Класифікація та аналіз економічної активності населення
Скачати 118.95 Kb.
НазваКласифікація та аналіз економічної активності населення
Дата конвертації11.07.2013
Розмір118.95 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
 Класифікація та аналіз економічної активності населення

 Визначення термінів

Безробітні (за методологією МОП)  особи, які не мають роботи, активно її шукають і готові приступити до неї впродовж наступних двох тижнів.

Безробітні зареєстровані  громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших, передбачених законодавством доходів, і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу.

^ Безкоштовно працюючі члени сім`ї    особи, які працюють без оплати на сімейному підприємстві, що очолює родич (у випадку, якщо ця діяльність відноситься до економічної).

^ Домашнє господарство  це сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують і витрачають кошти.

^ Економічно активне населення (робоча сила) – особи віком  1570 років, які протягом певного періоду часу забезпечують пропозицію робочої сили на ринку праці.

^ Економічно неактивне населення (населення поза робочою силою)  особи, які не мають роботи і не займаються її пошуками, тобто не можуть бути класифіковані як „зайняті” або „безробітні”.

Зайнятість – це економічна діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що, як правило, приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.

^ Незайняте населення – особи у віці 15–70 років, які протягом обстежуваного тижня були безробітними або економічно неактивними.

Працюючі за наймом (наймані працівники) – особи, які уклали письмовий (або усний) трудовий договір (контракт) з адміністрацією підприємства, установи, організації, фізичною особою про умови й оплату трудової діяльності.

^ Працюючі не за наймом у секторі самостійної зайнятості – особи, які, на відміну від найманих працівників, самостійно здійснюють свою трудову діяльність на базі організації та ведення господарської діяльності фізичної або юридичної особи, відповідають за результативність та ефективність цієї діяльності, а також за виконання зобов'язань по відношенню до інших осіб, зокрема щодо виконання умов трудових договорів з найманими працівниками.

^ Робота за наймом – це така робота, при якій особа укладає явний (письмовий або усний) трудовий договір, що гарантує їй базову винагороду, яка прямо не залежить від доходу одиниці, де вона працює (ця одиниця може бути підприємством, корпорацією, державним закладом чи домашнім господарством).

^ Робота на власному підприємстві – це робота, винагорода  від якої прямо залежить від прибутку або можливості його одержання.

Роботодавці –це особи, які працюють на власному підприємстві із залученням на постійній основі  найманих працівників.

^ Робочий час– це час, пов'язаний з виробничою діяльністю і який вимірюється впродовж визначеного обстежуваного періоду.

Самостійно зайняті– це особи, зайняті індивідуальною (самостійною) трудовою діяльністю, яку здійснюють самостійно, тобто без залучення постійних найманих працівників.

Показники економічної активності населення використовують для:

–аналізу соціально-економічної ситуації в країні, стану ринку праці;

–здійснення розрахунків макроекономічних показників, а також міжнародних порівнянь;

–забезпечення вимог спеціального стандарту поширення даних, роз-робленого МВФ;

–моніторингу ефективності реалізації державної політики на ринку праці;

–розробки й оцінки виконання державних програм зайнятості та програм соціально-економічного розвитку та ін.

^ Класифікація населення за економічною активністю

Економічно активне і економічно неактивне населення

Економічно активне населення складається з населення обох статей, яке впродовж певного періоду часу забезпечує пропозицію робочої сили для ринкового виробництва товарів та послуг, а також деяких видів неринкового виробництва, що входять до Системи національних рахунків і є економічною діяльністю (рис.1).^ Рис.1. Структура населення за економічною активністю

Основні визначення та поняття щодо економічної активності населення розроблені за рекомендаціями МОП та 13-ї Міжнародної конференції статистиків праці від 29 жовтня 1982 року з урахуванням національних особливостей та чинної нормативно-правової бази.

До складу економічно активного населення входять тільки ті особи, які займались економічною діяльністю або шукали роботу і були готові приступити до неї, тобто класифікуються як „зайняті” або „безробітні”.

З урахуванням рекомендацій МОП та вікової структури зайнятого населення економічну активність населення в Україні визначають щодо осіб  обох статей віком від 15 до 70 років включно.

 Відповідно до правил зайнятості надається перевага перед безробіттям, а безробіттю – перед відсутністю економічної активності. Цей зв'язок можна представити так:

Н=Еа+Ен,

(1)

де:

^ Н – кількість населення у віці 15–70 років;

Еа – кількість економічно активного населення (робоча сила) у віці 15–70 років;

Ен – кількість економічно неактивного населення (поза робочою силою) у віці  15–70 років.

Еа = З+Б

(2)

де:

^ З –  кількість  зайнятого населення у віці 15–70 років;

Б – кількість безробітного населення (за методологією МОП) у віці 15–70 років.

Економічно неактивне населення (населення поза робочою силою) – це особи, які впродовж періоду спостереження не входять до складу робочої сили, тобто не є зайнятими або безробітними (у визначенні МОП) та існують за рахунок  утримання сім'єю та суспільством (рис.2).

Економічно неактивне населення включає:

– осіб молодше 15 та старше 70 років;

– осіб у віці 15–70 років, які не можуть бути класифіковані як „зайняті” або „безробітні”.

Категорії  економічно неактивних осіб за рівнем зв'язку з ринком праці можуть бути  класифіковані так:

– бажають працювати та готові приступити до роботи, але не шукають роботу;

– не бажають працювати, тому що не мають необхідності;

– шукають роботу, але не готові приступити до неї.^ Рис.2. Економічне неактивне населення

Особливою категорією економічно неактивного населення є „зневірені” особи, які впродовж обстежуваного періоду:

а) „не мали роботи”, тобто не працювали за наймом або на власному підприємстві;

б) не були „готові приступити до роботи”, тобто почати працювати за плату за наймом або на власному підприємстві впродовж наступних двох тижнів;

в) „не займались пошуками роботи” впродовж останніх чотирьох тижнів, тому що не вірили у можливість знайти її (після неодноразових невдалих спроб знайти роботу втратили надію на працевлаштування), не шукали роботу через те, що не знали, як її знайти, або переконані, що для них немає підходящої роботи.

Зайняті економічною діяльністю

З урахуванням міжнародних підходів і національних особливостей зайнятими економічною діяльністю вважають осіб віком 15–70 років, які впродовж обстежуваного тижня:

– працювали хоча б 1 годину:

·за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, індивідуально, у окремих громадян або на власному (сімейному) підприємстві;

·працювали  безкоштовно на підприємстві, у власній справі, що належить будь-кому з членів домогосподарства, або в особистому  селянському господарстві з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї діяльності;

– особи, які були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце, власне підприємство (власну справу), але не працювали впродовж обстежуваного періоду з незалежних від них особисто обставин.

До складу зайнятого населення не включають осіб, які виконують неоплачувану громадську чи добровільну роботу, та осіб, які виконують тільки домашні обов’язки.

Безробітне населення

Відповідно до методології МОП до безробітних відносять осіб у віці 15–70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам:

а) не мали роботи (прибуткового заняття);

б) активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх чотирьох тижнів, що передували опитуванню, тобто робили конкретні кроки протягом названого періоду з метою знайти оплачувану роботу за наймом чи на власному підприємстві;

в) були готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів, тобто почати працювати за наймом або на власному підприємстві з метою отримання оплати або доходу.

До категорії безробітних належать також особи, які приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді; навчаються за направленням державної служби зайнятості.

^ Показники для аналізу економічної активності населення

Рівень економічної активності (РЕа) характеризує рівень участі населення обстежуваного віку у робочій силі. Розраховують як відношення (у відсотках) кількості економічно активного населення віком 15–70 років до всього населення зазначеного віку чи населення за відповідною соціально-демографічною ознакою.

РЕа=Еа/Н*100%,

(3)

де:

^ Еа– кількість економічно активного населення у віці 15–70 р.;

Н – кількість населення у віці 15–70 років.

Рівень економічної неактивності (РЕна) відображає частку населення обстежуваного віку, яка знаходиться поза межами робочої сили. Розраховують як відношення (у відсотках) кількості економічно неактивного населення віком 15–70 років до всього населення зазначеного віку чи населення за відповідною соціально-демографічною ознакою.

РЕна=Ена/Н*100%,

(4)

де:

^ Ена – кількість економічно неактивного населення у віці 15–70 років;

Н – кількість населення  у віці  15–70 років.

Характеристикою трудової активності населення є показник рівня зайнятості (Рз),  який розраховують як відношення (у відсотках) кількості зайнятих віком 15–70 років до всього населення зазначеного віку.

Рз=З/Н*100%,

(5)

де:

^ З – кількість зайнятого населення у віці  15–70 років;

Н – загальна кількість населення  у віці  15–70 років.

Робочий час

Робочий час – це час, пов'язаний із виробничою діяльністю і який вимірюється впродовж визначеного обстежуваного періоду.

Кодексом законів про працю України (стаття 50) визначено, що „…нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.”

Фактична тривалість робочого тижня (ТФ) – це час, який респондент фактично відпрацював упродовж обстежуваного тижня на всіх роботах, без урахування часу, коли він не працював із причин економічного або особистого характеру (через хворобу, відпустку тощо), у вимірі годин.

ТФ = (Тз + ТД) - Тн,

(6)

де:

ТФ – фактична тривалість обстежуваного робочого тижня;

ТЗ –  звичайна тривалість робочого тижня;

ТД – додаткові години роботи респондента на обстежуваному тижні;

^ Тн – години роботи, не відпрацьовані респондентом на обстежуваному тижні.

Неповна зайнятість

Відповідно до міжнародних стандартів „неповною” вважають зайнятість, при якій особа була зайнята недостатню кількість годин, порівняно зі встановленими законодавчими нормами або у випадку, коли недостатньо використовувалася її кваліфікація (професійна підготовка, досвід роботи) тощо.

Тимчасова відсутність на роботі

Відповідно до міжнародних стандартів та національного законодавства до зайнятих належать особи, які  на обстежуваному тижні були тимчасово відсутні на роботі.

До тимчасово відсутніх в обстеженні робочої сили належать особи, які на обстежуваному тижні не працювали з нижчезазначених причин:

–  щорічна відпустка;

–  відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством;

– відпустка без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт);

– тимчасова непрацездатність (хвороба, травма), догляд за хворим;

– сезонний характер роботи;

– вихідні дні згідно з графіком роботи;

– інші причини.^ Рис.3. Система класифікації статусів зайнятості

Зайнятість у неформальному секторі економіки

Підприємствами неформального сектору вважають домашні господарства чи некорпоративні підприємства, які належать домашнім господарствам, що здійснюють виробництво товарів і послуг для ринкової реалізації та не мають правового статусу юридичної особи.

Для аналізу використовують показник рівня участі зайнятого населення у неформальному секторі економіки (Рунс), який визначають як відношення (у відсотках) кількості зайнятих у неформальному секторі економіки віком 15–70 років до всього зайнятого населення зазначеного віку або за відповідною соціально-демографічною ознакою.

Рунс=Знс/Зн*100,

(8)

де :

^ Знс – кількість населення у віці  15–70 років, зайнятого у неформальному секторі економіки;

Зн – загальна кількість населення у віці 15–70 років.

Характеристики безробіття населення

Аналіз безробіття включає вивчення:

– рівня безробіття;

– тривалості незайнятості;

– тривалості пошуку роботи або тривалості безробіття;

– причин безробіття;

– професії, виду економічної діяльності за останнім місцем роботи.

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)(Рб-моп), розрахований як відношення (у відсотках) кількості безробітних певної вікової групи (Б) до економічно активного населення відповідного віку (Еа) або соціально-демографічної ознаки.

 Рб-моп=Б/Еа*100%

(9)

^ Рівень довготривалого безробіття для населення працездатного віку окремо для безробітних працездатного віку (за методологією МОП) (Бдов.моп) або для зареєстрованих у державній службі зайнятості (Бдов.зар)  розраховують як відношення (у відсотках) кількості безробітних, які шукали роботу 12 місяців і більше (Бдов.моп або Бдов.зар), до економічно активного населення працездатного віку (Еапр.в) або до середньорічної кількості населення працездатного віку (Нпр.в).

     ^ Рб-дов.моп = (Бдов.моп/Еапр.в)*100%;

(12)

Рб-дов.зар= (Бдов.зар/Нпр.в)*100%

(13)

Розширений показник рівня безробіття (Рб-роз.пр.в) розраховують як відношення (у відсотках) кількості безробітних працездатного віку (за методологією МОП) (Бпр.в) і осіб працездатного віку, які зневірились знайти роботу (з урахуванням осіб, які не знали, де і як шукати роботу, як організовувати власну справу, та переконаних у відсутності підходящої роботи) (Зн), до кількості економічно активного населення працездатного віку (Еапр.в) включаючи  зневірених осіб відповідного віку.

^ Рб-роз.пр.в = (Бпр.в + Зн)/(Еапр.в +Зн)*100%

(14)

Показник загального дефіциту попиту на працю (Рб-здп) розраховують як відношення (у відсотках) суми кількості безробітних (Б) та осіб, які зневірились знайти роботу (з урахуванням осіб,  які не знали, де і як шукати роботу, як організовувати власну справу, та переконаних у відсутності підходящої роботи) (Зн), та вимушено неповністю зайнятих осіб (Нз) відповідного віку до суми кількості економічно активного населення (Еа) та зневірених осіб відповідного віку.

Рб-здп=(Б+ Зн+Нз)/(Еа+ Зн)*100%

(15)


ДЖЕРЕЛА

1. Hussmanns R. Measurement of employment, unemployment and underemployment – Current international standards and issues in their application : Bulletin of Labour Statistics, 2007.

2. Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний досвід: [навч. посіб.] / за ред. Власенко Н.С., Григорович Н.В., Рубльової Н.В. – К. : ТОВ "Август Трейд", 2006. – 320 с. іл. – Бібліогр. : с. 315–320.

3. Наказ Державного комітету статистики України від 14.08.2009 № 308. Методика формування вибіркових сукупностей для проведення у 2009–2013 роках вибіркових обстежень населення (домогосподарств): умов життя домогосподарств, економічної активності населення та сільсько-господарської діяльності населення у сільській місцевості.

Держстат України, 1998-2012

Схожі:

Класифікація та аналіз економічної активності населення iconЗа даними вибіркового обстеження з питань економічної активності,...
За даними вибіркового обстеження з питань економічної активності, що було проведено в 2009 році, населення України віком 15–70 років...
Класифікація та аналіз економічної активності населення icon10. Аналіз ділової активності підприємства (2 год.)
Ключовим словом такого визначення є поняття «ефективність», дослідження економічної суті якого дає змогу виявити багатогранний характер...
Класифікація та аналіз економічної активності населення iconЗадача 4
У звітному році чисельність населення даної вікової категорії зменшилася на 6,3 тис осіб, чисельність безробітних зросла на 8,2 тис...
Класифікація та аналіз економічної активності населення iconСутність та особливості економічної інформації. Види економічної інформації
Засоби формалізованого опису економічної інформації. Класифікація, кодування, моделювання економічної інформації. Штрихове кодування...
Класифікація та аналіз економічної активності населення iconКласифікація видів економічної діяльності дк 009: 2010
Упровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно новий рівень статистичний аналіз стану національної економіки...
Класифікація та аналіз економічної активності населення iconЗайнятість, безробіття І соціальний захист населення Зайнятість населення Зайнятість населення
Україні гарантується Конституцією. Ефективна зайнятість зайнятість, яка здійснюється відповідно до вимог основного економічного закону,...
Класифікація та аналіз економічної активності населення iconЗміст Вступ Розділ 1 Характеристика, аналіз пасивів підприємства
Аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства
Класифікація та аналіз економічної активності населення icon1. Алгоритм аналізу економічного ризику Крок1-аналіз та діагностика...
Крок1-аналіз та діагностика економічної (управлінської) ситуації, пов’язаної з певним об’єктом(проектом) І обтяженої ризиком. Визначення...
Класифікація та аналіз економічної активності населення iconПлан-конспект уроку №6 Тема уроку. Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту
Основні терміни І поняття еволюція об'єктів, види аналізу, напрямки аналізу, дихотомія, класифікація, функціональний, структурний,...
Класифікація та аналіз економічної активності населення iconАналіз річного звіту пологового будинку, аналіз показників його діяльності...
Організація медичного спостереження за вагітною жінкою повинно бути систематичним та безперервним, в зв'язку з чим особливого значення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка