План семінарських та практичних занять з дисципліни «податкове право» для студентів за напрямками «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність»
Скачати 206.91 Kb.
НазваПлан семінарських та практичних занять з дисципліни «податкове право» для студентів за напрямками «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність»
Дата конвертації21.06.2013
Розмір206.91 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
План семінарських та практичних занять з дисципліни «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
для студентів за напрямками «Правознавство» та

«Правоохоронна діяльність»

Перелік та послідовність проведення семінарських та практичних занять.
1. Правове регулювання податкових правовідносин ( семінарське заняття 1).
2. Особливості правового регулювання елементів податкового механізму (практичне заняття 1).
3.Організація адміністрування податків та зборів ( семінарське заняття 2 ).
4. Види податкових правопорушень( семінарське заняття 3).
5.Особливості фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності (практичне заняття 2).
6. Порядок оподаткування прибутку підприємства( практичне заняття 3).
7. Особливості непрямого оподаткування ( семінарське заняття 4).
8. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб (семінарське заняття 5).
9. Визначення сум податку на доходи фізичних осіб ( практичне заняття 4).
10. Особливості місцевих податків і функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні ( практичне заняття 5).Семінарське заняття 1
Правове регулювання податкових правовідносин

Основні поняття: поняття податкових правовідносин, ознаки податкових правовідносин, особливості податкових правовідносин, види податкових правовідносин, об'єкти податкових правовідносин, учасники податкових правовідносин, суб'єкти податкових правовідносин, податкова правоздатність, податкова дієздатність, поняття юридичних фактів та їх класифікація.
^
Теоретичні запитання:

1. Податкові правовідносини: поняття, ознаки і особливості.

2. Об’єкт податкових правовідносин.

3. Учасники податкових правовідносин. Податкова правоздатність і податкова дієздатність.

4. Виникнення, зміна та припинення податкових правовідносин.
^
Завдання для поточного контролю:

1. Що таке податкові правовідносини?

2. В чому полягають особливості податкових правовідносин?

3. В чому полягають особливості податкових норм?

4. В чому суть принципів оподаткування та принципів податкового законодавства?

5. Хто є суб’єктом податкових правовідносин?

6. Що є об’єктом податкових правовідносин?

7. Що таке податкова правоздатність?

8. Що таке податкова дієздатність?

9. В чому полягають особливості виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин?

10. В чому полягає особливість імперативного характеру податкових норм?

Рекомендована література: 1. Конституція України 28 червня 1996 р. // Інфодиск 2010 р. №8.

 2. Податковий кодекс України. – Харків.: Одіссей, 2010. – 536с

 3. .3.Бурбело О. А. Малаева Т. В. Налоговое право: структурно- логические схемы. Учебно-справочное пособие. - Луганск: ЛГУВД, 2006. - 314 с..

 4. Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Вопросы и ответы/ Учебник. - Харьков: 2007.-584 с.

 5. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 701 с.

6.. Податкове право: навч.посіб /Н.Ю. Пришва.- К.:Юрінком Інтер,2010.- 368с.

7.. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль. - К.: Издательство А.С.К., 2003. - 639 с. (Экономика. Финансы. Право).
^
Семінарське заняття 2

Організація адміністрування податків та зборів.
Основні поняття: податковий контроль, метод податкового контролю, види податкового контролю, попередній податковий контроль, текучий податковий контроль, послідуючий податковий контроль, документальний і фактичний податковий контроль, комплексний і тематичний податковий контроль, плановий і позаплановий податковий контроль, обов’язків та ініціативний податковий контроль, податкова перевірка, види податкових перевірок, камеральна перевірка, документальна перевірка, Державна податкова адміністрація, права, обов’язки, адміністрування податків та зборів.
^
Теоретичні запитання:

1.Органи, що здійснюють мобілізацію коштів у централізовані фонди держави.

2. Система податкових органів.

3.Завдання органів Пенсійного фонду та соціальних фондів України.

4. Завдання Міністерства внутрішніх справ та органів судової влади.

5. Завдання митної служби.

6.Відмінності в змісті державно-владних повноважень Державної податкової адміністрації та інспекції.

7. Особливості методів податкового контролю .

8.Особливості та наслідки податкової перевірки.
^
Завдання для поточного контролю:

1. Перелічити органи податкового контролю.

2. Відокремити функціональні обов’язки та права ДПА та ДПІ.

3. Надати характеристику плановим та позаплановим перевіркам.

4. Надати характеристику камеральної перевірки.

5. Надати характеристику зустрічної перевірки.

6. Особливості проведення податкових перевірок.

Рекомендована література: 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Інфодиск, 2010, №8.

 2. Бюджетний кодекс України // Інфодиск, 2010, №8.

 3. Податковий кодекс України. – Харків.: Одіссей, 2010. – 536с.

 4. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» . №2939-ХІІ (зі змінами та доповненнями)//Інфодиск, 2010, №7

 5. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» (зі змінами та доповненнями) //Інфодиск, 2010, №7.

 6. Письмо Государственной налоговой администрации «Методические рекомендации относительно действий оперативных работников налоговой милиции при проведении проверок субъектов предпринимательской деятельности» от 19.11.2002 г. № 17932/7/26-4017.

 7. Василик О. Д. Податкова система України: Навчальний посібник. -К. ВАТ «Поліграфкнига». 2004. - 274с.

 8. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 701 с.

 9. Кучерявенко М.П. Курс податкового права: у 6 т. – Х.: Легас, 2002 - 2007.


^
Семінарське заняття 3

Види податкових правопорушень.

Основні поняття: суб’єкти правопорушень, відповідальність за порушення податкового законодавства, види відповідальності, підстави відповідальності за порушення податкового законодавства, форми майнової відповідальності платника податків, фінансові санкції, штрафи, пеня, кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства, види фінансових та адміністративних правопорушень, види злочинів в податкової сфері.
^
Теоретичні запитання:

1.Підстави відповідальності за порушення податкового законодавства

2. Об'єкт та суб'єкт податкового правопорушення

3. Класифікація податкових правопорушень

4.Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства

5.Особливості адміністративної відповідальності

6.Кримінальна відповідальність
^
Проблемні питання для детального обговорення

1.Характерні відзнаки податкового проступку та злочину

2.Завдання податкової служби щодо фінансових санкцій

3.Способи легального і нелегального відходу від оподаткування.

4. Примус у сфері оподаткування.

5. Взаємодія підрозділів ДСБЕЗ з податковою міліцією щодо фінансових правопорушень

6. Особливості застосування кримінальної відповідальності.

Рекомендована література: 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України, 1984. №51, ст. 1122.

 2. Кримінальний кодекс України . // Інфодиск 2010 р. №8.

 3. Податковий кодекс України із змін. та доповн. . – Харків.: Одіссей, 2011. – 536с.

 4. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993 р. №2939-ХІІ (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України, 1993, №13, ст. 110.

 5. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990 р. №509-ХП (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1991, №6, ст. 37.

 6. 6.Азаров Л. Налоговое планирование: принципы и методы // Юридическая практика. - 2003. - №18.

 1. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль. - К.: Издательство А.С.К., 2003. - 639 с. (Экономика. Финансы. Право).


^
Семінарське заняття 4

Особливості непрямого оподаткування.

Основні поняття: непрямий податок, податок на додану вартість, платники податку на додану вартість, об'єкти оподаткуванню податком на додану вартість, база податку на додану вартість, методи обчислення розмірів доданої вартості, відшкодування податку на додану вартість з бюджету, система пільг податку на додану вартість, акцизний збір, об'єкт оподаткування акцизним збором, методи обчислення акцизного збору і порядок його сплати.

Теоретичні запитання:

 1. Поняття непрямого податку. Їх переваги та недоліки.

 2. Податок на додану вартість та його елементи.

 3. Акцизний збір та його елементи.

 4. Порядок нарахування та сплати непрямих податків в Україні.

 5. Автоматичне відшкодування ПДВ.

 6. Поняття податкового кредиту по ПДВ.
^
Завдання для поточного контролю:

1. Непряме оподаткування в податковій системі України.

2. Основні види непрямих податків та їх вплив на ціноутворення.

3. Податок на додану вартість та його особливості

4. Особливості визначення об’єкта оподаткування податком на додану вартість.

5. Платники податку на додану вартість.

6. Правила нарахування та сплати податку на додану вартість.

7. Відшкодування податку з державного бюджету в Україні.

8. Критерії для автоматичного відшкодування ПДВ.

Рекомендована література: 1. Бюджетний кодекс України // Інфодиск, 2010, №8..

 2. Податковий кодекс України. – Харків.: Одіссей, 2010. – 536с.

 3. Лист Державної податкової адміністрації України № 15251/7/16-1201 від 16.11.2000 р. «До окремих питань справляння ПДВ».

 4. Бечко П.К. Податкова система. Навчальний посібник. – К., Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.

 5. Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права: Навчальний посібник- 2-ге вид., перегл. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. -215 с. 1. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 701 с.

 2. Пришва Н.Ю. Податкове право:навч.посіб. .- К. : Юрінком Інтер. 2010 . – 368с.


^ Семінарське заняття 5
Особливості оподаткування доходів фізичних осіб


Основні поняття: податок на доходи фізичних осіб, загальний оподаткований дохід, місячний оподаткований дохід, резидент та нерезидент податку на доходи фізичних осіб, податковий агент, податковий кредит, податкова соціальна пільга, декларація про доходи та витрати фізичної особи, правила подвійного оподаткування податком.


^

Теоретичні запитання:


 1. Місце податку на доходи фізичних осіб в системі податків України.

 2. Платники податку.

 3. Податковий агент та його компетенція

 4. Ставка податку при оподаткування різноманітних доходів.

 5. Пільги з податку та податковий кредит.

 6. Особливості оподаткування нерухомості та спадщини.
^
Завдання для поточного контролю:

 1. Коли з’явився в Україні податок на доходи фізичних осіб?

 2. Поняття податку на доходи фізичних осіб.

 3. Правила визначення резидента та нерезидента податку.

 4. Об’єкт оподаткування.

 5. Подвійне оподаткування.

 6. Що таке податковий агент?

 7. Ставка податку на доходи фізичних осіб.

 8. Види і порядок нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб.

 9. Соціальні пільги з податку.

 10. Податковий кредит та його складові.^
Рекомендована література: 1. Податковий кодекс України. – Харків.: Одіссей, 2010. – 536с.

 2. Бечко П.К. Податкова система. Навчальний посібник. – К., Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.

 3. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 701 с.

 4. Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права: Навчальний посібник - 2-ге вид., перегл. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. -215 с.

 5. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 т. – Х.: Право, 2007.

Перелік практичних занять.
Практичне заняття 1.
Особливості правового регулювання елементів
податкового механізму^
Теоретичні завдання

1. Розкрити схематично податковий механізм податку.

2. Надати основні способи оподаткування.

3. Розкрити схематично податкові пільги та особливості їх використання в оподаткуванні.

4. Навести приклади встановлення об’єкту, бази, предмету, одиниці та джерела оподаткування.
^
Завдання для розв’язання

1. Крупний металургійний комбінат за рішення уряду було вилучено з реєстру платників податку на прибуток, мотивуючи таку необхідність неможливістю підприємства витримувати конкуренцію на світовому ринку металу. Яким чином використовуються пільги до платників податків? Хто має право звільняти підприємства від сплати податків7

2. Використовуючи періодичні видання навести приклади різних способів оподаткування.

3. В чому полягає особливість оподаткування за декларацією? Розкрити окремі вади сплати податків за декларацією.

4. Розібрати окремі положення чинного законодавства для встановлення точних сум податкових зобов’язань або окремих елементів податків.
^
Рекомендована література: 1. Податковий кодекс України. – Харків.: Одіссей, 2010. – 536с.

 2. Митний кодекс України// Інфодиск, 2010, №8.

 3. .Бурбело О. А., Малаева Т. В. Налоговое право: структурно- логические схемы. Учеб.- справ. пособие. - Луганск: ЛГУВД, 2006. - 314 с.

4.Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 701 с.

5.Кучерявенко М.П. Курс податкового права: у 6 т. – Х.: Легас, 2002 - 2007.

6.Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія/ П.В. Мельник, Л.Л. Тарантул, З.С. Варналій [та ін.]; за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2008. – 675 с.
Практичне заняття 2.
Особливості фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності


Завдання для розв’язання

1.Навести характеристику співвідношення понять «податкове правопорушення» з поняттями «адміністративне правопорушення» «податковий злочин».

2.Навести приклади притягнення до адміністративної відповідальності за податкові правопорушення.

3.Навести приклади притягнення до карної відповідальності за податкові злочини.

4.Правила використання фінансової та майнової відповідальності за податкові правопорушення.

Задачі для розв’язання

1. Робітниця бухгалтерії припустилася помилки при ведені документів податкового обліку, що призвело до несплати податку на прибуток на суму 200000 грн. Яким чином бухгалтер буде притягнута до відповідальності? Кваліфікувати діяння бухгалтера.

2. Керівництво підприємства несвоєчасно надало до податкової інспекції декларацію про сплату податків. Як кваліфікувати діяння? Особливості притягнення до відповідальності керівників підприємства?

3. Співробітники податкової міліції викрили факти умисного ухиляння від сплати податків комерційним підприємством та наполягають на проведенні позапланової раптової перевірки. Розкрити порядок проведення позапланової перевірки суб’єкта підприємницької діяльності.

4. За результатами планової перевірки у податкового агента було викрито систематичні не донарахування податкових зобов’язань стосовно найманих працівників, яким було нарахована та виплачено заробітна платня. З пояснення головного бухгалтера підприємства стало ясно, що на підприємстві не має постійного працівника який би займався податковим обліком, а співробітники бухгалтерії вели такий облік самостійно. Яким чином вести податковий облік на підприємстві? Хто відповідає за ведення податкового обліку та звітності? Розкрити правила притягнення до відповідальності за такі правопорушення.

Рекомендована література:

1.Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України, 1984. №51, ст. 1122.

2.Кримінальний кодекс України . // Інфодиск 2010 р. №8.

3.Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків» від 20.02.2003 p. №548-IV // Відомості Верховної Ради України, 2003, №23, ст. 147.

4.Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993 р. №2939-ХІІ (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України, 1993, №13, ст. 110.

5.Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990 р. №509-ХП (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1991, №6, ст. 3

6.Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 701 с.

Практичне заняття 3.

Тема: Порядок оподаткування прибутку підприємства
Питання до розгляду:

 1. Місце податку на прибуток підприємств у системі оподаткування України.

 2. Платники податку на прибуток підприємств.

 3. Об’єкт оподаткування.

 4. Вирішення питання подвійного оподаткування в законі про податок на прибуток.

 5. Ставки та пільги податку на прибуток.

 6. Нарахування та сплата податку на прибуток.

Задачі для розв’язання

1. Підприємство одержало внесок у статутний фонд у виді машини. Через місяць було прийняте рішення її продати. Який порядок податкового обліку зазначеної операції?

2. Спецконтингент, що знаходиться у виправно-трудових установах, робить визначені види господарської діяльності, у тому числі, роботи з випуску продукції, що має народногосподарське значення. Чи належні установи пенітенціарної системи подавати в податкову інспекцію декларацію про прибуток підприємства і відповідно сплачувати податок на прибуток?

3. Торговельне підприємство має на балансі легковий автомобіль, використовуваний для транспортного обслуговування керівництва. Чи включаються витрати на технічне обслуговування цього автомобіля до складу валових витрат підприємства?

4. Підприємство одержало безкоштовно основні фонди. Як у податковому обліку по податку на прибуток відображаються витрати на поліпшення безкоштовно отриманих основних кошт?

5. Підприємство придбало електронно-обчислювальні машини для використання у своїй господарській діяльності. У наслідку було закуплено програмне забезпечення для цих машин. Чи відносяться електронно-обчислювальні машини і програмне забезпечення до них до основних фондів підприємства?

6. На підприємстві при звільненні посад працівників виникає необхідність на розміщення друкованих оголошень про прийом співробітників на роботу. Чи включаються витрати на розміщення друкованих оголошень про прийом співробітників на роботу до складу валових витрат?

7. У посвідченні про відрядження були зроблені відмітки про прибуття та вибуття і підписі відповідальних осіб скріплені печаткою. Які вимоги до печатки для відмітки посвідчення про відрядження?

8. Підприємство – роботодавець надало своєму працівникові путівку за рахунок коштів підприємства. Як зобов'язаний поступити податковий агент у даному випадку?

Рекомендована література:


 1. Податковий кодекс України. – Харків.: Одіссей, 2010. – 536с.

 2. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від (зі змінами та доповненнями) //Інфодиск, 2010, №7.

 3. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.1991 р. №1963-Х1І (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. 1992, № І1,сг. 150.

 4. Бечко П.К. Податкова система. Навчальний посібник. – К., Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.

 5. Пришва Н.Ю. Податкове право:навч.посіб. .- К. : Юрінком Інтер. 2010 . – 368с.


Практичне заняття 4.
Тема: Визначення сум податку на доходи фізичних осіб.
^

Питання до розгляду:


 1. Основні правила нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб.

 2. Нарахування та сплата податку із заробітної плати найманого робітника.

 3. Нарахування та сплата податку самозайнятою особою.

 4. Нарахування та сплата податку фізичною особою яка отримала спадщину.

 5. Нарахування та сплата податку фізичною особою при відчужені рухомого та нерухомого майна.

 6. Оподаткування доходів отриманих іншими способами, які передбачено законом.

Задачі для розв’язання

1. Фізична особа має певну кількість побутового брухту чорних і кольорових металів. З метою одержання доходу вона здала металобрухт на підприємство, що займається збором побутового брухту й одержала за це гроші. Яким чином здійснюється оподатковування фізичної особи в даному випадку? Як повинен провадитися розрахунок з особою, що здала металобрухт?

2. Фізична особа є орендарем житлового приміщення в багатоповерховому житловому будинку. Яким чином здійснюється оподатковування даного зобов'язання? Хто виступає податковим агентом?

3. Жінка має дитину і виховує її, проживаючи разом з чоловіком без реєстрації шлюбу. Чи має вона право на соціальну податкову пільгу? Якщо має, то які документи потрібні для підтвердження соціально податкової пільги?

4. Платник податку має сина інваліда-дитинства 1 групи. Чи має право на податкову соціальну пільгу зазначений платник податків? У яких випадках платник податків має право на податкову соціальну пільгу? Які документи потрібні для надання податковому агентові для застосування податкової соціальної пільги?

5. Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб», передбачено, оподатковування грошового утримання, грошової винагороди й інших виплат, одержуваних військовослужбовцями й особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ. Який механізм утримання податку і чи є компенсація сплачених сум податку?

6. Податковий агент зробив нарахування й утримання податку з доходу фізичних осіб, працівникам, що виконали покладені на них обов'язки. Оподатковуванню підлягала сума нарахованої заробітної плати. Навести правила визначення об'єкта оподаткування найманих робітників.

7. Фізична особа займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи в сфері торгівлі. Яким чином законодавством урегульовано оподатковування фізичних осіб – підприємців?

8. Студент денної форми навчання, навчається на платній (контрактній) основі, стипендію не одержує, сам оплачує навчання. Чи поширюється на заробіток студента право на застосування податкової соціальної пільги?
^
Рекомендована література:1.Податковий кодекс України. – Харків.: Одіссей, 2010. – 536с.

2.Бечко П.К. Податкова система. Навчальний посібник. – К., Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.

3.Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 701 с.

4.Кучерявенко М.П. Курс податкового права: у 6 т. – Х.: Легас, 2002 - 2007.

5.Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права: Навчальний посібник - 2-ге вид., перегл. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. -215 с.

Практичне заняття 5.

Тема:: Особливості місцевих податків і функціонування

спрощеної системи оподаткування в Україні
^

Питання до розгляду:


 1. Місцева податкова система та принципи її формування.

 2. Види місцевих податків.

 3. Порядок введення в дію та відміна місцевих податків і зборів.

 4. Особливості нарахування та сплати місцевих податків та зборів.

 5. Поняття та сутність спрощеної системи оподаткування.


Задачі для розв’язання

1. Під час відео зйомок знімальна група виплатила податок на право проведення відео зйомок у сумі 20 000 грн. Яким чином розраховується сума такого податкового зобов’язання? Чи повинно сплачувати саме таку суму податку?

2. Навести приклади відрахування єдиного соціального внеску платниками податків, які сплачують єдиний або фіксований податок.

3. Міська рада прийняла постанову про введення на території громади збору за користування парками та зонами відпочинку, мотивуючи свої дії необхідністю отримання коштів для проведенні реконструкції та благоустрою цих ділянок. Чи законні дії міської ради7 Яким чином вводяться в дію місцеві податки та збори?
^
Рекомендована література: 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Інфодиск, 2010, №8.

 2. Бюджетний кодекс України // Інфодиск, 2010, №8.

 3. Податковий кодекс України. – Харків.: Одіссей, 2010. – 536с.

4.Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"» № 746/99 від 28.06.1999 р. // Інфодиск, 2008, №2.

5. Музика О.А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України.- К.: Атіка, 2006. – 256с.

6.Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 701 с.

7.Довгалюк В.І., Єрмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 360с.

8.Якушик І.Д., Литвиненко Я.В. Податкові системи зарубіжних країн: Довідник. - К.: «МП Леся», 2004. - 480 с.

^
Рекомендовані теми Індивідуально навчально-дослідницьких завдань:

 1. Проблеми прийняття Податкового кодексу України та його значення для врегулювання податкових правовідносин в країні.

 2. Чому потрібно в сучасних умовах провести впорядкування податкових пільг.

 3. Розкрити проблеми введення податку на нерухомість для фізичних осіб в Україні.

 4. Який із існуючих способів нарахування і утримання податків найбільш ефективний?

 5. Яким чином можливо подолати нестабільність податкової політики України в сучасних умовах розвитку ринкової економіки та вступу до СОТ?

 6. Як виконуються принципи податкових законів та Бюджетного кодексу України?
 7. ^
  Що потрібно зробити для підвищення ефективності системи податкового контролю в Україні в умовах розвитку ринкової економіки.

 8. Податковий контроль в Україні: теорія та реалії сьогодення.

 9. Чому в Україні незначна кількість карних справ зв’язаних з порушенням податкового законодавства потрапляє до суду по яких винесено обвинувачений вирок?

 10. Чи в повному обсязі податкова міліція співпрацює з правоохоронними органами у питанні попередження податкових злочинів?

 11. Чи потрібно кардинально змінювати умови оподаткування податком на прибуток підприємств в сучасних умовах кризи?

 12. Чому поява непрямого оподаткування у Європі у 18-19 століттях призводила до виникнення напруженості у суспільстві та була загрозою зубожіння населення?

 13. Чому уряди країн не заперечують введенню в дію непрямих податків?

 14. Чи необхідно вносити зміни до податку на доходи фізичних осіб в сучасних умовах розвитку України?

 15. В чому полягають організаційно-правові проблеми адміністрування податку на доходи фізичних осіб в Україні?

 16. Чи відповідає податок на доходи фізичних осіб нагальним потребам суспільства?

 17. Чи потрібна диференціація ставок податку на доходи фізичних осіб?

 18. Проблеми забезпечення наповнення місцевого бюджету за рахунок місцевих податків і зборів.

 19. Чи необхідні зміни у системі місцевого оподаткування на сучасному етапі розвитку України?

 20. Необхідність реформування системи оподаткування малого бізнесу.

 21. Сучасні актуальні теми на розсуд курсанта (студента) – по домовленості з викладачем.
^
Розподіл балів за Індивідуальні
навчально-дослідницькі завдання:

 • підготовка огляду та аналізу статистичних даних за податковими надходженнями (бюджет, регіон) – до 10 балів,

 • участь у роботі наукового гуртка кафедри – до 10 балів,

 • моделювання типових задач на підставі аналізу правозастосовної практики в податковій сфері – до 7 балів

 • аналіз літературних джерел (монографій) та законодавчих актів в сфері протидії податковим правопорушенням – до 10 балів,

 • підготовка проблемно-аналітичного огляду публікацій у правовій періодиці за темами заняття (дослідження) – до 10 балів,

 • підготовка доповіді з тезами на семінарському занятті – до 3 балів,

 • підготовка пропозицій щодо актуальних питань з запропонованої викладачем теми – до 3 балів,

 • доповнення викладача на семінарському або практичному занятті – 1 бал;

 • доповідь на конференції (за безпосередньою тематикою учбової дисципліни) - до 18 балів,

 • надруковані тези доповіді в матеріалах конференцій (за безпосередньою тематикою учбової дисципліни)– до 20 балів

 • здобуття призового місця в студентських предметних олімпіадах (за безпосередньою тематикою учбової дисципліни) – до 25 балів,

 • надрукована стаття в фаховому виданні (за безпосередньою тематикою учбової дисципліни) – до 30 балів.


Розробник: професор кафедри економічної безпеки, д.е.н. Недодаєва Н.Л.


Схожі:

План семінарських та практичних занять з дисципліни «податкове право» для студентів за напрямками «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» iconПлан и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Житлове право” для студентів 3 курсу
Правове регулювання забезпечення громадян України прав на житло в державному житловому фонді
План семінарських та практичних занять з дисципліни «податкове право» для студентів за напрямками «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
План семінарських та практичних занять з дисципліни «податкове право» для студентів за напрямками «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» iconПлан и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Сімейне право”...
Навчальна: сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста на підставі вивчення поняття, предмету, методу, функцій,...
План семінарських та практичних занять з дисципліни «податкове право» для студентів за напрямками «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни податкове право
Розробники: О. П. Гетманець, Л. В. Фалько, Л. В. Міщенко – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012.–...
План семінарських та практичних занять з дисципліни «податкове право» для студентів за напрямками «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» iconПлан и семінарських занять з дисципліни „ Сімейне право” для слухачів...
Навчитись застосовувати набути знання з фундаментальних категорій сімейного права при розв’язанні практичних ситуацій
План семінарських та практичних занять з дисципліни «податкове право» для студентів за напрямками «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» iconЛекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого...
Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання базового...
План семінарських та практичних занять з дисципліни «податкове право» для студентів за напрямками «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних (семінарських)...
«Право», спеціальностей 030402 «Правознавство» / Укл.: Кушпіт В. П. –Львів Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»,...
План семінарських та практичних занять з дисципліни «податкове право» для студентів за напрямками «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
План семінарських та практичних занять з дисципліни «податкове право» для студентів за напрямками «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Вступ
План семінарських та практичних занять з дисципліни «податкове право» для студентів за напрямками «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» iconАфедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських...
Криміналістика (методика): плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4-го курсів / Склали: Р. М. Шехавцов,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка