Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої освіти моз україни, як підручник для студентів вищих медичних закладів ΙΙΙ-iv рівнів акредитації Дніпропетровськ 2008
НазваРекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої освіти моз україни, як підручник для студентів вищих медичних закладів ΙΙΙ-iv рівнів акредитації Дніпропетровськ 2008
Сторінка1/40
Дата конвертації19.06.2013
Розмір3.49 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


Міністерство охорони здоров’я України

Центральний методичний кабінет з вищої освіти

Міністерства охорони здоров’я

Дніпропетровська державна медична академія

Кафедра психіатрії, занальної та медичної психології

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ


Видання під загальною редакцією професора І.Д. Спіріної, професора І.С. Вітенко

Рекомендовано Центральним методичним

кабінетом з вищої освіти МОЗ України,

як підручник для студентів вищих

медичних закладів ΙΙΙ-IV рівнів акредитації


Дніпропетровськ 2008

УДК


Авторський колектив
Академік УАН, професор І.Д. Спіріна, доктор психологічних наук, професор І.С. Вітенко, доц,к.м.н. С.Ф. Леонов, к.м.н. Ніколенко А.Є., А.М. Дячук, К.О Калініченко.,О.В. Кузнєцов

Приводом для написання підручника з медичної психології стала зростаюча роль психологічних знань в медичній практиці та розвиток нової спеціальності – медичний психолог. Світовий досвід свідчить про те, що цілий ряд досягнень у різних галузях медицини обумовлений безпосередньою участю медичних психологів в удосконаленні лікувально–діагностичних і реабілітаційних процесів. Для більшості лікарів стала зрозумілою необхідність психологічної підготовки для ефективної допомоги пацієнтам з різними захворюваннями. Психологічна допомога пацієнтам терапевтичних та хірургічних стаціонарів, участь психологів у інших формах лікарського втручання грають серйозну роль у профілактиці ускладнень захворювань, скороченні тривалості періоду відновлювання. У зв’язку з цим, актуальним є створення посібника для медичних вузів, який відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання та сучасним уявам про роль і місто психічних знань в діяльності лікаря.У підручнику надаються прості та ясні алгорітми професійних відносин на різних етапах лікувального процесу. Крім цього, важливою особливістю підручника є рекомендації лікарям різних спеціальностей для будування лікувального альянсу з різними категоріями пацієнтів.

Підручник розрахован на студентів усіх курсів вищих медичних навчальних закладів, лікарів різних фахів, майбутніх медичних психологів.
Зміст


Передмова 7

Предмет і задачі медичної психології. 9

Медична психологія як одночасно і психологічна і медична наука. 11

Теоретичні і методологічні основи медичної психології. Роль медичної психології у формуванні сучасних уявлень про єдність соматичного і психічного. 12

Роль медичного психолога у діагностичному, лікувальному, реабілітаційному процесах. 13

Розвиток медичної психології у світі і на Україні. Внесок робіт О.Р. Лурія, Л.С. Виготського, М.О. Бернштейна, П.К. Анохіна, К.К. Платонова, Б.В. Зейгарнік, Л.Ф. Бурлачка, В.М. Блейхера в розвиток світової та вітчизняної медичної психології. 14

Методи психологічного дослідження: спостереження, самоспостереження, цілеспрямована психологічна бесіда. Експериментально-психологічні методи, їх роль у психологічній діагностиці хворих. 20

Експериментально-психологічне дослідження 24

Принципи побудови комплексного психологічного дослідження з урахуванням віку та культурних особливостей пацієнтів. 24

Визначення психічного здоров’я та рівнів психологічної адаптації людини. Критерії здоров’я ВООЗ. 25

^ Розділ II. Особистість та хвороба. Внутрішня картина хвороби. 27

Психічна структура особистості: темперамент, характер, інтелект, здібності. 27

Вчення про темперамент 27

Основні властивості темпераменту 28

Характер 29

Структура характеру 30

Оцінка характеру. 31

Інтелект Здібності. Природа здібностей 32

Інтелект 32

Класифікація здібностей. 34

Акцентуації особистості. Типологія та класифікації акцентуацій, особистості по К. Леонгарду, М.С. Лічко. 35

Внутрішня картина хвороби 58

^ Рівні внутрішньої картини хвороби 59

Типи реакції на хворобу 60

Основні типи відношення до хвороби 62

Діагностика основних типів відношення до хвороби. Додаткові психодіагностичні методики, трактова результатів дослідження. 63

Вплив відношення до хвороби на подальший перебіг захворювання та прогноз. Агравація, симуляція, дисимуляція, госпіталізм. Принципи психотерапевтичної корекції відношення до хвороби, тактика лікаря відносно хворих з патологічними типами реагування на хворобу. 63

^ Розділ III. Стан психологічних функцій і хвороба 67

Загальна характеристика пізнавальних процесів 67

Вплив особливостей інтелекту хворого на лікувальний процес: інфантилізм, олігофренія, деменція 68

Вплив порушень мови на лікувальний процес 72

Клініко-психологічні аспекти емоційно-вольової сфери. Вплив хвороби на емоційно-вольову сферу людини 73

^ Нозогенії. Хворобливі зміни емоцій: тривога, депресії, емоційна лабільність. 75

Вольові якості особистості: витримка, рішучість, наполегливість, ініціативність, організованість та їх роль в лікувальному процесі. 78

^ Зміни волі, потягів та поведінки під час хвороби. 80

Свідомість, самосвідомість, їх рівні. Критерії непорушеної свідомості. 81

Критерії непорушеної свідомості: 83

Стани свідомості у хворого: при стомленості, сонливості, афективно-звужений стан. 86

^ Особливі стани свідомості 88

Розділ IV. Психологія медичних працівників 89

Основні вимоги до особистості медичного працівника 89

Важливі професійні якості лікаря 90

^ Поняття “лікарського обов’язку” 90

Лікарська таємниця” 90

Лікарські помилки 90

Психологічні типи лікарів 91

Поняття про “професійну деформацію” 91

^ Синдром вигоряння” 92

Основи спілкування з колегами 94

Розділ V. Психологія лікувально-діагностичного процесу 99

Психологічні основи спілкування в лікувальному процесі. 99

^ Комунікативна компетентність, її роль в ефективній і безконфліктній взаємодії. 100

Функції спілкування: інформаційно-комунікативна, регуляторно-комунікативна, афективно-комунікативна. 103

Роль психологічних особливостей лікаря і медичної сестри, «ідеальний лікар» та «ідеальна медична сестра». 105

Психологічні особливості етапів діагностичного процесу. Медична деонтологія. Інформування хворого про діагноз. Взаємодія та спілкування лікаря з хворими та їх родичами. Значення психологічної установки хворого. 108

^ Медична деонтологія 109

Деонтологія взаємостосунків з хворими 118

Деонтологія повідомлення про діагноз 119

Патерналізм, «інформована згода» та їх роль в діагностичному процесі. 120

Конфлікти в медичному середовищі, їх різновиди. Схема розвитку конфлікту. Конфлікт в діяльності лікаря. Особливості конфліктів між особами, що діють в лікувально-діагностичному процесі. Способи вирішення та попередження конфліктів. 126

^ Види конфліктів 127

Способи вирішення та попередження конфліктів 136

Розділ VI. Психосоматичні розлади 137

Психосоматичний підхід в медичній психології і медицині 137

Емоційний стрес, як фактор етіопатогенезу психосоматичних розладів 141

^ Захисні механізми особистості 143

Класифікація психосоматичних розладів 146

Розділ VII. Психологічні особливості хворих з різними захворюваннями 149

Серцево-судинні захворювання 149

^ Есенціальна гіпертонія 149

Ішемічна хвороба серця й інфаркт міокарду 150

Виразка шлунку і дванадцятипалої кишки 151

Бронхіальна астма 154

Психологія хворих з інфекційними захворюваннями 156

Психічні розлади при ендокринних захворюваннях. 158

Психологія хворих при хірургічному втручанні 159

^ Зв’язок між виразністю тривоги в передопераційному та післяопераційному періодах 160

Психологічні реакції онкологічних хворих 162

Психологія вагітних та при гінекологічних захворюваннях 165

Соціально-психологічні типи старечого віку (по І.С. Коні): 178

^ Розділ VIII. Психологічні аспекти залежної, суїцидальної поведінки, танатології та евтаназії 182

Психологічні аспекти залежності від психоактивних речовин 182

Суїцидальна поведінка 185

Особливості суїцидальної поведінки соматично хворих 189

^ Особливості суїцидальної поведінки хворих на СНІД 189

Особливості суїцидальної поведінки в онкології 189

Особливості суїцидальної поведінки при вроджених та набутих фізичних дефектах 189

Особливості суїцидальної поведінки при залежностях 190

Психологічні аспекти умирання та смерті 190

^ Проблема евтаназії 191

Розділ IX. Психогігієна, психопрофілактика. Основи психотерапії 192

Психогігієна та психопрофілактика 192

Психогігієна 192

Психопрофілактика 196

Психотерапія 199

^ Види психотерапії: 201

Основні сучасні концепції та принципи психотерапії: 201

Техніка проведення. Етапи раціональної психотерапії: 202

Гіпнотерапія або гіпносугестивна психотерапія 203

Метеріально– опосередкована непряма психотерапія (placebo – терапія). 204

Аутогенне тренування 205

Раціональна психотерапія. Застосування, ускладнення та протипоказання. 207

Психоаналіз. Застосування, ускладнення та протипоказання. . 208

Артотерапія. Застосування, ускладнення та протипоказання. 208

Гештальт – терапія. Показання та протипоказання для поведінки. 208

Психотерапія в соматичній медицині та в роботі лікаря загальної практики. 208

Психологічна допомога у кризових періодах та психологічні особливості надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях. 214

^ Список літератури 216
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Схожі:

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої освіти моз україни, як підручник для студентів вищих медичних закладів ΙΙΙ-iv рівнів акредитації Дніпропетровськ 2008 iconНачальник Управління освіти І Директор Центрального науки моз україни...
Для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти III – IV рівнів акредитації україни
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої освіти моз україни, як підручник для студентів вищих медичних закладів ΙΙΙ-iv рівнів акредитації Дніпропетровськ 2008 iconМоз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів...
Для студентів-фармацевтів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-IV рівнів акредитації
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої освіти моз україни, як підручник для студентів вищих медичних закладів ΙΙΙ-iv рівнів акредитації Дніпропетровськ 2008 iconСтандарти медсестринських процедур, маніпуляцій та планів догляду І навчання
...
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої освіти моз україни, як підручник для студентів вищих медичних закладів ΙΙΙ-iv рівнів акредитації Дніпропетровськ 2008 iconНавчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Внз I – II рівнів акредитації м. Києва, викладач вищої категорії двнз «Київський механіко-технологічний коледж»
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої освіти моз україни, як підручник для студентів вищих медичних закладів ΙΙΙ-iv рівнів акредитації Дніпропетровськ 2008 iconІсторія, завдання І розвиток психофізіології
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої освіти моз україни, як підручник для студентів вищих медичних закладів ΙΙΙ-iv рівнів акредитації Дніпропетровськ 2008 iconВища освіта в Україні» національна економіка 3атверджено Міністерством...
Н32 Національна економіка: Підручник. 3а ред проф., к е н. П. В. Кру­ша. К.: Каравела; Піча Ю. В., 2008. 416 с
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої освіти моз україни, як підручник для студентів вищих медичних закладів ΙΙΙ-iv рівнів акредитації Дніпропетровськ 2008 iconМіністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів...
Д-р техн наук, проф. А. Я. Барашиков (Київський національний університет будівництва І архітектури)
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої освіти моз україни, як підручник для студентів вищих медичних закладів ΙΙΙ-iv рівнів акредитації Дніпропетровськ 2008 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано...
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої освіти моз україни, як підручник для студентів вищих медичних закладів ΙΙΙ-iv рівнів акредитації Дніпропетровськ 2008 iconАкадемічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої освіти моз україни, як підручник для студентів вищих медичних закладів ΙΙΙ-iv рівнів акредитації Дніпропетровськ 2008 iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни відокремлений підрозділ
Нмц аграрної освіти для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 2010 рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка