Ковпаківський районний суд м. Суми
Скачати 61.74 Kb.
НазваКовпаківський районний суд м. Суми
Дата конвертації17.07.2013
Розмір61.74 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Право > Закон
Ковпаківський районний суд м.Суми

вул..Першотравнева, 12, м.Суми
позивач:______________________,

адреса реєстрації та мешкання:

вул.________________, м.Суми

телефон: ________________

інші засоби зв’язку відсутні

відповідач: завідувач ДНЗ № «Золотий ключик»

_______________________________

адреса роботи: __________, м.Сум

тел. __________

інші засоби зв’язку невідомі

________________________________________ м.Суми


Позовна заява

про визнання дій незаконними

та зобов’язання прийняти дитину до дошкільного закладу
Я, разом зі своєю дружиною -_------------------------__, 13 березня 2013року звернулися до завідуючої ДНЗ «Золотий ключик» __________________із заявою про прийняття нашої доньки Владислави, 2010 року народження, до дитячого садка, надавши при цьому весь перелік документів, що вимагається (відповідно до п.6 Положення про дошкільний учбовий заклад, затверджений постановою КМУ від 12.03.2003 року № 305).

На наше звернення ми отримали лист яким нам було відмовлено в зв’язку з відсутністю даних про проведення дитині профілактичних щеплень.

Від проведення щеплень нашій дитині ми дійсно відмовилися, однак я не розумію яким чином дана підстава може слугувати для відмови у отриманні нашою дитиною дошкільної освіти.

Вважаю, що рішення про відмову від щеплень не протиричить ані інтересам дитини, ані чинному законодавству України.

В той же час відмова дошкільного навчального закладу є явно протизаконною та такою, що суперечить законодавству України.

На обґрунтування своєї позиції з приводу відмови від щеплень, слід врахувати наступні нормативно-правові акти.

^ Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину:

Ст.5 Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду.

Ст.6 2. Якщо відповідно до законодавства неповнолітня особа є недієздатною давати свою згоду на втручання, таке втручання може здійснюватися тільки із дозволу її представника.

^ Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я":

Ст.42 Ризиковані методи ... профілактики ... визнаються допустимими, якщо вони ... застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта

Ст.43 Згода інформованого пацієнта необхідна для застосування методів ... профілактики та лікування... Щодо пацієнта, до 14 років (малолітнього пацієнта)…. медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.

^ Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб":

Ст.12 Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою... Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку..., щеплення проводяться за згодою ….. батьків.

Відомості про … про відмову від обов'язкових профілактичних щеплень підлягають статистичному обліку і вносяться до відповідних медичних документів.

Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження…

При відмові у прийомі нашої дитини, яка не пройшла щеплення (вакцинацію), відповідач посилається на ст..15 Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб": Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

Однак, слід враховувати, що норми цієї статті прямо протирічать іншим нормативно-правовим актам, і головне протирічать Конституції України, яка має найвищу юридичну силу.
^ Конституція України: Ст.53 Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Рішення Конституційного Суду України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004: доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту ... означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права;

^ Закон України „Про охорону дитинства": Ст.19 Кожна дитина має право на освіту.

Закон України „Про загальну середню освіту": Ст.2 ...забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

Ст.6 ...громадянам України незалежно від ...переконань... або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти ...

^ Закон України „Про дошкільну освіту": Ст.2 ... забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;

Ст.6 ... доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти...

^ Закон України „Про освіту": Ст.3 Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від ... світоглядних переконань...стану здоров'я та інших обставин.

Ст.6 Основними принципами освіти в Україні є: доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

^ Перший Протокол до Конвенції про захист прав і основних свобод людини: Ст.2 Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту.

Конвенція про права дитини: Ст.28 1. Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема: ...а) вводять безплатну й обов'язкову початкову освіту.

Загальна декларація прав людини: Ст.26 1. Кожна людина має право на освіту. Початкова освіта повинна бути обов'язковою.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права:

Ст.13 1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на освіту.

2.а) початкова освіта повинна бути обов'язкова;

b) середня освіта повинна бути відкрита і зроблена доступною для всіх шляхом вжиття всіх необхідних заходів.

^ Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти:

Ст.1 1. ... вираження "дискримінація" охоплює всяке розходження, виключення, обмеження або перевагу за ознакою ... переконань ... яке має на меті або наслідком знищення або порушення рівності відношення в галузі освіти, і зокрема:

а. Закриття для будь-якої особи або групи осіб доступу до освіти будь якого ступеню або типу.
Щодо захисту Законом громадян України від дискримінації, пов'язаної з переконаннями або станом здоров'я:

^ Конституція України: Ст.24 Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками ...переконань... або іншими ознаками.

^ Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я": Ст.6 Кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає: ... и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я;

^ Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Ст.14(1) Здійснення прав і свобод гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою ...переконань... або інших обставин.

^ Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: Ст.1 1. Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою ...переконань... або за іншою ознакою.

2. Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади за будь-якою ознакою, наприклад за тими, які зазначено в пункті 1.

Конвенція про права дитини: Ст.2 1. Держави учасники... забезпечують усі... права... без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров'я... дитини.

2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації ... на підставі ... висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї.

^ Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину): Ст.1 Сторони цієї Конвенції захищають гідність і тотожність всіх людей та гарантують кожній особі - без дискримінації - повагу до її недоторканості та інших прав і основних свобод щодо застосування біології та медицини.

^ Загальна декларація прав людини: Ст.19 Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань

^ Європейська соціальна хартія: Ч.1 11. Кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров'я.
На підставі викладено та керуючись Конституцією України, ЦК України, ЗУ „Основи законодавства України про охорону здоров'я", ЗУ „Про захист населення від інфекційних хвороб", ЗУ „Про охорону дитинства», ЗУ „Про загальну середню освіту", ЗУ „Про дошкільну освіту", ЗУ „Про освіту», ст.ст.119, 120 ЦПК України, -

Прошу

Визнати незаконною бездіяльність завідувача ДНЗ «Золотий ключик»_________________________________, яка полягає у неприйнятті малолітньої, __________________2010 року народження, до дошкільного навчального закладу № «Золотий ключик» для отримання дошкільної освіти.

Зобов’язати завідувача ДНЗ «Золотий ключик» ____________забезпечити право малолітньої_________________________, 2010 року народження, на отримання дошкільної освіти та прийняти її до ДНЗ № «Золотий ключик».
Додаток:

копія свідоцтва про народження

копія паспорту

копія заяви про відмову від щеплень

копія медичного висновку

копія листа з відмовою прийняти дитину до навчального закладу

___ березня 2013 року С.С Саенко

Схожі:

Ковпаківський районний суд м. Суми iconЄвреї в Україні сьогодні: реальність без міфів
Україні, як формені ідеологічні розбійники циніки І наклепники. (Саме таке визначення іменем України дав 5 травня 2003 року районний...
Ковпаківський районний суд м. Суми iconЄвреї в україні сьогодні: реальність без міфів
Україні, як формені ідеологічні розбійники циніки І наклепники. (Саме таке визначення іменем України дав 5 травня 2003 року районний...
Ковпаківський районний суд м. Суми iconСовєтський районний суд м. Макіївки Донецької області
Особа 1 від імені якого за дорученням діє Бузанов Дмитро Вікторович до особа 2, третя особа : Криничанська селищна рада про визнання...
Ковпаківський районний суд м. Суми iconДубровицький районний суд
Української рср "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про...
Ковпаківський районний суд м. Суми iconДуденко подав позов на Максимова про стягнення з нього суми позички....
Дуденко подав позов на Максимова про стягнення з нього суми позички. До розгляду справи позивач помер, І на судове засідання зявилася...
Ковпаківський районний суд м. Суми icon01 березня 2007 р. Носівський районний суд в складі: головуючого судді Кучерявця О. М
Особа 1 та особа 2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Носівка справу про обвинувачення особа 3, інформація...
Ковпаківський районний суд м. Суми icon20 грудня 2011 року Франківський районний суд м. Львова в складі
Вважає, зо діями працівників відповідача порушено його особисті немайнові права, нанесено йому шкоду його честі гідності та ділової...
Ковпаківський районний суд м. Суми iconСуми 2011
Машкін М.І., Радчук О. В., Бондарчук В. М.,Баштова Н. К. Суми: Сумський національний аграрний університет. 2011. 62 с
Ковпаківський районний суд м. Суми iconГосподарський суд м. Севастополя
Господарський суд м. Севастополя 99011, м. Севастополь, вул. Л. Павліченко, 5 Суддя Погребняк О. С
Ковпаківський районний суд м. Суми iconТема основні положення цивільного права
Крім того, їй відомо, що суд сусіднього району, розглядаючи таку ж справу, задовольнив позов про розділ нарахованого, але не отриманого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка