Екзаменаційні питання до державного іспиту з теорії держави І права
Скачати 47.75 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання до державного іспиту з теорії держави І права
Дата конвертації10.07.2013
Розмір47.75 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

З ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

(2012-2013 навчальний рік)


 1. Юридична наука та її система.

 2. Теорія держави і права як юридична наука, її предмет та функції.

 3. Теорія держави і права в системі юридичних наук.

 4. Методологія і методи в пізнанні держави і права.

 5. Теорії походження держави і права, їх зміст та значення.

 6. Публічна влада в первісній общині. Загальні закономірності виникнення держав.

 7. Нормативне регулювання в первісній общині. Загальні закономірності виникнення права.

 8. Поняття держави та її ознаки.

 9. Державна влада: поняття та ознаки.

 10. Державний суверенітет. Суверенні права.

 11. Народний і національний суверенітет.

 12. Типологія держави.

 13. Поняття та класифікація функцій держави.

 14. Функції сучасної держави: загальний огляд.

 15. Поняття і структура форми держави.

 16. Форма правління держави, її різновиди. Особливості форми правління в Україні.

 17. Форма державного устрою, її різновиди. Особливості форми державного устрою в Україні.

 18. Державний режим: поняття та різновиди.

 19. Механізм держави і його структура. Державний апарат.

 20. Державні органи та їх класифікація.

 21. Принципи організації і діяльності державного апарату.

 22. Принцип поділу влади. Механізм стримувань і противаг.

 23. Державна служба і її види. Державний службовець, посадова особа.

 24. Головні підходи до праворозуміння.

 25. Різноаспектність права.

 26. Поняття та ознаки права.

 27. Функції права.

 28. Цінність права.

 29. Поняття, загальні риси і види соціальних норм. Технічні норми.

 30. Право і мораль.

 31. Право і релігійні норми.

 32. Право і корпоративні норми.

 33. Правоутворення: поняття та етапи.

 34. Поняття і види джерел права.

 35. Нормативно-правовий акт як джерело права.

 36. Правовий звичай як джерело права.

 37. Нормативно-правовий договір як джерело права.

 38. Судовий прецедент і судова практика як джерела права.

 39. Правова доктрина як джерела права.

 40. Поняття, риси і класифікація принципів права.

 41. Основоположні принципи права.

 42. Загальні принципи права. Міжгалузеві та галузеві принципи права.

 43. Роль принципів права у правовому регулюванні.

 44. Поняття та риси правового регулювання, його ефективність.

 45. Види правового регулювання.

 46. Способи та методи правового регулювання. Типи правового регулювання.

 47. Поняття та ознаки норми права.

 48. Структура норми права.

 49. Спеціалізовані норми права: природа, особливості і значення в правовому регулюванні.

 50. Класифікація норм права.

 51. Поняття та структура системи права.

 52. Публічне і приватне право.

 53. Галузі та інститути права: поняття та класифікація. Правовий режим.

 54. Предмет і метод правового регулювання.

 55. Система законодавства, її співвідношення з системою права.

 56. Структура системи законодавства.

 57. Співвідношення національного і міжнародного права.

 58. Нормотворчість: поняття, функції, принципи.

 59. Поняття та ознаки нормативно-правового акта.

 60. Стадії створення нормативно-правових актів. Порядок прийняття законів в Україні.

 61. Поняття та ознаки закону.

 62. Види законів.

 63. Підзаконні нормативні правові акти: поняття та класифікація.

 64. Дія нормативно-правових актів у часі.

 65. Дія нормативно-правових актів в просторі.

 66. Дія нормативно-правових актів за колом осіб.

 67. Нормотворча техніка та її елементи.

 68. Поняття систематизації нормативно-правових актів.

 69. Облік, інкорпорація та консолідація як форми систематизації нормативно-правових актів.

 70. Кодифікація як особлива форма систематизації нормативно-правових актів.

 71. Колізії в законодавстві, їх види.

 72. Засоби попередження, подолання та усунення колізій в законодавстві.

 73. Поняття і риси правових відносин. Склад правових відносин.

 74. Види правових відносин.

 75. Правосуб’єктність.

 76. Суб’єкти правових відносин, їх види.

 77. Суб’єктивні права і юридичні обов’язки суб’єктів правових відносин. Правовий статус.

 78. Поняття і види об’єктів правових відносин.

 79. Юридичні факти та їх класифікація. Фактичний склад.

 80. Правові форми діяльності органів держави.

 81. Поняття і види юридично значущої поведінки. Правомірна поведінка.

 82. Правопорушення: поняття і ознаки.

 83. Склад і види правопорушень.

 84. Об'єктивно неправомірна поведінка.

 85. Зловживання правом.

 86. Поняття, ознаки та підстави юридичної відповідальності.

 87. Види юридичної відповідальності.

 88. Цілі, функції і принципи юридичної відповідальності.

 89. Поняття та форми реалізації норм права.

 90. Застосування норм права як специфічна форма їх реалізації.

 91. Стадії застосування норм права.

 92. Принципи застосування норм права.

 93. Акти правозастосування, їх види.

 94. Прогалини в законодавстві, засоби їх подолання та усунення.

 95. Поняття тлумачення норм права.

 96. Способи тлумачення норм права.

 97. Принципи тлумачення норм права.

 98. Офіційне і неофіційне тлумачення норм права.

 99. Правотлумачні (інтерпретаційні) акти, їх види.

 100. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту.

 101. Поняття прав людини. Їх загальна характеристика.

 102. Види прав людини.

 103. Обов'язки держави в сфері прав людини.

 104. Гарантії прав людини в демократичній, правовій державі.

 105. Поняття та ознаки громадянського суспільства.

 106. Політична система суспільства. Держава в політичній системі суспільства.

 107. Демократична держава. Демократія як форма реалізації народовладдя.

 108. Форми та інститути демократії.

 109. Поняття і ознаки правової держави.

 110. Верховенство права.

 111. Верховенство права і законність.

 112. Поняття правопорядку.

 113. Поняття і ознаки соціальної держави.

 114. Поняття, структура та функції правосвідомості.

 115. Види правосвідомості. Правосвідомість і право.

 116. Поняття та види деформації правосвідомості.

 117. Поняття правової культури.

 118. Правова культура особистості. Правова культура суспільства. Правова субкультура і правова контркультура.

 119. Поняття та структура правової системи.

 120. Загальна характеристика правових систем сучасності.

 121. Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї.

 122. Загальна характеристика англо-американської правової сім’ї.

 123. Загальна характеристика сімей релігійного і традиційного права.
Схожі:

Екзаменаційні питання до державного іспиту з теорії держави І права iconПитання до державного іспиту з теорії держави та права (2012-2013 навч рік)
Причини та форми виникнення держави у різних народів. Особливості виникнення держави у східних слов’ян
Екзаменаційні питання до державного іспиту з теорії держави І права iconРобоча програма для підготовки та складання державного іспиту для...
Контрольні питання для підготовки до державного іспиту з «Теорії права та держави»
Екзаменаційні питання до державного іспиту з теорії держави І права iconПитання з теорії держави І права до комплексного державного екзамену
Поняття та предмет загальної теорії держави І права. Поняття та структура методології теорії держав І права
Екзаменаційні питання до державного іспиту з теорії держави І права iconПитання до іспиту з дисципліни «Теорія держави І права»
Роль І значення теорії держави І права для розвитку галузевих, міжгалузевих І прикладних юридичних наук
Екзаменаційні питання до державного іспиту з теорії держави І права iconПитання, які виносяться на державний екзамен з курсу “Теорія держави І права”
Поняття І предмет теорії держави І права. Загальна характеристика теорії держави І права як науки
Екзаменаційні питання до державного іспиту з теорії держави І права iconЕкзаменаційні питання з курсу “Історія держави І права України”
Виникнення І розвиток Скіфо-Сарматської держави (суспільно-політичний лад; джерела та основні риси права)
Екзаменаційні питання до державного іспиту з теорії держави І права iconМетодологія теорії держави І права
Особливість теорії держави І права як науки проявляється також у методах дослідження, які використовуються нею. Якщо предмет теорії...
Екзаменаційні питання до державного іспиту з теорії держави І права icon1. Поняття теорії держав та права як науки Теорія держави І права...
Предмет теорії держави І права є єдиним, адже держава І право не­від'ємні, взаємопов'язані соціальні інститути. Теорія держави І...
Екзаменаційні питання до державного іспиту з теорії держави І права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Предмет теорії держави І права. Місце теорії держави І права в системі суспільних наук
Екзаменаційні питання до державного іспиту з теорії держави І права icon1. Предмет І методологія теорії держави та права
Навчальна мета: сформувати уявлення про сутність та спрямованість теорії держави І права як науки; надати базові знання про коло...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка