Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають правові наслідки, І реалізується виключно конституційними органами (судами) в межах закону та спеціальних (судових) процедур
Скачати 380.78 Kb.
НазваСудова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають правові наслідки, І реалізується виключно конституційними органами (судами) в межах закону та спеціальних (судових) процедур
Сторінка1/4
Дата конвертації05.07.2013
Розмір380.78 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4 1. Серед перелічених оберіть, будь-ласка, визначення судової влади, яке найбільш точно характеризує цю гілку державної влади:

  1. судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають правові наслідки, і реалізується виключно конституційними органами (судами) в межах закону та спеціальних (судових) процедур;
 1. До форм реалізації судової влади належать:

  1. конституційне, цивільне, господарське, адміністративне та кримінальне судочинство;
 1. Основною функцією судової влади є:

  1. вирішення юридично значущих справ, що мають правові наслідки.
 1. Принципи судової влади слід визначити як:

  1. норми найбільш загального характеру, що визначають місце судової влади в системі єдиної державної влади, побудову її основних інститутів і процедуру розгляду справ судами;
 1. Система принципів судової влади складається із:

  1. інституціональних, функціональних і організаційних принципів.


6. Із запропонованих оберіть принципи, які належать до організаційних принципів судової влади:

2) інстанційність;
7. До принципів судочинства Основний Закон України відносить:

^ 2)забезпечення обвинуваченому права на захист;
8 Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за принципами:

1)територіальності і спеціалізації;
9 Юрисдикція судів України визначається так:

^ 2) юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі;
10 Систему судів України складають:

4 місцеві суди, апеляційні суди, Апеляційний суд України, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України.
11 Відповідно до Конституції України в системі судів загальної юрисдикції діють такі спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій:

^ 3)господарські, адміністративні та інші суди, визначені як спеціалізовані суди;
12 Суди загальної юрисдикції утворюються та ліквідується у такому прядку:

^ 2)Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженого з Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду;
13 Відповідно до Конституції України передбачено такі форми участі народу у відправленні правосуддя в Україні:

^ 3)суд присяжних і народні засідателі.
14 Місцевими судами відповідно до Закону «Про судоустрій України» є:

1)районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів;
15 Функції першої інстанції в підсистемі спеціалізованих адміністративних судів відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України виконують:

^ 2)місцеві загальні, окружні адміністративні суди, Вищий адміністративний суд України;
16. еляційними загальними судами за Законом «Про судоустрій України» є:

1)апеляційні суди області, апеляційні суди м. Києва і Севастополя, Апеляційний Суд АРК, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил України і Апеляційний суд України;
17 До повноважень апеляційних судів належить:


 1. надання методичної допомоги у застосуванні законодавства місцевим судам;


18 Засідання президії апеляційного суду проводяться:

 1. не рідше 1 разу на місяць;


19. Президія апеляційного суду виконує такі повноваження:

 1. розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики;


20. До повноважень вищого спеціалізованого суду належить:

 1. розгляд у касаційному порядку справ, віднесених до юрисдикції цих судів процесуальним законодавством;


21. Верховний Суд України здійснює такі повноваження:

 1. переглядає справи у касаційному порядку у випадках, встановлених законом;


22. Голова Верховного Суду України обирається:

 1. Пленумом Верховного Суду України строком на 5 років.


23. У складі Верховного Суду України діють:

 1. Судові палати у цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справах і Військова судова колегія;


24. Пленум Верховного Суду України здійснює такі повноваження:

  1. дає роз’яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, у разі необхідності визнає нечинними відповідні роз’яснення вищих спеціалізованих судів;

25. Підставами для ліквідації чи утворення судів є:

^ 1) зміна адміністративно-територіального устрою;
26. Кількість суддів у судах визначається:

1) Президентом України за поданням Голови Державної судової адміністрації України, погодженим з головою Верховного Суду України або головою вищого спеціалізованого суду;
27. Судді загальних судів призначається на адміністративні посади Президентом України за поданням:

2) Голови Верховного Суду України;
28. Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах:

2) верховенства права;
29. Конституційний Суд України дає висновок у справі з питань:

2) про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України;
30. На посаду судді судів загальної юрисдикції може бути рекомендований для призначення:

^ 3) громадянин України не молодший 25-ти років, стаж роботи в галузі права не менше 3-х років;
31. Суддями Верховного Суду України можуть бути громадяни України, які :

^ 1) мають стаж роботи у галузі права не менше 10-ти років, у тому числі не менше 5-ти років на посаді судді;
32. На зайняття посади судді Верховного Суду України можуть бути рекомендовані громадяни України, які :

^ 2) на момент обрання на посаду судді досягли віку 35-ти років, мають стаж роботи у галузі права не менше 10-ти років;
33. Займати посаду судді Конституційного Суду України має право громадянин України, який проживає на території України останні:

3) 20 років;
34. Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення:

^ 3) досяг віку 40 років і має стаж роботи за фахом не менше 10-ти років;
35. Суб’єктами звернення до Верховної Ради України з питань обрання на посаду судді безстроково є:

1) голова вищого спеціалізованого суду;
36. Таємним голосуванням призначають суддів Конституційного Суду України:

3) з’їзд суддів України і Верховна Рада України;
37. До органів, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо суддів відносяться:

1) Вища рада юстиції;
38. Перелік органів дисциплінарного провадження щодо суддів міститься у статтях:

2) Закону України „Про судоустрій України”;
39. На зайняття посади судді в апеляційному суді може претендувати громадянин України, який:

^ 3) на день обрання на посаду судді досяг 30-ти років і має стаж роботи на посаді судді не менше 3-х років;
40. Кандидати на посаду суддів в суді загальної юрисдикції, які претендують на зайняття посади судді вперше, призначаються:

2) Президентом України;
41. Суддів Конституційного Суду України на посаду призначають:

1) Президент України, Верховна Рада України, з’їзд суддів України;
42. Не є підставою для звільнення судді з посади:

3) хвороба судді, що не перешкоджає подальшому виконанню обов’язків судді;
43. Основні положення щодо соціального і правового захисту суддів закріплені:

2) Законом України„Про статус суддів”;
44. Суддям забороняється займатися:

2) профспілковою діяльністю;
45. Громадянин України К., віком 27 років, який проживає в Україні останні 10 років, має вищу юридичну освіту і володіє державною мовою, звернувся до територіального управління Держаної судової адміністрації щодо рекомендації його для призначення професійним суддею, але йому було відмовлено. Підставою відмови стало те, що він:

^ 2) працює в галузі права менше 3-х років;
46. Громадянин О. не склав кваліфікаційного іспиту для призначення його на посаду судді. Кваліфікаційна комісія повідомила, що він може бути допущений до складання іспиту повторно не раніше як через 2 роки, що суперечить законодавству, в якому зазначено, що особа може бути допущена до складання іспиту повторно не раніше як через:

3) 1 рік;

47. Громадянин М. був включен до списку народних засідателів. У заяві на ім’я голови суду він повідомив, що на час розгляду справи у суді йому виповниться 60 років і він не зможе належним чином виконувати свої обов’язки. Голова суду відмовив в задоволенні прохання, вказавши, що однією з підстав для звільнення за власним проханням є:

^ 1) вік 65 років;

48. Рада суддів України притягла до дисциплінарної відповідальності суддю А. районного суду міста N. Суддя звернувся до Вищої ради юстиції зі скаргою на рішення ради суддів України на підставі того, що:

^ 2) рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді винесене неналежним органом ;
49. Голова апеляційного суду в місті N. звернувся до Верховної Ради України з поданням про обрання громадянина Р. на посаду судді безстроково. Верховна Рада України відхилила подання, вказавши, що звертатися з таким питанням може:

^ 2) Голова Верховного Суду України;
50. Присяжним може бути громадянин України, який досяг:

2) 30-ти річного віку;
51. Президент України призначив на посаду суддів Конституційного Суду України 9 громадян України, які досягли 40 річного віку. Які положення законодавства були порушені?:

1) Президент України може призначати лише 6 суддів Конституційного Суду України;
52. Народним засідателем може бути громадянин України, який досяг:

2) 25-ти річного віку;
53. Списки народних засідателів затверджуються на строк:

3) 4 роки;
54. Народні засідателі залучаються до здійснення правосуддя в порядку черговості не більше:

1) 1 місяця на рік;
55. Народні засідателі і присяжні підзвітні:

4) нікому не підзвітні.
56. Судді не можуть бути притягнутими до адміністративної відповідальності, що накладається в судовому порядку без згоди:

3) органа, який призначив чи обрав суддю на посаду;
57. Суддя не може бути затриманий чи заарештований до постанови обвинувального вироку без згоди:

4) Верховної Ради України.
58. Народні засідателі приймають участь у розгляді справи:

2) по першій інстанції;
59. 12 червня Громадянин О. був запрошений по телефону секретарем суду взяти участь в якості присяжного у судовому засіданні, яке відбудеться 19 червня. Директор заводу, на якому гр. О. працює, відмовився звільнити гр. О. від тимчасового виконання його обов’язків. Як слід оцінити дії директора заводу:

^ 4) директор поступив вірно, оскільки особа була запрошена до участі у судовому засіданні у порядку і в строки, які не відповідають вимогам законодавства.
60. Державна судова адміністрація здійснює:

1) організаційне забезпечення діяльності судів;
61. Найвищим органом суддівського самоврядування є:

2) з’їзд суддів України;
62. З’їзд суддів скликається:

1) 1 раз на три роки;
63. У період між з’їздами суддів, який орган є вищим органом суддівського самоврядування:

1) Рада суддів України;
64. Перед ким звітує Голова Державної судової адміністрації:

3) Радою суддів України;
65. Начальник територіального управління Державної судової адміністрації призначається на посаду і звільняється:

3) Головою Державної судової адміністрації;

66. Кваліфікаційні комісії суддів загальної юрисдикції здійснюють свою діяльність у:

1) у центрах апеляційних округів;
67. Термін повноважень кваліфікаційних комісій суддів становить:

1) 3 роки;
68. Скільки кваліфікаційних класів судді:

1) шість;
69. Дисциплінарне провадження щодо суддів місцевих суддів здійснюють:

1) окружні кваліфікаційні комісії суддів;
70. Дисциплінарне провадження щодо суддів апеляційних суддів здійснюють:

1) Вища кваліфікаційна комісія;
71. Дисциплінарне провадження щодо суддів вищих спеціалізованих судів і суддів Верховного Суду України здійснюють:

1) Вища рада юстиції;
72. Координує роботу Вищої ради юстиції:

1) Голова Вищої ради юстиції;
73. Строк повноважень членів Вищої ради юстиції:

2) шість років;
74. Конституційний склад Вищої ради юстиції:

2) 20 членів;

МОДУЛЬ ІІ «Система правоохоронних органів України».
75. Як має поступити прокурор району у випадку виявлення порушення трудової чи службової дисципліни підпорядкованим працівником?

1) накласти дисциплінарне стягнення у вигляді догани;

2) накласти дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани;

суворої догани;

3) накласти дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення;

^ 4) провести службове розслідування і подати рапорт на ім’я прокурора області або прирівняного до нього прокурора.
76. Як має поступити прокурор області у випадку, якщо його думка не збігається з рішенням, яке прийняла колегія обласної прокуратури?

1) погодитися з рішенням колегії;

2) провести своє рішення до виконання підпорядкованими органами прокуратури;

^ 3) провести своє рішення до виконання підпорядкованими органами прокуратури і повідомити про це Генерального прокурора України;

4) не приймати ніякого рішення.
77. На якому із нижче наведених принципів діє прокуратура України?

1) принципі партійності;

2) принципі незалежності;

3) по національному принципу.
78. Яка прокуратура не входить до системи органів прокуратури України?

1) міжрайонна прокуратура;

2) районна прокуратура;

3) обласна прокуратура;

^ 4) міжобласна прокуратура.
79. Хто визначає структуру Генеральної прокуратури України?

1) Генеральний прокурор України;

2) Верховна Рада України;

3) Президент України;

4) Кабінет Міністрів України.
80. На якій мові ведеться діловодство в органах прокуратури?

1) На тій, на якій визначить відповідний прокурор;

2) на тій, на якій визначить Генеральний прокурор України;

^ 3) на державній мові;

4) на мові більшості населення, яке проживає на теріторії, на яку поширюється компетенція відповідної прокуратури.
81. На який строк призначається Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори?

1) На один рік;

2) на сім років;

^ 3) на п’ять років;

4) довічно.
82. Хто має право присвоювати класні чини працівникам районних та прирівняних до них прокуратур?

1) відповідний прокурор району чи прирівняний до нього прокурор;

2) прокурор області;
  1   2   3   4

Схожі:

Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають правові наслідки, І реалізується виключно конституційними органами (судами) в межах закону та спеціальних (судових) процедур icon§ Загальна характеристика судової системи
Вона показує, через які структурні утворення реалізується судова влада. Саме тому ст. 124 Конституції, з якої починається розділ...
Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають правові наслідки, І реалізується виключно конституційними органами (судами) в межах закону та спеціальних (судових) процедур icon№1: Судова влада в Україні
Серед трьох складових гілок державної влади в Україні особливе місце посідає судова
Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають правові наслідки, І реалізується виключно конституційними органами (судами) в межах закону та спеціальних (судових) процедур iconЗаконних інтересів людини І громадянина, прав та законних
Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними...
Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають правові наслідки, І реалізується виключно конституційними органами (судами) в межах закону та спеціальних (судових) процедур iconМетодичні вказівки по вивченню курсу організація судових та правоохоронних органів України
Судові та правоохоронні органи в Україні займають особливе місце в системі органів держави. Вони пов'язані з вищими та місцевими...
Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають правові наслідки, І реалізується виключно конституційними органами (судами) в межах закону та спеціальних (судових) процедур iconВ сучасній науці під формою держави розуміють сукупність її основних...
Під формою правління розуміють організацію верховної державної влади, особливо вищих І центральних її органів, структуру, компетенцію,...
Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають правові наслідки, І реалізується виключно конституційними органами (судами) в межах закону та спеціальних (судових) процедур iconЗагальні положення
Клуб діє в межах адміністративної території Ново каховського міськвиконкому. Після реєстрації місцевими органами влади клуб набуває...
Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають правові наслідки, І реалізується виключно конституційними органами (судами) в межах закону та спеціальних (судових) процедур iconЗакон України від 07. 07. 2010 р. «Про судоустрій та статус суддів»
Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Метою функціонального поділу державної влади на законодавчу,...
Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають правові наслідки, І реалізується виключно конституційними органами (судами) в межах закону та спеціальних (судових) процедур icon2. програма навчальної дисципліни “цивільний процес”
Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ, оволодіння навичками правильного...
Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають правові наслідки, І реалізується виключно конституційними органами (судами) в межах закону та спеціальних (судових) процедур icon1. Поняття цивільної юрисдикції Відповідно до Конституції України...
Відповідно до Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини,...
Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають правові наслідки, І реалізується виключно конституційними органами (судами) в межах закону та спеціальних (судових) процедур iconМетодичні рекомендації щодо проведення перевірок додержання законів...
Головне управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка