Визначення та скорочення
Скачати 137.29 Kb.
НазваВизначення та скорочення
Дата конвертації10.07.2013
Розмір137.29 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы


Прийнятий Установчим З’їздом

16 квітня 2005 року
Затверджено

зі змінами та доповненнями

II З’їздом СПС КПІ

11 травня 2009 року
Затверджено

зі змінами та доповненнями

III (позачерговий) З’їзд

СПС КПІ

01 жовтня 2009 року
Затверджено

зі змінами та доповненнями

IV (позачерговий) З’їзд

СПС КПІ

20 лютого 2010 року

Голова СПС КПІ

_____________ В.М. Солонуха

СТАТУТ

Самоврядної первинної професійної спілки студентів

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут»

Київ – 2010
^

ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ


НТУУ «КПІ» – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

СПС КПІ – Самоврядна профспілка студентів НТУУ «КПІ».

Учбовий день – робочий день, що не припадає на період канікул.

^ З’їзд – вищий керівний орган СПС КПІ, склад та компетенція якого визначаються розділом 4 (четвертим) Статуту.

Виконавчий комітет (далі – ВК) – постійнодіючий виборний орган, що керує роботою СПС КПІ у період між З’їздами, склад та компетенція якого визначаються розділом 4 (четвертим) Статуту.

^ Місцевий Комітет (далі – МК) – постійнодіючий виборний орган, що керує роботою СПС КПІ факультету/інституту у період між З’їздами, склад та компетенція якого визначаються розділом 4 (четвертим) Статуту.

^ Контрольно-Ревізійна Комісія (далі – КРК) – контрольно-ревізійний орган СПС КПІ, склад та компетенція якого визначаються розділом 5 (п’ятим) Статуту.

Статут – цей статут СПС КПІ.
 1. ^

  Загальні положення


Самоврядна профспілка студентів НТУУ «КПІ» (скорочена назва – СПС КПІ) ─ первинна професійна спілка, що об’єднує в своїх лавах абітурієнтів, студентів та молодих випускників НТУУ «КПІ».

СПС КПІ будує свою діяльність на принципах добровільності, спільності інтересів за родом навчання, професійної підготовки наукової та науково-технічної діяльності, рівноправності її членів, демократичності, законності та гласності.

СПС КПІ діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України, та на основі Статуту.

СПС КПІ будує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства, договорів та угод.

СПС КПІ має статус юридичної особи з моменту її легалізації, має власне майно, кошти, рахунок у банку, печатку та може задля виконання статутних цілей займатись господарською та фінансовою діяльністю шляхом надання безоплатних послуг, робіт, створювати навчальні, культурно-освітні заклади, дослідні, соціально-аналітичні установи, а також правові, статистичні, соціологічні навчальні центри та центри незалежних експертиз та має право бути засновником засобів масової інформації, та здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону, бути позивачем та відповідачем у суді, вимагати надання інформації у межах своєї Статутної діяльності, заключати договори та угоди, проводити страйки, пікети, мітинги.

СПС КПІ не несе відповідальності по зобов’язанням своїх членів, а члени СПС КПІ не несуть відповідальності по зобов’язанням СПС КПІ.

СПС КПІ має власну символіку, яка затверджується З’їздом СПС КПІ і реєструється в порядку, передбаченому законодавством України.

Внутрішні відносини і свою діяльність СПС КПІ будує на засадах:

 • рівності прав усіх членів профспілки, поєднання інтересів профспілки і кожного члена СПС КПІ;

 • права кожного члена профспілки на участь у розробці програми дій профспілки;

 • права меншості фіксувати свою особливу думку в протоколах, вносити альтернативні доповіді, проекти постанов, вимагати додаткового вивчення і повторного розгляду спірних питань;

 • колегіальність у прийнятті рішень з персональною відповідальністю за їх виконання;

 • гласність та право кожного члена СПС КПІ знаходитись на зборах будь-якого рівня у разі якщо питання, яке розглядається на даних зборах, стосується його.

Вищим керівним органом в СПС КПІ є З’їзд, який визначає кількісний склад, порядок обрання та обирає керівний та контрольно-ревізійний орган СПС КПІ – відповідно ВК та КРК. Голосування на засіданнях усіх органів СПС КПІ проводяться шляхом відкритого голосування або за вимогою кваліфікованої більшості (дві третини) присутніх шляхом таємного голосування.

СПС КПІ може використовувати працю найманих працівників, підписуючи з ними відповідний контракт.

Використання назви, скороченої назви та символіки СПС КПІ без офіційної письмової згоди ВК (за винятком структурних підрозділів і інших офіційних органів СПС КПІ) є незаконним і переслідується в установленому законом порядку.

Усі документи СПС КПІ є її власністю і зберігаються в архіві профспілки.

СПС КПІ може підтримувати ідейно, організаційно, матеріально інші об’єднання громадян, діючи в межах цього Статуту, рішень З’їзду та чинного законодавства України.

Юридична адреса СПС КПІ: Україна, м. Київ, вул. Златопільська, буд. 4к, кв. 66, поштовий індекс 03110.
 1. ^

  Мета та завдання СПС КПІ


Мета СПС КПІ – представництво та захист науково-освітніх, трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів СПС КПІ, формування високосвідомої наукової еліти України.

Виходячи з мети та законних можливостей СПС КПІ ставить перед собою наступні основні завдання:

 • громадський контроль за виконанням чинного законодавства, розпоряджень міністерств та інших наказів і розпоряджень, згідно яких працює НТУУ «КПІ»;

 • участь у розробці державної політики зайнятості громадян, всебічне сприяння працевлаштуванню членів СПС КПІ (консультації, створення координаційного центру працевлаштування, ведення переговорів з роботодавцями, створення в установленому законодавством порядку відповідних підприємств, установ, організацій та інше);

 • контроль за виконанням прийнятих норм соціального захисту, соціального страхування, рівня життя та ін.;

 • контроль за дотриманням та, у разі необхідності, наполягання на перегляді прийнятих норм проживання у гуртожитках, перевірка їх відповідності щодо чинного законодавства та прийнятих нормативно-правових актів;

 • контроль за дотримання прийнятих норм медичного обслуговування в НТУУ «КПІ»;

 • захист житлових прав громадян у межах даного Статуту;

 • участь у розробці графіку внутрішнього розпорядку, навчального плану та програми навчання, розкладу занять в НТУУ «КПІ» та його структурних підрозділах та ін.;

 • перевірка напрямків розподілу та використання коштів, направлених на покращення навчальної, науково-технічної бази та умов навчання, внесення проектів та методів їх більш ефективного використання;

 • контроль за дотриманням вимог мікроклімату, освітлення, обов’язкових вимог у навчальних корпусах згідно чинного законодавства;

 • проведення навчальних, культурно-освітніх, спортивних та інших масових заходів;

 • сприяння духовному розвитку молоді;

 • інші завдання, що сприяють виконанню мети СПС КПІ.

У виконанні своєї мети та завдань СПС КПІ не припускає будь-яких дій, що обмежують законні права та свободи інших громадян.
 1. ^

  Членство в СПС КПІ


Членство в СПС КПІ є фіксоване.

Право на вступ до профспілки мають:

 • студенти всіх форм навчання НТУУ «КПІ»;

 • інші особи, які мають спільні, з членами СПС КПІ, інтереси за родом навчання, професійної підготовки, наукової та науково-технічної діяльності, та право яких на вступ до СПС КПІ підтримала кваліфікована більшість (дві третини) ВК, вік яких не перевищує 30 (тридцяти) років.

Особа приймається до СПС КПІ, якщо вона ознайомилась та зобов’язалась виконувати цей Статут, має право на вступ до СПС КПІ та добровільно подала заяву встановленого зразка.

Особа приймається протягом 10 (десяти) учбових днів рішенням ВК СПС КПІ, або рішенням іншого структурного органу СПС КПІ, якому делеговано дане повноваження ВК.

На особу, прийняту до СПС КПІ, заводиться облікова картка та видається членський квиток встановленого зразка.

Особа вибуває з членів СПС КПІ:

 • на підставі особистої заяви;

 • якщо вже не підпадає до категорії осіб, які мають право на членство згідно з абзацом 2 (другим) розділу 2 (другого) Статуту;

 • у разі смерті або за наявності рішення суду про її недієздатність.

Член СПС КПІ має наступні права у відносинах з профспілкою (СПС КПІ):

 • обирати та бути обраним на будь-яку посаду у профспілці;

 • відкрито висловлювати свою думку та вносити пропозиції стосовно діяльності СПС КПІ;

 • отримувати інформацію про діяльність СПС КПІ;

 • отримувати рівні можливості з іншими членами СПС КПІ;

 • отримувати захист науково-освітніх, соціально-економічних, трудових прав та інтересів;

 • отримувати матеріальну допомогу від профспілки;

 • отримувати консультативну допомогу від профспілки;

 • користуватися оздоровчими, культурно-просвітницькими, спортивними та навчальними закладами профспілки;

 • отримувати винагороду у встановленому ВК порядку за активну участь у діяльності СПС КПІ;

 • проходити тренінги, навчальні програми та ін.;

 • отримувати інші заохочення за значні здобутки в реалізації завдань СПС КПІ.

Член СПС КПІ зобов’язаний:

 • виконувати Статут СПС КПІ;

 • сплачувати своєчасно членські внески, встановлені ВК;

 • виконувати розпорядження, прийняті керівними органами СПС КПІ;

 • дбати про добре ім’я профспілки.

Умови виключення з членів СПС КПІ:

 • несплата членських внесків протягом трьох місяців;

 • використання імені, майна та іншої колективної власності СПС КПІ у особистих цілях.

Членство в СПС КПІ є несумісне з пропагандою насильства, тоталітаризму, національної, релігійної або соціальної ворожнечі, зазіханням на права людини.

Порядок припинення членства в СПС КПІ: з ініціативи члена МК, члена ВК або КРК питання про можливе порушення надходить на розгляд до КРК. КРК протягом 10 (десяти) учбових днів вивчає дане питання, і на своєму засіданні відносною більшістю голосів приймає рішення по даному питанню.

Виключений може подати апеляцію до З’їзду, який приймає остаточне рішення по даній апеляції відносною більшістю голосів. Виключений протягом 2 (двох) років не може бути членом СПС КПІ.
 1. ^

  Організаційна структура СПС КПІ


Вищий керівний орган СПС КПІ – З’їзд СПС КПІ. До компетенції З’їзду входять всі питання функціонування профспілки.

До виключної компетенції З’їзду входять:

 • вибори голови СПС КПІ, його першого заступника, голови КРК та членів ВК та КРК, рішення про їх кількісний склад ;

 • внесення змін та доповнень до Статуту СПС КПІ;

 • рішення про припинення діяльності СПС КПІ, вибори ліквідаційної комісії, рішення про використання майна та коштів СПС КПІ, що залишились після проведення всіх необхідних розрахунків на статутні чи благодійні цілі.

З’їзд проводиться не рідше одного разу на 2 (два) роки. Зобов’язання організації його проведення лежить на ВК.

Достроковий З’їзд проводиться з ініціативи: голови СПС КПІ, однієї третини членів ВК, однієї третини членів СПС КПІ не пізніше ніж через 40 (сорок) учбових днів, рахуючи включно з дня подання заяви ініціаторів З’їзду.

У випадку, якщо ВК не організує достроковий З’їзд у обумовлений термін, його організацію можуть брати на себе ініціатори дострокового З’їзду.

На З’їзді мають право голосу усі члени виборних органів. Кожних 20 (двадцять) членів СПС КПІ мають право на присутність свого представника на З’їзді, за умови, що вони є членами профспілки не менше 30 (тридцяти) учбових днів та подали заявку встановленого зразка на свого представника не пізніше ніж за три учбові дні до початку З’їзду.

Про проведення З’їзду оголошується (розмістивши об’яву на дошці оголошень СПС КПІ та, по можливості, повідомивши своїх членів через інші засоби інформації, які використовує СПС КПІ) за 20 (двадцять) учбових днів до його проведення. З’їзд вважається таким, що відбувся, якщо на ньому присутні більше половини делегатів. У разі потреби, через брак часу для вирішення питань роботи СПС КПІ, З’їзд можна проводити у декілька етапів.

Рішення приймаються З’їздом за принципом «один делегат – один голос».

З’їзд приймає свої рішення відносною більшістю голосів, окрім питань про внесення змін до Статуту та припинення діяльності СПС КПІ.

Рішення про внесення змін до Статуту та припинення діяльності СПС КПІ приймаються З’їздом лише кваліфікованою (дві третини) більшістю голосів.

ВК – постійно діючий виборний орган, що керує поточною роботою СПС КПІ у період між З’їздами. ВК не може приймати рішення з питань, що віднесені до виключної компетенції З’їзду.

Засідання ВК проводяться не рідше одного разу на 10 (десяти) учбових днів.

До загального складу ВК входять: голова СПС КПІ, члени ВК, голова КРК.

ВК приймає свої рішення відносною більшістю голосів присутніх на зборах членів ВК. У випадку рівного розподілу голосів, вирішальне значення має голос голови СПС КПІ. Засідання ВК вважається, таким що відбулось, у разі присутності 2/3 членів складу ВК СПС та його голови або першого заступника. Пропозиції на розгляд до ВК можуть вноситься кожним його членом та розглядаються згідно принципу рівноправності.

Рішення приймаються ВК за принципом «один член ВК – один голос».

Очолює ВК голова СПС КПІ. Голова представляє СПС КПІ у переговорах, підписує колективні договори та документи, робить заяви та висвітлює діяльність СПС КПІ від імені СПС КПІ у засобах масової інформації, може розпоряджатися майном та коштами СПС КПІ, звітуючи потім перед ВК, та проводить інші дії для досягнення мети СПС КПІ, що не суперечать рішенням З’їзду, ВК та цьому Статуту.

Перший заступник Голови обирається з числа членів ВК, рекомендованих головою.

Перший заступник може виконувати певні функції голови з його письмового дозволу, або, у випадку відсутності голови на засіданні ВК, брати його обов’язки на себе.

ВК може приймати рішення про створення МК.

МК розташовується в межах одного або декількох факультетів, інститутів, гуртожитків НТУУ «КПІ», включає в себе всіх членів СПС КПІ, які знаходяться у межах розташування МК, один член СПС КПІ не може входити більш ніж до двох МК.

Вищий керівний орган МК – конференція, а на період між конференціями – бюро, до складу якого входить голова бюро та інші члени бюро.

До компетенції конференції відносяться всі питання функціонування МК.

Кількість членів бюро у кожному МК визначається рішенням ВК, бюро засідає не рідше, одного разу на 10 (десяти) учбових днів.

Усі члени бюро обираються на конференції, де право голосу має представник від кожних 5 (п’яти) членів МК.

Кандидатів на члени до бюро висувають присутні на конференції та ВК. Кандидати на члени до бюро висунені ВК не обов’язково мають бути членами МК. Рішення про прийняття кандидата у члени бюро приймається відносною більшістю голосів делегатів конференції.

Засідання бюро веде його голова. Бюро приймає свої рішення відносною більшістю голосів присутніх на зборах членів МК. У випадку рівності голосів вирішальне значення має голос голови бюро. Засідання бюро вважають, як те що відбулося, у разі присутності 2/3 членів бюро. Пропозиції на розгляд до бюро вносяться кожним його членом та розглядаються згідно принципу рівноправності.

Голова бюро та члени бюро звітують перед делегатами конференції на її початку.

Повноваження даному МК та його бюро надаються згідно рішення ВК.

Голова СПС КПІ, члени ВК та КРК звітують перед делегатами З’їзду на його початку.
 1. ^

  Контрольно-ревізійні органи


Контрольно-ревізійним органом СПС КПІ є КРК.

КРК здійснює наступні функції:

 • контроль та ревізія за цільовим використанням коштів та майна СПС КПІ;

 • перевірка рішень ВК на відповідність Статуту та, у разі потреби, передання їх ВК на доопрацювання;

 • контроль за додержанням вимог Статуту під час прийняття рішень З’їздом та обранням Голови СПС, членів ВК, членів та Голови КРК;

 • контроль за виконанням рішень ВК;

 • проведення інших контрольно-ревізійних заходів.

КРК підзвітна ВК і З’їзду та підконтрольна З’їзду.

Голова КРК веде збори членів КРК. У випадку відсутності голови КРК збори веде обраний зборами член КРК. КРК приймає рішення відносною більшістю голосів присутніх на зборах членів КРК. У випадку рівності голосів вирішальне значення має голос голови КРК. Засідання вважається таким, що відбулось, якщо на ньому присутні 2/3 членів КРК. Пропозиції на розгляд до КРК вносяться кожним його членом та розглядаються згідно принципу рівноправності.

КРК може розглядати звернення про проведення контролю або ревізії з окремих питань за заявою будь-якого члена СПС КПІ. Рішення про відхилення заяви або її прийняття приймається відносною більшістю голосів присутніх на зборах членів КРК.

У разі аргументованої необхідності КРК може накласти вето на будь-яке рішення ВК (МК) та відправити його на доопрацювання до ВК зі своїми зауваженнями. Повторне рішення, прийняте ВК кваліфікованою більшістю (дві третини) голосів присутніх на засіданні ВК членів, є остаточним.

Доведене порушення членом СПС КПІ Статуту та наявність рішення КРК про це, призводить до запровадження КРК наступних стягнень з члена СПС КПІ:

 • попередження;

 • суворе попередження;

 • письмову рекомендацію ВК або З’їзду до виключення з лав членів СПС КПІ. У такому випадку його членство у виборних органах профспілки призупиняється до винесення свого рішення ВК (З’їздом).

Члени КРК не можуть займати інші виборні посади СПС КПІ, окрім голови КРК, який є членом ВК.
 1. ^

  Майно та кошти СПС КПІ


СПС КПІ має фінансову самостійність та власне майно. Права та обов’язки профспілки як юридичної особи реалізується З’їздом, ВК та головою профспілки згідно діючого законодавства та цього Статуту.

Кошти отримані СПС КПІ спрямовуються на виконання Статутних завдань і перерозподілу між членами СПС КПІ не підлягають.

Кошти СПС КПІ утворюється з:

 • членських внесків членів профспілки;

 • добровільних пожертвувань;

 • пасивних доходів;

 • безповоротної фінансової допомоги;

 • відрахувань коштів підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу.

До власності СПС КПІ можуть входити будинки, споруди, земельні ділянки та інше майно отримане згідно чинного законодавства та цього Статуту.

СПС КПІ може використовувати майно, надане їй у користування.

Розміри членських внесків встановлює ВК СПС КПІ.

Фінансові документи СПС КПІ підписуються головою СПС КПІ і головним бухгалтером.
 1. ^

  Порядок внесення змін до Статуту СПС КПІ


Зміни і доповнення до Статуту приймаються З’їздом СПС КПІ кваліфікованою більшістю голосів (дві третини) присутніх делегатів за наявності кворуму.

Про внесені зміни і доповнення до Статуту повідомляється орган, який здійснив реєстрацію у порядку передбаченому чинним законодавством.
 1. ^

  Умови та порядок припинення діяльності СПС КПІ


Умовами припинення діяльності СПС КПІ є відповідне рішення суду (ліквідація) або рішення кваліфікованої більшості (дві третини) делегатів З’їзду за наявності кворуму (ліквідація, реорганізація).

Порядок проходження ліквідації (реорганізації) СПС КПІ при прийнятті даного рішення З’їздом:

 • вибори на позачерговому З’їзді Ліквідаційної Комісії, яка є єдиним органом, що має право представляти інтереси СПС КПІ на період до остаточного завершення процедури ліквідації (реорганізації).

 • майно та кошти СПС КПІ, що залишаються після проведення усіх розрахунків, повернення кредитів, позик та обов’язкових відсотків по ним і проведення інших обов’язкових платежів, направляється на завдання, визначені останнім З’їздом та Статутом і перерозподілу між членами СПС КПІ не підлягає.

Порядок ліквідації СПС КПІ при відповідному рішенні суду проходить згідно рішення суду та чинного законодавства.


Схожі:

Визначення та скорочення iconВизначення та скорочення
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету
Визначення та скорочення icon3 Позначення І скорочення
Сфера застосування
Визначення та скорочення iconОсновні терміни та скорочення ΙΙΙ частини курсу «Історія України»

Визначення та скорочення iconСкорочення
У доповіді наведені регіональні порівняння показників з Україною та іншими регіонами
Визначення та скорочення iconПрийняті позначення, символи, скорочення
Нформаційний модуль прямокутні проекції елементарних геометричних об’єктів
Визначення та скорочення icon1. Сутність, завдання, предмет економічного аналізу
Математичні моделі. Прийоми побудови детермінованих факторних моделей (подовження, розширення, скорочення)
Визначення та скорочення icon7. Облік господарських процесів
Набуття навичок визначення фактичної собіваартості придбаних товарно-матеріальних цінностей, визначення фактичної собівртості виготовленої...
Визначення та скорочення iconModul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1
Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголо-вого м’яза стегна, яке є
Визначення та скорочення iconАбревіатури та скорочення
Для попередження постійних повторювань авторський колектив склав декілька простих визначень для полегшення розуміння читачем їх перед...
Визначення та скорочення iconТехніко-експлуатаційна характеристика станції Харків – Пасажирський Південної залізниці
Удосконалення роботи станції Харків-Пасажирський шляхом скорочення прикордонно-митного контролю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка