Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Диференційна психологія” (О. В. Мазяр)
НазваОсобливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Диференційна психологія” (О. В. Мазяр)
Сторінка1/13
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.63 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики

Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Диференційна психологія” (О.В. Мазяр)

Базові методики до курсу “Диференційна психологія”


Повна назва та автор

Вихідне джерело

Джерела з описом та прикладами застосування

Методика експрес-діагностики властивостей нервової системи за психомоторними показниками (теппінг-тест) Є.П. Ільїна


Ильин Е.П. Методики изучения соотношения первой и второй сигнальных систем // Ильин Е.П.

Дифференциальная психофизиология. – СПб.: Питер, 2001. – С. 368-373.

Агарков В. И. Методика оценки функционального состояния ЦНС младших школьников по коэффициенту моторной частоты руки // Гигиена и санитария. – 1987. – № 6. – С. 80.

Вайнштейн А.Л., Жур В.П. Влияние силы нервной системы на характер обучения физическим упражнениям младших школьников // Вопросы теории и практики физкультуры. – Минск: 1973. – Выпуск 2. – С. 56-60.

Вайнштейн А.Л., Жур В.П. Влияние характера начального обучения теннису на рост спортивных достижений в связи с силой и слабостью нервной системы // Сборник тезисов Республиканской конференции Преподавателей вузов БССР. – Минск, 1971. – С. 157-160.

Ильина М.Н. Монотонность труда оператора-аудитора и эффективность его деятельности в зависимости от силы нервной системы // Психологическое состояние: Экспериментальная и прикладная психология. – Л., 1981. – Вып. 10. – С. 56-61.

Ильина М.Н. Типологические особенности в проявлении основных свойств нервной системы и выносливость // Проблемы индустриальной психологии. – Ярославль, 1972. – С. 122.

Ильина М.Н., Ильин Е.П. Об одном из условий диагностирования силы нервной систему по возбуждению с помощью теппинг-теста // Психофизиологические особенности спортивной деятельности – Л., 1975. – С.183-186.

^ Теоретичні засади та історія виникнення

Теоретичними засадами виникнення теппінг-тесту є положення про вищу нервову діяльність, сформульовані у вітчизняній диференційній психофізіології (В.М. Бехтєрєв, І.П. Павлов, Б.М. Теплов, В.Д. Небиліцин, А.Р. Лурія, К.М. Гуревич та інші). В лабораторіях Б.М. Теплова – В.Д. Небиліцина, Б.Г. Ананьєва, В.С. Мерліна, зорієнтованих на психофізіологічні дослідження, описано основні властивості нервової системи, з’ясовано основні характеристики і встановлено їхній вплив на динамічні показники поведінки.

Теппінг-тест розроблено Є.П. Ільїним (1972) з метою вимірювання максимального темпу рухів кистю руки, що, на думку автора, є опосередкованим показником типу нервової системи. Суть тесту полягає у тому, що досліджуваний упродовж 30 сек намагається утримати максимальний для себе темп роботи. Показники темпу фіксуються кожні 5 сек і за шістьма отриманими точками на графіку будується крива зміни темпу рухів кистю руки.

При розробці методики максимальний темп вимірювався спочатку впродовж 1-1,5 хвилини, однак пересвідчившись, що найважливіша для діагностики інформація одержується впродовж перших 20-25 сек і що тривала робота призводить лише до втрати часу і сил досліджуваного, час тестування було обмежено 30 секундами. Зрештою завдання тесту полягає у виявленні зсувів у центральній нервовій системі, а не у силі м’язів. Щоправда, можна заперечити, що у суб’єктів зі слабкою нервовою системою фізична втома все одно виникає навіть після 30-секундної роботи (як, до речі, і в багатьох осіб із сильною нервовою системою). Однак, з точки зору механізмів розвитку втоми, між різними видами втоми спостерігаються суттєві відмінності. При роботі помірної та високої інтенсивності основні причини втоми пов’язані з вегетатикою, а при роботі максимальної інтенсивності (як у теппінг-тесті) – з розвитком запорогового гальмування у нервових центрах. Саме тому за допомогою теппінг-тесту визначається витривалість нервової системи і тому обов’язковою умовою виконання тесту для визначення сили нервової системи є робота в максимальному темпі. Якщо ця умова не дотримується, діагностика буде неправильною.

^ Сфера застосування

Зазвичай теппінг-тест використовується у комплексі з іншими методиками, що вимірюють різнорівневі характеристики особистості. Особливо інформативним теппінг-тест може бути у сфері профорієнтації (наприклад, у виявленні операторсько-диспетчерського типу працівників) і для психологічного консультування щодо оптимізації та удосконалення індивідуального стилю діяльності.

Методика дозволяє вимірювати типологічні відмінності людей, зокрема, силу нервової системи. Сила нервових процесів є показником «працездатності» нервових клітин і нервової системи в цілому. Сильна нервова система витримує більше за величиною і триваліше навантаження, ніж слабка нервова система, що дозволяє робити сприятливий прогноз для тривалої праці з сильними подразниками. Проте, слід зазначити, що особи зі слабкою нервовою системою краще працюють в умовах монотонної діяльності, оскільки слабка нервова система є нервовою системою високої чутливості (Б.М. Теплов, В.Д. Небиліцин).

Розуміння типологічних особливостей досліджуваного чи групи досліджуваних дозволяє виявляти типологічні і стильові відмінності, прогнозувати психофізіологічні особливості діяльності суб’єкта: індивідуальний рівень витривалості, монотоностійкість, стійкість до нервово-психологічної напруги та перевтоми, а відтак може бути інформативною у дослідженнях причини виникнення виробничих помилок, підвищеної втомлюваності працівників, порушення емоційного самоконтролю за певних умов діяльності.

^ Опис методики

В лабораторних умовах для проведення теппінг-тесту використовується електромагнітний лічильник імпульсів, телеграфний ключ, джерело живлення, які включені послідовно. За командою експериментатора досліджуваний у максимальному темпі працює ключем упродовж 30 сек. Кількість рухів реєструється на лічильнику кожні 5 сек. Враховується загальна кількість реакцій і зміна темпів руху за кожні 5 сек. Потім на основі цих даних будується графік, за характером кривої якого можна оцінити функціональний стан рухового аналізатора, а також визначати силу процесів збудження й рухливості нервових процесів у корі головного мозку.

Існують також електронний та бланковий варіанти теппінг-тесту. Останній передбачає використання олівця та паперу. В умовах використання електронного варіанту тесту можна отримати точнішу характеристику стану нервової системи людини, ніж за допомогою бланкового варіанту, оскільки він зазнає меншого впливу з боку таких факторів як маса олівця, жорсткість паперу, «пружність» стола тощо.

За умови відсутності відповідної апаратури можна використовувати графічний (бланковий) спосіб реєстрації максимального темпу рухів кистю. Для цього аркуш паперу (203 х 283) розкреслюється на шість квадратів, що розташовані у два ряди. Досліджуваний повинен олівцем поставити у кожному квадраті за відведений на кожен квадрат час (5 сек) якомога більшу кількість точок. Перехід з одного квадрата до іншого (за годинниковою стрілкою) відбувається кожні 5 сек без переривання роботи за командою дослідника, який стежить за секундоміром.

Варто зауважити, що незначні втрати часу при переході з одного квадрата до іншого все ж відбуваються. Тому, щоб ця втрата стосувалася і першого квадрату, у початковому положенні олівець повинен розташовуватися поза першим квадратом, ліворуч від досліджуваного.^ 1 – електричний стрілочний лічильник;

2 – телеграфний ключ;

3 – електрична батарейка.

Рис. 1. Апаратура для вимірювання максимальної частоти рухів кистю.

Процедура дослідження. Спочатку досліджуваному дається можливість виявити, який у нього максимальний темп рухів кистю руки. Для цього він 5-10 сек намагається максимально часто натискати на ключ, кнопку і т. д. або стукати олівцем об папір. Після того приступають власне до дослідження.


1

2

3

6

5

4

Інструкція: «Перед Вами олівець і аркуш паперу з шістьма квадратами. Ви повинні стукати олівцем об папір упродовж 30 секунд, почергово у кожному квадраті. Рухатиметеся зліва направо. Коли перейдете на другий ряд квадратів (до 4-го квадрата), починайте з того, який розташовано під тим квадратом першого ряду, на якому Ви закінчили. Стукати олівцем об папір Ви повинні з максимальною частотою, навіть якщо помітите, що рука втомилася. За цим тестом визначається максимальна частота рухів: чим більша їхня кількість, тим краще.

Починаєте працювати за сигналом «Почали!» і завершує роботу за сигналом «Стоп!». В процесі роботи кожні 5 секунд дослідник казатиме Вам: «Перехід!». Це означає, що Ви повинні почати стукати об папір на новому квадраті, розташованому праворуч».

Критерій обрахунку результатів досліджуваному не повідомляється.

Результати дослідження заносяться до протоколу (див. таблицю 1):

Таблиця 1.

Приклад протоколу частоти рухів за 5-секундні відрізки часу

Відрізок часу, секунди

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

Частота

34

38

35

32

29

27
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Диференційна психологія” (О. В. Мазяр) iconМетодичні рекомендації Звіт у кожному модулі за поз здається в електронній...
Алгоритм роботи над професійно-орієнтованими завданнями з курсу «основи психологічного тренінгу»
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Диференційна психологія” (О. В. Мазяр) iconМетодичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни «Хірургічні...
Тема №12: “Синдром гострого живота. Діагностика, диференційна діагностика І лікувальна тактика. Диференційна діагностика гострих...
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Диференційна психологія” (О. В. Мазяр) iconЛекція №13 тема: професійно-прикладна фізична підготовка студентів
Мета сформувати в студентів знання про особливості професійно -прикладної фізичної підготовки студентської молоді
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Диференційна психологія” (О. В. Мазяр) iconПрограма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо...
Психологія управління: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів 4 курсу...
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Диференційна психологія” (О. В. Мазяр) iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
Мета викладання дисципліни «Диференційна психологія» є вивчення механізмів становлення та розвитку індивідуальності як цілісного...
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Диференційна психологія” (О. В. Мазяр) iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
Мета викладання дисципліни «Диференційна психологія» є вивчення механізмів становлення та розвитку індивідуальності як цілісного...
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Диференційна психологія” (О. В. Мазяр) iconПрограма І орієнтовні завдання суспільно-педагогічної практики студентів...
Студенти ІІ курсу поглиблюють знання, вдосконалюють уміння І навички, набуті ними під час навчання на І курсі. Поряд з цим, вони...
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Диференційна психологія” (О. В. Мазяр) iconОформлено календарний план. Оброблені та проаналізовані літературні...
За звітний період була прослухана половина курсу з англійської мови. Залік з англійської мови здано з відміткою «залік»
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Диференційна психологія” (О. В. Мазяр) iconДля студентів І курсу спеціальність 040103 Біологія. Спеціалізація:...
Модуль Соціальна психологія як наука: історія становлення та сучасність
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Диференційна психологія” (О. В. Мазяр) iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів І курсу всіх спеціальностей. Синтаксичні особливості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка