. В. Павелків, О. П. Цигипало дитяча психологія зміст iconЗагальна психологія словник основних термінів І понять психологія
Психологія – наука, що вивчає психічні явища як відображення навколишньої дійсності завдяки діяльності головного мозку з метою регуляції...
Р. В. Павелків, О. П. Цигипало дитяча психологія зміст icon"Чоловік стає людиною після 25 років", Владислав Єрко, художник-ілюстратор
Книга року" й титул "Найкраща дитяча книжка-2006" у сша, її перевидали в 20 країнах. Пауло Коельйо про це видання сказав: "Це –...
Р. В. Павелків, О. П. Цигипало дитяча психологія зміст iconІ. загальна психологія психологія як наука
Так виникла наука філософія, а психологія була нероздільною з нею, тобто ще не була окремою самостійною наукою І називалась різними...
Р. В. Павелків, О. П. Цигипало дитяча психологія зміст iconРекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний...
Психологія дошкільного дитинства Молодший шкільний вік. Психологія особистості підлітка [. Психологія особистісного розвитку в юнацькому...
Р. В. Павелків, О. П. Цигипало дитяча психологія зміст iconПсихологія
В43 Вікова та педагогічна психологія: Навч посіб./ О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001....
Р. В. Павелків, О. П. Цигипало дитяча психологія зміст iconТема Питання
...
Р. В. Павелків, О. П. Цигипало дитяча психологія зміст icon«Маленький принц» (фр. Le Petit Prince) найвідоміший твір Антуана...
Сент-Екзюпері. Опублікована в 1943 році як дитяча книжка, ця поетична казка — про мужність І просту мудрість дитячої душі, такі важливі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка