Яка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною?
Скачати 77.65 Kb.
НазваЯка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною?
Дата конвертації11.07.2013
Розмір77.65 Kb.
ТипВопрос
skaz.com.ua > Право > Вопрос
ПМК – ІІ

Питання тестових завдань з другого модуля навчальної дисципліни “Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні”

 1. Яка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною?

 2. Коли народні депутати України нового скликання збираються на першу сесію Верховної Ради України?

 3. Який орган (посадова особа) затверджує порядок денний сесії Верховної Ради України?

 4. Які структурні підрозділи входять до структури Верховної Ради України?

 5. Яка мінімальна кількість народних депутатів входить до складу депутатських фракцій?

 6. Які державні органи здійснюють організацію підготовки і проведення виборів народних депутатів України?

 7. Які вимоги встановлено до осіб, що можуть бути народними депутатами України?

 8. З якого моменту починаються повноваження народного депутата України?

 9. Термін відповіді на запит народного депутата України?

 10. Яким чином обирається голова комітету Верховної Ради України?

 11. Рішення, що приймаються Верховною Радою України?

 12. Рішення, що приймаються комітетом Верховної Ради України?

 13. Мінімальна кількість народних депутатів, наявність яких дає право проводити пленарні засідання Верховної ради України (кворум)?

 14. Поняття депутатської фракції у Верховній Раді України?

 15. Який орган (посадова особа) до моменту обрання Голови Верховної Ради України веде засідання Верховної Ради України?

 16. Юридична форма Регламенту Верховної Ради України?

 17. Час проведення чергових виборів до Верховної Ради України?

 18. Порядок прийняття рішення про проведення позачергових виборів до Верховної Ради України?

 19. Поняття індемнітету народного депутата України?

 20. Порядок затримання народного депутата України?

 21. Порядок створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України?

 22. Кількість помічників-консультантів народного депутата України?

 23. Поняття депутатського запиту?

 24. Порядок внесення запиту народного депутата України?

 25. Порядок проведення засідань комітетів Верховної Ради України?

 26. Порядок формування робочих груп Верховної Ради України?

 27. Порядок підписання актів Верховної Ради України?

 28. Конституційні обмеження щодо можливості припинення повноважень Верховної Ради України?

 29. Суб'єкти права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України?

 30. Строк підписання Президентом України законів України?

 31. Порядок скасування актів Верховної Ради України?

 32. Порядок призначення керівника апарату Верховної Ради України?

 33. Час закінчення сесії Верховної Ради України?

 34. Процедура обговорення питань на пленарних засіданнях?

 35. Порядок і підстави відхилення законопроектів?

 36. Термін підписання Головою Верховної Ради України законів?

 37. Порядок порушення кримінальної справи проти народного депутата України?

 38. Спосіб ратифікації Верховною Радою України міжнародних договорів?

 39. Особливості внесення проекту Закону “Про Державний бюджет України”?

 40. “Справа закону”: суб’єкти і зміст контрольної діяльності парламенту?

 41. Підстави достроково припинення повноважень Верховної Ради України Президентом України?

 42. Які акти становлять правову основу організації і діяльності Президента України?

 43. Організаційні форми діяльності Президента України?

 44. Акти Президента України?

 45. Які питання оформлюються розпорядженнями Президента України?

 46. Термін обрання Президента України?

 47. Конституційні вимоги для кандидата на пост Президента України?

 48. Які виборчий цензи існують для кандидатів на пост Президента України?

 49. Порядок приведення Президента України до присяги?

 50. Символи Президента України?

 51. Термін вступу на посаду новообраного Президента України?

 52. Хто очолює Раду національної безпеки і оборони України?

 53. Конституційно визначені органи, які входять до складу апарату Президента України?

 54. Порядок введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України?

 55. Хто очолює Адміністрацію Президента України?

 56. Основна організаційна форма роботи Ради національної безпеки і оборони України?

 57. Органи, які здійснюють забезпечення діяльності Президента України?

 58. Організаційні методи роботи Президента України?

 59. Термін опрацювання проектів актів Президента України в Адміністрації Президента України?

 60. Порядок подання проектів актів на підпис Президентові України?

 61. Термін проведення позачергових виборів Президента України?

 62. Порядок прийняття рішення про ведення надзвичайного стану?

 63. Яких посадових осіб звільняє з посади Президент України за згодою Верховної Ради України?

 64. Порядок виконання обов’язків Глави держави у разі дострокового припинення повноважень Президента України?

 65. Повноваження Президента України щодо скасування актів органів державної влади?

 66. Повноваження Президента України стосовно амністії та помилування?

 67. Процедура усунення Президента України з поста в порядку імпічменту?

 68. Який орган здійснює інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України?

 69. Порядок прийняття рішень Ради національної безпеки і оборони України?

 70. Порядок призначення на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України?

 71. Суб'єкти права висунення кандидатів на пост Президента України?

 72. Система і порядок утворення виборчих комісії на виборах Президента України?

 73. Джерела фінансування виборів Президента України?

 74. Порядок скасування рішення про реєстрацію кандидата в Президенти України?

 75. Порядок визначення обраним кандидата у Президенти України?

 76. Порядок призначення Представника Президента України в Конституційному Суді України?

 77. З якою посадою поєднується посада першого заступника Глави Адміністрації Президента України?

 78. Порядок формування Кабінету Міністрів України?

 79. Порядок призначення на посаду Прем'єр-міністра України?

 80. Порядок прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України?

 81. Акти Кабінету Міністрів України?

 82. Порядок призначення керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України?

 83. Порядок утворення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади?

 84. Порядок внесення кандидатур на посади членів Кабінету Міністрів України?

 85. Посадовий склад Кабінету Міністрів України?

 86. Основна організаційна форма роботи Кабінету Міністрів України?

 87. Порядок затвердження положення про центральний орган виконавчої влади?

 88. Який орган державної влади визначається як головний центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику?

 89. Акти міністерств?

 90. Система центральних органів виконавчої влади?

 91. Правова основа організації та діяльності Кабінету Міністрів України?

 92. Природа посад членів Кабінету Міністрів України?

 93. Порядок розробки і затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України?

 94. Який орган державної влади (посадова особа) має повноваження щодо скасування актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади?

 95. Порядок скликання засідань Кабінету Міністрів України?

 96. Порядок розробки та затвердження порядку денного засідання Кабінету Міністрів України?

 97. Яким суб'єктом затверджується структура Секретаріату Кабінету Міністрів України?

 98. Визначення постійного консультативно-дорадчого органу міністерства, завданням якого є інформаційне, аналітичне сприяння у визначенні напрямів діяльності міністерства, опрацювання проектів рішень?

 99. Порядок призначення керівників урядових органів?

 100. Структура центральних органів виконавчої влади?

 101. Акти урядових органів?

 102. Строк проведення чергових засідань Кабінету Міністрів України?

 103. Умови повноважності засідань Кабінету Міністрів України?

 104. Який суб'єкт вирішує питання щодо можливості брати участь в засіданні Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу?

 105. Правовий режим стенограми та протоколу засідання Кабінету Міністрів України?

 106. Порядок роботи урядових комітетів?

 107. Порядок призначення на посади працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України?

 108. Які акти Кабінету Міністрів України підлягають включенню до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України?

 109. Набуття чинності актами Кабінету Міністрів України?

 110. Порядок призначення голови місцевої державної адміністрації?

 111. Система місцевих державних адміністрацій?

 112. Правовий статус голови місцевої державної адміністрації?

 113. Який орган державної влади (посадова особа) визначає структуру місцевої державної адміністрації?

 114. Акти місцевих державних адміністрацій?

 115. Порядок призначення заступників голови районної державної адміністрації?

 116. Порядок призначення керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій?

 117. Який орган публічної влади може прийняти рішення про делегування повноважень районній державній адміністрації?

 118. Порядок утворення колегії місцевої державної адміністрації?

 119. Порядок висловлення недовіри голові районної державної адміністрації?

 120. Правова основа створення структурних підрозділів місцевої державної адміністрації?

 121. Термін звітування голови місцевої державної адміністрації перед відповідними місцевими радами з питань виконання місцевих бюджетів, програм та делегованих повноважень?

 122. Основна організаційна форма роботи місцевої державної адміністрації?

 123. Структурні підрозділи районних державних адміністрацій?

 124. Хто очолює апарат місцевої державної адміністрації?

 125. Порядок затвердження регламентів місцевих державних адміністрацій?

 126. Структура апарату районної державної адміністрації?

 127. Права голови обласної державної адміністрації на сесії обласної ради?

 128. Питання несумісності посади голови місцевої державної адміністрації з іншими видами діяльності (посадами)?

 129. Порядок припинення повноважень заступників голови місцевої державної адміністрації?

 130. Особливості структури обласної державної адміністрації?

 131. Порядок звільнення з посади голови обласної державної адміністрації?

 132. Порядок та підстави відставки голови місцевої державної адміністрації?

 133. Повноваження обласної державної адміністрації щодо місцевого бюджету?

 134. Особливості взаємодії місцевих державних адміністрацій та центральних органів виконавчої влади?

 135. Правова основа регулювання організації діяльності місцевих державних адміністрацій у місті Києві та Севастополі?

 136. Особливості правового статусу голови Київської міської державної адміністрації?

 137. Термін повноважень голів місцевих державних адміністрацій?

 138. Порядок оскарження розпоряджень голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України?

 139. Періодичність звітування голів районних державних адміністрацій перед головами обласних державних адміністрацій?

 140. Порядок скасування розпоряджень голів місцевих державних адміністрацій, які суперечать законодавству?

 141. Порядок призначення на посаду начальника юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації?

 142. Які управління створюються у структурі районних державних адміністрацій?

 143. Порядок призначення заступників голови обласної державної адміністрації?

 144. Хто очолює колегію місцевої державної адміністрації?

 145. Який правовий акт регулює організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності місцевих державних адміністрацій?

 146. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері управління об'єктами комунальної форми власності?

 147. Порядок звільнення з посади голови районної державної адміністрації?

 148. Який орган державної влади (посадова особа) утворює структурні підрозділи місцевої державної адміністрації?

 149. Повноваження районної державної адміністрації у бюджетно-фінансовій сфері?

 150. Порядок набрання чинності розпорядженнями голів місцевих державних адміністрацій?

Схожі:

Яка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною? iconЗакон України №280/97-вр «Про місцеве самоврядування в Україні»
Міжнародна суверенна владна неурядова організаційно-правова форма самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту
Яка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною? iconДоговір територіальної Громади Суверенного Народу України
Міжнародна суверенна владна неурядова організаційно-правова форма самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту, безпосереднього...
Яка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною? iconПро Організаційний комітет з питань створення І забезпечення функціонування...
Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України, Молодіжних місцевих (обласних, районних та міських) державних...
Яка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною? iconСоціальні пільги та соціальне обслуговування
Загалом правова база, якою регулюються відносини забезпечення громадян державними пільгами, налічує понад 25 законів Верховної Ради...
Яка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною? iconКурс Інституту прокуратури та слідства ну "оюа" (магістри) доц. Д....
Конституція України: Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996....
Яка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною? iconАдельсеітова А. Б. «Організаційно-правові питання діяльності Верховної...
Адельсеітова А. Б. «Організаційно-правові питання діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим». – Київ, 2007 р
Яка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною? iconПочесною грамотою Верховної Ради України «за значний вклад у розвиток...
Приводом для звернення до Вас стала ситуація, яка склалася навколо спортклубу «Моноліт» «Головкиївміськбуду», що знаходиться за адресою...
Яка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною? icon1. загальні положення. Назва, статус та організаційно-правова форма благодійної організації
Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд відродження України» (далі Фонд) є недержавною добровільною благодійною організацією,...
Яка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною? iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Основною формою роботи Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету є проведення сесій міської ради та засідань виконкому....
Яка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною? iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Основною формою роботи Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету є проведення сесій міської ради та засідань виконкому....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка