Про Організаційний комітет з питань створення І забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України
Скачати 101.28 Kb.
НазваПро Організаційний комітет з питань створення І забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України
Дата конвертації10.07.2013
Розмір101.28 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Положення
про Організаційний комітет з питань створення і забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України, Молодіжних місцевих (обласних, районних та міських) державних адміністрацій, молодіжної ради при Службі Безпеки України, молодіжної ради при Генеральній Прокуратурі України.

Це Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету з питань створення і забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України, Молодіжних місцевих (обласних, районних та міських) державних адміністрацій, молодіжної ради при Службі Безпеки України, молодіжної ради при Генеральній Прокуратурі України. (далі – Оргкомітет, Організаційний комітет).

І. Загальні положення

1. Організаційний комітет з питань створення і забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України, Молодіжних місцевих (обласних, районних та міських) державних адміністрацій, молодіжної ради при Службі Безпеки України, молодіжної ради при Генеральній Прокуратурі України. є допоміжним органом, утвореним з метою врегулювання питань, пов’язаних із підготовкою та затвердженням нормативно-правової бази та вирішення організаційних питань з метою забезпечення утворення та функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України, Молодіжних місцевих (обласних, районних та міських) державних адміністрацій, молодіжної ради при Службі Безпеки України, молодіжної ради при Генеральній Прокуратурі України.

2. Основними завданнями Оргкомітету є:

1) сприяння координації дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

2) підготовка пропозицій щодо створення і забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України;

3) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час створення і забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України, Молодіжної Адміністрації Президента України.
3. Організаційний комітет утворюється організаторами проекту, за повідомленням керівництва Верховної ради України, Кабінету міністрів України,Адміністрації Президента України.

4. Організаційний комітет очолює Голова, який затверджується оргкомітетом, до його складу можуть входити представники органів виконавчої влади, громадськості, засобів масової інформації, незалежні експерти.

5. Посадовий склад Оргкомітету затверджує Голова оргкомітету.

6. Чисельність Організаційного комітету становить не більше 30 осіб, у складі голови, першого заступника голови, який здійснює контроль за використанням бюджету та фінансів, заступника голови з питань публічних відносин та зв’язків із громадськістю, заступника голови з питань нормативно-правового забезпечення , заступника голови з питань інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Оргкомітету, заступника голови з питань взаємодії із органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, секретаря та членів Організаційного комітету.

7. Голова Оргкомітету формує його персональний склад та вносить подання Голові адміністрації Президента для затвердження. Внесення змін до складу відбувається за поданням голови оргкомітету попередньо схваленим на засіданні Оргкомітету.

II. Правові підстави діяльності Організаційного комітету

У своїй діяльності Організаційний комітет керується:

1) Конституцією  і законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України ;

 1. зазначеним Положенням та власним Регламентом діяльності.


ІІІ. Організація роботи Організаційного комітету

 1. Організаційною формою роботи Оргкомітету є засідання, що проводяться за рішенням його голови. Засідання Оргкомітету веде голова, а у разі його відсутності - один з його заступників. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Оргкомітету забезпечує його секретар.

Засідання Оргкомітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

2. На своїх засіданнях Оргкомітет виносить рішення та розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

3. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Оргкомітету та до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

4. Член Оргкомітету, який не підтримує пропозиції (рекомендації, рішення), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

5. Пропозиції та рекомендації Оргкомітету можуть бути реалізовані шляхом прийняття рішення відповідним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, установою та організацією до компетенції якого відноситься дане питання .

6. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими ,а рішення прийнятими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Оргкомітету.

7. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Оргкомітету, або головуючого на засіданні.

8. Оргкомітет використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

9. За підсумками своїх засідань Організаційний комітет приймає рішення, які оформляються протоколом. Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.

10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Оргкомітету здійснює відповідно положення.

IV. Повноваження Організаційного комітету

1 . Вирішує питання розподілу обов'язків серед членів, та затверджує план роботи на період своєї діяльності.

 1. Визначає мінімальний рівень фінансування для здійснення його діяльності. Спільно з Адміністрацією Президента та Кабінетом міністрів України вирішує питання акумулювання для виконання завдань покладених на нього.

3. Оргкомітет відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє проекти нормативно-правових актів , а саме:

- проект Положення про Молодіжну Верховну раду України;

- проект Положення про Молодіжний Кабінет міністрів України;

- проект Положення про Молодіжну місцеву (обласну, районну та міську) державну адміністрацію;

- проект Положення про Молодіжну раду при Службі Безпеки України;

- проект Положення про Молодіжну раду при Генеральній прокуратурі України.

2) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції іншими державними органами та установами;

3) звертається до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за допомогою у вирішенні завдань поставлених перед ним;

4) проводить моніторинг виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;

5) подає Адміністрації Президента України, Кабінету міністрів України, Верховній раді України розроблені за результатами своєї роботи проекти нормативно-правових актів, пропозиції та рекомендації.

6) після затвердження положень про Молодіжну Верховну ради України, Молодіжний Кабінет міністрів України, Молодіжну місцеву (обласну, районну та міську) державну адміністрацію, молодіжну раду при Службі Безпеки України, молодіжну раду при Генеральній Прокуратурі України, забезпечує створення та функціонування відповідних структур згідно із цими нормативно-правовими актами.

4. Оргкомітет має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань тимчасові робочі групи;

4) проводити конференції, семінари, наради та інші заходи.

5. Оргкомітет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та органами місцевого самоврядування.

6. Після набрання чинності Положенням про Молодіжну Верховну раду України, організовує проведення виборів до її складу та забезпечує її функціонування.

7. Після набрання чинності Положенням про Молодіжну місцеву (обласну, районну, міську ) адміністрацію, організовує та сприяє проведенню виборів і забезпечує її функціонування.

V. Повноваження голови Організаційного комітету

1. Здійснює загальне керівництво Організаційним комітетом.

2. Утворює організаційний комітет з питань створення і забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України, Молодіжних місцевих (обласних, районних та міських) державних адміністрацій, молодіжної ради при Службі Безпеки України, молодіжної ради при Генеральній Прокуратурі України, який і очолює.

3. Ініціює проведення позачергового засідання Оркомітету.

4. Вносить зміни у разі потреби до складу Організаційного комітету.

VI. Повноваження першого заступника голови Організаційного комітету

1. Заміщує голову Організаційного комітету у випадках його відсутності.

2. Здійснює контроль за використанням бюджетних коштів та фінансів Організаційного комітету.

3. За поданням голові Оргкомітету ініціює проведення позчергового засідання Оркомітету.

VIІ. Повноваження заступника голови Організаційного комітету

1. Заміщує голову Організаційного комітету у випадках, коли він та перший заступник його відсутні.

2. Здійснює виконання функцій покладених на нього згідно із напрямом його діяльності.

3. За поданням голові Оргкомітету підписаним не менш як двома заступниками або членами Оргкомітету, ініціює проведення позачергового засідання Оркомітету.

VIIІ. Повноваження секретаря Організаційного комітету

1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності Організаційного комітету відповідно до зазначеного Положення.

2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Організаційного комітету.

3. Сповіщає та запрошує керівництво та членів Організаційного комітету на чергове та позачергове його засідання, інформує про хід виконання затверджених Планів роботи Організаційного комітету, складає протоколи його засідань, за необхідністю надсилає державним органам, підприємствам, установами, організаціям та органам місцевого самоврядування прийняті рішення.

IХ. Повноваження членів Організаційного комітету

1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків між керівництвом та членами Організаційного комітету, приймають участь в його засіданнях.

2. Беруть участь у засіданнях Оргкомітету та діяльності робочих груп.


Додаток 
до положення про Організаційний комітет з питань створення і забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України, Молодіжних місцевих (обласних, районних та міських) державних адміністрацій, молодіжної ради при Службі Безпеки України, молодіжної ради при Генеральній Прокуратурі України.


СКЛАД 
Організаційного комітету з питань створення і забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України, Молодіжних місцевих (обласних, районних та міських) державних адміністрацій, молодіжної ради при Службі Безпеки України, молодіжної ради при Генеральній Прокуратурі України.


 1. Богославець Микола Федорович, голова Оргкомітету;

 2. Кузьмін Сергій Ренатович , перший заступник голови Оргкомітету,

 3. Процюк Володимир Олександрович, заступник голови Оргкомітету з питань нормативно- правового забезпечення діяльності;

 4. Крисюк Ганна, заступник голови Оргкомітету з питань публічних відносин та зв’язків із громадськістю;

 5. Бежко Владислав Сергійович, заступник голови Оргкомітету з питань інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Оргкомітету, керівник апарату;

 6. Колівошко Едуард Михайлович , заступник голови Оргкомітету з питань взаємодії із органами місцевого самоврядування та виконавчої влади;

 7. Коваль Андрій Богданович, член Оргкомітету;

 8. Михайлов Артем Валентинович ,член Оргкомітету;

 9. Литвиненко Євгеній Борисович, член Оргкомітету;

 10. Булдаков Олексій Вікторович, член Оргкомітету;

 11. Ростов Іоанн Миколайович, член Оргкомітету;

12)Жирівський Михайло Демянович- член( за згодою)

13)Ярмолюк Ольга Василівна - член ( за згодою)

14) Перцович Михайло Миколайович - член ( за згодою)

15)Бейсюк Богдан Богданович - член ( за згодою)

16)Божуков Богдан Русланович - член ( за згодою)

17) Секірож Ярослав Васильович - член ( за згодою)

18)Рибка Олександир Анатолійович - член ( за згодою)

19)Новіков Станіслав Олегович - член ( за згодою)

20)Пилипенко Олег Віктрович - член (за згодою)

21)Грабович Тетяна Анатолівна - член ( за згодою)

22)Кметь Андрій Олександрович - член ( за згодою)

23)Лукієнко Микола Олександрович - член ( за згодою)

24)Грузінов Артем Сергійович - член ( за згодою)

25)Сушицький Володимир Георгійович- член ( за згодою)


Схожі:

Про Організаційний комітет з питань створення І забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України iconСоціальні пільги та соціальне обслуговування
Загалом правова база, якою регулюються відносини забезпечення громадян державними пільгами, налічує понад 25 законів Верховної Ради...
Про Організаційний комітет з питань створення І забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України iconПро порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності
Установити, що закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України не
Про Організаційний комітет з питань створення І забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України iconДепартамент наукової діяльності та ліцензування
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. №560 «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих...
Про Організаційний комітет з питань створення І забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України icon«Видобуток сланцевого газу в Україні: перспективи та виклики»
Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Про Організаційний комітет з питань створення І забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України iconДержавний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний...
Кабінету Міністрів України від 07. 11. 2012 року №1056 яка вносить зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р....
Про Організаційний комітет з питань створення І забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України iconПроект вноситься Кабінетом Міністрів України юм. Азаров “ ” 2013 р. Закон УкраЇни
У статті 21 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради урср, 1971 р., додаток до №50, ст. 375)
Про Організаційний комітет з питань створення І забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України iconОрганізаційний комітет
Дирекція та Організаційний комітет фестивалю «Київ Музик Фест-2012» висловлюють щиру подяку за допомогу в організації І проведенні...
Про Організаційний комітет з питань створення І забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України iconДепартамент наукової діяльності та ліцензування
Комітетом Верховної Ради України з питань науки І освіти (далі Комітет), просимо до 24 лютого 2013 року подати до Міністерства роботи...
Про Організаційний комітет з питань створення І забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України iconЛіга студентів Асоціації правників України Донецький осередок Молодіжний...
Донецька обласна громадська організація та Донецьким осередком Ліги студентів Асоціації правників України спільно з економіко-правовим...
Про Організаційний комітет з питань створення І забезпечення функціонування Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України iconПоложення про порядок організації та проведення виборів депутатів...
Молодіжна рада регулюється цим Положенням, розробленим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка