Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
НазваМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Сторінка4/5
Дата конвертації21.06.2013
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5

Додаткова:


 1. Nalivayko L.R. Performance problems of the Ukrainian state in social sphere / L. R. Nalivayko // European Journal Of Natural History (London). — 2006. — № 5. — Р. 85-86.

 2. Авакьян С.А. Государственно-правовая ответственность / С.А. Авакьян // Советское государство и право. — 1975. — № 10. — С. 16-25.

 3. Авдеенкова М.П. Конституционно-правовые санкции и конституционно-правовая ответственность / М.П. Авдеенкова // Государство и право. — 2005. — № 7. — С. 85-89.

 4. Авер’янов В.Б. “Подвійний” центр виконавчої влади: особливості взаємовідносин глави держави і уряду в Україні / В.Б. Авер’янов // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2010. — № 4-5. — С. 21-32.

 5. Авер’янов В.Б. Закон про Кабінет Міністрів України у світлі Конституції України / В.Б. Авер’янов // Часопис Київського університету права. — 2007. — № 2. — С. 3-8.

 6. Авер’янов В. Державне управління та виконавча влада: зміст і співвідношення / В.Авер’янов // Вісник Державної служби України. — 2004. — № 1. — С. 13-16.

 7. Авер’янов В. Законодавче регулювання державної служби у світлі завдань упередження та протидії корупції в України / В. Авер’янов, О. Андрійко // Право України. — 2008. — № 5. — С. 29-36.

 8. Авер’янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції / В. Авер’янов // Право України. — 2006. — № 5. — С. 11-17.

 9. Авер’янов В. Організація виконавчої влади потребує реформування / В. Авер’янов, В. Дерець, А. Пухтецька // Право України. — 2009. — № 12. — С. 39-46.

 10. Авер’янов В. Організація виконавчої влади: необхідність усунення внутрішніх суперечностей / В. Авер’янов // Право України. — 2009. — № 5. — С. 30-34.

 11. Авер’янов В. Потрібні нові концептуальні засади створення проекту Кодексу України про адміністративні проступки / В. Авер’янов, Д. Лук’янець, Н. Хорощак // Право України. — 2004. — № 11. — С. 11-15.

 12. Авер’янов В. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка / В. Авер’янов // Право України. — 2004. — № 10. — С. 25-30.

 13. Авер’янов В. Президент і уряд: новий розподіл повноважень / В. Авер’янов // Юридична Україна. — 2003. — № 6. — С. 19-24.

 14. Авер’янов В. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практика реалізації / В. Авер’янов // Право України. — 2010. — № 3. — С. 72-74.

 15. Авер’янов В. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практика реалізації / В. Авер’янов // Право України. — 2010. — № 3. — С. 72-75.

 16. Авер’янов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі / В. Авер’янов // Право України. — 2011. — № 4. — С. 10-16.

 17. Авер’янов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі / В. Авер’янов // Право України. — 2005. — № 4. — С. 10-16.

 18. Авер’янов В. Центральні органи виконавчої влади України: концептуальний підхід до класифікації в контексті адміністративної реформи в Україні / В. Авер’янов // Вісник Академії правових наук України. — 1999. — № 1. — С. 42-50.

 19. Аврамова О. Право народу на протест / О. Аврамова // Юридична Україна. — 2010. — №12 (96). — С. 11-16.

 20. Аврамова О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми / О. Аврамова, О. Жидкова // Право України. — 2010. — № 2. — С. 101-104.

 21. Аврутин Ю. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России: теория, история, перспективы / Ю. Аврутин. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. — 501 с.

 22. Агапанов А. Ответственность региональной власти / А. Агапанов // Власть. — 2000. — № 4. — С. 12-16.

 23. Агафонов С. Історичний розвиток інституту глави держави в Україні / С. Агафонов // Право України. — 2001. — № 7. — С. 102-104.

 24. Агафонов С. Правовий статус Президента України / С. Агафонов // Право України. — 2000. — № 9. — С. 24-26.

 25. Агафонов С. Проблеми регулювання принципів правової держави в Україні та шляхи їх вирішення / С. Агафонов // Юридичний журнал. — 2006. — № 1. — С. 71-73.

 26. Азаров В. Феномен судебного контроля: заметки на полях трех диссертаций / В. Азаров // Юридическое образование и наука. — 2006. — № 1. — С. 43-47.

 27. Акуленко В. Народ для виборів влади чи вибори влади для народу / В. Акуленко // Нова політика. — 1998. — № 1. — С. 14-19.

 28. Алексєєв В.М. Власність територіальних громад в Україні: шляхи розвитку : монографія / В. М. Алексєєв. — Чернівці : Технодрук, 2007. — 335 с.

 29. Альонкін О. Правове забезпечення економічних гарантій права людини на свободу світогляду і віросповідання / О. Альонкін // Право України. — 2010. — № 1. — С. 92-95.

 30. Андрейцев В. Екологічний ризик в системі правовідносин екологічної безпеки: проблеми практичної теорії / В. Андрейцев // Право України. — 1999. — № 1. — С. 62-69.

 31. Андрейцев В. Право громадян на екологічну безпеку: превентивні гарантії реалізації та захисту / В. Андрейцев // Право України. — 2001. — № 12. — С. 15-20.

 32. Андрейцев В. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення / В. Андрейцев // Право України. — 2001. — № 4. — С. 9-12.

 33. Андрейцев В. Право екологічної безпеки: проблеми формування об’єктного складу / В. Андрейцев // Право України. — 2001. — № 10. — С. 9-12.

 34. Андрєєвський В.В. Зовнішня і внутрішня організація адвокатури / В. В. Андрєєвський // Часопис Київського університету права. — 2007. — № 2. — С. 130-135.

 35. Андріанов К. До питання про юрисдикцію Європейського суду з прав людини / К. Андріанов // Право України. — 2000. — № 8. — С. 46-47.

 36. Анісімова М. Право на свободу та особисту недоторканність: відповідність українського законодавства євростандартам / М. Анісімова // Право України. — 1999. — № 2. — С. 26-29.

 37. Анохина Л. Понятие субъектов административной юрисдикции Украины / Л. Анохина // Вісник Університету внутрішніх справ. — Харків. — 1999. — № 7. — ч. 3. — С. 58-63.

 38. Анохіна І. Поняття та правовий статус органів державного регулювання суб’єктів природних монополій / І. Анохіна // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 8. — С. 32-35.

 39. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) / М. Антонович // Право України. — 1999. — № 6. — С. 73-74.

 40. Антонович М. Конвенція про захист прав людини і основних свобод у судах Європейських держав та перспективи її застосування в Україні / М. Антонович // Право України. — 2000. — № 8. — С. 42-46.

 41. Антонович М. Міжнародна система захисту прав людини: крізь призму України / М. Антонович // Право України. — 2007. — № 3. — С. 37-41.

 42. Апанасенко Г. Чи можна управляти здоров’ям? / Г. Апанасенко // Дзеркало тижня. — 2005. — № 12. — С. 15.

 43. Апаров А. Дослідження предмета адміністративно-процесуального права / А. Апаров // Право України. – 2012. – № 9. – С. 334-339.

 44. Апаров А. Система адміністративно-процесуального права / А. Апаров // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 11. – С. 89-92.

 45. Армаш Н.О. Загальна характеристика відповідальності сільського, селищного та міського голів / Н. О. Армаш // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2004. — № 7. — С. 7-16.

 46. Артеменко Л. Применение налоговыми органами административных взысканий / Л. Артеменко // Вестник Днепропетровского Университета. — 1996. — № 3. — С. 210.

 47. Артеменко О. Вільні економічні зони: чорна діра чи маяк для інвестора / О. Артеменко // Дзеркало тижня. — 2005. — № 10. — С. 9.

 48. Афанасьєв К. Сучасний формат адміністративних відносин / К. Афанасьєв // Право України. — 2008. — № 11. — С. 20-26.

 49. Баб’як А. Місце адміністративних процедур в адміністративному процесі / А. Баб’як // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2006. — Вип. 1. — С. 156-164.

 50. Бабак А. Удосконалення системи державного регулювання тарифів на ринках комунальних послуг // Конкуренція. — 2006. — № 1. — С. 27-34.

 51. Баєва Л.В. Рішення місцевих рад як джерела адміністративного права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юр. наук : [спец.] 12.00.07 - адмін. право і процес; фін. право; інформ. право / Баєва Лілія Вікторівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

 52. Бакалінська О. Захист економічної конкуренції: окремі питання правового регулювання / О. Бакалінська // Юридичний журнал. — 2003. — № 11. — С. 45-50.

 53. Баклан О. Про звернення громадян: деякі питання правотворчості та правозастосування / О. Баклан // Право України, 2007. – № 3. – С. 89-93.

 54. Банчук О. Концепція Кодексу України про адміністративні проступки стала предметом обговорення / О. Банчук // Право України. — 2006. — № 7. — С. 142-145.

 55. Барчук В. Роль і місце Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в юридичному механізмі закріплення прав людини / В. Барчук // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 10. — С. 134-137.

 56. Баршиц И. Ответственность власти / И. Баршиц // Власть. — 2000. — № 1. — С. 8-16.

 57. Батанов О.В. Акти місцевого самоврядування як джерела конституційного права України: поняття та правова природа / О.В. Батанов // Часопис Київського університету права. — 2007. — № 1. — С. 52-59.

 58. Батанов О.В. Місцеве самоврядування в політичній системі України: історія, проблеми, перспективи / О.В. Батанов // Часопис Київського інституту права. — 2004. — № 1. — С. 34-43.

 59. Бахрах Д. Административное судопроизводство и административная юстиция / Д. Бахрах // Современное право. — 2005. — № 5. — С. 38-41.

 60. Бахрах Д. Важные вопросы науки административного права / Д. Бахрах // Государство и право. — 1993. — № 2. — С. 37-45.

 61. Бахрах Д. О предмете административного права России / Д. Бахрах // Государство и право. — 2003. — № 10. — С. 31-38.

 62. Башимов М. Институт омбудсмена в странах СНГ и Балтии / М. Башимов // Государство и право. — 2004. — № 5. — С. 63-73.

 63. Беззубов Д.О. Державно-службові відносини у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави // Д.О. Беззубов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 11. – С. 50.

 64. Бельский К. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура / К. Бельский // Государство и право. — 1999. — № 12. — С. 12-20.

 65. Бельский К. К вопросу о предмете административного права / К. Бельский // Государство и право. — 1997. — № 11. — С. 14-21.

 66. Бендик Л. Пропозиції щодо регулювання управлінських послуг з організації міських перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування / Л. Бендик // Юридична Україна. — 2011. — № 3. — С. 24-29.

 67. Бервено С. Організаційна структура Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України / С. Бервено // Юридична Україна. — 2006. — № 11. — С. 20-22.

 68. Бережний А. Визначення об’єкта адміністративних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин / А. Бережний // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. — 2003. — № 1. — С. 21-31.

 69. Бережной А. Выдворение за пределы Украины как вид административного принуждения / А. Бережной // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. — 2002. — № 1. — С. 85-89.

 70. Бережной А. Проблемы административно-правовой борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / А. Бережной // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. — Спец. випуск. — Ч. 3. — 1999. — С. 35-40.

 71. Березкін А. Нагляд за виконанням законодавства про відповідальність за адміністративні правопорушення / А. Березкін // Право України. — 1991. — № 12. — С. 3.

 72. Бєлєвська О. Особливості адміністративної відповідальності іноземців в Україні / О. Бєлєвська // Право України. — 2008. — № 9. — С. 46-50.

 73. Бєлкін Л. Проблеми застосування/незастосування в адміністративному судочинстві законів, визнаних неконституційними / Л. Бєлкін // Право України. – 2012. – № 8. – С. 348-355.

 74. Бідей О. Проблеми популяризації адміністративної юстиції як головного інструмента захисту прав і свобод особистості / О. Бідей // Право України. — 2008. — № 5. — С. 37-39.

 75. Білий П. Адміністративна відповідальність посадових осіб / П. Білий // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — Одеса. — 2002. — № 1. — С. 31-35.

 76. Білий П. Принципи адміністративного провадження як законотворчий процес в Україні / П. Білий // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2000. — № 4. — С. 21-24.

 77. Благодарний А. Окремі питання профілактики адміністративних правопорушень / А. Благодарний // Юридична Україна. — 2006. — № 1. — С. 14-17.

 78. Бондар С.О. Адміністративно-правове забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Бондар Сергій Олександрович ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя : [КПУ], 2010. – 20 с.

 79. Борисенко Н. Способи здійснення міліцією громадської безпеки нагляду за дотриманням іноземцями та особоми без громадянства правил перебування в Україні / Н. Борисенко // Право і суспільство. — 2009. — № 4. — С. 33-37.

 80. Борко А.Л. Організаційно-правове забезпечення діяльності адміністративних судів України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юрид. наук : 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Борко Андрій Леонідович ; Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України. – К. : [ДКС центр], 2009. – 20 с.

 81. Борко А.В. Щодо компетенції адміністративних судів України / А.В.Борко // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Одеська національна юридична академія : ТОВ "Митна газета". - 2007. - № 5. - C. 68-72.

 82. Бородін І. Адміністративно-процесуальні норми-основа адміністративно-юрисдикційного процесу / І. Бородін // Право України. — 2006. — № 3. — С. 86-90.

 83. Бортняк Д. Сутність, мета та види заходів провадження у справах про адміністративні правопорушення / Д. Бортняк // Підприємництво, господарство і право, 2010. – № 1. – С. 42-44.

 84. Бортняк Д. Характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення в умовах реформування адміністративного права / Д. Бортняк // Підприємництво, господарство і право, 2009. – № 10. – С. 179-189.

 85. Бублик Г. Правове регулювання делегування повноважень місцевих органів влади за законодавством України / Г. Бублик // Юридична Україна. — 2011. — № 8. — С. 28-31.

 86. Будько З.М. Основні напрями вдосконалення інституту строків звернення до адміністративного суду / З. М. Будько // Держава та регіони. Серія: Право., 2011. – № 1. – С. 15-19.

 87. Бурлака О. Види державних атестацій та їх особливості / О. Бурлака // Юридична Україна. — 2006. — № 3. — С. 34-39.

 88. Буткевич С. Національний банк України як суб’єкт державного фінансового моніторингу / С. Буткевич // Юридична Україна. — 2010. — № 3. — С. 52-57.

 89. Василенко С. Питання антикорупційної діяльності у сфері державної служби / С. Василенко // Вісник Державної служби України. — 2004. — № 3. — С. 44-46.

 90. Вац В. Адміністративно-правові засади управління за результатами діяльності в системі державних органів України / В. Вац // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 12. – С. 124-127.

 91. Ващенко Ю. Державне управління у сфері енергетичної ефективності будівель: вимоги законодавства Європейського Союзу / Ю. Ващенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2009. — № 7. — С. 83-90.

 92. Введенська В. Адміністративно-правове регулювання застосування європротоколу в Україні / В. Введенська // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 50-52.
1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
«Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративне право» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Теорія держави І права» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Наливайко Л. Р., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Чабаненко М. М., завідувач кафедри...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” / Укладач: канд педагогічних наук, доцент кафедри Маркіна...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка