Пам’ятка студенту при виконанні розділу дипломного проекту (роботи)
Скачати 81.28 Kb.
НазваПам’ятка студенту при виконанні розділу дипломного проекту (роботи)
Дата конвертації03.07.2013
Розмір81.28 Kb.
ТипДиплом
skaz.com.ua > Право > Диплом
Пам’ятка студенту при виконанні розділу дипломного проекту (роботи)

«ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ»

Зміст розділу повинен відповідати темі дипломного проекту (роботи). Для контролю такої відповідності рекомендується стисло (1-2 строки) анотувати загальний зміст розробки.

Наприклад: В дипломному проекті розглядається……
Розділ складається з шести підрозділів: 1. Аналіз потенційних небезпек, 2. Заходи по забезпеченню безпеки, 3. Заходи по забезпеченню виробничої санітарії та гігієни праці, 4. Заходи з пожежної безпеки, 5. Заходи по забезпеченню безпеки у надзвичайних ситуаціях, 6. Висновки по розділу «Охорона праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях».

1. Аналіз потенційних небезпек

У першому підрозділі необхідно зробити аналіз можливих небезпек на робочому місці, в робочій зоні та у виробничому середовищі відповідно виду робіт, що розглядаються в проекті.

Слід пам’ятати: Аналіз потенційних небезпек складається з визначення потенційно небезпечного або шкідливого виробничого фактору, пошуку причин його появи та з’ясування можливих наслідків його прояву на людину. Виробничий фактор, сам по собі, не є загрозою для життя та здоров’я людини, а прояв небезпеки пов’язаний з порушенням правил з охорони праці при виконанні дій, де присутній відповідний виробничий фактор.

Наприклад: Ураження електричним струмом, внаслідок порушень правил електробезпеки, несправності електрообладнання, що може призвести до електричних травм або летального наслідку.

Незадовільні параметри повітряного середовища у виробничих приміщеннях, що пов’язано з неефективною роботою або відсутністю систем опалювання, повітряобміну та може призвести до захворювань загального характеру.

Виклад змісту підрозділу слід виконувати єдиним переліком у такій послідовності:

 • Потенційні небезпеки, що пов’язані з впливом виробничих факторів фізичного характеру;

 • Потенційні небезпеки, що пов’язані з впливом виробничих факторів хімічного та біологічного характеру;

 • Потенційні небезпеки, що пов’язані з впливом виробничих факторів психофізіологічного характеру;

 • Потенційні небезпеки, що пов’язані з впливом виробничих факторів санітарно-гігієнічного характеру;

 • Потенційні небезпеки, що пов’язані з впливом виробничих факторів, що пов’язані з порушенням пожежної безпеки;

 • Потенційні небезпеки, що пов’язані з впливом виробничих факторів, що пов’язані з хибними діями персоналу в умовах певної надзвичайної ситуації, або з незадовільною організацією рятувальних та відновлювальних робіт на виробництві.

До потенційних небезпек, що пов’язані з негативним впливом виробничих факторів фізичного, хімічного, біологічного характеру можна віднести:

  1. Механічні травми.

  2. Ураження електричним струмом.

  3. Отруєння парами шкідливих речовин.

  4. Тощо.

До потенційних небезпек, що пов’язані з негативним впливом виробничих факторів психофізіологічного характеру можна віднести:

1. Підвищенні напруженість та інтенсивність трудових процесів.

2. Негативний вплив специфіки роботи на кістково-м’язовий людини.

3. Тощо

До потенційних небезпек, що пов’язані з негативним впливом виробничих факторів санітарно-гігієнічного характеру можна віднести:

 1. Незадовільні параметри повітряного середовища

 2. Вплив пилу, концентрація якого перевищує ГДК

 3. Рівень шуму, що перевищує припустимі значення

 4. тощо

До потенційних небезпек, що пов’язані з порушенням правил пожежної безпеки можна віднести:

 1. Порушення правил пожежної безпеки

 2. Коротке замикання

 3. тощо

До потенційних небезпек, що пов’язані з хибними діями персоналу в умовах певної надзвичайної ситуації можна віднести:

 1. Незадовільна якість навчання;

 2. Відсутність ефективного управління

 3. тощо

Прийнятний обсяг підрозділу повинен містити 11-13 пунктів.
^ 2. Заходи по забезпеченню безпеки

На основі аналізу потенційних небезпек обираються найбільш ефективні заходи, що спрямовані на виключення або мінімізацію негативного впливу визначених потенційно небезпечних та шкідливих факторів виробничого процесу.

Розробка та викладення попереджувальних заходів повинна виконуватись у такій послідовності, як був виконаний аналіз потенційних небезпек.

При роботі над підрозділом слід висвітлювати заходи як організаційного, так і технологічного характеру.

^ Наприклад: Для виключення ураження електричним струмом в проекті передбачені:

Організаційні заходи: проведення навчання з правил електробезпеки, перевірка знань та атестація персоналу на четверту або третю групу з електробезпеки, згідно НПАОП 0.00.-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»., ДНАОП 1.1.10 -1.01-2000 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».

Технічні заходи: Використання захисного заземлення та занулення згідно ПУЕ-2009 «Правила улаштування електроустановок», Устрій захисного відключення електроустановок при аварійній ситуації згідно ГОСТ 12.4.155-85 ССБТ «Устройство защитного отключения. Классификация. Общие технические требования».

Слід пам’ятати: Будь-які розроблені заходи обов’язково повинні підтверджуватись посиланням на нормативно-правові акти з охорони праці (ГОСТ, ДСТУ, ДНАОП, НПАОП, СНіП, інші). З наведенням шифру та назви документу.

При розробці заходів рекомендовано приділити увагу наступним підходам до підвищення безпеки:

 • використанню методів забезпечення активної та пасивної безпеки, притаманних певній галузі;

 • забезпечення безпеки при завантажувально-розвантажувальних роботах;

 • використання індивідуальних та групових засобів захисту;

 • підвищення ергономічності робочого місця та виробничого середовища;

 • тощо

^ 3.Заходи по забезпеченню виробничої санітарії та гігієни праці

Слід пам’ятати: До основних виробничих факторів санітарно-гігієнічного характеру відносять: параметри повітряного середовища виробничих приміщень, рівень освітлення, шум, вібрація, електромагнітні поля та випромінювання; іонізуючі та оптичні випромінювання, наявність шкідливих речовин.

При розробці заходів слід враховувати вплив тільки тих виробничих факторів санітарно-гігієнічного характеру, що не відповідають нормам, які визначені у нормативно-правових актах з охорони праці, перевищують припустимі рівні або перевищують гранично-припустимі концентрації.

Розробку поліпшувальних заходів слід виконувати у такій послідовності:

 • Наведення нормативних вимог, щодо певних виробничих факторів з посиланням до відповідного нормативно-правового акта з охорони праці;

 • Опис стану виробничого середовища з урахуванням технологічного процесу, обладнання, умов праці;

 • Наведення пропозицій щодо поліпшення умов праці, які передбачають організаційні, технічні та інші заходи з обов’язковим посиланням на відповідні нормативно-правові акти з охорони праці.

Наприклад: Для забезпечення оптимального рівня параметрів повітряного середовища виробничого середовища зазначених у ГОСТ 12.01.005-88. ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (табл..4.1.)

Таблиця 3.1

Період року

Температура, °С

Відносна вологість, %

Швидкість руху, м/с

Холодний

18-22

40-60

0,1-0,3

Теплий

20-23

40-60

0,1-0,4


В проекті передбачено: устрій системи водяного отоплення приміщення для забезпечення необхідної температури повітря в холодний період року відповідно СНиП 2.04.05-91«Отопление, вентиляція и кондиционирование».

В приміщеннях, де немає викидів шкідливих речовин у великій кількості, для забезпечення необхідного повітряобміну в теплий період року, передбачено устрій штучної механічної загально обмінної вентиляції відповідно ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ «Системы вентиляционные. Общие требования».

^ 4. Заходи з пожежної безпеки

Робота над цим підрозділом передбачає досягнення двох основних цілей. По-перше, визначення типу та кількості первинних засобів пожежегасіння, які згідно НАПБ.03.001-2004 «Типові норми належності вогнегасників», повинні розташовуватись на території виробничих дільниць (цехів) визначеної площі. По-друге, розробка алгоритму дій персоналу при виникненні загорань. Слід пам’ятати, розробка заходів з пожежної безпеки базується на визначенні категорії приміщення за пожежною не безпекою згідно НАПББ 03.002 – 2007 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою» та визначенні класу можливої пожежі згідно ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».

Наприклад, Дільниця відкритої виплавки низьколегованих сталей в індукційних плавильних печах, згідно НАПББ 03.002 – 2007 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою» відноситься до категорії «Г», а клас можливої пожежі, згідно ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», визначається, як «D».

Площа дільниці складає 1200м2. Виходячи з цього згідно НАПБ.03.001-2004 «Типові норми належності вогнегасників» обирається два порошкових вогнегасника ємністю 5 літрів кожний.

Слід пам’ятати, до переліку первинних засобів пожежегасіння, крім вогнегасників, відносяться ящики з піском, пожежні покривала, гаки, лопати, ломи, сокири, бочки з водою, які розташовуються у складі пожежних щитів.

Виробничі приміщення можуть біти обладнані стаціонарними установками автоматичного пожежегасіння.

Розробка заходів з пожежної безпеки полягає у визначенні порядку дій, що спрямовані на збереження обладнання, матеріальних ресурсів в умовах виникнення загорянь, організації ліквідації осередків загорянь, евакуації персоналу, забезпечення можливої участі у попередженні пожежі спеціалізованих пожежних підрозділів, мінімізації збитків виробництва.

^ 5. Заходи безпеки у надзвичайних ситуаціях

За власним бажанням студента, або за вказівкою консультанта необхідно обрати один з видів надзвичайних ситуацій (НС): природні, техногенні, природно-техногенні, техногенно-природні, військові.

Виклад підрозділу полягає у визначенні заходів, що спрямовані на:

 • Забезпечення стійкості промислового об’єкту в умовах НС;

 • Збереження життя та здоров’я персоналу та населення на прилеглих територіях;

 • Організацію рятувальних та відновлювальних робіт на промисловому об’єкті;

 • Забезпечення неперервності виробництва;

 • Тощо

Рекомендовано розглянути заходи в умовах таких НС:

 • Масштабні пожежі;

 • Техногенні аварії з викидом шкідливих та отруйних речовин;

 • Аварій на радіаційно-небезпечних об’єктах;

 • Військові ситуації з можливим застосуванням зброї масового знищення;

 • Землетруси;

 • Повені.

Наприкінці розділу у стислій формі викладаються заходи, що були розроблені у попередніх підрозділах. З обов’язковим посиланням на нормативно-правові акти з охорони праці. Викладення заходів виконується у тій же послідовності, яка використовувалась у попередніх підрозділах.

Загальний обсяг розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» не повинна перевищувати 10-12 аркушів (шифр і інтервал).

За вимогою керівника дипломного проекту (роботи) підрозділ може бути представлений як рукопис.

Схожі:

Пам’ятка студенту при виконанні розділу дипломного проекту (роботи) iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту України
Для виконання розділу «Електропостачання дільниці» при виконанні дипломного проекту
Пам’ятка студенту при виконанні розділу дипломного проекту (роботи) iconРозділ Комплексний приклад розробки елементів проекту виконання робіт (пвр)
Метою даного розділу є набуття та закріплення практичних навичок з розроблення проекту виконання робіт (пвр) в складі курсового,...
Пам’ятка студенту при виконанні розділу дипломного проекту (роботи) iconМетодичні рекомендації
Метод рекомендації до викон розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломного проекту (роботи) для студ економічних...
Пам’ятка студенту при виконанні розділу дипломного проекту (роботи) icon«Оксигенвмісні сполуки» До уваги студентів!
При виконанні самостійних завдань студенту доцільно користуватись конспектом лекцій, додатками 1-6
Пам’ятка студенту при виконанні розділу дипломного проекту (роботи) iconМетодичні рекомендації для написання дипломного проекту для студентів
Написанням дипломного проекту завершує процес підготовки молодшого спеціаліста за кваліфікацією «конструктор-дизайнер». Дипломний...
Пам’ятка студенту при виконанні розділу дипломного проекту (роботи) iconМетодичні рекомендації для написання дипломного проекту для студентів спеціальності
Написанням дипломного проекту завершує процес підготовки молодшого спеціаліста за кваліфікацією «Художник модельєр». Дипломний проект...
Пам’ятка студенту при виконанні розділу дипломного проекту (роботи) iconПояснююча записка до розділу дипломного проектування «Цивільна безпека»
Розділ дипломного проектування «Цивільна безпека» обов'язковий для виконання студентами всіх форм навчання інститутів іарх, ібід,...
Пам’ятка студенту при виконанні розділу дипломного проекту (роботи) iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту «Охорона праці» для студентів спеціальностей: 060. 102, 060. 102 – «Архітектура...
Пам’ятка студенту при виконанні розділу дипломного проекту (роботи) iconПлан сучасні теорії пояснення виникнення втоми. Біохімічні фактори...
Використання особливостей протікання відновних процесів при побудові спортивного тренування
Пам’ятка студенту при виконанні розділу дипломного проекту (роботи) iconДо дипломного проекту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка