Тема презентації : етика поведінки державних службовців
Скачати 44.92 Kb.
НазваТема презентації : етика поведінки державних службовців
Дата конвертації17.07.2013
Розмір44.92 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Слайд 1

тема презентації : етика поведінки державних службовців

Слайд 2

Кожна професія має свою власну мораль. Особливе місце в системі

професійної етики посідає етика державного службовця, оскільки вона

значною мірою характеризує взаємовідносини держави і громадянина.

Моральність, переважно, розуміється як особиста чесність, порядність, а

в адміністративній поведінці — як майже універсальна норма, згідно з

якою службова посада не повинна використовуватися для досягнення

особистих корисливих цілей. Антонім "етики-моральності" — корупція.

Слайд 3

Етика державного службовця і юридична відповідальність — категорії

нерозривні. Сьогодні, у разі порушення державним службовцем етичних

правил, які втілені у правових нормах, відразу викликає реакцію

громадськості.

Таким чином, державне і громадське життя значною мірою залежить від

моральних цінностей, що утвердилися в суспільстві, від моральних

відносин держави і громадянина, соціальної справедливості, нетерпимості

до моральних відхилень особи і державних інституцій.

Слайд 4

Етикет - це зібрання застиглих правил. Він тісно зв'язаний з життям

суспільства. Це складова частина культури суспільства.

Виконуючи свої службові обов'язки, усі ми стаємо об'єктом уваги інших:

як ми входимо, як здороваємося, як сідаємо, їмо, як розмовляємо і як

слухаємо, як питаємо і як відповідаємо, усе це викликає обговорення й

осуд, указує на придатність чи непридатність на роботі.

Слайд 5

Стаття 5. Етика поведінки державного службовця

Державний службовець повинен:

сумлінно виконувати свої службові обов'язки;

не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Слайд 6

Основною моральною умовою службових взаємин між керівниками і підлеглими

є збереження достоїнства інших, так само як і свого власного, тому що

справді інтелігентна людина не опускається до неправди, чванства,

лицемірства, зазнайства й інших пороків, що принижують і ображають

навколишніх його людей, а отже, і самого себе.

Ввічливість - головне правило етикету службових взаємин.

Правила службового етикету рекомендують залишати за межами установи,

підприємства свої негоди і неприємності.

Слайд 7

У службовому етикеті немаловажну роль грають і такі моральні якості

працівника, як сумлінність, добропорядність, чуйність, поважність,

коректність, тактичність, точність, делікатність, чуйність, скромність і

простота, жаль і милосердя.

Слайд 8

Вміння поводити себе з людьми належним чином є одним з важливих

факторів, який допомагає досягти успіху у службовій діяльності. Існує

шість основних принципів, які дозволять це зробити, а саме:

пунктуальність, конфіденційність, доброзичливість, увага до оточуючих,

зовнішній вигляд, грамотність.

Слайд 9

Сучасний загальний етикет та службовий етикет державної установи

зорієнтовані на єдність форми та змісту вчинків їх посадових осіб та

працівників. Тому доброзичливе ставлення до людей має бути естетично

оформлене, бо будь-який вишуканий і шляхетний за намірами вчинок може за

формою виглядати непривабливо й безглуздо або й втратити свій

благородний моральний зміст. Найбільше це виявляється в манерах, жестах,

міміці.

Основним принципом поведінки з точки зору службового етикету можна

вважати глибоку повагу до інтересів та почуттів інших співпрацівників,

усіх громадян, які переступають не лише поріг державної установи

місцевого самоврядування, а й контактують у неформальній ситуації.

Слайд 10

У січні 1996 р. Комітет міністрів на 554-й зустрічі заступників

міністрів поставив перед GМС вимогу виробити проект (Європейського)

Кодексу поведінки державних службовців.

Слайд 11

Мета кодексу поведінки державних службовців є триєдиною:

характеризувати етичний клімат, що переважає у державній

службі;

сформулювати, яких норм етичної поведінки чекають від

державних службовців;

роз’яснити громадськості, якої поведінки слід чекати від державних

службовців та як треба поводити себе у стосунках з ними.

Слайд 12

Центральна ідея етичного врядування в Європі цілком відповідає

підходу, який реалізується у США. Однак це не означає, що способи її

реалізації є ідентичними. Найближчою до системи США є етична система

Великобританії.

Дослідники Британської державної служби відзначають, що їй

притаманні висока корпоративна етика, сувора відповідність кодексу

адміністративної моралі. Існує думка, що високі моральні якості

державних службовців завжди були предметом особливої гордості британців.

Британського державного службовця характеризують висока самодисципліна,

чесність, моральність, турбота про "суспільний гаманець", професійна

честь, прагнення завжди знайти найкраще рішення.

Слайд 13

У Франції, як і в більшості країн Європи, етика державного

службовця означає, насамперед, повагу до закону. Як і у Великобританії,

вирішальною в успішному реформуванні державної служби визнано моральну

мотивацію - свідоме ставлення державних службовців до реформ як до

особистих цілей.

Слайд 14

Етика доповнюється законом як засобом зовнішнього примусу. Етика

державного службовця - це не стан, якого повинні досягнути службовці, а

безперервний процес етичного самовдосконалення. Етику слід розглядати не

як набір рецептів, а як допоміжний засіб у визначенні цілей державного

управління і способів їх досягнення на державній службі.

Слайд 15

Державна служба є ключовим елементом системи державного управління,

від ефективного функціонування якого залежить додержання конституційних

прав і свобод громадян, послідовний і сталий розвиток країни.

Етика державного службовця - це система норм поведінки,

порядок дій і правил, взаємин і принципів у державно-службових

відносинах, що є сукупністю найбільш придатних, глибоко усвідомлених і

конкретизованих норм загальнолюдської моралі, властивих даному

суспільству. Етика державного службовця відносин у широкому значенні є

практично-виховною і регульованою чинністю.

Слайд 16

Суспільні цінності відіграють особливу роль у поведінці державного

службовця. Вони формують своєрідну систему координат, у просторі якої

відбувається орієнтація його поведінки. У професійній етиці державних

службовців суспільна цінність може називатися "Батьківщина", "нація".

Потрібна практична реалізація в суспільній діяльності й відносинах

єдності двох цінностей - Людини і Батьківщини. Батьківщина - це не

абстракція, не самоціль, а живий організм, який забезпечує повагу

гідності людини, розкриття і сприйняття інтересів кожного і є осередком,

в якому кожна особистість почуває себе захищеною, потрібною і належно

оціненою.Слайд 17

Кінець

Схожі:

Тема презентації : етика поведінки державних службовців iconАдміністративне право України Основні права та обов`язки державних службовців
...
Тема презентації : етика поведінки державних службовців iconПередвиборча програма
Встановимо пряму залежність між доходами державних службовців та зміною середніх доходів на душу населення по країні
Тема презентації : етика поведінки державних службовців iconТема І. Етика як наука. Розвиток етики від античності до середньовіччя (2 год.)
Етика Нового часу: відправні точки та корінні проблеми (Спіноза, Т. Гоббс, Дж. Локк)
Тема презентації : етика поведінки державних службовців iconРиторика І мистецтво презентації
Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу
Тема презентації : етика поведінки державних службовців iconПлан поняття «педагогічне спілкування», його особливості. Контакт у педагогічному діалозі
Сутність поняття «етика», «професійна етика» та «педагогічна етика». Управлінські аспекти педагогічної етики
Тема презентації : етика поведінки державних службовців iconРобоча програма з дисципліни Політичний паблік рилейшнз назва
України на міжнародну арену як суверенної І незалежної держави. Це додатково обумовлює актуальність запропонованого курсу для майбутніх...
Тема презентації : етика поведінки державних службовців icon43. поняття про комп’ютерні презентації. Вікно програми Power Point....
Прикладом презентації є форма інформування населення про нові товари та послуги. Якщо подивитися на малюнок, то можна зрозуміти,...
Тема презентації : етика поведінки державних службовців iconПерелік питань
Питання на перевірку знань діючого законодавства на заміщення вакантних посад державних службовців, які мають намір працювати в управлінні...
Тема презентації : етика поведінки державних службовців iconЛекція 7 Тема Матеріальне стимулювання персоналу
Диференціація посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців технічних службовців за складністю праці
Тема презентації : етика поведінки державних службовців iconМалахов В. А. Етика: курс лекцій: навч посібник / В. А.
Етика: Навчальний посібник / В. О. Лозовой, М.І. Панов, О. А. Стасевська та ін.; За ред проф. В. О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка