Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний гуманітарний університет кримський економіко-правовий інститут
Скачати 74.73 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний гуманітарний університет кримський економіко-правовий інститут
Дата конвертації17.07.2013
Розмір74.73 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедрою

______________

(підпис)

__________________2011 р.

ПИТАННЯ

для підготовки до іспиту з навчальної дісципліни

«КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО»

Галузь знань: 0304 право

Напрямок підготовки: 6.030401 «Правознавство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр
Розробив: ст. викладач Сошина Н.В.
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № ___від «___»__________ 2011 р.

Сімферополь

2011

^ ПИТАННЯ

для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни

«Кримінально-виконавче право»

 1. Кримінально-виконавча політика: поняття та сутність.

 2. Суб’єкти формування та реалізації кримінально-виконавчої політики.

 3. Історія трансформації і становлення кримінально-виконавчого права з виправно-трудового.

 4. Предмет та метод кримінально-виконавчого права.

 5. Мета та завдання кримінально-виконавчого права.

 6. Функції та система кримінально-виконавчого права.

 7. Наука кримінально-виконавчого права. Її предмет і функції.

 8. Кримінально-виконавче право і суміжні галузі права. Зв'язок і відмінність між ними.

 9. Принципи кримінально-виконавчого права. Їх зміст і значення.

 10. Види джерел кримінально-виконавчого права.

 11. Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі й часі.

 12. Кримінально-виконавчий кодекс України, його система і загальна характеристика.

 13. Загальна характеристика Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України».

 14. Мета кримінально-виконавчого законодавства України. Співвідношення між метами покарання відповідно до Кримінального кодексу України та метами кримінально-виконавчого законодавства України відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України.

 15. Міжнародні норми в галузі виконання покарань.

 16. Мінімальні стандартні правила ООН поводження з ув’язненими: загальна характеристика.

 17. Основоположні принципи поводження з в׳язнями і особами, засудженими до альтернативних засобів.

 18. Кримінально-виконавчі правовідносини та їх елементи.

 19. Поняття правового статусу засуджених.

 20. Поняття і суть виправлення та ресоціалізації засуджених.

 21. Основні права засуджених.

 22. Законні інтереси засуджених.

 23. Основні обов'язки засуджених.

 24. Право засуджених на особисту безпеку.

 25. Спеціальні (додаткові) права засуджених іноземців та осіб без громадянства.

 26. Управління кримінально-виконавчою службою. Види органів виконання покарань.

 27. Установи виконання покарань.

 28. Персонал органів та установ виконання покарань.

 29. Структура та чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України.

 30. Державна пенітенціарна служба: завдання та структура, її територіальні органи управління.

 31. Основні завдання Державної пенітенціарної служби України.

 32. Права та обов’язки Державної пенітенціарної служби України.

 33. Структура Державної пенітенціарної служби України.

 34. Повноваження Голови Державної пенітенціарної служби України.

 35. Кримінально-виконавча інспекція: правовий статус, функції та цілі діяльності.

 36. Співпраця органів та установ виконання покарань з іншими державними та недержавними організаціями.

 37. Взаємодія органів і установ виконання покарань з іншими органами держави, підприємствами та установами.

 38. Застосування до засуджених заходів медичного характеру.

 39. Прокурорський нагляд за виконанням кримінальних покарань.

 40. Відомчий контроль за виконанням кримінальних покарань.

 41. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.

 42. Контроль органів державної влади та місцевого самоврядування за виконанням кримінальних покарань.

 43. Забезпечення виконання покарань у вигляді штрафу.

 44. Порядок та умови виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

 45. Обов'язки кримінально-виконавчої інспекції щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 46. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 47. Обов'язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 48. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 49. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт.

 50. Порядок прийняття до виконання вироків суду стосовно осіб, засуджених до покарання у вигляді громадських робіт, та їх облік.

 51. Обчислення строку покарання у виді громадських робіт.

 52. Умови відбування покарання у виді громадських робіт.

 53. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт.

 54. Умови відбування покарання у виді виправних робіт.

 55. Обчислення строку відбування покарання у виді виправних робіт.

 56. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт та порядок їх застосування.

 57. Загальні положення виконання покарання у виді конфіскації майна.

 58. Особливості виконавчого провадження під час виконання покарання у вигляді конфіскації майна.

 59. Забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна.

 60. Порядок і умови виконання покарання у вигляді арешту.

 61. Особливості відбування покарання у виді арешту військовослужбовцями.

 62. Залучення осіб, засуджених до арешту, до праці.

 63. Заходи заохочення, які застосовуються до осіб, засуджених до арешту.

 64. Загальні питання виконання покарання у виді обмеження волі.

 65. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі.

 66. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі.

 67. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі.

 68. Обчислення строку покарання у вигляді обмеження волі.

 69. Процедура направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання.

 70. Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі.

 71. Покарання для військовослужбовців: види, інституційне забезпечення та порядок їх виконання.

 72. Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.

 73. Порядок направлення та прийому засуджених у дисциплінарний батальйон.

 74. Розміщення та режим утримання засуджених у дисциплінарному батальйоні.

 75. Порядок звільнення військовослужбовців з дисциплінарного батальйону.

 76. Поняття та значення класифікації засуджених до позбавлення волі.

 77. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі.

 78. Вторинна класифікація засуджених до позбавлення волі.

 79. Порядок визначення засудженому до позбавлення волі виду колонії.

 80. Переміщення засуджених до позбавлення волі.

 81. Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі до виправних і виховних колоній.

 82. Структурні дільниці виправних і виховних колоній.

 83. Режим у колоніях та його основні вимоги. Функції режиму, його каральне та виховне значення.

 84. Оперативно-розшукова діяльність у колоніях.

 85. Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї у колоніях.

 86. Режим особливих умов у колоніях.

 87. Права і обовязки засуджених до позбавлення волі.

 88. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування і предметів першої потреби.

 89. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі.

 90. Умови праці засуджених до позбавлення волі.

 91. Пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі.

 92. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі.

 93. Основні напрями, форми і метод соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі.

 94. Організація загальноосвітнього і професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі.

 95. Заходи заохочення та порядок їх застосування до осіб, позбавлених волі.

 96. Заходи стягнення та порядок їх застосування до осіб, позбавлених волі.

 97. Виправні колонії мінімального і середнього рівнів безпеки.

 98. Виправні колонії максимального рівня безпеки.

 99. Тимчасове залишення засудженого в слідчому ізоляторі і переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора.

 100. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками.

 101. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими неповнолітніми.

 102. Заходи виправлення і ресоціалізації засуджених неповнолітніх.

 103. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.

 104. Загальні положення про звільнення та підстави звільнення засуджених від відбування покарання у виді позбавлення волі.

 105. Звільнення від відбування покарання з відбуттям строку покарання, призначеного вироком суду.

 106. Звільнення від відбування покарання із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

 107. Порядок і умови звільнення від відбування покарання у зв'язку з хронічною або іншою тяжкою хворобою.

 108. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

 109. Допомога особам, які звільнені від відбування покарання.

 110. Адміністративний нагляд: поняття, сутність, організаційно-правові засади та коло осіб, щодо яких він встановлюється.

Склала старший викладач _____________________ Н.В. Сошина

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний гуманітарний університет кримський економіко-правовий інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ізмаїльський...
Філософія. Програма навчальної дисципліни. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2012
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний гуманітарний університет кримський економіко-правовий інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний...
Демографія “. У кредитно-модульній системі організації навчального процесу сума балів за виконання цього завдання є складовою загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний гуманітарний університет кримський економіко-правовий інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний...
України у зовнішньоекономічну систему. Реалізувати сучасні методи та інструментарій при організації та проведенні міжнародних операцій...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний гуманітарний університет кримський економіко-правовий інститут iconМіністерство освіти І науки україни міжнародний гуманітарний університет...
Вступ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний гуманітарний університет кримський економіко-правовий інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет...
Ознайомлення з організацією, керівництвом дошкільною освітою району, Аналіз змісту діяльності управління освіти І науки в галузі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний гуманітарний університет кримський економіко-правовий інститут iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Бобкова А. Г., Валітов С. С., Гринюк Р. Ф., Малига В. А., Моісєєв О. М., Янкова О. С., Петренко Г. О
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний гуманітарний університет кримський економіко-правовий інститут iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний гуманітарний університет кримський економіко-правовий інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний гуманітарний університет кримський економіко-правовий інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет...
Напрямки та зміст практичної роботи практиканта з організації методичної роботи районних науково-методичних центів (далі рнмц ) та...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний гуманітарний університет кримський економіко-правовий інститут iconСвятошинська районна в місті києві державна адміністрація
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти освіти І науки, молоді та спорту (управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка