Питання на державний іспит
Скачати 96.42 Kb.
НазваПитання на державний іспит
Дата конвертації10.07.2013
Розмір96.42 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Питання на державний іспит


 1. Міжнародне право в епоху глобалізації. Проблема співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права.

 2. Розвиток науки міжнародного права в Україні

 3. Поняття міжнародної правової системи. Поняття і види правових систем.

 4. Поняття, суб‘єкти, об‘єкти, зміст міжнародних правовідносин.

 5. Кодифікація права міжнародних договорів: історія і сучасність.

 6. Значення права мирного вирішення міжнародних спорів. Поняття та класифікація мирних засобів вирішення міжнародних спорів.

 7. Європейська система захисту прав людини: загальна характеристика. Юрисдикція Європейського суду з прав людини.

 8. Міжнародно-правові стандарти прав людини. Роль Організації Об'єднаних Націй в їх формуванні.

 9. Міжнародно-правові і внутрідержавні акти, які складають дипломатичне право.

 10. Міжнародний порядок як джерело міжнародного права. Способи виникнення міжнародного порядку.

 11. Поняття, значення і структура міжнародного механізму реалізації міжнародного права. Внутрішньодержавний механізм реалізації міжнародного права.

 12. Поняття і види колективної безпеки. Загальна колективна безпека.

 13. Регіональні організації в системі колективної безпеки. Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Організація Північноатлантичного договору.

 14. Міжнародно-правові проблеми роззброювання.

 15. Розвиток міжнародної думки в міжнародному праві.

 16. Поняття та особливості міжнародного гуманітарного права. Місце міжнародного гуманітарного права в системі міжнародного права.

 17. Основні принципи міжнародного гуманітарного права.

 18. Поняття, ознаки та види збройних конфліктів.

 19. Вплив стану війни на дію міжнародних договорів. Заборона денонсації норм міжнародного гуманітарного права під час війни.

 20. Припинення військових дій та його відмінність від припинення стану війни. Загальне і часткове перемир’я.

 21. Визначення та правовий статус найманців, добровольців, шпигунів, військових розвідників.

 22. Історія створення Міжнародного комітету Червоного Хреста. Правова основа діяльності та структура Міжнародного комітету Червоного Хреста.

 23. Визначення правового статусу жертв війни. Вимоги Женевської конвенції 1949 року і Додаткових протоколів до неї стосов­но захисту жертв війни.

 24. Правовий статус військовополоне­них. Режим воєнного полону. Інтернування військовополонених.

 25. Правове становище цивільного населення в період збройних конфліктів. Захист цивільного населення в період збройних конфлік­тів.

 26. Поняття засобів та методів ведення воєнних дій. Поняття заборонених засобів і методів ведення бойових дій. Принципи заборони засобів і методів ведення війни.

 27. Поняття порушень, серйозних порушень і злочинів у міжнародному гуманітарному праві.

 28. Міжнародно-правова відповідальність держав за порушення норм міжнародного гуманітарного права.

 29. Створення, правові основи діяльності кримінальних трибуналів ad hoc.

 30. Нюрнберзький і Токійський міжнародні військові трибунали.

 31. Міжнародні трибунали по Югославії і Руанді.

 32. Поняття, предмет, джерела права СОТ. Місце права СОТ в системі права.

 33. Історія створення, цілі, функції, структура та установчі документи СОТ.

 34. Основні угоди і принципи СОТ.

 35. Органи і механізм вирішення спорів СОТ.

 36. Поняття, предмет, джерела і структура міжнародного кримінального права.

 37. Поняття, формальні параметри і види міжнародних злочинів.

 38. Основні напрямки і форми міжнародного співробітництва в попередженні злочинності.

 39. Конвенційний і інституціональний механізм протидії міжнародної злочинності.

 40. Роль Організації Об'єднаних Націй у створенні глобальної системи протидії міжнародної злочинності.

 41. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) у боротьбі зі злочинністю.

 42. Європейська система протидії злочинності. Правові засади діяльності Європолу.

 43. Співвідношення міжнародної та національної кримінальної юрисдикції. Формування концепції міжнародної кримінальної юстиції.

 44. Міжнародний кримінальний суд як нова форма інтегрованого міжнародного судоустрою. Римський Статут Міжнародного кримінального суду: загальна характеристика.

 45. Принципи міжнародного кримінального права згідно з Римськім Статутом Міжнародного кримінального суду.

 46. Поняття і структура транснаціонального кримінального права. Поняття і види транснаціональних злочинів.

 47. Міжнародне співробітництво у протидії корупції.

 48. Міжнародне співробітництво у протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

 49. Міжнародне співробітництво у протидії торгівлі людьми.

 50. Міжнародне співробітництво у протидії незаконного ввозу мігрантів.

 51. Міжнародне співробітництво у протидії незаконному виготовленню й обороту вогнепальної зброї.

 52. Міжнародне співробітництво у протидії правопорушенням у сфері комп'ютерних технологій.

 53. Міжнародне співробітництво у протидії правопорушенням, пов'язаним із наркотизмом.

 54. Міжнародно-правове визначення тероризму. Роль і можливості міжнародного кримінального права у протидії тероризму.

 55. Антитерористичні універсальні і регіональні конвенції: загальна характеристика.

 56. Поняття міжнародно-правового співробітництва в галузі кримінальної юстиції. Основні міжнародно-правові документи, що регламентують міжнародно-правове співробітництво в галузі кримінальної юстиції.

 57. Проблема видачі державою власних громадян: міжнародна практика і законодавство України.

 58. Специфіка відповідальності у міжнародному праві. Поняття та ознаки міжнародної відповідальності. Зміст міжнародної відповідальності. Функції міжнародної відповідальності.

 59. Поняття, зміст, предмет, суб’єкти, принципи і джерела права міжнародної відповідальності. Право міжнародної відповідальності у системі міжнародного права.

 60. Ідея об’єднаної Європи та пошук шляхів її реалізації: Вплив епохи Відродження та епохи Просвітлення на ідею єднання європейців. Панєвропеїзм як складова розвитку європейської ідеї.

 61. Основні чинники розвитку європейської інтеграції після Другої світової війни. Роль Плану Маршала в об’єднанні Європи. Вплив Холодної війни на реалізацію європейської ідеї.

 62. Заснування Європейського співтовариства вугілля і сталі. Правова природа та зміст Паризького договору.

 63. Заснування Європейського співтовариства з атомної енергії та Європейського економічного співтовариства. Правова природа Римських договорів.

 64. Створення Європейського Союзу. Характеристика основних положень Маастрихтського договору. Проблеми ратифікації. Міжнародно-правове значення Маастрихтського договору.

 65. Розширення ЄС на Схід: проблеми конвергенції країн Центральної та Східної Європи. Межі розширення та перспективи подальшого росту кількості країн-членів ЄС.

 66. Місце Європейського Союзу у сучасній глобальній системі міжнародних відносин: інструменти впливу, потенціал та складнощі формування ЄС як єдиного зовнішньополітичного суб’єкта.

 67. Міжнародно-правові проблеми розвитку інституціональної системи ЄС після підписання Лісабонської угоди.

 68. Формування договірно-правових і політичних засад співробітництва України і Європейського Союзу.

 69. Встановлення Вестфальської системи: її основні характеристики. Роль Великобританії як регулятора європейської стабільності

 70. Віденська система міжнародних відносин: її особливості та досягнення. Поняття «європейського концерту».

 71. Формування Версальської системи міжнародних відносин. Незавершеність та суперечності Версальської системи міжнародних відносин

 72. Формування Ялтинсько-потсдамської системи міжнародних відносин. Концепція нового міжнародного співтовариства. Роль європейських країн в розрядці міжнародної напруги.

 73. Сутність нового міжнародного порядку. Сучасна дипломатія європейських країн та нові виклики.

 74. Україна в сучасній системі континентальної безпеки. Українська дилема: євроінтеграція або Єдиний Економічний Простір.

 75. Теоретичне, інституційні та правові засади зовнішньої політики України.

 76. Україно-французькі відносини.

 77. Україно-британські відносини.

 78. Україно-німецькі відносини.

 79. Україно-польські відносини.

 80. Україно-румунські відносини.

 81. Україно-російські відносини

 82. Відносини між Україною та ЄС.

???????????

 1. Поняття Європейського транспортного права, міжнародного транспортного права. Предмет, метод, джерела і принцици європейського транспортного права. Місце Європейського транспортного права в системі Європейського права.

 2. Інституційна система Європейського транспортного права.

 3. Джерела Європейського транспортного права

 4. Джерела правового регулювання європейських автомобільних перевезень. Загальні положення.

 5. Джерела морського права у ЄС. Загальні положення.

 6. Джерела правового регулювання європейського річкового транспорту. Загальні положення.

 7. Джерела європейського залізничного права. Загальні положення.

 8. Співробітництво України з ЄС у галузі автодорожнього транспорту.

 9. Співробітництво України з ЄС у галузі повітряного транспорту.

 10. Співробітництво України з ЄС у галузі морського транспорту.

 11. Співробітництво України з ЄС у галузі річкового транспорту.

 12. Співробітництво України з ЄС у галузі залізничного транспорту.

 13. Визначення поняття шлюбу в різних країнах світу. Матеріальні та формальні умови укладення шлюбу.

 14. Міжнародно-правове регулювання укладення шлюбу.

 15. Особливості припинення шлюбних відносин, ускладнених іноземним елементом. Проблема «шкутильгаючих розлучень».

 16. Майнові права та обов’язки подружжя згідно з нормами міжнародного сімейного права. Існуючі системи шлюбного майна в світі.

 17. Особливості встановлення походження дитини у міжнародному сімейному праві. Реєстраційний та судовий порядок встановлення походження дитини.

 18. Поняття та значення міжнародного усиновлення. Умови та порядок усиновлення іноземцями дітей-громадян України.

 19. Аліментні зобов’язання у міжнародному приватному праві: колізійне та міжнародно-правове регулювання.

 20. Історія формування та становлення системи забезпечення прав і законних інтересів неповнолітніх, які залишились без батьківського піклування. Прогалина колізійного регулювання патронатних відносин.

 21. Припинення шлюбу та його види згідно з нормами мусульманського права: розлучення баін; розлучення раджаа; розлучення хаал; розлучення Мубарак

 22. Особливості регулювання шлюбно-сімейних відносин у країнах англосаксонської правової сім’ї.

 23. Поняття і цілі конкурентної політики ЄС. Поняття, ґенеза, джерела, система правового захисту конкуренції в ЄС.

 24. Інституційне забезпечення адвокатування конкуренції в ЄС.

 25. Дефінітивні засади конкурентного права ЄС. Співвідношення загального та національного рівнів захисту конкуренції в ЄС.

 26. Поняття антиконкурентної узгодженої практики підприємств та правове забезпечення її заборони в ЄС. Види вилучень із заборони антиконкурентної узгодженої практики в ЄС. Вимоги для отримання|здобуття| вилучення із|із| заборони антиконкурентних угод.

 27. Поняття зловживання домінуванням на ринку та правове забезпечення його заборони. Порядок визначення домінування на ринку відповідно до конкурентного права ЄС.

 28. Основні положення регламенту Ради ЄС № 1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених статтями 81 та 82 Договору / ст.ст. 101 і 102 Договору про функціонування ЄС.

 29. Поняття, види і правові джерела контролю за концентрацією в ЄС. Регламент Ради ЄС № 139/2004 від 20 січня 2004 року щодо контролю за концентрацією між підприємствами: загальні положення.

 30. Поняття, види і джерела правового регулювання державної допомоги в ЄС.

 31. Державна допомоги, яка є сумісною з Європейським ринком. Види вилучень із заборони державної допомоги в конкурентному праві ЄС. Доктрина de minimis в конкурентному праві ЄС.

 32. Недержавні (альтернативні) способи вирішення комерційних (економічних) спорів. Історія третейського суду як правового інституту.

 33. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. Теорії природи міжнародного комерційного арбітражу Правові основи сучасної регламентації міжнародного комерційного арбітражу.

 34. Міжнародне співробітництво у сфері авторського і суміжних прав. Статус, структура та основні напрямки діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності у системі міжнародно-правової охорони авторського і суміжних прав.

 35. Джерела та об’єкти міжнародного авторського та суміжних прав.

 36. Міжнародний досвід колективного управління майновими правами суб’єктів авторського і суміжних прав.

Схожі:

Питання на державний іспит iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Питання на державний іспит iconПитання на державний іспит зі спеціальності 2010-2011
Взаємодія соціальних служб І правоохоронних органів з попередження насильства над дітьми в сім’ї
Питання на державний іспит iconПитання на державний іспит зі спеціальності „менеджмент організації”,...
Конкуренція та монополія в ринковій системі. Сутність І основні види конкуренції
Питання на державний іспит iconПитання для студентів магістратури на комплексний державний іспит
Особливості кримінальної відповідальності за умисне вбивство з обтяжуючими обставинами (ст. 115 Кк). Постанова Пленуму Верховного...
Питання на державний іспит iconОрієнтовний перелік питань, які виносяться на комплексний державний...

Питання на державний іспит iconПитання на іспит з курсу “Соціологія”

Питання на державний іспит iconПитання, які виносяться на іспит

Питання на державний іспит iconПитання на іспит з «Педагогічної психології»

Питання на державний іспит iconОрієнтовний перелік питань на державний іспит з дисциплін
В чому полягає суть системного, процесного та ситуаційного підходів в менеджменті?
Питання на державний іспит iconПитання на іспит
Характеристика елементів методу бухгалтерського обліку: документація та інвентаризація
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка