Ці універсальні правила (далі Правила) складені з урахуванням Правил idu. Вони приймаються за основу при проведенні змагань сгосту серед Ювеналів та
НазваЦі універсальні правила (далі Правила) складені з урахуванням Правил idu. Вони приймаються за основу при проведенні змагань сгосту серед Ювеналів та
Сторінка1/6
Дата конвертації09.07.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6

ПЕРЕДМОВА
Ці універсальні правила (далі Правила) складені з урахуванням Правил IDU. Вони приймаються за основу при проведенні змагань СГОСТУ серед Ювеналів та класифікаційних груп.

Пропозиції щодо внесення змін у Правила приймаються протягом танцювального сезону за електронною адресою:

office@sgostu.com.ua для В. Кабарухіна.

Пропозиції щодо внесення змін у Правила розглядаються Президією і приймаються на засіданнях Ради СГОСТУ.

Санкції: якщо композиція пари не відповідає Правилам і пара отримала попередження від спортивного комісара або головного судді, то вона повинна до наступного кола змагань привести композицію у відповідність з Правилами або ж бути готовою до дискваліфікації.
^ ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГДАМА

Загальні Правила до Фігур
ЮВЕНАЛИ

На рейтингових змаганнях, на Чемпіонатах, Кубках та Гран-Прі дозволено виконувати повний список фігур, описаних у підручниках, включно з примітками, крім фігур: „Контра Чек”, „Оверсвей” та „Лівий Віск”.

Не дозволяється:

 • Виконувати фігури частинами, якщо це не описано у підручнику;

 • Переносити фігури з танцю в танець;

 • Партнерові виконувати партію партнерки і навпаки.


Програма для Початківців, Е та Д класів у всіх вікових категоріях
Дозволяється:

 • Виконувати фігури відповідно до Переліку фігур у кожному класі;

 • Використовувати попередні та наступні фігури згідно з описом у підручниках.


Не дозволяється:

 • Виконувати фігури частинами, якщо це не описано у підручнику;

 • Переносити фігури з танцю в танець;

 • Партнерові виконувати партію партнерки і навпаки.


Підручники:

1.Техніка Європейських танців – Королівське Товариство Вчителів Танців (The Ballroom Technique ISTD)

2. Техніка Європейських танців – Г’ю Ховард, Інтернаціональна Танцювальна Асоціація Вчителів (Technique of Ballroom Dancing Guy Howard IDTA)

ВСТУПЛЕНИЕ
Эти универсальные правила (далее Правила) составлены с учетом Правил IDU. Они принимаются за основу при проведении соревнований СООСТУ среди Ювеналов и классификационных групп.

Предложения по внесению изменений в Правила принимаются на протяжении танцевального сезона по электронному адресу:

office@sgostu.com.ua для В. Кабарухина.

Предложения по внесению изменений в Правила рассматриваются Президиумом и принимаются Советом СООСТУ.

Санкции: если вариация пары не отвечает Правилам и пара получила предупреждение от спортивного комиссара или главного судьи, то она должна к следующему кругу соревнований привести вариацию в соответствие с Правилами или же быть готовой к дисквалификации.
^ ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА

Общие Правила к Фигурам
ЮВЕНАЛЫ

В рейтинговых соревнованиях, на Чемпионатах, Кубках и Гран-При разрешается исполнять полный список фигур, описанный в учебниках, включительно с примечаниями, кроме фигур: «Контра Чек», «Оверсвей» и «Левый Виск».
Не разрешается:

 • Исполнять фигуры частями, если это не указано в учебнике;

 • Переносить фигуры из танца в танец;

 • Партнеру исполнять партию партнерши и наоборот.


Программа для Начинающих, Е и Д классов во всех возрастных категориях
Разрешается:

 • Исполнять фигуры согласно Перечню фигур в каждом классе;

 • Использовать предыдущие и последующие фигуры в соответствии с описанием в учебниках.


Не разрешается:

 • Исполнять фигуры частями, если это не описано в учебнике;

 • Переносить фигуры из танца в танец;

 • Партнеру исполнять партию партнерши и наоборот


Учебники:

 1. Техника Европейских танцев – Королевское Общество Учителей Танцев.
 1. Техника Европейских танцев – Гью Ховард, Интернациональная Танцевальная Ассоциация Учителей.
^ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКА ПРОГРАМА
Загальні Правила до фігур
ЮВЕНАЛИ
На рейтингових змаганнях, на Чемпіонатах, Кубках та Гран-Прі дозволено виконувати повний список фігур, описаних у підручниках, включно з примітками, крім фігури „Зворотній Рол” у Самбі.
Дозволяється:

 • Виконувати ритм „Гуапача” у фігурах: Основний рух (закритий, відкритий, на місці), Віяло, Турецький рушничок, Тайм Степи, Крос Бейзик, Чек із відкритої КПП та з відкритої ПП.

 • Танцювати 4 такти без тримання руками, не враховуючи Зміни ніг.


Не дозволяється:

 • Переносити фігури з танцю в танець;

 • Партнерові виконувати партію партнерки і навпаки.


Програма для «Початківців», «Е» та «Д» класів у всіх вікових категоріях
Дозволяється:

 • Виконувати фігури відповідно до Переліку фігур у кожному класі;

 • Використовувати попередні та наступні фігури згідно з описом у підручниках.


Не дозволяється:

 • Виконувати фігури частинами, якщо це не описано у підручнику;

 • Переносити фігури з танцю в танець;

 • Партнерові виконувати партію партнерки і навпаки.


Підручники-довідники:

1.The Revised Technique of Latin Dancing (ISTD);
2.Latin American Rumba 1998 (ISTD);

3.Latin American Cha-cha-cha 1999 (ISTD);

4.Latin American Paso Double 2000 (ISTD);

5.Latin American Samba 2002 (ISTD);

6.Latin American Jive 2002 (ISTD).

7.The Technique of Latin Dancing by Walter Laird;

8.The Technique of Latin Dancing Supplement by Walter Laird.


^ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА
Общие Правила к фигурам
ЮВЕНАЛЫ
В рейтинговых соревнованиях, на Чемпионатах, Кубках и Гран-При разрешается полный список фигур, описанный в учебниках, включительно с примечаниями, кроме фигуры «Обратный Ролл» в Самбе.
Разрешается:

 • Исполнять ритм «Гуапача» в фигурах: Основное движение (закрытый, открытый, на месте), Веер, Турецкое полотенце, Тайм Степы, Кросс Бейзик, Чек из открытой КПП и из открытой ПП
 • Танцевать 4 такта без соединения рук, не считая Смены ног.


Не разрешается:

 • Переносить фигуры из танца в танец;

 • Партнеру исполнять партию партнерши и наоборот.


Программа для «Начинающих», «Е» и «Д» классов во всех возрастных категориях
Разрешается:

 • Исполнять фигуры согласно Перечню фигур в каждом классе;

 • Использовать предыдущие и последующие фигуры в соответствии с описанием в учебниках.

Не разрешается:

 • Исполнять фигуры частями, если это не указано в учебнике;

 • Переносить фигуры из танца в танец;

 • Партнеру исполнять партию партнерши и наоборот.


Учебники-справочники:

1.Пересмотренная техника латиноамериканских танцев (ISTD);

2.Лат.-ам. Румба, 1998 (ISTD);

3.Лат.-ам. Ча-ча-ча, 1999 (ISTD);

4.Лат.-ам. Пасодобль, 2000 (ISTD);

5.Лат.-ам. Самба, 2002 (ISTD);

6.Лат.-ам. Джайв, 2002 (ISTD);

7.Техника латиноамериканских танцев Уолтера Лэрда;

8.Техника латиноамериканских танцев Уолтера Лэрда.

Дополненное издание, 1997.Скорочення

Сокращения

Abbreviations


^ Європейська програма

Х. – Г’ю Ховард

Л – Ліворуч

П – Праворуч

ПП – Променадна Позиція

П-ка – Партнерка

П-р – Партнер

ЗП – Закрита Позиція

ВП – Відкрита Позиція
^ Латиноамериканська програма
Л. – Уолтер Лейрд

Д – Додаток

Л – Ліворуч

П – Праворуч

ЛН – Ліва нога

ПН – Права нога

ПП – Променадна Позиція

КПП – Контрпроменадна позиція

ЛБП - Ліва Бокова Позиція

ПБП – Права Бокова Позиція

П-р – Партнер

П-ка – Партнерка

ПР – Права Рука

ЛР – Ліва Рука


^ Европейская программа

Х. – Гью Ховард

ВЛ – Влево

ВП – Вправо

ПП – Променадная Позиция

П-ша –Партнерша

П-р – Партнер

ЗП – Закрытая Позиция

ОП – Открытая Позиция
^ Латиноамериканская программа
Л. – Уолтер Лейрд

Д – Дополнение

ВЛ – Влево

ВП – Вправо

ЛН – Левая нога

ПН – Правая нога

ПП – Променадная Позиция

КПП – Контрпроменадная позиция

ЛБП - Левая Бокова Позиция

ПБП – Правая Бокова Позиция

П-р – Партнер

П-ша – Партнерша

ПР – Правая Рука

ЛР – Левая Рука


Ballroom

H. – Guy Howard

L – Left

R – Right

PP – Promenade Position

Ld – Lady

M – Man

CP – Closed Position

OP – Open Position
Latin
L. – Walter Laird

S. – Supplement

L – Left

R – Right

LF – Left foot

RF – Right foot

PP – Promenade Position

CPP – Counter Promenade Position

LSP – Left Side Position

RSP – Right Side Position

Ld – Lady

M – Man

RH – Left hand

LH – Right hand^ ПОВІЛЬНИЙ ВАЛЬС

Початківці

 1. Закриті Зміни

 2. Натуральний Поворот

 3. Зворотній Поворот

 4. Натуральний Спін Поворот

 5. Недокручений Спін Поворот

 6. Віск

 7. Шасе з ПП

 8. Зміна Хезітейшн

 9. Зовнішня зміна (закінчена в ЗП)

 10. Прогресивне Шасе ВП

«Е» - клас

 1. Закритий Імпетус

 2. Зовнішня Зміна, закінчена в ПП

 3. Зворотнє Корте

 4. Віск Назад

 5. Основне Плетіння (ISTD)= Плетіння в ритмі Вальсу (Х.)

 6. Основне Плетіння, закінчене в ПП (ISTD)= Плетіння в ритмі Вальсу (Х.)
 1. Подвійний Зворотній Спін

 2. Лок Назад

«Д» - клас

 1. Зворотній Півот

 2. Плетіння з ПП (може закінчуватися в ПП)

 3. Закритий Телемарк

 4. Відкритий Телемарк

 5. Крос Хезітейшн

 6. Крило

 7. Закрите Крило

 8. Відкритий Імпетус

 9. Зовнішній Спін

 10. Недокручений Зовнішній Спін

 11. Поворотний Лок (може закінчуватися в ПП)

 12. Дрег Хезітейшн

 13. Перекручений Спін Поворот

 14. Поворотний Лок ВП

 15. Ховер Корте

 16. Фоловей Віск (після 1-3 Натурального Повороту)ї

 17. Відкритий Натуральний Поворот (прохідний) (Х., IDTA)

«С» - клас

 1. Лівий Віск

 2. Зворотній Фоловей і Сліп Півот

 3. Ховер Корте з додатковим тактом музики

 4. Контра Чек

 5. Натуральний Фолевей Півот (Х., IDTA)

^ МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС

Начинающие

 1. Закрытые Перемены

 2. Натуральный Поворот

 3. Обратный Поворот

 4. Натуральный Спин Поворот

 5. Недовернутый Спин Поворот

 6. Виск

 7. Шассе из ПП

 8. Перемена Хезитейшн

 9. Наружная Перемена (оконченная в ЗП)

 10. Прогрессивное Шассе ВП

«Е» - класс

 1. Закрытый Импетус

 2. Наружная перемена, законченная в ПП

 3. Обратное Корте

 4. Виск Назад

 5. Основное Плетение (ISTD)= Плетение в ритме Вальса (Х.)

 6. Основное Плетение, законченное в ПП (ISTD)= Плетение в ритме Вальса, законченное в ПП (Х.)

 7. Двойной Обратный Спин

 8. Лок Назад

«Д» – класс

 1. Обратный Пивот

 2. Плетение из ПП (может заканчиваться в ПП)

 3. Открытый Телемарк

 4. Открытый Телемарк

 5. Кросс Хезитейшн

 6. Крыло

 7. Закрытое Крыло

 8. Открытый Импетус

 9. Наружный Спин

 10. Недокрученный Наружный Спин

 11. Поворотный Лок (может заканчиваться в ПП)

 12. Дрэг Хезитейшн

 13. Перевернутый Спин Поворот

 14. Поворотный Лок ВП

 15. Ховер Корте

 16. Фоллэвей Виск (после 1-3 Натурального Поворота)

 17. Открытый Натуральный Поворот (проходящий) (Х., IDTA)

«C» - класс

 1. Левый Виск

 2. Обратный Фоллэвей и Слип Пивот

 3. Ховер Корте с дополнительным тактом музыки

 4. Контра Чек

 5. Натуральный Фоллэвей Пивот (Х., IDTA)

WALTZ

Beginners

 1. Closed Changes

 2. Natural Turn

 3. Reverse Turn

 4. Natural Spin Turn

 5. Underturned Spin Turn

 6. Whisk

 7. Chasse from PP

 8. Hesitation Change

 9. Outside Change (ended in CP)

 10. Progressive Change to R

«E» - class

 1. Closed Impetus

 2. Outside Change ended in PP
 1. Reverse Corte

 2. Back Whisk

 3. Basic Weave (ISTD)=Weave in Waltz time (H.,IDTA)

 4. Basic Weave ended in PP (ISTD)=Weave in Waltz time ended in PP (H.,IDTA)
 1. Double Reverse Spin

 2. Backward Lock

«D» - class

 1. Reverse Pivot

 2. Weave from PP (may be ended in PP)

 3. Closed Telemark

 4. Open Telemark

 5. Cross Hesitation

 6. Wing

 7. Closed Wing

 8. Open Imprtus

 9. Outside Spin

 10. Underturned Outside Spin
 1. Turning Lock (also ended in PP)

 2. Drag Hesitation

 3. Overturned Spin Turn

 4. Turning Lock to R

 5. Hover Corte

 6. Fallaway Whisk (after 1-3 Natural Turn)

 7. Open Natural Turn (passing) (H.,IDTA)


«C» - class

 1. Left Wisk

 2. Fallaway Reverse and Slip Pivot

 3. Hover Corte may danced using an extra bar of music

 4. Contra Check

 5. Fallaway Natural Turn (H.,IDTA)
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Ці універсальні правила (далі Правила) складені з урахуванням Правил idu. Вони приймаються за основу при проведенні змагань сгосту серед Ювеналів та iconПравила змагань київ 2012
Правила змагань складені на підставі правил змагань Міжнародної федерації асоційованих стилів боротьби fila та всесвітнього комітету...
Ці універсальні правила (далі Правила) складені з урахуванням Правил idu. Вони приймаються за основу при проведенні змагань сгосту серед Ювеналів та iconПравила проведення фотоконкурсу «Unite all originals»
Будь ласка, прочитайте ці Правила (далі Правила) уважно. Вони містять важливу інформацію. Беручи участь у фотоконкурсі кожен учасник...
Ці універсальні правила (далі Правила) складені з урахуванням Правил idu. Вони приймаються за основу при проведенні змагань сгосту серед Ювеналів та iconПравила змагань затверджено Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України Київ 2011
Правила змагань підготовлені відповідно до рішення Федерації фехтування України від 07. 2011 р. В основу нової редакції покладені...
Ці універсальні правила (далі Правила) складені з урахуванням Правил idu. Вони приймаються за основу при проведенні змагань сгосту серед Ювеналів та iconПравила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу
До Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту (далі Козятинське мвпузт) приймаються громадяни...
Ці універсальні правила (далі Правила) складені з урахуванням Правил idu. Вони приймаються за основу при проведенні змагань сгосту серед Ювеналів та iconМіністерство палива та енергетики україни
Затвердити Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі Правила), що додаються
Ці універсальні правила (далі Правила) складені з урахуванням Правил idu. Вони приймаються за основу при проведенні змагань сгосту серед Ювеналів та icon«Смуга перешкод»
Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту 24. 04. 2008 р. (далі Правила змагань) та Настанов з проведення змагань з...
Ці універсальні правила (далі Правила) складені з урахуванням Правил idu. Вони приймаються за основу при проведенні змагань сгосту серед Ювеналів та iconДисциплінарні правила
...
Ці універсальні правила (далі Правила) складені з урахуванням Правил idu. Вони приймаються за основу при проведенні змагань сгосту серед Ювеналів та iconГоловний державний санітарний лікар україни
Санітарно-екологічні правила та норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом”
Ці універсальні правила (далі Правила) складені з урахуванням Правил idu. Вони приймаються за основу при проведенні змагань сгосту серед Ювеналів та iconП'яте видання правил підготовлено на основі правил змагань по армійському...
П'яте видання правил підготовлено на основі правил змагань по армійському рукопашного бою1995 року,доповнень І змін1997, 2003 І 2010...
Ці універсальні правила (далі Правила) складені з урахуванням Правил idu. Вони приймаються за основу при проведенні змагань сгосту серед Ювеналів та iconПравил а
Донецького національного технічного університету складені відповідно до Закону України "Про бібліотеку І бібліотечну справу" з урахуванням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка